Japanin verot

Verojen määrittäminen Japanista toimiville kaupoille

Japani soveltaa yrityksen sijaintiin perustuvaa verotusta, mikä tarkoittaa sitä, että Japani laskee verot käyttämällä sinun ja asiakkaasi osoitetta. Sinun ei tarvitse antaa verorekisteröintinumeroita, jotta voisit periä veroja asiakkailtasi, mutta saatat joutua määrittämään verokannat manuaalisesti.

Verot sisältävien hintojen käyttöön ottaminen

Japanissa kauppiaat ovat velvollisia käyttämään verot sisältävää hinnoittelua. Uusien kauppiaiden osalta tuotteiden hintoihin sisältyy vero jo oletusarvoisesti. Jos et ole vielä myynyt tuotteita hinnoiteltuna siten, että vero jo sisältyy niihin, ota käyttöön Kaikki hinnat sisältävät veron -asetukset Shopify Adminissa.

Vaiheet

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Kaikki hinnat sisältävät verot.
 3. Klikkaa Tallenna.

Kun olet ottanut tämän asetuksen käyttöön, vero sisältyy kauppasi hintoihin. Tuotteen listattu hinta on summa, jonka asiakas maksaa, ja hinnan vero-osa lasketaan käyttämällä kaavaa Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Lisätietoja on saatavilla kohdassa veron sisällyttäminen tuotteen hintoihin.

Tuotteiden hintojen vaihto

Jos sinulla on jo tuotteen hinnat, joihin ei ole sisällytetty veroa, ja sinun on vaihdettava ne hintoihin, joihin vero sisältyy, tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

 1. Hintojen muuttaminen manuaalisesti.

  1. Laske tuotteiden hinta sen jälkeen, kun vero on lisätty.
  2. Ota käyttöön veron sisältävät hinnat Shopify Adminissa.
  3. Muuta tuotteiden hintoja sisältämään vero. Voit muuttaa kaikkia tuotteita samanaikaisesti käyttämällä joukkotoimintoja tai päivittää tuotteiden hinnat lataamalla CSV-tiedoston tuotteistasi.
 2. Muuta hintasi käyttämällä hintojen joukkomuokkaussovellusta. Suositeltu sovellus on CustomEdit.

CustomEditin käyttäminen

CustomEdit on sovellus, jolla voit muuttaa tuotteidesi hintaa tietyllä prosentilla. Voit valita, haluatko muuttaa kaikki tuotteesi vai vain valitut tuotteet ja valita, haluatko muutosten tulevan heti voimaan vai vasta tietyn ajan kuluttua.

Vaiheet

 1. Lisää CustomEdit-sovellus kauppaasi Shopify App Storesta.
 2. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Sovellukset > CustomEdit.
 3. Syötä Hinnan muuttaminen -kenttään prosenttiarvo, jota sovelletaan tuotteisiisi. Oletusarvona on 10%.
 4. Aseta hinnan pyöristysarvo. Arvo ilmaisee, kuinka moneen desimaaliin tulos pyöristetään siten, että arvo 0 pyöristää hinnan lähimpään dollariin. Oletusarvona on 2.
 5. Valinnainen: Jos haluat suodattaa tietyt kokoelmat, klikkaa Lataa kokoelma. Jos haluat suodattaa tiettyjä tuotteita, klikkaa Lataa kohteet.
 6. Tarkasta tuotteet, joita haluat muuttaa,
 7. Tee joku seuraavista:
  • Jos haluat heti vaihtaa kaikki näytetyt tuotteet, klikkaa Tallenna kaikki ja klikkaa sitten Vahvista.
  • Jos haluat muuttaa kaikki näytettävät tuotteet myöhemmin, klikkaa Tallenna kaikki myöhemmin, valitse päivämäärä ja kellonaika ja klikkaa sitten Vahvista.
  • Jos haluat heti muuttaa tiettyjä tuotteita, tarkista tuotteet, joita haluat muuttaa, klikkaa Tallenna valitut ja sitten Vahvista.
  • Jos haluat muuttaa tiettyjä tuotteita myöhemmin, tarkista tuotteet, joita halua muuttaa, klikkaa Tallenna myöhemmin, valitse päivämäärä ja kellonaika ja klikkaa sitten Vahvista.

Tuotteiden päivittämisessä voi ilmetä viivettä riippuen siitä, kuinka monta tuotetta olet valinnut.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi