Avalara for Shopify

Avalara for Shopify là một phần mềm thuế bán hàng trả phí, cung cấp dịch vụ xác định thuế tự động trong một công cụ thuế trên nền đám mây. Bạn có thể tích hợp Avalara for Shopify với cửa hàng Shopify bằng cách thêm Avalara làm ứng dụng thuế.

Avalara mang lại những lợi ích sau:

 • Tất cả các tính năng có trong ứng dụng Avalara AvaTax của Shopify Plus, bao gồm:

  • mã số thuế chính xác và mới nhất từ hơn 12.000 khu vực pháp lý
  • quy tắc thuế để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • quy tắc thuế cho mỗi sản phẩm
  • báo cáo thuế chính xác cho doanh nghiệp
 • Các tính năng và cải tiến bổ sung, bao gồm:

  • đồng bộ thông tin danh mục cho sản phẩm và mặt hàng giữa Shopify và Avalara để cho phép ánh xạ mã số thuế
  • dễ sử dụng hơn khi làm quen và khi tiếp tục công tác quản lý hồ sơ thuế
  • tăng cường độ chính xác của việc xác định thuế dựa trên khả năng chịu thuế của sản phẩm, bao gồm sản phẩm miễn thuế, sản phẩm miễn thuế một phần và thời gian miễn thuế
  • xóa bỏ nhu cầu tải sản phẩm lên theo cách thủ công để ánh xạ mã số thuế
  • theo dõi toàn diện trong suốt chu trình giao dịch - theo dõi và chỉnh sửa giao dịch từ giỏ hàng đến bước thực hiện
  • xóa bỏ nhu cầu thực hiện điều chỉnh thủ công để báo cáo
  • có chức năng sửa đổi đơn hàng

Avalara là giải pháp thuế trả phí yêu cầu hợp đồng trực tiếp giữa bạn và Avalara. Shopify không tính thêm chi phí khi tích hợp Avalara với cửa hàng Shopify. Để biết thêm thông tin về mức giá, chức năng và cách thiết lập tài khoản, hãy liên hệ với Avalara.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí