Podatki w Japonii

Konfigurowanie podatków dla sklepów z siedzibą w Japonii

W Japonii stosowane są podatki oparte na lokalizacji, co oznacza, że podatki są obliczane na podstawie Twojego adresu i adresu klienta. Nie musisz wprowadzać numerów identyfikacji podatkowej w celu naliczenia podatku swoim klientom, ale może być konieczne ręczne ustawienie stawek podatku.

Aktywacja cen z wliczonym podatkiem

W Japonii sprzedawcy zobowiązani są do korzystania z cen z wliczonym podatkiem. Dla nowych sprzedawców ceny produktów zawierają podatek domyślnie. Jeśli nie sprzedajesz jeszcze po cenach z wliczonym podatkiem, włącz ustawienie Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. Wybierz opcję Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po aktywacji tego ustawienia ceny w Twoim sklepie będą zawierać podatek. Podana cena produktu to kwota, którą płaci klient, a część ceny obejmująca podatek jest obliczana za pomocą wzoru Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Dowiedz się więcej o uwzględnianiu podatku w cenach produktów.

Zmień ceny produktów

Jeśli masz już ceny produktów ustawione bez podatku i musisz je zmienić na ceny z wliczonym podatkiem, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Zmień swoje ceny ręcznie.

  1. Oblicz cenę swoich produktów po dodaniu podatku.
  2. Aktywuj ceny z wliczonym podatkiem w panelu administracyjnym Shopify.
  3. Zmień ceny produktu na wartości zawierające podatek. Możesz użyć czynności zbiorczych, aby zmienić wszystkie produkty jednocześnie, lub zaktualizować ceny produktów, przesyłając plik CSV swoich produktów.
 2. Zmień swoje ceny za pomocą aplikacji do zbiorczej edycji cen. Sugerowana aplikacja to CustomEdit.

Użyj CustomEdit

CustomEdit to aplikacja, która zmienia cenę produktów o określony procent. Możesz zmienić wszystkie produkty lub wybrane produkty i zdecydować, czy zmiany mają obowiązywać natychmiast, czy w ustalonym czasie.

Kroki

 1. Dodaj aplikację CustomEdit do swojego sklepu z Shopify App Store.
 2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > CustomEdit.
 3. W polu Modyfikacja ceny wprowadź wartość procentową, która zostanie zastosowana dla Twoich produktów. Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 10%.
 4. Ustaw wartość zaokrąglenia ceny. Ta wartość wskazuje liczbę miejsc dziesiętnych, do jakiej jest zaokrąglany wynik, z zaokrągleniem 0 do najbliższej kwoty w dolarach. Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 2.
 5. Opcjonalnie: Aby filtrować określone kolekcje do zmiany, kliknij opcję Załaduj kolekcję. Aby odfiltrować określone produkty, kliknij opcję Załaduj pozycje.
 6. Zaznacz produkty, które chcesz zmienić
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby natychmiast zmienić wszystkie wyświetlane produkty, kliknij opcję Zapisz wszystko, a następnie opcję Potwierdź.
  • Aby zmienić wszystkie wyświetlane produkty w późniejszym czasie, kliknij opcję Zapisz wszystko później, wybierz datę i godzinę, a następnie kliknij opcję Potwierdź.
  • Aby natychmiast zmienić określone produkty, zaznacz produkty, które chcesz zmienić, kliknij opcję Zapisz wybrane, a następnie kliknij opcję Potwierdź.
  • Aby zmienić określone produkty w późniejszym czasie, zaznacz produkty, które chcesz zmienić, kliknij opcję Zapisz później, wybierz datę i godzinę, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Aktualizacja produktów może być opóźniona w zależności od liczby wybranych produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo