Skatter på digitale produkter

Digitale varer er filer, der kan downloades, eller et andet produkt, der leveres elektronisk. Forbrugere, der er er bosiddende i Den Europæiske Union (EU), skal betale moms på digitale varer med den sats, der gælder for deres eget land, uanset hvor sælgeren er bosiddende.

I visse jurisdiktioner behøver du imidlertid ikke opkræve omsætningsskat på digitale produkter. Kontakt en lokal skatteekspert for at sikre dig, at du kender kravene i din region.

Fritage et digitalt produkt fra skat

Hvis du kun har nogle få digitale produkter, der er fritaget for skat, kan du forhindre, at der opkræves skat på disse individuelle produkter. Digital produkter kræver ikke levering på traditionel vis, så du kan samtidig slå funktionen levering fra.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på det produkt, du vil redigere.
 3. I afsnittet Priser skal du fjerne markeringen af Opkræv moms for dette produkt.
 4. Vælg Dette er et fysisk produkt i afsnittet Levering.
 5. Klik på Gem.

Fritage et stort antal digitale produkter ved at foretage en masseopdatering

Hvis du har brug for at fritage et stort antal digitale produkter på én gang, kan du foretage en masseopdatering. For at udføre denne procedure skal du føle dig tryg ved at redigere .csv-filer.

Fremgangsmåde:

 1. Eksportér produkterne, der skal opdateres, som en .csv-fil, og rediger derefter værdierne i følgende kolonner:
Felter, der skal redigeres i en CVS-fil med produkter
CSV-felt Indstilling
Variant Requires Shipping Angiv denne værdi til falsk.
Variant Taxable Angiv denne værdi til falsk.
Variant Grams Angiv denne værdi til 0.
 1. Når du er færdig med at redigere din .csv-fil, skal du importere den til din butik. Sørg for at markere indstillingen Erstat alle eksisterende produkter, der håndteres på samme måde.

Digitale varer i EU

Inden for EU definerer lovgivningen digitale varer som transmissioner, telekommunikation og tjenester, der leveres elektronisk og ikke afsendes fysisk. Gavekort sendt online er ikke omfattet af definitionen.

Du kan læse reglerne for moms på digitale tjenester i EU. Rådfør dig med en skatteekspert for at få at vide, hvordan EU's momsregler gælder for dig.

Moms baseret på kundens lokation

Hvis du sælger digitale varer til kunder i EU, skal du opkræve moms baseret på dine kunders lokation.

Hvis du f.eks. er hollandsk shopejer, og du sælger et digitalt produkt til en kunde i Tyskland, skal du opkræve den tyske momssats på 19 % fra kunden. Du kan lette processen ved at aktivere funktionen Momssatser for digitale varer i EU.

Momsregistrering

Du kan momsregistrere dig på én af følgende måder:

 • Momsregistrer dig i hvert EU-land, hvor du driver forretning.
 • Registrer dig til Mini One-Stop-Shop (MOSS) i et land eller område, der er medlem af EU. Dine lokale skattemyndigheder kan give yderligere vedledning til, hvordan du registrerer dig til MOSS.

Bevis for en købers lokation

Hvis du sælger digitale varer, kræver nogle skattemyndigheder, at du indsamler og registrerer to beviser for en købers lokation. For hver ordre giver Shopify dig faktureringsadressen og kundens IP-adresse. Faktureringsadressen vises på ordresiden. Du kan verificere IP-adressen ved at klikke på Vis fuld analyse i afsnittet Svindelanalyse.

Hvis det ser ud som om, IP-adressen er fra et andet land end faktureringsadressen, skal du få et andet bevis for køberens lokation. Kontakt en skatteekspert for at sikre, at du har bevis nok til skattemyndighederne.

Aktivér momssatser for digitale varer

For at forenkle opkrævning af moms på dine digitale varer kan du tildele momssatser for hvert EU-land automatisk.

Hvis du aktiverer momssatser for digitale varer, oprettes der en kollektion, og hver gang du sælger et produkt, der indgår i kollektionen, anvendes den korrekte momssats automatisk ud fra kundens faktureringsadresse.

Hvis du aktiverer momssatser, oprettes der en manuel produktkollektion med automatisk tildelte momsindstillinger for hvert EU-land. Standardkollektionen hedder Moms på digitale varer, men det kan du ændre, så du bruger en af dine manuelle kollektioner. Få flere oplysninger under Anvend momssatsen for digitale varer på en anden kollektion

Fremgangsmåde:

Anvend momssatsen for digitale varer på en anden kollektion

Når du har oprettet den første kollektion, hvor der opkræves Moms på digitale varer i EU, kan du anvende priserne på en anden kollektion med digitale varer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Skift kollektion i afsnittet Momsberegninger.
 3. Søg efter den kollektion, du vil bruge, eller vælg kollektionen på listen.
 4. Klik på Gem.

Se de momssatser, du bruger

Hvis du har aktiveret Momssatser for digitale varer, kan du se de momsindstillinger, der anvendes for hvert land på din leveringsliste.

Inden du får vist dine priser, skal du sørge for, at hvert land findes på din Liste over leveringszoner.

Fremgangsmåde:

Deaktiver momssatser for digitale varer

Hvis du deaktiverer funktionen Momssatser på digitale varer i EU og derefter aktiverer den igen, skal du tilknytte din foretrukne kollektion igen, hvis du ikke har anvendt standarden.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis