Dịch vụ thuế với Avalara AvaTax

Avalara AvaTax là phần mềm thuế bán hàng tự động tính toán thuế và thực hiện quy trình nộp thuế. Avalara cung cấp thuế suất theo thời gian thực từ hơn 12.000 vùng lãnh thổ tính thuế trong khi tính toán thuế của Shopify dựa trên đăng ký thuế hoặc địa điểm.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng Shopify Plus và bạn có tài khoản Avalara AvaTax, bạn có thể kích hoạt Avalara AvaTax cho gói Shopify Plus của mình. Sau khi kích hoạt Avalara Avatax, bạn có thể thu thuế tại cửa hàng bằng dịch vụ của Avalara thay vì công cụ thuế tích hợp của Shopify. Avalara AvaTax cũng hoạt động trên thiết bị di động.

Bạn có thể sử dụng Avalara AvaTax để thực hiện những việc sau:

  • nhận mã số thuế chính xác và mới nhất từ hơn 12.000 vùng lãnh thổ
  • đặt quy tắc thuế để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • đặt quy tắc thuế cho mỗi sản phẩm
  • tạo báo cáo chính xác về các loại thuế của doanh nghiệp

Nếu gói của bạn không có trong Avalara và bạn muốn thêm, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.

Tính toán thuế

Dịch vụ được sử dụng để tính thuế có thể khác nhau, tùy thuộc vào kênh bạn dùng để bán hàng và thiết lập của bạn với các dịch vụ bên thứ ba. Để xác định dịch vụ được sử dụng để tính thuế cho đơn hàng cụ thể, hãy mở đơn hàng từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify rồi xác định vị trí dòng Thuế trong mục Paid (Đã thanh toán).

  • Nếu thuế đơn hàng do dịch vụ bên thứ ba tính toán, ví dụ như Facebook hoặc Avalara, chú giải công cụ (ⓘ) sẽ hiển thị bên cạnh Thuế. Di chuột qua chú giải công cụ để xác minh dịch vụ tính thuế.
  • Nếu thuế đơn hàng do Shopify tính hoặc nếu không bị tính thuế, không có chú giải công cụ nào hiển thị.

Trong phần này

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí