Dịch vụ thuế với Avalara AvaTax

Avalara AvaTax là phần mềm thuế bán hàng tự động tính toán thuế và thực hiện quy trình nộp thuế. Avalara cung cấp thuế suất theo thời gian thực từ hơn 12.000 vùng lãnh thổ tính thuế trong khi tính toán thuế của Shopify dựa trên đăng ký thuế hoặc địa điểm.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng Shopify Plus và bạn đã kích hoạt Avalara AvaTax cho gói Shopify Plus thì bạn có thể thu thuế tại cửa hàng bằng dịch vụ của Avalara thay vì công cụ thuế tích hợp sẵn của Shopify. Avalara AvaTax cũng hoạt động trên thiết bị di động.

Bạn có thể sử dụng Avalara AvaTax để thực hiện những việc sau:

 • nhận mã số thuế chính xác và mới nhất từ hơn 12.000 vùng lãnh thổ
 • đặt quy tắc thuế để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
 • đặt quy tắc thuế cho mỗi sản phẩm
 • tạo báo cáo chính xác về các loại thuế của doanh nghiệp

Lưu ý những điều sau đây khi sử dụng Avalara Avatax:

 • Dịch vụ được sử dụng để tính thuế có thể khác nhau, tùy thuộc vào kênh bạn dùng để bán hàng và thiết lập của bạn đối với các dịch vụ của bên thứ ba. Để xác định dịch vụ được sử dụng để tính thuế cho đơn hàng cụ thể, hãy mở đơn hàng từ trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify và xem Lịch trình đơn hàng.
 • Ứng dụng Avalara AvaTax hỗ trợ thu thuế GTGT nhưng không hỗ trợ miễn thuế GTGT. Avalara không thể thu thập ID thuế GTGT bắt buộc phải có đối với báo cáo miễn trừ và đơn hàng trả lại.
 • Nếu bạn hoàn tiền trong Shopify mà không chọn mặt hàng hoặc số lượng trả về kho, Avalara AvaTax sẽ không tạo tài liệu trả lại.
 • Hoàn tiền một phần không được báo cáo trong Avalara AvaTax. Nếu hoàn tiền một phần, bạn phải điều chỉnh báo cáo theo cách thủ công.
 • Một số dịch vụ bên thứ ba gửi báo cáo đến Avalara, ví dụ như eBay, trong khi những dịch vụ khác không, ví dụ như Amazon hoặc Facebook. Báo cáo từ dịch vụ bên thứ ba có thể dẫn đến thông tin đơn hàng trùng lặp trong Avalara AvaTax. Nếu có dịch vụ gửi báo cáo đơn hàng cho Avalara AvaTax, bạn có thể thay đổi cài đặt để ngăn Shopify báo cáo các đơn hàng đó. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, mở cài đặt Avalara AvaTax và bỏ chọn Gửi tài liệu đến AvaTax.
 • Avalara chỉ hoạt động trên trang thanh toán của Shopify và sẽ không hoạt động với các ứng dụng thay thế trang thanh toán. Các ứng dụng này bao gồm cả Facebook và Instagram của Meta.

 • Đơn hàng được thực hiện khi cổng thanh toán ở chế độ thử nghiệm sẽ do Avalara AvaTax tính toán nhưng không cam kết với Avalara và không xuất hiện trong phần mềm này.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí