Hallinnoi Kanadan verojasi

Huom: Tämä opas on koskee kauppiaita, jotka myyvät Kanadassa. Sinun velvollisuutenasi on tarkistaa paikalliselta veroviranomaisilta tai veroasiantuntijalta, että veloitat asiakkaaltasi oikeat verokannat ja varmistaa, että ilmoitat ja maksat verosi oikein.

Kun olet päivittänyt kauppasi niin, että se käyttää Kanadan vero-ominaisuuksia, voit hallita veroasetuksiasi mukaan lukien rekisteröitymiset, ohitukset ja asiakkaiden vapauttaminen veroista.

Hallinnoi alueita, joissa olet rekisteröitynyt

Voit milloin tahansa muokata rekisteröitymisiäsi lisätäksesi, poistaaksesi ja muuttaaksesi rekisteröitymisiäsi tai tilinumeroitasi.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopifyn admin-sivulta kohtaan Asetukset > Verot.
 2. klikkaa Veroalueet-osiossa Kanada-kohdan vierestä Määritä-valintaa tai klikkaa Muokkaa-valintaa.
 3. klikkaa Rekisteröidyt verotilit -kohdassa Lisää Verotili -valintaa tai klikkaa Hallinnoi-valintaa.
 4. Päivitä alueesi ja tilinumerosi.
 5. Klikkaa Tallenna.

Kanadan verojen ohittamista koskevat vaatimukset

Voit ohittaa Shopifyn asettamat verot, mutta huomaa seuraavat rajoitukset:

 • Kanadaa koskevaa ohitusta sovelletaan vain brittiläisen Kolumbian, Manitoban, Saskatchewan ja Québecin GST-veroon.
 • New Brunswickissä, Newfoundlandissa ja Labradorissa, Nova Scotiassa ja Ontariossan tehtäviä ohituksia sekä PEI-verokantoja sovelletaan vain näiden provinssien HST-verokantoihin.
 • Brittiläisessä Kolumbiassa, Manitobassa, Saskatchewassa ja Quebecissä käytettyjä verokantoja sovelletaan vain provinssien omiin PST-, RST- tai QST-kantoihin.
 • Albertassa, Luoteisterritorioissa, Yukonissa ja Nunavutissa ei ole verotusta, joten ohitusta ei voi soveltaa näihin alueisiin.

Myös rekisteröitymisesi vaikuttavat ohituksiin:

 • Jotta voit soveltaa ohitusta Kanadan GST-veroon, sinun on lisättävä Kanadassa GST-tili.
 • Jotta ohituksia voitaisiin soveltaa HST-verokantoihin New Brunswickissa, Newfoundlandissa ja Labradorissa, Nova Scotiassa, Ontariossa tai PEI-verokantoihin, sinun on lisättävä Kanadassa oleva GST-tili.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Manitoban RST-kantaan, sinun täytyy lisätä Manitobassa oleva tilisi.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Brittiläisen Kolumbian PST-kantaan, sinun täytyy lisätä Brittiläisessä Kolumbiassa oleva tilisi.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Saskatchewanin PST-kantaan, sinun täytyy lisätä Saskatchewanissa oleva tilisi.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Quebecin QST-kantaan, sinun täytyy lisätä Quebecissa oleva tilisi.

Verojen ohittaminen

Joskus oletusverokannat eivät koske tiettyjä tuotteita. Tietyntyyppiset lastenvaatteet voidaan esimerkiksi vapauttaa veroista tai niillä voi olla pienempi verokanta. Mutta jos oletushintoja ei sovelleta, sinun on luotava ohitus.

Ohituksen luominen on kaksivaiheinen prosessi. Luot ensin manuaalisen kokoelman, joka sisältää ne tuotteet, joilla on eri verokanta. Tämän jälkeen määrität verokannan ja sen, millä alueella ohitusta sovelletaan.

Lisätietoja kokoelmista saat tutustumalla kohtaan Kokoelmat.

Toimintovaiheet:

 1. Luo kokoelma:

  1. Siirry Shopifyn admin-sivulta kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
  2. Klikkaa Luo kokoelma -valintaa ja anna sitten kokoelmalle nimi.
  3. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdasta Manuaalinen
  4. Klikkaa Tallenna kokoelma.
 2. Luo ohitus:

  1. Valitse Asetukset > Verot.
  2. klikkaa Veroalueet-osiossa Muokkaa-kohtaa Kanadan vieressä.
  3. klikkaa Verojen ohitukset -osiossa Lisää veron ohitus -valintaa.
  4. Valitse kokoelma.
  5. Valitse alue, johon ohitusta sovelletaan.
  6. Anna kokoelmaan kyseisellä alueella sovellettava verokanta.
  7. Klikkaa Tallenna.

Myöntämisesi verovapautusten hallinta

Sen lisäksi, että voit määrittää asiakkaan vapautetuksi kaikista veroista, voit myös vapauttaa asiakkaan tietyistä Kanadan veroista. Voit muuttaa asiakkaan verovapautusta koskevia asetuksia asiakkaan profiilissa Shopify adminissa. Tutustu kohtaan Kanadaa koskevien verovapautusten määrittäminen, jos haluat lisätietoja.

Verolaskelmiesi hallitseminen

Voit hallita eri asetuksia, jotka määrittävät, miten tuotteidesi vero lasketaan. Voit esimerkiksi määrittää, sisällytetäänkö verot hintoihin riippumatta siitä, veloitetaanko arvonlisävero digitaalisista tuotteista ja onko sovelluksella toimituskustannuksiin veroa. Hallinnoit näitä asetuksia Verot-asetussivulla. Tutustu kohtaan Verojen ohitukset ja vapautukset, jos haluat lisätietoja.

Toimintovaiheet:

 1. Valitse Asetukset > Verot.

 2. Valitse Verotuslaskelmat-kohdasta soveltuvat vaihtoehdot.

Veron pyöristys

Verojen määrät on perinteisesti pyöristetty laskun tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisveroarvo lasketaan laskemalla yhteen tuotteiden hinnat, soveltamalla verokantaa tilauksen välisummaan ja pyöristämällä sen jälkeen laskennan tulos.

Kun olet päivittänyt kauppasi käyttämään Kanadan uusia arvonlisävero-ominaisuuksia, verosummat pyöristetään rivikohtaisten artikkeleiden tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisvero lasketaan soveltamalla verokantaa tilauksen jokaiseen riviin, jonka jälkeen tulos pyöristetään ja välisumma lasketaan yhteen, jolloin saadaan tilauksen kokonaismäärä.

Tähän muutokseen on syynä se, että rivitasolla tehty pyöristys ottaa huomioon erilaiset verokannat, eli verolliset tai verottomat tuotteet.

Esimerkki

Jos oletetaan esimerkiksi, että asiakas tekee 42 erilaista nimikettä sisältävän tilauksen, joista jokaisen hinta on 14,99 $ ja joista jokaiseen sovelletaan 13 prosentin HST-veroa. Tällöin kunkin tuotteen rivikohtainen vero määritetään kertomalla hinta (14,99) verokannalla (0,13), jolloin saadaan tulokseksi 1,9487.

Perinteisessä pyöristysmenetelmässä tulokseen lisätään jokaisen rivin verotettavan artikkelin verotettava arvo, minkä jälkeen saatu arvo pyöristetään. Tässä tapauksessa arvo on yhteensä 81,8454, minkä jälkeen se sitten pyöristetään veron lopulliseen loppusummaan 81,85 $.

Shopify pyöristää sitten veromäärät rivikohtaisesti, joten tässä tapauksessa veron määrä pyöristetään jokaisen tuotteen kohdalta erikseen. Tulos 1,9487 pyöristetään arvoon 1,95 $, joka sitten lisätään kokonaissummaan. Tässä tapauksessa veron kokonaissummaksi tulisi 81,90 $.

Aiheeseen liittyvät linkit

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi