Cài đặt thuế ở Canada

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Canada. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế bán hàng hay không. Có thể bạn cần đăng ký với nhiều cơ quan thuế khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để giúp đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu tại Canada.

Lưu ý: Nếu bạn đang bán hàng trên Shopify, hãy tham khảo Cập nhật tính năng thuế Canada mới.

Xác định bạn có cần thu thuế bán hàng hay không

Bạn cần xác định có thu thuế bán hàng hay không. Nếu bạn không chắc chắn, tham khảo ý kiến của kế toán thuế địa phương hoặc các chuyên gia thuế khác, cũng như cơ quan thuế của liên bang và của tỉnh.

Nhìn chung, tại Canada, bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế và doanh thu trên toàn thế giới trong 12 tháng qua vượt quá 30.000 CAD. Sau đó, bạn cần thu thuế dựa trên doanh số bán hàng và nộp khoản thuế đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Bạn cũng cần thường xuyên kê khai báo cáo cho cơ quan thuế.

Nếu doanh số của bạn thấp hơn ngưỡng đó, bạn không cần đăng ký tài khoản GST/HST và không cần thu hoặc nộp thuế.

Để xem thông tin tổng hợp về các quy định về thuế tại Canada, xem Tài liệu tham khảo về thuế Canada.

Đăng ký với cơ quan thuế của bạn

Nếu cần tính thuế bán hàng tại một hoặc nhiều vùng lãnh thổ tại Canada, bạn cần liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền, rồi đăng ký với họ. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ.

Để xem liên kết đến cơ quan thuế Canada, tham khảo Đăng ký với cơ quan thuế Canada.

Thiết lập khu vực đã đăng ký

Sau khi đã đăng ký với cơ quan thuế và có mã số đăng ký, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện các bước này một lần.

Các bước thực hiện:

  1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng thuế), bên cạnh Canada, nhấp vào Set up (Thiết lập).
  3. Trong mục Registered tax accounts (Tài khoản thuế đã đăng ký), nhấp vào Add tax account (Thêm tài khoản thuế).
  4. Chọn một vùng mà bạn đã đăng ký.
  5. Trong mục Registration number (Mã số đăng ký), nhập số tài khoản của bạn.
  6. Nhấp vào Lưu.
  7. (Không bắt buộc) Thêm vùng và số tài khoản bằng cách nhấp vào Add tax account (Thêm tài khoản thuế).

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa đăng ký hoặc số tài khoản bằng cách nhấp vào nút ... bên cạnh tài khoản thuế rồi chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc Delete (Xóa).

Bước tiếp theo

Bạn có thể tạo thông tin ghi đè về thuế cho sản phẩm không áp dụng thuế suất mặc định.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí