Japanin verot

Verojen määrittäminen Japanista toimiville kaupoille

Japani soveltaa yrityksen sijaintiin perustuvaa verotusta, mikä tarkoittaa sitä, että Japani laskee verot käyttämällä sinun ja asiakkaasi osoitetta. Sinun ei tarvitse antaa verorekisteröintinumeroita, jotta voisit periä veroja asiakkailtasi, mutta saatat joutua määrittämään verokannat manuaalisesti.

Verot sisältävien hintojen aktivoiminen

Japanissa kauppiaiden on käytettävä hinnoittelua, joka sisältää veron. Uusien kauppiaiden osalta tuotteiden hintoihin sisältyy oletusarvoisesti vero. Jos myymiesi tuotteiden hinnat eivät vielä sisällä veroja, aktivoi Sisällytä myyntivero tuotteen hintaan ja toimituskuluihin ‑asetus Shopify-ylläpitäjässä.

Vaiheet

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Sisällytä myyntivero tuotteen hintaan ja toimituskuluun.
 3. Klikkaa Tallenna.

Kun olet aktivoinut tämän asetuksen, vero sisällytetään kauppasi hintoihin. Tuotteen listahinta on summa, jonka asiakas maksaa, ja hinnan vero-osa lasketaan käyttämällä kaavaa Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Lue lisääveron sisällyttämisestä tuotteiden hintoihin.

Tuotteiden hintojen vaihto

Jos sinulla on jo tuotteen hinnat, joihin ei ole sisällytetty veroa, ja sinun on vaihdettava ne hintoihin, joihin vero sisältyy, tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

 1. Hintojen muuttaminen manuaalisesti.

  1. Laske tuotteiden hinta sen jälkeen, kun vero on lisätty.
  2. Aktivoi veron sisältävät hinnat Shopify Adminissa.
  3. Muuta tuotteiden hintoja sisältämään vero. Voit muuttaa kaikkia tuotteita samanaikaisesti käyttämällä joukkotoimintoja tai päivittää tuotteiden hinnat lataamalla CSV-tiedoston tuotteistasi.
 2. Muuta hintasi käyttämällä hintojen joukkomuokkaussovellusta. Suositeltu sovellus on CustomEdit.

CustomEditin käyttäminen

CustomEdit on sovellus, jolla voit muuttaa tuotteidesi hintaa tietyllä prosentilla. Voit valita, haluatko muuttaa kaikki tuotteesi vai vain valitut tuotteet ja valita, haluatko muutosten tulevan heti voimaan vai vasta tietyn ajan kuluttua.

Vaiheet

 1. Lisää CustomEdit-sovellus kauppaasi Shopify App Storesta.
 2. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Sovellukset > CustomEdit.
 3. Syötä Hinnan muuttaminen -kenttään prosenttiarvo, jota sovelletaan tuotteisiisi. Oletusarvoksi on asetettu 10%.
 4. Aseta hinnan pyöristysarvo. Arvo ilmaisee, kuinka moneen desimaaliin tulos pyöristetään siten, että arvo 0 pyöristää hinnan lähimpään dollariin. Oletusarvona on 2.
 5. Valinnainen: Jos haluat suodattaa tietyt kokoelmat, klikkaa Lataa kokoelma. Jos haluat suodattaa tiettyjä tuotteita, klikkaa Lataa kohteet.
 6. Tarkasta tuotteet, joita haluat muuttaa,
 7. Tee joku seuraavista:
  • Jos haluat heti vaihtaa kaikki näytetyt tuotteet, klikkaa Tallenna kaikki ja klikkaa sitten Vahvista.
  • Jos haluat muuttaa kaikki näytettävät tuotteet myöhemmin, klikkaa Tallenna kaikki myöhemmin, valitse päivämäärä ja kellonaika ja klikkaa sitten Vahvista.
  • Jos haluat heti muuttaa tiettyjä tuotteita, tarkista tuotteet, joita haluat muuttaa, klikkaa Tallenna valitut ja sitten Vahvista.
  • Jos haluat muuttaa tiettyjä tuotteita myöhemmin, tarkista tuotteet, joita halua muuttaa, klikkaa Tallenna myöhemmin, valitse päivämäärä ja kellonaika ja klikkaa sitten Vahvista.

Tuotteiden päivittämisessä voi ilmetä viivettä riippuen siitä, kuinka monta tuotetta olet valinnut.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi