Vertex

Vertex là phần mềm thuế bán hàng trả phí, cung cấp dịch vụ xác định thuế tự động trong một công cụ thuế trên nền đám mây. Bạn có thể tích hợp Vertex với cửa hàng Shopify bằng cách thêm Vertex làm ứng dụng thuế.

Vertex mang lại những lợi ích sau:

  • chỉ định khu vực pháp lý tính thuế
  • xác định doanh số, sử dụng và thuế giá trị gia tăng (GTGT)
  • quản lý chứng chỉ miễn thuế
  • xác nhận đăng ký
  • báo cáo
  • định danh địa điểm
  • logic thuế phức tạp để tính toán thuế chính xác cho mọi giao dịch
  • nội dung thuế mới nhất giúp giảm yêu cầu cập nhật hệ thống
  • tích hợp với phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và các ứng dụng kinh doanh khác

Vertex là giải pháp thuế trả phí yêu cầu hợp đồng trực tiếp giữa bạn và Vertex. Shopify không tính thêm chi phí khi tích hợp Vertex với cửa hàng Shopify. Để biết thêm thông tin về mức giá, chức năng và cách thiết lập tài khoản, hãy liên hệ với Vertex.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí