Rà soát nghĩa vụ thuế tại Canada của bạn

Nghĩa vụ thuế tại Canada ảnh hưởng đến cả cửa hàng của Canada và không phải của Canada.

Cửa hàng được coi là của Canada nếu địa chỉ của cửa hàng ở Canada. Địa chỉ bán lẻ thực tế giúp cửa hàng đủ điều kiện để trở thành cửa hàng của Canada, ngay cả khi doanh nghiệp không có địa chỉ tại Canada. Cửa hàng được coi là không phải của Canada nếu địa chỉ không ở Canada và không có địa chỉ bán lẻ thực tế tại Canada. Nhà kho hoặc địa điểm thực hiện của bên thứ ba không giúp cửa hàng đủ điều kiện để trở thành cửa hàng của Canada.

Nếu cửa hàng vượt quá ngưỡng bán hàng, bạn có thể cần đăng ký thu và nộp Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) của Canada. Tại một số vùng, thuế GST được tính trong Thuế bán hàng hài hòa (HST). Nếu đã đăng ký thu thuế GST, bạn cũng đã đăng ký thu thuế HST. Trên thực tế, điều này có nghĩa là nếu bạn đã đăng ký thuế GST thì bạn cần tính đầy đủ thuế HST tại các tỉnh có HST. Thuế HST cũng áp dụng cho phí vận chuyển đối với đơn hàng bạn vận chuyển trong phạm vi Canada. Tìm hiểu thêm về thuế Canada.

Khoảng thời gian ngưỡng

Khoảng thời gian ngưỡng là khoảng thời gian được xem xét khi tính nghĩa vụ thuế. Tại Canada, khoảng thời gian ngưỡng được tính bằng cách xác định doanh số bán hàng thu được trong một quý hoặc trong khoảng thời gian ba tháng. Các quý trong một năm như sau:

 • Tháng 1, tháng 2 và tháng 3
 • Tháng 4, tháng 5 và tháng 6
 • Tháng 7, tháng 8 và tháng 9
 • Tháng 10, tháng 11 và tháng 12

Nếu bạn có cửa hàng tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

 • Bạn bán hoặc cho thuê sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế.
 • Doanh thu từ các doanh số chịu thuế tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong bốn quý liên tiếp vừa qua hoặc hơn 30.000 CAD so với quý hiện tại.

Nếu cửa hàng không có trụ sở tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu có cả hai điều kiện sau:

 • Bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế cho khách hàng tại Canada và thực hiện các đơn hàng này từ nhà kho tại Canada.
 • Doanh thu từ doanh số chịu thuế của bạn tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong 12 tháng qua.

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên đây, bạn nên thu thuế bán hàng, nộp các khoản thuế đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền và thường xuyên gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Nếu doanh số của bạn thấp hơn ngưỡng đó, bạn không cần đăng ký tài khoản GST/HST và không cần thu hoặc nộp thuế.

Rà soát nghĩa vụ thuế

Sau khi mở cửa hàng và bắt đầu bán hàng, doanh số và địa điểm của bạn sẽ tự động được theo dõi để giúp bạn xác định xem có nghĩa vụ thuế GST/HST hay không. Trước khi rà soát nghĩa vụ thuế của mình trong Shopify, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Nghĩa vụ thuế chỉ hiển thị đối với giao dịch diễn ra trong Shopify. Không áp dụng nghĩa vụ thuế đối với giao dịch bán hàng ngoài Shopify.
 • Nghĩa vụ thuế được tính bằng doanh thu thực, không phải tổng doanh số. Doanh thu thực là doanh số trừ đi khoản hoàn tiền và thuế.
 • Doanh số không thể hiện ngay trong nghĩa vụ thuế của bạn và có thể mất vài ngày để cập nhật. Ngày cập nhật gần nhất được hiển thị trên trình theo dõi nghĩa vụ.

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem lại nghĩa vụ thuế bằng cách vào Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, sau đó chọn Canada. Nghĩa vụ thuế của bạn được hiển thị bên trên vùng bạn đã đăng ký thu thuế. Thanh tiến độ được hiển thị để cho biết bạn sắp vượt ngưỡng thu thuế tại Canada hay chưa.

Nếu doanh số bán hàng của bạn tại Canada cho biết nghĩa vụ thuế có thể phải nộp, thanh tiến độ sẽ chuyển sang màu đỏ. Sau khi bạn thiết lập thu thuế GST/HST, trình theo dõi nghĩa vụ thuế Canada sẽ không hiển thị.

Giải quyết nghĩa vụ thuế có thể phải nộp

Nếu thanh tiến độ trong mục Quản lý nghĩa vụ thuế chuyển sang màu đỏ, bạn nên đăng ký thu thuế GST/HST, sau đó thiết lập thu thuế. Nếu bạn không chắc chắn liệu trình theo dõi nghĩa vụ thuế có áp dụng trong trường hợp của mình hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế hoặc chuyên gia về thuế.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, sau đó chọn Canada.
 2. Nhấp vào Thu thuế GST/HST.
 3. Chọn một vùng mà bạn đã đăng ký.
 4. Trong trường Mã số thuế, nhập mã số thuế của bạn. Nếu bạn đã đăng ký mã số thuế nhưng chưa nhận được, vui lòng để trống trường này. Bạn có thể cập nhật sau khi nhận được mã số của mình.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đăng ký tự nguyện

Bạn có thể tự nguyện đăng ký thuế nếu không đáp ứng ngưỡng đăng ký. Đăng ký thuế GST/HST trước khi được yêu cầu thực hiện nghĩa là bạn phải thu và nộp thuế GST/HST, nhưng bạn có thể yêu cầu tín dụng thuế đầu vào đối với tờ khai thuế doanh nghiệp.

Các cửa hàng của Canada có thể tự nguyện đăng ký thuế GST/HST nếu họ bán hoặc cho thuê sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế.

Các cửa hàng không phải của Canada có thể tự nguyện đăng ký thuế GST/HST nếu có bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • Bạn có tham gia vào một hoạt động thương mại tại Canada.
 • Bạn thường xuyên mời chào đơn hàng để xuất hoặc giao hàng đến Canada.
 • Bạn ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ cần thực hiện tại Canada.
 • Bạn ký thỏa thuận cung cấp tài sản cá nhân vô hình (ví dụ như tài sản trí tuệ) đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:
  • sẽ được sử dụng tại Canada
  • liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Canada
  • liên quan đến hàng hóa vốn ở Canada
  • liên quan đến các dịch vụ được thực hiện tại Canada

Nếu tự nguyện đăng ký thu thuế GST/HST, bạn phải thực hiện tất cả những thao tác sau:

 • thu và nộp thuế GST/HST
 • nộp tờ khai thuế HST GST/HST
 • duy trì đăng ký ít nhất một năm, trừ khi bạn dừng hoạt động kinh doanh
 • cung cấp tiền gửi nếu bạn không có cơ sở vĩnh viễn tại Canada

Để tìm hiểu thêm về đăng ký thuế GST/HST tự nguyện, hãy tham khảo Đăng ký tự nguyện tài khoản thuế GST/HST.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí