Je Canadese belastingen beheren

Nadat je je winkel hebt bijgewerkt voor het gebruik van de nieuwe Canadese belastingfuncties, kun je je belastinginstellingen beheren, met inbegrip van je registraties, vervangingen en klantvrijstellingen.

De regio's beheren waarin je bent geregistreerd

Je kunt je registraties op elk gewenst moment bewerken om registraties of rekeningnummers toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Stappen:

 1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen.
 2. Klik in de sectie Belastingregio's naast Canada op Instellen of Bewerken.
 3. Klik in het gedeelte Geregistreerde belastingaccounts op Belastingaccount toevoegen of klik op Beheren.
 4. Werk je regio's en accountnummers bij.
 5. Klik op Opslaan.

Vereisten bij wijzigen van Canadese belastingtarieven

Je kunt de belastingtarieven wijzigen die Shopify instelt, maar houd rekening met de volgende beperkingen:

 • Overschrijvingen voor Canada is alleen van toepassing op de GST in British Columbia, Manitoba, Saskatchewan en Quebec.
 • Aanpassingen voor New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario en PEI-belastingtarieven zijn alleen van toepassing op de bijbehorende HST-tarieven.
 • Aanpassingen voor British Columbia, Manitoba, Saskatchewan en Quebec zijn alleen van toepassing op de bijbehorende PST-, RST- of QST-tarieven.
 • Alberta, Northwest Territories, Yukon en Nunavut hebben geen belasting, dus overschrijvingen kunnen niet worden toegepast op die regio's.

De mogelijkheid om tarieven te vervangen, wordt ook beïnvloed door je registraties:

 • Voor overschrijvingen die van toepassing zijn op Canada GST, moet je je Canadese GST-account toevoegen.
 • Voor overschrijvingen die van toepassing zijn op HST-tarieven in New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario of PEI, moet je je Canadese GST-account toevoegen.
 • Voor wijzigingen die van toepassing zijn op het RST-tarief van Manitoba, moet je je Manitoba-account toevoegen.
 • Voor wijzigingen die van toepassing zijn op het PST-tarief van British Columbia, moet je je British Columbia-account toevoegen.
 • Voor wijzigingen die van toepassing zijn op het PST-tarief van Saskatchewan, moet je je Saskatchewan-account toevoegen.
 • Voor wijzigingen die van toepassing zijn op het Quebec QST-tarief, moet je je Quebec-account toevoegen.

Belastingen wijzigen

Soms zijn de standaard belastingtarieven niet van toepassing op bepaalde producten. Zo zijn sommige soorten kinderkleding bijvoorbeeld vrijgesteld van belasting of geldt een lager belastingtarief. Als de standaardtarieven niet van toepassing zijn, moet je een vervangend tarief maken.

Dit proces bestaat uit twee stappen. Je maakt eerst een handmatige collectie aan met daarin de producten met een ander belastingtarief. Vervolgens geef je op in welke regio het gewijzigde tarief van toepassing is en wat het tarief is.

Zie collectiesvoor meer informatie over collecties.

Stappen:

 1. Maak een collectie:

  1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
  2. Klik op Maak collectie en voer een naam in voor de collectie.
  3. Selecteer Handmatig onder Collectietype
  4. Klik op Collectie opslaan.
 2. Definieer het vervangende tarief:

  1. Ga naar Instellingen > Belastingen.
  2. Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast Canada.
  3. Klik in het gedeelte Belastingoverschrijvingen op Belastingoverschrijving toevoegen.
  4. Selecteer de collectie.
  5. Selecteer de regio waarin de wijziging van toepassing is.
  6. Voer het belastingtarief voor de collectie in die regio in.
  7. Klik op Opslaan.

Beheer je belastingvrijstellingen

Naast het instellen van een klant die wordt vrijgesteld van alle belastingen, kun je een klant ook vrijstellen van specifieke Canadese belastingen. Je kunt de vrijstellingsinstellingen van een klant wijzigen in je Shopify-beheercentrum op het profiel van de klant. Zie Canadese belastingvrijstellingen instellen voor meer informatie.

Belastingberekeningen beheren

Je kunt verschillende instellingen beheren die bepalen hoe belasting over je producten wordt berekend. Je kunt bijvoorbeeld instellen of belastingen zijn inbegrepen in je prijzen, of er btw wordt berekend over digitale goederen en of je belasting moet heffen op verzendkosten. Je beheert deze instellingen op de pagina Belastinginstellingen. Zie Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen voor meer informatie.

Stappen:

 1. Ga naar Instellingen > Belastingen.

 2. Selecteer in het gedeelte Belastingberekeningen de opties die van toepassing zijn.

Afronding belasting

Historisch gezien werden belastingbedragen afgerond op factuurniveau. Dit betekent dat de totale belastingwaarde is berekend door de prijzen van elk artikel in een bestelling toe te voegen, het belastingtarief toe te passen op het subtotaal van de bestelling en het resultaat af te ronden.

Nadat je je winkel hebt bijgewerkt om de nieuwe Canadese btw-functies te gebruiken, worden belastingbedragen in plaats daarvan afgerond op het regelitemniveau. Dit betekent dat de totale belastingwaarde wordt berekend door het belastingtarief op elke regel in de bestelling toe te passen, het resultaat af te ronden en vervolgens deze subtotalen samen toe te voegen om de totale waarde van de bestelling te bereiken.

De reden dat deze wijziging is doorgevoerd, is dat afronding op regelniveau bijdraagt aan verschillende belastingtarieven of een combinatie van belastbare en niet-belastbare producten.

Voorbeeld

Laten we als voorbeeld stellen dat je klant een bestelling plaatst met 42 verschillende artikelen, die elk een prijs van $ 14,99 hebben en onderworpen zijn aan 13% HST. De regelitembelasting voor elk product wordt bepaald door de prijs (14,99) te vermenigvuldigen met het belastingtarief (0,13) voor een resultaat van 1,9487.

De historische methode voor het afronden van dit resultaat is om elk belastingresultaat per regelitem bij elkaar op te tellen en het totaal af te ronden. In dit geval zou dit een totaal van 81,8454 zijn, dat vervolgens wordt afgerond naar het uiteindelijke totaal van alle belastingen van $ 81,85.

Shopify rondt nu belastingbedragen af op regelitemniveau, dus in dit geval wordt het belastingbedrag voor elk product afzonderlijk afgerond. Het resultaat van 1,9487 is afgerond naar $ 1,95, dat vervolgens bij elkaar wordt opgeteld om het totaal te krijgen. In dit geval zou het totaal van alle belastingen $ 81,90 zijn.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis