Veron ohitukset ja verovapautukset

Vaikka Shopify laskee automaattisesti useimmat verot, voit ohittaa verokannat hallitaksesi sitä, kuinka paljon veroa perit tietystä tuotteesta, ja käsitellä poikkeuksia ja vapautuksia. Voit myös määrittää yksilöllisiä verokantoja toimituskohteille tai verovapautetuille asiakkaille.

Voit määrittää ohitukset esimerkiksi seuraaville:

 • valtion verovapautukset Yhdysvalloissa
 • provinssien verovapautukset Kanadassa
 • Arvonlisäverovapautukset Isossa-Britanniassa.

Kaikki asettamasi ohitukset koskevat verkko- ja Shopify POS -myyntiä.

Voit määrittää veron ohituksen luomalla verovapaille tuotteille kokoelman, ja määrittämällä sille sitten ohituksen.

Jos sinun ei tarvitse periä myyntiveroa, voit luoda ohituksia ja määrittää nollaprosentin verokannat. Tarkista aina paikalliselta veroviranomaiselta, että perit asiakkailtasi oikean määrän veroja.

Arvonlisäverosta vapautettavan tuotteen määrittäminen

Jos sinulla on vain muutamia verovapaita tuotteita, voit estää verojen soveltamisen näihin tuotteisiin yksitellen.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta Shopify adminissa kohtaa Tuotteet ja napauta sen jälkeen tuotteen nimeä.

 2. Poista käytöstä Hinnoittelu-kohdan Peri vero tästä tuotteesta -valinta.

 3. Napauta Tallenna.

Veron ohituksen tarvitsevan tuotekokoelman luominen

Jotta voit käyttää veron ohitusta, sinun on ensin ryhmiteltävä veromuokatut tuotteet tiettyyn kokoelmaan.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopifyn admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

 2. Napauta Luo kokoelma -valintaa ja anna sitten kokoelmalle nimi.

 3. Jos haluat piilottaa kokoelman mistä tahansa aktiivisesta myyntikanavasta, valitse Myyntikanavat -kohdasta Hallinnoi ja poista valinta myyntikanavan nimen vieressä olevasta valintaruudusta. Lue lisää myyntikanavan saatavuudesta.

 4. Napauta Tallenna.

Huomautus Piilotettu kokoelma ei ole kauppasi asiakkaiden käytettävissä, mutta voit silti käyttää sitä verojen ohitukseen. Tähän kokoelmaan (piilotettu tai ei) lisätyistä tuotteista tulee verovapaita koko kaupassasi.

Kokoelman tai toimituskulujen verojen ohittaminen

Voit määrittää yksilölliset verokannat tuotekokoelmille tai toimitusmaksuille.

Syötettävä prosenttiarvo on määrä, joka peritään. Kyse ei ole verovapaasta osuudesta.

Toimintovaiheet:

 1. Napauta sen maan nimeä, johon haluat lisätä veron ohituksen.

 2. Napauta Verojen ohitukset -osassa Lisää veron ohitus -valintaa.

 3. Jos haluat lisätä ohituksen tuotteille, napauta Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Tuotteet

  1. Napauta kohtaa Valitse kokoelma ja valitse kokoelma, johon haluat ohituksen
  2. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
  3. Kirjoita Verokanta-kohtaan vero, jonka haluat periä kokoelman tuotteista.
  4. Valitse Lisää ohitus.
 4. Jos haluat lisätä ohituksen toimitusmaksuille, napauta Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa kohtaa Toimitus.

  1. Valitse Sijainti-kohdassa, mihin haluat lisätä ohituksen.
  2. Kirjoita Verokanta-kohtaan verokanta, jota haluat käyttää toimitusmaksuissa:
  3. Valitse Lisää ohitus.
 5. Napauta Tallenna.

Verojen ohitusten soveltaminen Yhdysvaltain osavaltioihin, piirikuntiin ja kaupunkeihin

Kun olet luonut ohituksen, voit valita, miten sitä sovelletaan, ja lisätä tarvittaessa ylimääräisiä veron ohituksia. Valitse kaupunki, piirikunta tai osavaltio ottaaksesi käyttöön näiden sijaintien veron ohitukset.

Verojen ohitusten soveltaminen kaikkiin kaupunkeihin ja piirikuntiin

Jos olet asettanut ohituksen osavaltion tasolle, voit valita myös vaihtoehdon Koskee kaikkia piirikuntia ja kaupunkeja.

Tämä vaihtoehto koskee ohittamista läänin ja kaupungin tasolla sekä osavaltiossa, jollei jokin muu verokanta ohita sitä. Tämä asetuksen tarkka vaikutus asiakkaltasi perittäviin maksuihin riippuu siitä, mikä alkuperä- tai kohdeosavaltiosion ja missä asiakkaan osoite sijaitsee alueella, jolle olet määrittänyt toisen veron ohituksen.

Vaikutus verotukseen, kun valitaan kaikki maat ja kaupungit -vaihtoehto
Lähtöosavaltio Kohdeosavaltio
Osavaltio valittuna Antamasi osavaltion veron ohitus peritään kolme kertaa: kerran osavaltiossa, kerran piirikunnassa ja kerran kaupungissa.
Osavaltio ja joko piirikunta tai kaupunki valittuna Asiakkailta peritään osavaltion veron ohitus kaksi kertaa piirikunnan tai kaupungin ohituksen lisäksi. Asiakkailta, joiden toimitusosoite on kyseisen piirikunnan tai kaupungin sisällä, peritään osavaltion veronohitus kahdesti kyseisen piirikunnan tai kaupungin ohituksen lisäksi.

Asiakkailta, joiden toimitusosoite on kyseisen piirikunnan tai kaupungin ulkopuolella, peritään osavaltion veronohitus kolme kertaa.
Osavaltio, piirikunta ja kaupunki valittu Asiakkailta peritään veron ohitus osavaltion, piirikunnan ja kaupungin verokantojen ohitusten mukaisesti.

Tämä asetus toimii täsmälleen samalla tavalla riippumatta siitä, onko Koskee kaikkia piirikuntia ja kaupunkeja valittuna.
Asiakkailta, joiden toimitusosoite on kyseisen piirikunnan ja kaupungin sisällä, peritään veronohitus.

Asiakkailta, joiden toimitusosoite on kyseisen piirikunnan ja kaupungin ulkopuolella, peritään osavaltion veronohitus kolme kertaa.

Verovapautettujen asiakkaiden määrittäminen

Voit asettaa asiakkaalle täyden verovapautuksen Shopify adminin Asiakkaat -sivulla.

Verovapautetuilta asiakkailta ei peritä veroa kassamaksun yhteydessä. Näiden asiakkaiden on maksettava kassalla käyttämällä asiakastiliinsä liitettyä sähköpostiosoitetta.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Etsi asiakas, jonka haluat vapauttaa kaikista veroista, ja napauta sitten hänen nimeään.

 3. Napauta Veroasetukset-osassa kohtaa Hallinnoi.

 4. Poista Veloita vero -kohdan valinta.

 5. Napauta Tallenna.

Sisäänrakennetut verovapautukset

Shopify tarjoaa sisäänrakennetun veron ohituksen kahdessa erityistapauksessa:

 • Yhdysvaltain kauppiaat, jotka myyvät vaatteita New Yorkissa, Massachusettissa ja Rhode Islandissa
 • Kanadalaiset kauppiaat, jotka myyvät höyrytuotteita Brittiläisen Kolumbian alueella

Vaatetusalan verosäännöt Yhdysvalloissa

Seuraavissa valtioissa on verovapautuksia tietyille vaatetustuotteille:

 • New York: Vaatetuotteet ja niiden korjaamiseen käytetyt tuotteet, joiden yksikköhinta on alle 110 dollaria, vapautetaan valtion myyntiverosta. Esimerkiksi kaksi tuotetta, joiden yhteenlaskettu hinta on 200 dollaria, vapautetaan kumpikin myyntiverosta, mutta yhdestä 110 dollaria maksavasta tuotteesta peritään myyntivero.
 • Massachusetts: Vaatetustuotteet, joiden hinta on alle 175 dollaria, vapautetaan osavaltion myyntiverosta, ja vaatetustuotteet, joiden hinta on yli 175 dollaria, verotetaan vain summasta, joka ylittää 175 dollaria. Esimerkiksi vaatekappale, jonka hinta on 200 dollaria, verotetaan 25 dollarin osalta, koska ensimmäistä 175:tä dollaria ei veroteta.
 • Rhode Island: vaate- ja jalkinetuotteet, joiden yksikköhinta on enintään 250 Yhdysvaltain dollaria, vapautetaan osavaltion myyntiverosta, ja vain 250 dollarin ylittävä määrä on myyntiveron alainen. Jos esimerkiksi puvun kustannukset ovat 275 dollaria, vero koskee vain 25 dollaria.

Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, kaupallasi on oltava fyysinen läsnäolo valtiossa ja sinun on luotava kokoelma nimellä tax:clothing sovellettavia vaatetustuotteita varten.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopifyn admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
  1. Napauta Luo kokoelma. 3. Kirjoita otsikkoon tax:clothing pienillä kirjaimilla. 4. Lisää tuotteita kokoelmaan: * Jos haluat lisätä tuotteita manuaalisesti, katso Manuaaliset kokoelmat. * Jos haluat lisätä tuotteita automaattisesti, katso Automatisoidut kokoelmat. 5. Valinnainen: Vaihda kokoelman saatavuus piilottaaksesi kokoelman mistä tahansa aktiivisesta myyntikanavasta. 6. Tallenna kokoelma.

Kun olet tallentanut kokoelman tax:clothing , sovellettavaa vaatesääntöä sovelletaan automaattisesti ja kyseisen kokoelman tuotteista peritään oikea määrä veroa.

Käytä tax:clothing-kokoelmaa on vain New Yorkin, Massachusettsin ja Rhode Islandin osavaltioissa. Jos lainkäyttöalueella on käytössä toinen vaatteita koskeva vapautusta, käytä muita veron ohitusmenetelmiä tai merkitse tuotteet verotettamattomiksi tuotesivun Hinnoittelu-osassa.

Brittiläisen Kolumbian höyrytuoteveroa koskevat säännöt

Brittiläisessä Kolumbiassa on käytössä korkeampi PST-hinta höyrytuotteille. Lisäksi GST on yhdistetty PST:hen. Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, sinun on luotava sovellettaville höyrytuotteille kokoelma nimellä tax:eliquid_vaporizers.

Lisätietoja höyrytuotteiden PST-hinnasta löytyy Brittiläisen Kolumbian hallituksen verkkosivustolta.

Ennen kuin aloitat:

Jotta ohitus onnistuu oikein, sinun on ensin määritettävä verotilit Kanadan ja Brittiläisen Kolumbian osalta.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopifyn admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
  1. Napauta Luo kokoelma. 3. Kirjoita otsikkoon tax:eliquid_vaporizers pienillä kirjaimilla. 4. Lisää tuotteita kokoelmaan: * Jos haluat lisätä tuotteita manuaalisesti, katso Manuaaliset kokoelmat. * Jos haluat lisätä tuotteita automaattisesti, katso Automatisoidut kokoelmat. 5. Valinnainen: Vaihda kokoelman saatavuus piilottaaksesi kokoelman mistä tahansa aktiivisesta myyntikanavasta. 6. Tallenna kokoelma.

Kun olet tallentanut kokoelman tax:eliquid_vaporizers, sovellettavat arvonlisäverot lisätään automaattisesti, ja kokoelman tuotteista peritään oikea määrä veroa.

Käytä kokoelmaa tax:eliquid_vaporizers ainoastaan Brittiläisen Kolumbian provinssissa.

0 prosentin verokannan asettaminen suurimmalle osalle tuotteista

Jos useimmat tai kaikki tuotteesi on vapautettu myyntiverosta ja olet maassa, jossa on sekä liittovaltion vero ja alueelliset verot, voit ohittaa oletusarvot 0 prosentiksi Perusverot-osassa.

Verotettavien tuotteiden kohdalla sinun on kuitenkin lisättävä tuotteet kokoelmaan ja luotava sitten veron ohitus kyseiselle kokoelmalle. Siirry tässä skenaariossa kohtaan Asetukset > Verot ja napauta maan nimeä. Määritä Perusverot-osassa alueelliseksi verokannaksi lisätty 0 % liittovaltion veroon. Kun sitten luot veron ohituksen kokoelmalle, voit määrittää, että ohitat maan tai alueen verokannan Lisää veron ohitus maalle -valintaikkunassa.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi