Thuế theo đăng ký tại Vương quốc Anh

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Vương quốc Anh, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế để thể hiện đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách thu thuế đối với sản phẩm.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn được yêu cầu cung cấp số thuế GTGT. Sau khi thêm số thuế, thuế suất được tự động đặt để áp dụng tại những khu vực bạn đã đăng ký.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trên trang quản trị Shopify, nhưng không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Mã số thuế GTGT là gì? Tôi có cần mã số này không?

Số thuế GTGT, còn được gọi là mã số thuế giá trị gia tăng (VATIN), là mã nhận dạng được sử dụng tại Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Mã số này được cơ quan thuế của quốc gia cấp cho bạn sau khi bạn đăng ký với họ. Các quốc gia cấp mã số này để cho phép thương nhân thu thuế giá trị gia tăng.

Làm cách nào để tôi biết mình cần đăng ký thu thuế ở Anh?

Thông thường, bạn cần đăng ký nếu doanh số bán hàng trong vòng 12 tháng tại Vương quốc Anh bằng hoặc lớn hơn 85.000 GBP. Ngưỡng này chỉ áp dụng cho thương nhân tại Vương quốc Anh. Nếu bạn ở ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh, tham khảo thuế tại Anh và Brexit.

Tôi có phải đăng ký mã số thuế GTGT tại quốc gia khác không?

Nếu định bán hàng cho các quốc gia thuộc liên minh châu Âu, bạn có thể sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế tại những khu vực đó. Quá trình này sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Bạn có trách nhiệm xác định cần đăng ký thu thuế GTGT ở đâu.

Nếu có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại một quốc gia, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế tại quốc gia đó để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không.

Làm cách nào để đăng ký thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu?

Nếu cần đăng ký thu thuế tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế của quốc gia đó.

Sau khi đã đăng ký, thêm số thuế GTGT của bạn trên trang Taxes (Thuế).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Liên minh châu Âu.
 3. Trong mục Thuế GTGT đối với các giao dịch bán trong Liên minh châu ÂU, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
 5. Trong VAT number (số thuế GTGT), nhập số thuế GTGT của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).
 7. Không bắt buộc: Để thêm vùng và số tài khoản, nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Bạn có thể xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản bằng nút ... bên cạnh tên quốc gia và số tài khoản trong mục Tax registrations (Đăng ký thuế).

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của ghi đè thuế tại Vương quốc Anh khi bạn cập nhật, tham khảo Ghi đè thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt hay không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem có nên đăng ký với quốc gia thành viên thuế GTGT và thu thuế khách hàng không, nguồn hỗ trợ tốt nhất của bạn là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại từng quốc gia.

Tôi cần biết thông tin gì về Brexit?

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Vương Quốc Anh, cách tốt nhất để nhận thông tin về tác động của Brexit tới hoạt động kinh doanh của bạn là liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương. Để bắt đầu, một số luật mới được áp dụng khi bán hàng cho khách hàng tại Vương Quốc Anh bao gồm:

 • Việc bán hàng của thương nhân Vương quốc Anh cho khách hàng tại Liên minh châu Âu được coi là xuất khẩu (gửi hàng từ một quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan ra ngoài quốc gia hoặc liên minh áp thuế quan đó) chứ không phải là gửi hàng (gửi hàng hóa từ một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gửi đến quốc gia thành viên khác).
 • Thương nhân Anh có thể sẽ phải đăng ký thuế GTGT và tài khoản nhập thuế GTGT tại liên minh châu Âu.
 • Có thể cần phải đăng ký thuế GTGT tại nhiều quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu tùy theo một số yếu tố, bao gồm (nhưng không giới hạn) chuỗi cung ứng, địa điểm của khách hàng và nơi giao hàng.
 • Có thể bạn sẽ cần mã số EORI của Liên minh châu Âu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Tôi cần biết thông tin gì về bán hàng tại Liên minh châu Âu?

Khi thương nhân ngoài Liên minh châu Âu gửi đơn hàng đến khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, các quy tắc thuế nhập khẩu và thuế sau sẽ được áp dụng:

 • Áp dụng thuế GTGT đối với đơn hàng bằng hoặc dưới 150 EUR.
 • Áp dụng thuế GTGT nhập khẩu và các khoản thuế khác đối với đơn hàng trên 150 EUR.

Nếu bạn không thu thuế GTGT và thuế trong quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán những khoản thuế này cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Nếu muốn thu thuế GTGT khi thanh toán, bạn cần đăng ký số thuế GTGT. Để giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký số thuế GTGT, báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT, Liên minh châu Âu đã giới thiệu quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS). Nếu bạn không chắc chắn mình có nên đăng ký IOSS hay không, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sau khi nhận được mã số IOSS, bạn cần thêm mã số này vào đăng ký thuế trong trang quản trị Shopify. Trước khi thêm mã số IOSS vào đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh châu Âu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Khu vực đánh thuế, bên cạnh Liên minh châu Âu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Vận chuyển đến Liên minh châu Âu, bên cạnh thuế GTGT đối với các giao dịch bán đến Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Trong Quốc gia đăng ký, chọn quốc gia bạn đã đăng ký IOSS.
 5. Trong số thuế GTGT IOSS, nhập mã số IOSS của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Sau khi tôi cập nhật cài đặt thuế, tại sao các khoản thuế lại khác so với trước khi đưa vào đơn hàng của khách hàng?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Chênh lệch này do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính toán làm tròn trong Cài đặt thuế tại Vương quốc Anh.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí