Rediger temakode

Du kan redigere din temakode for at foretage detaljerede ændringer til din webshop. De fleste af de filer, der udgør et tema, indeholder Liquid, Shopifys skabelonsprog. Temafiler indeholder også HTML, CSS, JSON og JavaScript. Rediger kun koden for et tema, hvis du kender til HTML og CSS og har en grundlæggende forståelse af Liquid.

Inden du tilpasser dit tema

Som forberedelse på tilpasningen af dit tema skal du udføre følgende anbefalede opgaver:

  • Dupliker dit tema for at oprette en sikkerhedskopi. Dette gør det nemt at fortryde dine ændringer og starte igen, hvis du har brug for det.
  • Du skal være indforstået med, hvilket niveau af support der er til rådighed.
  • Lær om kravene og bedste fremgangsmåder til upload af billeder.

Rediger din temakode

Du kan redigere koden for dit tema.

Fremgangsmåde:

Kodeeditoren viser en mappe med temafiler til venstre og til højre vises et område, hvor du kan få vist og redigere filerne.

Når du klikker på en fil i mappen til venstre, åbner den i kodeeditoren. Du kan åbne og redigere flere filer ad gangen. For alle filer, du redigerer, vises en prik ud for filnavnet:

Mappen temafiler med en prik ud for de filer, der er blevet redigeret

Dette kan hjælpe dig til at holde styr på, hvor du har foretaget ændringer.

Rul tilbage til en ældre version af dit tema

Hvis du har ændret dine temafiler og skal gendanne dem, kan du rulle .liquid-filerne tilbage enkeltvist til et tidspunkt og en dato, som ligger før ændringstidspunktet.

Fremgangsmåde:

Theme Check

Kodeeditoren indeholder funktionen Theme Check, som kan hjælpe dig med at forhindre fejl ved at give øjeblikkelig feedback, når koden skrives, i stedet for at fejlene opdages i dit anvendte tema.

I kodeeditoren kan Theme Check finde følgende fejl i den redigerede kode:

  • Parserblokeringsscripts, som kan gøre butiksfacaden langsom
  • Uoverensstemmelser mellem oversættelsesfiler, som f.eks. manglende oversættelsesnøgler eller oversættelser, der ikke matcher i en fil til landestandard
  • Manglende skabeloner

Fejl er angivet med en rød linje under koden. Hold musemarkøren over den markerede linje for at se fejlen.

Eksempel på, at Theme Check registrerer en kodefejl

Vejledninger til tilpasning af temakode

For vejledning i, hvordan du foretager ændringer til din webshop kan du følge selvstudier i tilpasning af temakode. Selvstudierne er organiseret baseret på den type af side eller funktion, de modificerer.

Vejledninger til tematilpasninger er opdelt i de forskellige arkitekturversioner, som temaerne bruger. Se, hvordan du kan identificere dit temas arkitekturversion.

Få hjælp til tilpasninger

Hvis du har brug for hjælp til at ændre dit tema, kan du kontakte dit temas udvikler for at få support.

Se de andre ressourcer, der kan hjælpe dig med tilpasning af temaer, i Yderligere ressourcer til support til temaer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis