Digitala produktskatter

Digitala varor är nedladdningsbara filer eller någon annan typ av elektroniskt levererad produkt. Konsumenter som bor i Europeiska unionen (EU) måste betala en mervärdesskatt (moms) på digitala varor enligt den skattesats som gäller i deras eget land, oavsett var säljaren är belägen.

I vissa jurisdiktioner behöver du inte debitera moms för digitala produkter. Kontrollera med en lokal skatteexpert för att se till att du känner till kraven i din region.

Undantag en digital produkt från skatt

Om du bara har några digitala produkter som är undantagna från skatt kan du förhindra att skatter tillämpas på dessa enskilda produkter. Digitala produkter kräver inte frakt i traditionell bemärkelse, så du kan stänga av fraktfunktionen samtidigt.

Steg:

 1. Gå till Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på den produkt som du vill redigera.
 3. Avmarkera Debitera skatt för den här produkten i avsnittet Priser.
 4. I avsnittet Leverans väljer du Detta är en fysisk produkt.
 5. Klicka på Spara.

Undantag ett stort antal digitala produkter genom att göra en massuppdatering

Om du behöver undanta ett stort antal digitala produkter på samma gång kan du göra en massuppdatering. Den här proceduren kräver dock att du är bekväm med att redigera .csv-filer.

Steg:

 1. Exportera produkterna som behöver uppdateras som en .csv-fil och redigera sedan värdena i följande kolumner:
Fält att redigera i produktens CSV-fil
CSV-fält Inställning
Variant Requires Shipping Ställ in detta värde på falskt.
Variant Taxable Ställ in detta värde på falskt.
Variant Grams Ställ in detta värde på 0.
 1. När du är klar med att redigera din .csv-fil importerar du den till din butik. Var noga med att markera alternativet Byt ut alla aktuella produkter som har samma namn.

Digitala varor inom Europeiska unionen

Digitala varor i EU definieras i lagstiftningen som radio- och televisionssändning, telekommunikation och tjänster som tillhandahålls elektroniskt istället för att levereras. Presentkort som skickats online ingår inte i definitionen.

Du kan läsa reglerna för moms på digitala tjänster inom EU. Rådgör med en skatteexpert så att du vet hur EU:s momsregler gäller för dig.

Moms baserad på kundens plats

Om du väljer att sälja digitala varor till kunder inom EU måste du debitera moms utifrån dina kunders plats.

Om du till exempel är en holländsk handlare och säljer en digital produkt till en kund i Tyskland, så måste du debitera kunden den tyska momssatsen på 19 %. Du kan aktivera funktionen för digitala momssatser i EU för att göra processen enklare.

Momsregistrering

Du kan registrera dig för moms på ett av följande sätt:

 • Registrera dig för moms i varje EU-land där du bedriver verksamhet.
 • Registrera dig för Mini One-Stop-Shop (MOSS) i ett land eller en region inom EU. Din lokala skattemyndighet kan ge dig mer information om hur du registrerar dig för MOSS.

Bevis på köparens plats

Om du säljer digitala varor kräver vissa skattemyndigheter att du samlar in och registrerar två bevis på köparens plats. Shopify förser dig med faktureringsadressen och kundens IP-adress för varje order. Faktureringsadressen visas på ordersidan. Du kan verifiera IP-adressen genom att klicka på Visa fullständig analys i avsnittet Bedrägerianalys.

Om en IP-adress tycks komma från ett annat land än faktureringsadressen borde du få ytterligare bevis för deras plats. Kontrollera med en skatteexpert för att se till att du har tillräckligt med bevis för skattemyndigheterna.

Aktivera momssatser för digitala varor

För att förenkla debitering av moms för dina digitala varor kan du automatiskt tilldela momssatser för varje EU-land.

Om du aktiverar momssatser för digitala varor skapas en kollektion, och när du säljer en produkt som finns i produktkollektion tillämpas den korrekta momssatsen automatiskt utifrån kundens faktureringsadress.

Aktivering av momssatser skapar en manuell produktserie med automatiskt tilldelade momsinställningar för varje EU-land. Standardproduktserien kallas Moms för digitala varor, men du kan ändra detta för att använda någon av dina manuella produktserier. För mer information, se Tillämpa digitala momssatser på en annan produktserie

Steg:

Tillämpa digitala momssatser på en annan produktserie

När du har skapat den ursprungliga kollektionen Moms för digitala varor kan du tillämpa priserna på en annan kollektion av digitala varor.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Ändra produktkollektion i avsnittet Skatteberäkningar.
 3. Sök efter den produktserie du vill använda eller välj produktserien från listan.
 4. Klicka på Spara.

Se de momssatser du använder

Om du har aktiverat moms för digitala varor kan du se de momsinställningar som tillämpas för varje land i din fraktlista.

Se till att varje land finns i listan över fraktzoner innan du visar dina priser.

Steg:

Inaktivera moms för digitala varor

Om du inaktiverar momsen för digitala varor i EU och sedan återaktiverar den måste du tilldela din favoritkollektion igen om du inte använder standardalternativet.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis