Thuế theo đăng ký tại Hoa Kỳ

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Hoa Kỳ, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế bán hàng tại Hoa Kỳ để thể hiện đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách tính thuế bán hàng trên cửa hàng của bạn.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn được yêu cầu cung cấp mã số đăng ký thuế. Sau khi thêm mã số đăng ký thuế, Shopify tự động đặt thuế suất áp dụng tại những khu vực bạn đã đăng ký. Nếu bạn không được đăng ký để thu thuế bán hàng ở bất kỳ tiểu bang nào được liệt kê trong cài đặt thuế, bạn có thể xóa những tiểu bang này.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cập nhật cài đặt thuế trên trang quản trị Shopify, nhưng không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi cài đặt thuế, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Tôi có cần đăng ký để thu thuế không?

Tùy từng trường hợp. Nhìn chung, bạn có nghĩa vụ thu thuế tại bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ, nơi bạn có mối quan hệ kinh tế và bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không chắc cần đăng ký tài khoản thuế hay không, liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế địa phương.

Mã số thuế bán hàng là gì? Tôi có cần mã số này không?

Mã số thuế bán hàng là mã số bạn được cơ quan thuế tiểu bang cấp sau khi đăng ký với họ để thu thuế. Mã số này do tiểu bang cấp để cho phép bạn thu thuế tại đó.

Bạn chỉ cần mã số thuế bán hàng nếu xác định cần thu thuế tại một tiểu bang cụ thể.

Làm cách nào để tôi biết mình có cần đăng ký hay không?

Thông thường, bạn cần đăng ký nếu bạn có mối quan hệ kinh tế tại tiểu bang. Yếu tố tạo nên mối quan hệ có thể khác nhau ở từng tiểu bang. Một số tiểu bang chỉ yêu cầu bạn đăng ký và thu thuế nếu doanh nghiệp của bạn có địa điểm thực tế nằm trong tiểu bang, trong khi những tiểu bang khác có thể yêu cầu bạn đăng ký nếu có trung tâm phân phối hoặc quảng cáo tại những tiểu bang này.

Nếu bạn có bất kỳ sự hiện diện quan trọng nào tại tiểu bang, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế để xác nhận xem bạn có cần đăng ký để thu thuế hay không. Để biết thêm chi tiết, xem Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.

Tôi cần đăng ký. Tôi phải làm gì?

Nếu bạn cần đăng ký để thu thuế tiểu bang, bạn có thể đăng ký trên trang web của tiểu bang đó.

Sau khi hoàn tất đăng ký, bổ sung mã số thuế bán hàng vào trang Thuế và thuế nhập khẩu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.
 3. Trong mục Khu vực đang thu thuế, nhấp vào Thu thuế bán hàng.
 4. Chọn một tiểu bang hoặc một vùng mà bạn đã đăng ký.
 5. Nhập ID thuế bán hàng của bạn vào mục Sales tax ID (ID thuế bán hàng). Nếu bạn đã đăng ký ID thuế bán hàng nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được ID thuế bán hàng.
 6. Không bắt buộc: Nếu doanh nghiệp của bạn ở tiểu bang có nhiều luật thuế liên quan đến vận chuyển, bạn có thể chọn xem có muốn tính thuế vận chuyển hay không.

  1. Nhấp vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao).
  2. Trong phần Shipping tax (Thuế vận chuyển), chọn xem bạn có muốn áp dụng thuế vận chuyển hay không.
 7. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

 8. Không bắt buộc: Thêm vùng và số tài khoản bằng cách nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Bạn có thể xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản bằng nút ... bên cạnh tên tiểu bang và số tài khoản trong mục Khu vực đang thu thuế.

Tôi có thể ghi đè cài đặt thuế không?

Có. Để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của thông tin ghi đè về thuế Hoa Kỳ khi bạn cập nhật, tham khảo Thông tin ghi đè về thuế.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt hay không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem có nên đăng ký với cơ quan thuế và thu thuế khách hàng không, tài nguyên tốt nhất của bạn là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với từng cơ quan thuế.

Tôi cần biết thông tin gì về Brexit?

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh, cách tốt nhất để nhận thông tin về tác động của Brexit tới hoạt động kinh doanh của bạn là liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương. Để bắt đầu, một số luật mới được áp dụng cho thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh bao gồm như sau:

 • Có thể bạn sẽ cần mã số EORI của Vương quốc Anh.
 • Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống.
  • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ được áp thuế GTGT.
  • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ không bị áp thuế GTGT. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Tôi cần biết thông tin gì về bán hàng tại Liên minh châu Âu?

Khi thương nhân ngoài Liên minh châu Âu gửi đơn hàng đến khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, các quy tắc thuế nhập khẩu và thuế sau sẽ được áp dụng:

 • Áp dụng thuế GTGT đối với đơn hàng bằng hoặc dưới 150 EUR.
 • Áp dụng thuế GTGT nhập khẩu và các khoản thuế khác đối với đơn hàng trên 150 EUR.

Nếu bạn không thu thuế GTGT và thuế trong quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán những khoản thuế này cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Nếu muốn thu thuế GTGT khi thanh toán, bạn cần đăng ký số thuế GTGT. Để giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký số thuế GTGT, báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT, Liên minh châu Âu đã giới thiệu quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS). Nếu bạn không chắc chắn mình có nên đăng ký IOSS hay không, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sau khi nhận được mã số IOSS, bạn cần thêm mã số này vào đăng ký thuế trong trang quản trị Shopify. Trước khi thêm mã số IOSS vào đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh châu Âu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Khu vực đánh thuế, bên cạnh Liên minh châu Âu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Vận chuyển đến Liên minh châu Âu, bên cạnh thuế GTGT đối với các giao dịch bán đến Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Trong Quốc gia đăng ký, chọn quốc gia bạn đã đăng ký IOSS.
 5. Trong số thuế GTGT IOSS, nhập mã số IOSS của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Tôi đã cập nhật cài đặt thuế. Tại sao tôi nhận được các khoản tiền thuế khác nhau?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Chênh lệch này do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính toán làm tròn trong Cài đặt thuế tại Hoa Kỳ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí