Att ställa in kanadensisk skatt

Om du är nybörjare på Shopify måste du fastställa om du ska debitera en försäljningsskatt innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika skattemyndigheter. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att se till att du debiterar rätt frakt oavsett var du säljer i Kanada.

Fastställ om du behöver debitera försäljningsskatt

Du måste avgöra om du ska debitera omsättningsskatt. Om du inte är säker bör du kontakta en lokal skatterådgivare eller annan skattespecialist och dina provinsiella och federala skattemyndigheter.

I allmänhet måste kanadensiska handlare registrera sig för ett GST/HST-konto om båda följande stämmer:

 • Du säljer eller hyr ut skattepliktiga produkter eller tjänster.
 • Dina globala intäkter överstiger 30 000 CAD under de senaste på varandra följande fyra kalenderkvartalen.

Om din butik inte är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om båda följande stämmer:

 • Du säljer skattepliktiga produkter eller tjänster till kunder i Kanada och distribuerar dessa ordrar från ett lager i Kanada.
 • Dina intäkter från skattepliktiga ordrar i Kanada överstiger 30 000 CAD under de senaste tolv månaderna.

Om något av föregående fall gäller dig kan du behöva ta upp skatt på din försäljning, remittera dessa skatter till behörig skattemyndighet och lämna in regelbundna rapporter till skattemyndigheten. Om din försäljning är lägre än tröskelvärdet behöver du inte registrera dig för ett GST/HST-konto och du behöver inte ta upp eller remittera skatter.

Se kanadensiska skattereferenser för en sammanfattning av kanadensiska skatteregler.

Registrera dig hos dina skattemyndigheter

Om du behöver ta ut moms i en eller flera kanadensiska jurisdiktioner måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer samt på de individuella myndigheternas krav.

Se registrering med kanadensiska skattemyndigheter för länkar till olika kanadensiska skattebyråer.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos skattemyndigheten och har dina registreringsnummer kan du ställa in dina skatter. Du genomför dessa steg en gång.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. I avsnittet Skatteregioner bredvid Kanada klickar du på Ställ in.
 3. I avsnittet för Omsättningsskatt klickar du på Ta upp omsättningsskatt.
 4. Välj en region där du är registrerad.
 5. Ange ditt skattenummer i fältet Skattenummer. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett skattenummer men ännu inte har fått det. Du kan uppdatera det när du får ditt nummer.
 6. Klicka på Spara.
 7. Valfritt: Klicka på Hämta in omsättningsskatt för att lägga till fler regioner och kontonummer.

Du kan ändra eller ta bort dina registreringar eller kontonummer genom att klicka på knappen ... bredvid skattekontot och välja redigera eller radera.

Nästa steg

Du kan skapa åsidosättanden av skatter för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis