Shopify Tax

Shopify Tax cung cấp mức độ tuân thủ thuế bán hàng cao nhất với số tiền duy trì ít nhất cho thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Thương nhân sử dụng Shopify Tax sẽ có các tính năng sau:

  • Thông tin chuyên sâu về nghĩa vụ thuế bán hàng giải thích các quy định về thuế của từng tiểu bang để giúp bạn xác định nơi bạn có thể phải thu thuế.
  • Độ chính xác tuyệt đối đến từ công nghệ tính toán chuẩn xác giúp bạn thu thuế dựa trên địa chỉ cụ thể của khách hàng trong hơn 11.000 địa phương đánh thuế tại Hoa Kỳ. Cải tiến này so với tính toán dựa trên mã ZIP sẽ hiệu quả hơn để thu thuế suất có thể khác nhau tùy từng khu vực, đồng thời giúp phòng tránh chi phí phát sinh nếu tính sai thuế.
  • Danh mục sản phẩm tự động gợi ý các danh mục cho từng sản phẩm để bạn có thể xem lại, phê duyệt hoặc sửa đổi, sau đó áp dụng thuế suất chính xác nhất cho sản phẩm đó dựa trên quy tắc thuế địa phương của khách hàng.
  • Báo cáo thuế bán hàng nâng cao có thể giúp việc khai thuế dễ dàng hơn bằng cách cung cấp dữ liệu bán hàng có thể lọc, cho phép bạn tạo báo cáo có thể gửi ngay đến từng khu vực pháp lý.

Bạn cũng có thể chọn một trong hai dịch vụ thuế cũ miễn phí của Shopify: Basic Tax hoặc Manual Tax. Những dịch vụ này có mức độ tuân thủ tự động thấp hơn và sẽ yêu cầu bạn làm việc nhiều hơn đáng kể để luôn cập nhật thuế suất và theo dõi các thay đổi về quy định. Điều này có thể khiến doanh nghiệp của bạn chịu nhiều nghĩa vụ thuế hơn tại các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn dịch vụ thuế tại Hoa Kỳ và cách chuyển đổi tùy chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng Shopify Tax để bán hàng trực tiếp qua Shopify POS. Nếu bạn đã kích hoạt Shopify Tax cho cửa hàng trực tuyến thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt Shopify Tax cho mọi địa điểm bán lẻ của bạn. Tìm hiểu thêm về thiết lập thuế đối với Shopify POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí