Je belastingverplichtingen in Canada controleren

Belastingplicht in Canada betreft zowel Canadese als niet-Canadese winkels.

Een winkel wordt als Canadees beschouwd als het adres in Canada ligt. Een fysiek winkeladres maakt een winkel Canadees, ook al is het bedrijf verder niet in Canada gevestigd. Een winkel wordt als niet-Canadees beschouwd als het adres ervan niet in Canada ligt, en het geen fysieke winkeladressen in Canada heeft. Magazijnen of fulfilmentlocaties van derden maken een winkel niet Canadees.

Als je winkel een omzetdrempel overschrijdt, kan het zijn dat je verplicht bent om je te registreren voor het innen en afdragen van de Canadese Goods and Services Tax (GST). In sommige regio's is GST opgenomen in een Harmonized Sales Tax (HST). Als je geregistreerd bent om GST te innen, dan ben je ook geregistreerd om HST te innen. In de praktijk betekent dit dat als je geregistreerd bent voor GST, je in HST-provincies de volledige HST in rekening moet brengen. HST geldt ook voor verzendkosten op bestellingen die je binnen Canada verzendt. Meer informatie over Canadese belastingen.

Drempelperiodes

Een drempelperiode is de hoeveelheid tijd die in acht wordt genomen bij de berekening van de verschuldigde belasting. In Canada worden drempelperioden berekend door te bepalen wat de omzet is in een kwartaal, of een periode van drie maanden. Dit zijn de kwartalen:

 • januari, februari, maart
 • april, mei, juni
 • juli, augustus, september
 • oktober, november, december

Als je winkel in Canada is gevestigd, registreer je over het algemeen voor een GST/HST-account als beide onderstaande gevallen waar zijn:

 • Je verkoopt of leaset belastbare producten of services.
 • Je omzet uit belastbare verkopen in Canada bedraagt meer dan 30.000 CAD over de afgelopen vier afgesloten opeenvolgende kalenderkwartalen, of meer dan 30.000 CAD over het lopende kalenderkwartaal.

Als je winkel niet in Canada is gevestigd, moet je je over het algemeen registreren voor een GST-/HST-account als beide gevallen die hierna volgen waar zijn:

 • Je verkoopt belastbare producten of services aan klanten in Canada en handelt die bestellingen af vanuit een magazijn in Canada.
 • Je omzet uit belastbare verkopen in Canada bedraagt over de afgelopen twaalf maanden meer dan CAD 30.000.

Als een van de voorgaande gevallen op jou van toepassing is, dan moet je misschien belastingen op je verkopen innen, die belastingen aan de juiste belastingdienst afdragen, en regelmatig aangifte doen bij de belastingdienst. Als je omzet lager is dan de drempel, hoef je niet te registreren voor een GST/HST-account en hoef je geen belastingen te innen of af te dragen.

Je belastingverplichtingen controleren

Als je winkel eenmaal geopend is en begonnen is met verkopen, worden je verkopen en locaties automatisch gevolgd om je te helpen bepalen of je belastingplichtig bent voor GST/HST. Lees de volgende aandachtspunten voordat je je belastingverplichtingen in Shopify controleert.

 • Belastingplicht wordt alleen weergegeven voor transacties die binnen Shopify plaatsvinden. De omzet die je buiten Shopify behaalt, wordt niet meegerekend.
 • Wat je aan belasting moet betalen, wordt berekend aan de hand van de netto-omzet, niet de bruto-omzet. Netto-omzet is omzet minus terugbetalingen en btw.
 • Omzet wordt niet meteen in je verschuldigde belasting verwerkt en het kan een paar dagen duren voor die is bijgewerkt. De datum van de meest recente bijwerking staat in de belastingtracker.

In het Shopify-beheercentrum kun je je belastingverplichtingen bekijken: ga naar Instellingen > Douanerechten en belastingen en selecteer Canada. Je belastingverplichting staat boven de regio's waar je volgens je registratie btw int. Je ziet ook een voortgangsbalk, waaraan je kunt zien hoe dicht je bij het overschrijden van de drempel voor het innen van belastingen in Canada bent.

Als je omzet in Canada wijst op een mogelijke belastingverplichting, wordt de voortgangsbalk rood. Als je het innen van GST/HST hebt ingesteld, wordt de Canadese belastingtracker niet meer weergegeven.

Je potentiële belastingverplichtingen aanpakken

Als de voortgangsbalk in de sectie Belastingaansprakelijkheid beheren rood wordt, registreer je dan om GST/HST te innen en stel je belastinginning in. Twijfel je of de voortgangsbalk in jouw geval van toepassing is, neem dan contact op met een belastingdienst of een fiscaal deskundige.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen en selecteer Canada.
 2. Klik op GST/HST innen.
 3. Selecteer een regio waarin je bent geregistreerd.
 4. Voer je belastingnummer in het veld Belastingnummer in. Als je een belastingnummer hebt aangevraagd maar nog niet ontvangen, laat je dit veld leeg. Je kunt het bijwerken wanneer je je nummer ontvangt.
 5. Klik op Opslaan.

Vrijwillige registratie

Je kunt je vrijwillig voor belastingen laten registreren als je de registratiedrempel niet haalt. Registratie voor GST/HST voordat je daartoe verplicht bent, betekent dat je GST/HST moet innen en afdragen, maar je kunt er voorbelastingaftrek mee claimen op je zakelijke belastingaangifte.

Canadese winkels kunnen zich vrijwillig laten registreren voor GST/HST als ze belastbare producten of goederen verkopen of verhuren.

Je kunt je niet-Canadese winkel vrijwillig registreren voor GST/HST als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je houdt je bezig met een commerciële activiteit in Canada.
 • Je wordt regelmatig gevraagd om bestellingen voor goederen die naar Canada uitgevoerd of geleverd moeten worden.
 • Je sluit een overeenkomst om services te verlenen die in Canada moeten worden uitgevoerd.
 • Je sluit een overeenkomst voor de levering van immaterieel persoonlijk eigendom (zoals intellectueel eigendom) die aan een van de volgende criteria voldoet:
  • is voor gebruik in Canada;
  • heeft betrekking op echt eigendom in Canada;
  • heeft betrekking op goederen die zich gewoonlijk in Canada bevinden;
  • heeft betrekking op services die in Canada moeten worden uitgevoerd.

Als je je vrijwillig registreert om GST/HST te innen, is het volgende verplicht:

 • het innen en afdragen van GST/HST;
 • het indienen van GST/HST-belastingaangiften;
 • geregistreerd blijven voor minstens één jaar, tenzij je stopt met je bedrijfsactiviteiten;
 • een borgsom storten als je geen permanente vestiging in Canada hebt.

Raadpleeg Vrijwillig registreren voor een GST/HST-account voor meer informatie over vrijwillige registratie voor GST/HST.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis