Basic Tax

Để đảm bảo bạn đang thu đúng số tiền thuế, hãy định cấu hình cài đặt thuế trên trang Thuế và thuế nhập khẩu của trang quản trị Shopify.

Hạn chế của Basic Tax

Các tính năng sau đây không có trong Basic Tax:

Nếu bạn cần bất kỳ tính năng nào trong số các tính năng này, hãy xem lại bảng dịch vụ thuế để xác định dịch vụ thuế phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Trước khi thiết lập Basic Tax

Nếu mới làm quen với Shopify, bạn cần xác định xem bạn có nên thu thuế bán hàng hay không trước khi bắt đầu bán hàng. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều cơ quan thuế. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán hàng ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ.

Trước khi bạn thêm đăng ký thuế vào trang quản trị tại phần Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Bạn cần xác định xem có cần thu thế bán hàng hay không. Nếu bạn không chắc chắn, tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế. Để xem thông tin tổng hợp về quy định thuế của tiểu bang, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.
 • Nếu cần tính thuế bán hàng tại một hoặc nhiều vùng lãnh thổ tại Hoa Kỳ thì bạn cần liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền rồi đăng ký với họ. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Để xem liên kết đến các cơ quan thuế Hoa Kỳ khác nhau, tham khảo tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang.
 • Để đảm bảo thuế suất của bạn chính xác, tạo địa điểm cho doanh nghiệp nếu hàng trong kho của bạn được thực hiện từ địa điểm khác với địa chỉ bạn đã thiết lập trong trang quản trị Shopify tại mục Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng. Nếu địa chỉ bạn đã thiết lập trong mục Địa chỉ trên trang quản trị Shopify tại phần Cài đặt > Chi tiết cửa hàng khác với địa chỉ bạn đặt làm địa điểm, thì địa chỉ của địa điểm đó sẽ được dùng để xác định mối quan hệ, đó là mối liên hệ mang tính chất thực tế hoặc kinh tế với tiểu bang. Địa chỉ trong mục Chi tiết cửa hàng sẽ không được sử dụng nếu bạn đã tạo địa điểm.

Thiết lập Basic Tax

Sau khi đã đăng ký với cơ quan thuế và có mã số thuế bán hàng, bạn có thể thiết lập các khoản thuế.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.
 3. Trong mục Khu vực đang thu thuế, nhấp vào Thu thuế bán hàng.
 4. Chọn một tiểu bang hoặc khu vực mà bạn đã đăng ký.
 5. Nhập mã số thuế bán hàng của bạn vào mục Mã số thuế bán hàng. Nếu bạn đã đăng ký mã số thuế bán hàng nhưng chưa có, vui lòng để trống trường này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số thuế bán hàng.
 6. Không bắt buộc: Nếu doanh nghiệp của bạn ở tiểu bang có nhiều luật thuế liên quan đến vận chuyển, bạn có thể chọn xem có muốn tính thuế vận chuyển hay không.

  1. Nhấp vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao).
  2. Trong phần Shipping tax (Thuế vận chuyển), chọn xem bạn có muốn áp dụng thuế vận chuyển hay không.
 7. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

 8. Không bắt buộc: Thêm vùng và số tài khoản bằng cách nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Một số tiểu bang có các điều luật ảnh hưởng đến việc tính thuế vận chuyển. Nếu bạn đã đăng ký tính thuế tại California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine hoặc Maryland, bạn có thể chọn có tính thuế vận chuyển hay không.

Nếu bạn không chắc có nên tính thuế vận chuyển hay không, hãy để tùy chọn này theo cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Bước tiếp theo

Bạn có thể tạo thông tin ghi đè về thuế cho sản phẩm có thuế suất mặc định không áp dụng hoặc phí vận chuyển cho các tiểu bang cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí