การกำหนดภาษีของแคนาดา

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายคุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่างๆ หลังจากนั้นคุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องทุกที่ที่คุณขายในแคนาดา

กำหนดว่าคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่

คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษากับผู้ทำบัญชีภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานด้านภาษีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของคุณ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองประการดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายหรือเช่าสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี
 • คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาของปีปฏิทิน หรือมากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงไตรมาสของปีปฏิทินปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในแคนาดาและจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
 • คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ คุณอาจต้องเก็บภาษีจากการขายและจ่ายภาษีเหล่านั้นให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และยื่นรายงานต่อหน่วยงานด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอ หากยอดขายของคุณต่ำกว่าขีดจำกัดคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST และไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บหรือชำระภาษี

หากต้องการข้อมูลสรุปกฎเกณฑ์ด้านภาษีของแคนาดา โปรดดูที่การอ้างอิงภาษีของแคนาดา

ลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของคุณ

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจด้านภาษีของแคนาดาคุณมากกว่าหนึ่งเขตจำเป็นต้องติดต่อตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละรายและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่ที่ใดและคุณขายสินค้าที่ใดและตามข้อกำหนดของรัฐบาลแต่อย่าง

ดูลิงก์ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของแคนาดาต่างๆ ได้ที่การลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของแคนาดา

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและมีหมายเลขการลงทะเบียนของคุณแล้วคุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ คุณดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพียงครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “แคนาดา
 3. ในส่วนภาษีการขาย ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย
 4. เลือกภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน
 5. ในกล่องหมายเลขภาษี ให้ป้อนหมายเลขภาษีของคุณ หากคุณยื่นขอหมายเลขภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นว่างช่องนี้ไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อได้รับหมายเลขแล้ว
 6. คลิกที่ “เรียกเก็บภาษีการขาย
 7. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย

คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณได้โดยคลิกปุ่ม ... ถัดจากบัญชีภาษีแล้วเลือกแก้ไขหรือลบ

ขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี