Vertex

Vertex to płatne oprogramowanie, które automatycznie określa podatki od sprzedaży za pomocą mechanizmu opartego na chmurze. Możesz zintegrować Vertex ze sklepem Shopify, dodając go jako aplikację podatkową.

Vertex zapewnia następujące korzyści:

  • przypisanie jurysdykcji podatkowej
  • ustalanie podatku od sprzedaży, użytkowania i podatku od wartości dodanej (VAT)
  • zarządzanie zaświadczeniami o zwolnieniu z podatku
  • walidacja rejestracji
  • raportowanie
  • identyfikacja lokalizacji
  • złożona logika podatkowa zapewniająca precyzyjne obliczenia podatkowe dla każdej transakcji
  • najnowsze treści dotyczące podatków przy mniejszych wymaganiach dotyczących aktualizacji systemu
  • integracja z oprogramowaniem ERP (do planowania zasobów przedsiębiorstwa) i innymi aplikacjami biznesowymi

Vertex to płatne rozwiązanie podatkowe, które wymaga bezpośredniej umowy między Tobą i firmą Vertex. Shopify nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za integrację rozwiązania Vertex ze sklepem Shopify. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, funkcjonalności i sposobu skonfigurowania konta, skontaktuj się z firmą Vertex.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo