Hallinnoi Kanadan verojasi

Kun olet päivittänyt kauppasi niin, että se käyttää Kanadan vero-ominaisuuksia, voit hallita veroasetuksiasi mukaan lukien rekisteröitymiset, ohitukset ja asiakkaiden vapauttaminen veroista.

Hallinnoi alueita, joissa olet rekisteröitynyt

Voit lisätä, poistaa tai muuttaa rekisteröintejäsi tai tilinumeroitasi milloin tahansa.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Maat/alueet-osiossa *Kanada*.
 3. Tee Myyntivero-kohdassa yksi seuraavista toimenpiteistä:

  1. Jos haluat määrittää uuden verorekisteröinnin, klikkaa Peri myyntiveroa.
  2. Jos haluat muokata olemassa olevaa verorekisteröintiä, klikkaa muokattavan alueen vieressä olevaa ... -painiketta.
 4. Päivitä alueesi ja tilinumerosi.

 5. Klikkaa Tallenna.

Kanadan verojen ohittamista koskevat vaatimukset

Voit ohittaa Shopifyn asettamat verot, mutta huomaa seuraavat rajoitukset:

 • Kanadaa koskevaa ohitusta sovelletaan vain brittiläisen Kolumbian, Manitoban, Saskatchewan ja Québecin GST-veroon.
 • New Brunswickissä, Newfoundlandissa ja Labradorissa, Nova Scotiassa ja Ontariossan tehtäviä ohituksia sekä PEI-verokantoja sovelletaan vain näiden provinssien HST-verokantoihin.
 • Brittiläisessä Kolumbiassa, Manitobassa, Saskatchewassa ja Quebecissä käytettyjä verokantoja sovelletaan vain provinssien omiin PST-, RST- tai QST-kantoihin.
 • Albertassa, Luoteisterritorioissa, Yukonissa ja Nunavutissa ei ole verotusta, joten ohitusta ei voi soveltaa näihin alueisiin.

Myös rekisteröitymisesi vaikuttavat ohituksiin:

 • Jotta voit soveltaa ohitusta Kanadan GST-veroon, sinun on lisättävä Kanadassa GST-tili.
 • Jotta ohituksia voitaisiin soveltaa HST-verokantoihin New Brunswickissa, Newfoundlandissa ja Labradorissa, Nova Scotiassa, Ontariossa tai PEI-verokantoihin, sinun on lisättävä Kanadassa oleva GST-tili.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Manitoban RST-kantaan, sinun täytyy lisätä Manitobassa oleva tilisi.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Brittiläisen Kolumbian PST-kantaan, sinun täytyy lisätä Brittiläisessä Kolumbiassa oleva tilisi.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Saskatchewanin PST-kantaan, sinun täytyy lisätä Saskatchewanissa oleva tilisi.
 • Jotta voisit soveltaa ohituksia Quebecin QST-kantaan, sinun täytyy lisätä Quebecissa oleva tilisi.

Verojen ohittaminen

Joskus oletusverokannat eivät koske tiettyjä tuotteita. Tietyntyyppiset lastenvaatteet voidaan esimerkiksi vapauttaa veroista tai niillä voi olla pienempi verokanta. Mutta jos oletushintoja ei sovelleta, sinun on luotava ohitus.

Ennen kuin aloitat, sinun on luotava manuaalinen kokoelma tuotteista, joita veron ohitus koskee.

Tee näin:

 1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Maat/alueet-osiossa Kanada.
 3. Klikkaa Verojen ohitukset -osiossa Lisää tuotteen ohitus.
 4. Valitse kokoelma.
 5. Valitse alue, johon ohitusta sovelletaan.
 6. Anna kokoelmaan kyseisellä alueella sovellettava verokanta.
 7. Klikkaa Tallenna.

Myöntämisesi verovapautusten hallinta

Sen lisäksi, että voit määrittää asiakkaan vapautetuksi kaikista veroista, voit myös vapauttaa asiakkaan tietyistä Kanadan veroista. Voit muuttaa asiakkaan verovapautusta koskevia asetuksia asiakkaan profiilissa Shopify Adminissa. Tutustu kohtaan Kanadaa koskevien verovapautusten määrittäminen, jos haluat lisätietoja.

Verolaskelmiesi hallitseminen

Voit hallinnoida asetuksia, jotka määrittävät, miten tuotteidesi vero lasketaan. Voit esimerkiksi määrittää, sisällytetäänkö verot hintoihisi, veloitetaanko arvonlisäveroa digitaalisista tuotteista ja sovelletaanko veroa toimituskuluihin. Voit hallinnoida näitä asetuksia Verot ja tullit -asetussivulla. Tutustu kohtaan Verojen ohitukset ja vapautukset, jos haluat lisätietoja.

Tee näin:

 1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Verotuslaskelmat-kohdasta soveltuvat vaihtoehdot.

Veron pyöristys

Aiemmin verot pyöristettiin laskutasolla laskemalla tilauksen välisummaan perustuvat verot ja pyöristämällä sitten tulokset. Kun olet päivittänyt asetuksesi niin, että voit käyttää Kanadan vero-ominaisuuksia, verosummat pyöristetään rivikohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisvero lasketaan soveltamalla verokantaa tilauksen jokaiseen riviin, minkä jälkeen tulos pyöristetään ja välisummat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tilauksen kokonaismäärä.

Verojen pyöristysmäärä rivitasolla parantaa erilaisten verokantojen laskentaa ja helpottaa verojen laskemista tilauksista, jotka sisältävät verollisia ja verottomia tuotteita.

Esimerkki verojen pyöristämisestä lasku- ja rivitasolla

Asiakas tilaa 42 tuotetta, joista jokaisen hinta on 14,99 $ ja joihin kaikkiin sovelletaan 13 prosentin HST-veroa. Kunkin tuotteen rivikohtainen vero määritetään kertomalla hinta (14,99) verokannalla (0,13), jolloin saadaan tulokseksi 1,9487.

Aiemmin kunkin rivikohdan verot laskettiin yhteen ja kokonaissumma pyöristettiin. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu kokonaissumma oli 81,8454 $, joka pyöristyksen jälkeen oli 81,85 $.

Verot pyöristetään nyt rivikohtaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että veromäärä pyöristetään jokaisen tuotteen kohdalla erikseen. Rivikohtien veromäärä 1,9487 $ pyöristetään 1,95 dollariin, joka sitten lisätään kokonaissummaan. Tässä tapauksessa veron kokonaissummaksi tulisi 81,90 $.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi