Dịch vụ thuế với Avalara AvaTax

Avalara AvaTax là phần mềm thuế bán hàng tự động hóa tính thuế và quy trình nộp thuế. Avalara cung cấp thuế suất thời gian thực từ hơn 12.000 vùng lãnh thổ tính thuế (trong khi thuế của Shopify được dựa trên mã ZIP).

Nếu cửa hàng của bạn đang trong gói Shopify Plus và bạn có tài khoản Avalara AvaTax, bạn có thể kích hoạt Avalara Avatax cho gói của mình. Sau khi kích hoạt, bạn có thể sử dụng Avalara trong trang quản trị Shopify để thu thuế trong cửa hàng bằng dịch vụ của Avalara thay vì công cụ thuế được tích hợp sẵn của Shopify. Avalara AvaTax cũng hỗ trợ Shopify POS trên các thiết bị Android và iOS.

Bạn có thể sử dụng Avalara AvaTax để:

  • nhận mã số thuế chính xác và mới nhất từ hơn 12.000 vùng lãnh thổ
  • tinh chỉnh bộ quy tắc thuế để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • tạo báo cáo chính xác về các loại thuế của doanh nghiệp

Nếu Avalara hiện không có trong gói của bạn và bạn muốn thêm, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.

Tính toán thuế

Dịch vụ được sử dụng để tính thuế có thể khác nhau, tùy thuộc vào kênh bạn dùng để bán hàng và thiết lập của bạn với các dịch vụ bên thứ ba. Để xác định dịch vụ được sử dụng để tính thuế đơn hàng cụ thể, hãy mở đơn hàng từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify, sau đó trong mục Paid (Đã thanh toán), xác định vị trí dòng Thuế.

  • Nếu thuế đơn hàng do dịch vụ bên thứ ba tính toán, ví dụ như Facebook hoặc Avalara, chú giải công cụ (ⓘ) sẽ hiển thị bên cạnh Thuế. Di chuột qua chú giải công cụ để xác minh dịch vụ tính thuế.
  • Nếu thuế đơn hàng do Shopify tính hoặc nếu không bị tính thuế, không có chú giải công cụ nào hiển thị.

Hạn chế và các vấn đề đã biết

  • Ứng dụng Avalara AvaTax hỗ trợ thuế GTGT chứkhông phải miễn thuế GTGT. Bạn có thể sử dụng Avalara để tính thuế GTGT, nhưng Avalara không thể thu thập ID thuế GTGT bắt buộc cung cấp đối với báo cáo miễn trừ và đơn hàng trả lại.
  • Nếu bạn hoàn lại một số tiền cho đơn hàng mà không chọn số lượng một mặt hàng hoặc số lượng trả về kho, số tiền thuế được hoàn lại sẽ không được áp dụng cho một mặt hàng cụ thể và sẽ không tạo tài liệu trả lại trong Avatax Console.
  • Bạn cần thiết lập Cài đặt thuế Shopify, ngay cả khi sử dụng Avalara AvaTax. Nếu Avalara tạm thời không hoạt động, thuế suất Shopify của bạn sẽ được sử dụng để tính thuế cho đơn hàng.
  • Một số dịch vụ bên thứ ba có thể báo cáo cho Avalara, dẫn đến thông tin đơn hàng trùng lặp. Nếu bạn có dịch vụ báo cáo đơn hàng cho Avalara, bạn có thể thay đổi cài đặt để ngăn Shopify báo cáo những đơn hàng đó. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế), mở cài đặt Avalara và bỏ chọn Send documents to Avatax (Gửi tài liệu đến Avatax).
  • Các đơn hàng được thực hiện khi Shopify Payments ở chế độ thử nghiệm do Avalara tính toán nhưng không cam kết với Avalara và không xuất hiện trong ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí