Shopify Tax

Shopify Tax cải thiện tính chính xác trong cách tính toán thuế của thương nhân Hoa Kỳ bán cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Những thương nhân này có thể sử dụng các tính năng sau:

 • Độ chính xác tuyệt đối nhờ tính toán chính xác thuế theo địa chỉ đường phố thay vì chỉ giới hạn ở mã ZIP.
 • Danh mục sản phẩm cải thiện độ chính xác của cách tính thuế và giảm nhu cầu ghi đè thuế.
 • Khách hàng sẽ thấy cách tính thuế ước tính trong quá trình thanh toán. Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, số tiền thuế cuối cùng sẽ được tính và thu từ khách hàng.
 • Có thể xem thông tin chi tiết về trách nhiệm thuế để xác định địa điểm mà cửa hàng có mối quan hệ về thuế.

Những lưu ý khi sử dụng Shopify Tax

Shopify Tax không khả dụng cho cửa hàng đã thiết lập thu hồi thanh toán thủ công.

Chỉ có thể tính thuế bằng Shopify Tax đối với một số giao dịch nhất định. Nếu không thể tính thuế bằng Shopify Tax, việc tính thuế sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng tính toán chính xác theo đăng ký và không tính toán chính xác. Để biết thêm thông tin, tham khảo thuế Hoa Kỳ hoặc cài đặt thuế theo đăng ký.

Các phép tính sử dụng Shopify Tax chỉ khả dụng cho các đơn hàng sau:

 • Đơn hàng xuất xứ từ và được giao đến các địa điểm tại Hoa Kỳ.
 • Đơn hàng được xử lý qua các cổng và phương thức thanh toán sau:
  • Shopify Payments
  • Shop Pay
  • Stripe
  • Thẻ quà tặng
  • Authorize.net
  • PayPal
  • Thanh toán theo cách thủ công
  • Đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán

Tính thuế bằng Shopify Tax không khả dụng đối với:

 • đơn hàng xuất xứ từ một quốc gia khác Hoa Kỳ
 • đơn hàng được vận chuyển đến một quốc gia khác Hoa Kỳ
 • đơn hàng bị ảnh hưởng bởi ứng dụng cho phép mua ngay, thanh toán sau
 • đơn hàng có giá đã bao gồm thuế
 • đơn hàng chứa một hoặc nhiều sản phẩm có thông tin ghi đè thuế cho sản phẩm hoặc phí vận chuyển đi kèm
 • đơn hàng chứa một hoặc nhiều sản phẩm được đặt là không đánh thuế
 • đơn hàng được xử lý qua các cổng và phương thức thanh toán sau:
  • chuyển khoản
  • Braintree
  • nhiều phương thức thanh toán
  • POS
  • Amazon Pay
  • Apple Pay
  • Shop Cash
  • thanh toán hoãn lại

giá cước Shopify Tax

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, một số tính toán thuế do Shopify Tax thực hiện sẽ tính phí.

Ngưỡng phí Shopify Tax

Chỉ áp dụng phí tính thuế nếu cửa hàng bán hàng vào Hoa Kỳ với giá trị bằng hoặc lớn hơn 100.000 USD trong một năm dương lịch. Nếu doanh số của cửa hàng dưới 100.000 USD, bạn sẽ không bị tính phí tính thuế.

Một năm dương lịch là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Doanh số được tính vào mức ngưỡng là các đơn hàng xuất xứ từ và được giao đến các địa điểm tại Hoa Kỳ và bao gồm:

 • doanh số thẻ quà tặng
 • doanh số thu được qua Shop
 • doanh số bao gồm sản phẩm không đánh thuế
 • doanh số thu được qua tất cả các cổng thanh toán
 • thuế và phí vận chuyển khi bán hàng

Doanh số POS không được tính vào ngưỡng.

Phí Shopify Tax

Nếu tổng doanh số của cửa hàng lớn hơn hoặc bằng ngưỡng phí thì phí theo tỷ lệ phần trăm sẽ phát sinh đối với giao dịch đã tính thuế tại cửa hàng của bạn. Phí này áp dụng cho các đơn hàng từ những tiểu bang bạn đã bật tính năng thu thuế, bao gồm đơn hàng không tính thuế do sản phẩm hoặc khách hàng được miễn thuế. Phí này không áp dụng cho:

 • đơn hàng được đặt với thương nhân ở bên ngoài Hoa Kỳ vì đơn hàng đó không được tính thuế bằng Shopify Tax
 • đơn hàng từ các tiểu bang nơi bạn không thu thuế
 • đơn hàng được nhập từ bên ngoài Shopify
 • đơn hàng hoặc một phần đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng
 • đơn hàng POS

Phí này được tính cho bạn trên hóa đơn gói đăng ký sử dụng Shopify. Phí này không được tính cho khách hàng và không xuất hiện trên hóa đơn của họ.

Số tiền phí dựa trên gói mà cửa hàng sử dụng:

 • Các gói Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify và Advanced Shopify: 0,35%
 • Gói Shopify Plus: 0,25%

Đối với tất cả các gói, mức phí giao dịch tối đa là 0,99 USD cho mỗi giao dịch và mức phí hằng năm tối đa là 5.000 USD.

Chọn không sử dụng Shopify Tax

Nếu Shopify Tax không phải là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhất, bạn có thể chọn không sử dụng. Sau khi chọn không sử dụng Shopify Tax, cửa hàng của bạn sẽ được thiết lập để tính thuế theo sản phẩm tính thuế cũ của Shopify kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Trước khi chọn không sử dụng Shopify Tax, hãy cân nhắc kỹ những điều sau để đảm bảo bạn tiếp tục tính thuế chính xác. Bạn có thể chọn quay lại sử dụng Shopify Tax bất cứ lúc nào.

Những lưu ý khi chọn không sử dụng Shopify Tax

Nếu bạn quyết định không sử dụng Shopify Tax, thuế của bạn được tính bằng sản phẩm tính thuế cũ của Shopify. Sản phẩm tính thuế cũ miễn phí nhưng không đảm bảo tính toán thuế chính xác. Nếu sử dụng phương thức tính toán thuế cũ, bạn có thể phải chịu nghĩa vụ thuế tại các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ.

Các tính năng không có trong sản phẩm tính thuế cũ của Shopify bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Chọn không sử dụng Shopify Tax

Sau khi xem xét những lưu ý khi chọn không sử dụng Shopify Tax, bạn có thể chọn không sử dụng trong trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Nhấp vào Hoa Kỳ.
 3. Nhấp vào Chọn không sử dụng.
 4. Chọn Chuyển sang sản phẩm tính thuế cũ của Shopify.
 5. Xem kỹ lại những lưu ý khi chọn không sử dụng.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi bạn nhấp vào Lưu, cửa hàng của bạn sẽ được thiết lập để tính thuế theo sản phẩm tính thuế cũ của Shopify kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bạn sẽ nhận được email gồm thông tin chi tiết bổ sung từ Shopify trước ngày này.

Chọn tham gia Shopify Tax

Shopify Tax được miễn phí sử dụng đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nếu đã chọn không sử dụng Shopify Tax thì bạn có thể chọn quay lại sử dụng bất kỳ lúc nào. Để chọn sử dụng Shopify Tax, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí