Lokationsbaserede skatteindstillinger

Opsætning af skatter er baseret på skatteregistreringer for følgende områder:

Hvis du ikke er bosiddende i et af disse områder og skal opkræve skatter, anvendes nationale og regionale skatter afhængigt af din lokale skattelovgivning.

Opsæt lokationsbaserede skatteprocenter

Mange lande opkræver skatter baseret på en ordres destination, hvilket betyder, at du opkræver skatter efter den procent, der er angivet for det område, hvor dit produkt leveres. Kontakt en skatterådgiver, hvis du er usikker med hensyn til disse detaljer.

Inden du opsætter destinationsbaserede skatter, skal du bekræfte, om du er forpligtet til at opkræve omsætningsskat fra dine kunder, og om dit produkt er skattepligtigt. Bekræft desuden, at din butiks adresse ikke ligger i et område, der bruger registreringsbaserede skatter, og at du har oprettet en leveringszone for destinationslandet.

Trin:

Krav om skattenumre i Canada

Hvis din butik er baseret i Canada, skal du normalt have en GST/HST-konto, hvis begge følgende udsagn er sande:

 • Du sælger eller udlejer afgiftspligtige produkter eller tjenester.
 • Din indtægt fra skattepligtigt salg i Canada overstiger 30.000 CAD i de seneste fire afsluttede, fortløbende kvartaler, eller mere end 30.000 CAD i det seneste kvartal.

Hvis din butik ikke er baseret i Canada, skal du normalt have en GST/HST-konto, hvis begge følgende udsagn er sande:

 • Du sælger skattepligtige produkter eller tjenester til kunder i Canada klargøre disse ordrer fra et lager, der er placeret i Canada.
 • Din indtægt fra skattepligtige salg i Canada er mere end 30.000 CAD i løbet af de seneste 12 måneder.

Hvis de foregående situationer gælder for dig, skal du muligvis opkræve skat af dit salg, tilbagebetale disse skatter til de relevante myndigheder og rapportere regelmæssigt til skattemyndighederne. Hvis du sælger for et beløb, der ligger under tærsklen, behøver du ikke at tilmelde dig GST/HST, og du behøver ikke at opkræve eller udligne skatter.

Trin

 1. Registrer dig hos Canada Revenue Agency på https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html.
 2. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 3. Klik på Canada i afsnittet Skatteområder.
 4. Klik på Tilføj GST-/HST-nummer.
 5. Angiv dit skattenummer i feltet GST-/HST-nummer. Hvis du har ansøgt om et skattenummer, men ikke har fået et endnu, skal du ikke udfylde dette felt. Du kan opdatere det senere, når du har modtaget dit nummer.
 6. Klik på Gem.

Inkluder skatter i produktpriser

I nogle lande, såsom Storbritannien, skal du for de fleste varetyper inkludere omsætningsskat i de priser, der vises.

Når du aktiverer denne funktion, beregnes skat ved hjælp af formlen Skat = (skatteprocent X pris) / (1 + skatteprocent). Skat vises som en varelinje for både dig og dine kunder, selvom der ikke synes at være tilføjet skatter. Subtotalen og totalen er de samme, men skattebeløbet for en ordre er også angivet.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Vælg Inkluder omsætningsskat i produktprisen og leveringspriser.
 3. Klik på Gem.
 4. Valgfrit: Hvis du vil bruge din kundes lokale skatteprocent, skal du gøre følgende:

  1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
  2. Klik på Præferencer i afsnittet Andre markeder.
  3. Vælg Inkluder eller ekskluder skatter baseret på din kundes land.
 5. Klik på Gem.

Når du har opsat dine priser til at inkludere skatter, skal du lade Opkræv skat for dette produkt være valgt på dine produktsider, så skatter er inkluderet i den viste pris. Det medfølgende skattebeløb vises for kunderne ud for totalen ved betaling.

Det påvirker ikke dine indberetning af skat, hvis du opsætter dine priser, så de er inklusive moms og skatter.

Maya og Gabriel bor f.eks. begge i det samme område, og begge har webshops. Området har en skatteprocent på 10 % og giver virksomhedsejere mulighed for at vælge, om de vil inkludere skatter i deres priser.

 • Maya inkluderer ikke skatter i sine priser. Hvis hun angiver prisen på et produkt til 100 USD, beregnes skatten til 10 USD, og den samlede udsalgspris udgør 110 USD. Formlen for dette er Total = Listepris x (1 + skatteprocent):

 • Gabriel beslutter sig for at inkludere alle skatter i sine anførte priser. For at nå frem til en samlet pris på 100 USD inklusive skat anvendes en formel indeholdende skat til at beregne skattedelen. Formlen for dette er Skat = (skatteprocent x pris)/(1 + skatteprocent):

Inkluder eller ekskluder skatter baseret på din kundes land

Hvis du sælger internationalt, kan du inkludere eller ekskludere skatter i dine produktpriser baseret på din kundes lokation. Hvis du aktiverer denne indstilling, vil kunder i lande eller områder som f.eks. Storbritannien få vist priser inklusive deres lokale moms eller eksklusive moms i lande eller områder, som f.eks. USA, hvor kunder forventer, at skatter tilføjes i forbindelse med betalingen.

Hvis du bruger skattetilsidesættelser for bestemte produkter eller produktkollektioner, kan dine avancer blive påvirket. Få mere at vide om, hvad skal overveje, når du inkluderer eller ekskluderer skatter baseret på en kundes land.

Gabriel bor f.eks. i et område med 10 % moms, har angivet sine priser inklusive moms og sælger til flere områder uden for sit eget. Han aktiverer indstillingen Inkluder eller ekskluder skatter baseret på din kundes land. Han sælger et produkt for 100 USD.

 • I hans eget område koster produktet 100 USD. Ved brug af formlen Skat = (Skatteprocent X Pris)/(1 + skatteprocent) er produktdelen af prisen 90,91 USD, mens skattedelen er 9,09 USD.
 • I områder, hvor Gabriel ikke behøver at opkræve skat, er prisen for produktet ved betaling 90,91 USD, hvilket er produktdelen af prisen.
 • I et områder, hvor Gabriel skal opkræve en skatteprocent på 20 %s, er prisen 109,09 USD ved betaling. Denne pris beregnes ved at lægge områdets skatteprocent på 20 % til produktdelen af prisen.

Din butiksadresse i Shopify-administratoren bruges til at bestemme din hjemmeskatteprocent, som trækkes fra dine priser inklusive skat, når du sælger til et andet land eller område inklusive skat. Hvis du ændrer din butiks adresse i administratoren til et andet land eller område, påvirker dette din hjemmeskatteprocent.

Overvejelser vedrørende inkludering eller ekskludering af skat baseret på kundens land

Gennemgå følgende overvejelser, før du aktiverer Inkluder eller ekskluder skatter baseret på din kundes land.

 • Inkludering eller ekskludering af skatter baseret på din kundes land eller område understøttes ikke i følgende situationer:

  • Butikker på Shopify Plus-abonnement, der bruger Avalara AvaTax.
  • Butikker, som bruger tredjepartsapps, der tilbyder mersalg efter køb.
  • Hurtige betalingsmetoder, som f.eks. Google Pay eller Apple Pay, understøttes kun for shopejere, der bruger Shopify Payments. Hurtige betalingsmetoder understøttes ikke for shopejere, der bruger andre betalingsgateways.
  • Dynamiske betalingsknappes understøtter ikke brug sammen med inkludering eller ekskludering af skatter baseret på en kundes land. Hvis du vil inkludere eller ekskludere skatter i dine priser baseret på din kundes lokation, skal du deaktivere dine dynamiske betalingsknapper.
 • Din hjemmeskatteprocent afhænger af din butiks adresse. Det kan påvirke dine skattetilsidesættelser. Hvis du f.eks. har en tilsidesættelse for et produkt, der har en skatteprocent på 10 %, men din butiks hjemmeskatteprocent er højere, så trækkes den højere hjemmeskatteprocent fra disse produkter, når de sendes internationalt. Det kan påvirke dine margener. Hvis du vil forhindre, at denne type varer sendes internationalt, skal du bruge leveringsprofiler.

 • Din hjemmeskatteprocent anvendes til at beregne prisen ved betaling. Det kan forårsage unøjagtigheder, hvis du har klargøringslokationer i områder med andre skatteprocenter.

 • Når du har aktiveret indstillingen Inkluder eller ekskluder skatter baseret på din kundes land, vises priserne korrekt ved betaling. Produktsiderne og indkøbskurven viser dog ikke korrekte priser, medmindre følgende er sandt:

  • Du sælger i flere valutaer og bruger Shopify Payments. I det tilfælde vises priserne korrekt ved betaling, på produktsiderne og i indkøbskurven.
  • Kunder foretager deres køb ved hjælp af en adresse, der er placeret i et område, der er kvalificeret til prisjustering, har aktiveret cookies, ikke har ryddet deres browsercache og ikke besøger butikken i incognito-tilstand. I dette tilfælde vises priserne korrekt ved betaling, på produktsiderne og i indkøbskurven i efterfølgende besøg i butikken.

Aktivér inkludering eller ekskludering af skatter baseret på din kundes land

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Præferencer.
 3. Slå Inkluder eller ekskluder skatter baseret på din kundes land til.

Opkræv skatter på leveringspriser

I nogle områder skal du opkræve skatter på levering. Hvis du har butik uden for Canada, USA, EU, Storbritannien, Norge, Schweiz, Australien eller New Zealand, skal du følge trinnene herunder for at opkræve skatter på dine leveringspriser.

Trin:

Sørg for, at skatter ikke duplikeres

Hvis du opsætter skatter for et land og dets underområder, skal du sørge for, at du angiver, hvorvidt en regional skat er føjet til eller indeholdt i en eventuel føderal skat, eller om den skal anvendes i stedet for den føderale skat. Hvis dine kunder i et land får opkrævet skatter to gange, kan det skyldes, at du har konfigureret, at underområdets skatter skal føjes til den samlede skat for det pågældende land.

Forestil dig, for eksempel, at du har en vare til 100 USD. Kunden, der køber varen, kommer fra et område, hvor der er skatteprocenter for land og områder – begge på 10 %.

 • Hvis du vælger føjet til, bliver skatteprocenterne for land og område opkrævet og lagt sammen. I dette tilfælde er beløbet for landeskatte 10 USD og beløbet for den regionale skat er 10 %. Disse lægges sammen til en samlet pris på 120,00 USD.

 • Hvis du vælger i stedet for, opkræves den regionale skat, men landeskatten opkræves ikke. I dette tilfælde er der ingen landeskat og en regional skat på 10,00 USD. Den samlede pris for varen er 110 USD.

 • Hvis du vælger lagt til, udregnes skattebeløbet for landet, hvorefter den regionale skat opkræves af denne subtotal. I dette tilfælde er beløbet for landeskatten 10,00 USD. Den regionale skat lægges derefter til subtotalen på 110,00 USD, hvilket giver en regional skat på 11,00 USD. Når disse tal lægges sammen, giver det en samlet pris på 121,00 USD.

Du kan bekræfte eller ændre dine skatteindstillinger for et område.

Trin:

Rediger standardnavnet for moms

For lande, hvor der opkræves moms, er standardnavnet Moms. Navnet Moms vises på betalingssiden, kundekvitteringer og i afsnittet Ordreoplysninger for ordrer.

Hvis du befinder dig i et land, der bruger en anden kort form for skatten, kan du redigere navnet på siden Skatter. Flere lande bruger f.eks. IVA i stedet for Moms. Du kan kun ændre navnet, hvis underområder for landet er inkluderet i Shopify-administratoren, såsom for Italien og Spanien. Du kan ikke ændre navnet, hvis underområder ikke er inkluderet, såsom for Østrig og Norge.

Trin:

Britisk skat og Brexit

 • Hvis du sælger varer for 135 GBP eller derunder, skal du momsregistrere dig i Storbritannien. I dette tilfælde opkræves der moms på salgsstedet, som shopejeren overfører betaling for.
 • Hvis du sælger varer for over 135 GBP, er du muligvis ikke forpligtet til at opkræve moms på salgsstedet. I dette tilfælde overfører importøren betaling for moms og told. Hvis du ønsker det, kan du opkræve moms og told fra kunden på salgstidspunktet og derefter overføre disse penge til fragtfirmaet eller importøren ved hjælp af en fragtlabel. Du kan også vælge at sende ordrerne uden at opkræve moms og told, så betaler din kunde ekstra på leveringstidspunktet. Få mere at vide om håndtering af moms og told.

Få mere at vide om, hvordan Brexit påvirker din virksomhed.

Overvejelsers for skattefritagelser ved priser inkl. skat

Hvis du inkluderer skatter i dine produktpriser, kan du ikke vise priser for bestemte kunder, der er fritaget for skat. Dette gælder f.eks. GST-fritagelser for kunder uden for Australien og New Zealand.

Hvis du har brug for at give specifikke kunder en fritagelse, kan du overveje følgende muligheder:

 • Undlad at inkludere skatter i dine priser.
 • Rediger dit tema til at vise priser i din butik uden skat, og brug Shopify-scripts til at anvende momsfritagelsen på 20 % under betalingsprocessen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis