Manual Tax

Để đảm bảo bạn đang thu đúng số tiền thuế, hãy định cấu hình cài đặt thuế trên trang Thuế và thuế nhập khẩu của trang quản trị Shopify.

Hạn chế của Manual Tax

Các tính năng sau đây không có trong Manual Tax:

Nếu bạn cần bất kỳ tính năng nào trong số các tính năng này, hãy xem lại bảng dịch vụ thuế để xác định dịch vụ thuế phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Trước khi thiết lập Manual Tax

Nếu mới làm quen với Shopify, bạn cần xác định xem bạn có nên thu thuế bán hàng hay không trước khi bắt đầu bán hàng. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều cơ quan thuế. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán hàng ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ.

Trước khi bạn thêm thuế suất vào trang quản trị tại phần Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, hãy cân nhắc những điều sau:

  • Bạn cần xác định xem có cần thu thế bán hàng hay không. Nếu bạn không chắc chắn, tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế. Để xem thông tin tổng hợp về quy định thuế của tiểu bang, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.
  • Nếu cần tính thuế bán hàng tại một hoặc nhiều vùng lãnh thổ tại Hoa Kỳ thì bạn cần liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền rồi đăng ký với họ. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Để xem liên kết đến các cơ quan thuế Hoa Kỳ khác nhau, tham khảo tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang.

Thiết lập Manual Tax

Sau khi xác định nơi cần thu thuế bán hàng, bạn sẽ có thể đặt thuế suất bằng cách thủ công.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), tìm Hoa Kỳ và nhấp vào Set up (Thiết lập).
  3. Trong mục Thuế cơ sở, chỉ định thuế cho từng tiểu bang và vùng theo cách thủ công. Bạn có thể chọn sử dụng thuế khu vực thay cho thuế liên bang, thêm thuế khu vực vào thuế liên bang hoặc kết hợp thuế khu vực với thuế liên bang.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa sự hiện diện thực tế

Dù có thể xóa sự hiện diện thực tế của doanh nghiệp, bạn phải duy trì tối thiểu một sự hiện diện thực tế tại tiểu bang được chỉ định trong địa chỉ cửa hàng trên trang Cài đặt > Chi tiết về cửa hàng.

Shopify giả định bạn có một sự hiện diện thực tế tại địa chỉ cửa hàng cho mục đích thuế. Nếu bạn xóa sự hiện diện thực tế khỏi trang Thuế và thuế nhập khẩu, địa điểm đó sẽ tự động được thêm lại.

Bạn có thể xóa sự hiện diện thực tế khỏi mục Thuế hạt, thành phố và tiểu bang.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), nhấp vào United States (Hoa Kỳ).
  3. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh sự hiện diện thực tế bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí