Konum bazlı vergi ayarları

Vergileri ayarlamak aşağıdaki bölgeler için vergi kayıtlarına dayalıdır:

Bu bölgelerin dışında bulunuyorsanız ve vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa yerel vergi yasalarınıza bağlı olarak ülke düzeyinde veya bölgesel düzeyde vergiler uygulanır.

Konum bazlı vergi oranlarını ayarlama

Birçok ülke, vergileri siparişin varış yerine göre tahsil eder. Bu, ürününüzün teslim edildiği bölgede tanımlanan ücret doğrultusunda satış vergisi tahsil ettiğiniz anlamına gelir. Bu ayrıntılardan emin değilseniz bir vergi uzmanına danışın.

Vergileri varış yerine göre ayarlamadan önce, müşterilerinizden satış vergisi tahsil etme yükümlülüğünüzün olup olmadığını ve ürününüzün vergiye tabi olup olmadığını doğrulayın. Ayrıca, mağaza adresinizin kayıt bazlı vergi kullanılan bir bölgede bulunmadığını ve hedef ülke için bir kargo bölgesi ayarlamış olduğunuzu doğrulayın.

Adımlar:

Kanada'daki vergi numarası gereklilikleri

Mağazanız Kanada'da bulunuyorsa ve aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa genellikle bir GST/HST hesabına kaydolmanız gerekir:

 • Vergiye tabi ürünler veya hizmetler satıyor ya da kiralıyorsanız.
 • Kanada'daki vergiye tabi satışlardan elde ettiğiniz gelir, tamamlanan son dört ardışık takvim çeyreğinde 30.000 CAD'den veya mevcut takvim çeyreğinde 30.000 CAD'den fazladır.

Mağazanız Kanada'da değilse ve aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa genellikle bir GST/HST hesabına kaydolmanız gerekir:

 • Kanada'daki müşterilere vergiye tabi ürünler veya hizmetler satıyor ve bu siparişleri Kanada'da bulunan bir depodan gönderiyorsanız.
 • Kanada'daki vergiye tabi satışlardan elde ettiğiniz gelir, son on iki ayda 30.000 CAD'den fazlaysa.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, satışlarınızdan vergi tahsil etmeniz, bu vergileri ilgili vergi dairesine havale etmeniz ve vergi dairesine düzenli raporlar beyan etmeniz gerekebilir. Satışlarınız söz konusu eşikten daha düşük ise GST/HST hesabına kaydolmanız gerekmediği gibi vergileri tahsil etmeniz veya havale etmeniz de gerekmez.

Basamak

 1. https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html adresinden Kanada Gelir İdaresi'ne kaydolun.
 2. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 3. Vergi bölgeleri bölümünde Kanada'ya tıklayın.
 4. GST/HST numarası ekle'ye tıklayın.
 5. GST/HST numarası alanına vergi numaranızı girin. Bir vergi numarası için başvurduysanız ancak henüz numaranızı almadıysanız bu alanı boş bırakın. Numaranızı aldığınızda bu alanı güncelleyebilirsiniz.
 6. Kaydet'e tıklayın.

Ürün fiyatlarına vergiyi dahil etme

Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde, çoğu ürün türü için gösterilen fiyatlara satış vergisini dahil etmeniz gerekir.

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde vergi şu formüle göre hesaplanır: Vergi = (Vergi Oranı X Fiyat) / (1 + Vergi Oranı). Herhangi bir vergi eklenmemiş gibi görünse de vergi, hem size hem de müşterilerinize bir satır öğesi olarak gösterilir. Alt toplam ve toplam aynıdır ancak bir sipariş için havale etmeniz gereken vergi tutarı da gösterilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Satış vergisini ürün fiyatına ve kargo ücretine dahil edin seçeneğini işaretleyin.
 3. Kaydet'e tıklayın.
 4. İsteğe bağlı: Müşterinizin yerel vergi oranını kullanmak için şunları yapın:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Pazarlar'a gidin.
  2. Diğer pazarlar bölümünde Tercihler'e tıklayın.
  3. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil et veya hariç tut'u seçin.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Fiyatlarınızı vergileri içerecek şekilde ayarladıktan sonra, vergilerin gösterilen fiyata dahil edilmesi için ürün sayfalarınızdaki Bu üründen vergi al seçeneğini işaretlenmiş halde bırakın. Dahil edilen vergi tutarı, ödeme sayfasında müşterilere toplamın yanında gösterilir.

Fiyatlarınızı vergiler dahil olacak şekilde ayarlamanız vergi raporlamanızı etkilemez.

Örneğin Maya ve Gabriel aynı bölgede yaşıyor ver her ikisinin de online mağazası var. Bölgede %10 vergi oranı uygulanıyor ve işletme sahiplerinin ücretlerine vergileri dahil edip etmeme seçeneği var.

 • Maya, fiyatlarına vergiyi dahil etmiyor. Bir ürünü 100 USD'den satışa çıkardığında vergi 10 USD olarak hesaplanıyor ve toplam satış fiyatı 110 USD oluyor. Bunun formülü şu şekildedir: Toplam = Liste Fiyatı X (1 + Vergi Oranı):

 • Gabriel, listelenen fiyatlarına tüm vergileri dahil etmeye karar veriyor. Vergi dahil 100 USD'lik toplam tutara ulaşmak için vergi kısmını hesaplamak üzere verginin dahil olduğu formül kullanılıyor. Bunun formülü şu şekildedir: Vergi = (Vergi Oranı X Fiyat) / (1 + Vergi Oranı):

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma

Uluslararası satış yapıyorsanız müşterinizin bulunduğu konuma göre vergileri ürün fiyatlarınıza dahil edebilir veya hariç tutabilirsiniz. Bu ayarı etkinleştirirseniz Birleşik Krallık gibi ülke veya bölgelerdeki müşterilere fiyatlar, yerel katma değer vergisi (KDV) dahil edilmiş şekilde gösterilir. Müşterilerin, vergilerin ödeme sırasında eklenmesini beklediği ABD gibi ülke veya bölgelerde ise müşteriler, fiyatları vergiler hariç şekilde görür.

Belirli ürünler veya ürün koleksiyonları için vergi geçersiz kılma işlemleri kullanıyorsanız marjınız etkilenebilir. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma ile ilgili önemli hususlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin Gabriel, vergi oranı %10 olan bir bölgede yaşıyor, fiyatları vergi içerecek şekilde ayarlı ve kendi bölgesi dışında birkaç bölgeye satış yapıyor. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun ayarını etkinleştiriyor. 100 USD karşılığında bir ürün satıyor.

 • Kendi bölgesinde, ürünün maliyeti 100 USD. Vergi = (Vergi Oranı X Fiyat) / (1 + Vergi Oranı) formülü kullanılarak fiyatın ürüne ait kısmı 90,91 USD, vergiye ait kısmı ise 9,09 USD olur.
 • Gabriel'in vergi tahsil etmesi için gerekmeyen bölgelerde, ödeme sayfasında ürünün fiyatı, fiyatın ürün kısmı olan 90,91 USD'dir.
 • Gabriel'in %20 vergi oranıyla vergi tahsil etmesi gereken bir bölgede, ödeme sayfasında ürünün fiyatı 109,09 USD olur. Bu fiyat, fiyatın ürün kısmına %20 vergi oranı uygulanarak hesaplanır.

Shopify yöneticisinde bulunan mağaza adresiniz, yerel vergi oranınızı belirlemek üzere kullanılır. Bu oran, vergilerin dahil edildiği diğer ülkelere veya bölgelere satış yaptığınızda, vergilerin dahil edildiği fiyatlarınızdan düşülür. Mağazanızın yöneticideki adresini başka bir ülke veya bölgeyle değiştirmek, yerel vergi oranını değiştirir.

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil etme veya hariç tutma hakkında önemli hususlar

Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun seçeneğini etkinleştirmeden önce aşağıdaki hususları gözden geçirin.

 • Müşterinizin ülkesine veya bölgesine bağlı olarak vergi dahil etme ya da hariç tutma seçeneği, aşağıdaki durumlarda desteklenmez:

  • Avalara AvaTax'ı kullanan Shopify Plus planı kapsamındaki mağazalar
  • Satın alım sonrası yukarı satışı sunan üçüncü taraf uygulamaları kullanan mağazalarda kullanılamaz.
  • Google Pay veya Apple Pay gibi hızlı ödeme yöntemleri, yalnızca Shopify Payments'ı kullanan satıcılar için desteklenir. Diğer ödeme ağ geçitlerini kullanan satıcılar için hızlı ödeme yöntemleri desteklenmez.
  • Dinamik ödeme düğmeleri, müşterinizin bulunduğu ülkeye göre vergi dahil etme veya hariç tutma kullanımı için desteklenmez. Müşterinizin bulunduğu konuma göre fiyatlarınıza vergileri dahil etmek veya hariç tutmak istiyorsanız dinamik ödeme düğmelerinizi devre dışı bırakın.
 • Yerel vergi oranınız, mağazanızın adresine göre belirlenir. Bu, vergi geçersiz kılma işlemlerinizi etkileyebilir. Örneğin, %10 vergi oranına sahip bir ürüne uygulanan bir geçersiz kılma işlemi varsa ancak mağazanızın yerel vergi oranı daha yüksekse uluslararası gönderim yaparken bu ürünlerden, daha yüksek olan yerel vergi oranı düşülür. Bu, kâr marjlarınızı etkileyebilir. Bu tür ürünlerin uluslararası gönderimini önlemek istiyorsanız kargo profillerini kullanın.

 • Ana vergi oranınız, ödeme sayfasındaki fiyatı hesaplamak üzere kullanılır. Farklı vergi oranlarına sahip bölgelerde gönderim konumlarınız varsa bu, yanlışlıklara neden olabilir.

 • Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergi dahil edin veya hariç tutun ayarını etkinleştirmenizin ardından fiyatlar, ödeme sayfasında doğru şekilde görüntülenir. Bununla birlikte, aşağıdaki koşullardan herhangi biri karşılanmıyorsa fiyatlar, ürün sayfalarında veya sepette doğru şekilde görüntülenmez:

  • Birden fazla para biriminde satış yapıyor ve Shopify Payments'ı kullanıyorsanız. Bu durumda fiyatlar ödeme sayfasında, ürün sayfalarında ve sepette doğru şekilde gösterilir.
  • Müşterilerin satın alım işlemini fiyat düzenlemesi için uygun bir bölgedeki bir adresi kullanarak yapması, çerezlerin etkinleştirilmiş olması, tarayıcı önbelleğinin temizlenmemiş olması ve mağazayı ziyaret ederken gizli mod kullanılmaması gerekir. Bu durumda fiyatlar, müşterilerin sonraki mağaza ziyaretlerinde ödeme sayfasında, ürün sayfalarında ve sepette doğru şekilde gösterilir.

Müşterinizin ülkesine göre vergileri dahil etme veya hariç tutma seçeneğini etkinleştirin

 1. Shopify yöneticinizde Ayarlar > Pazarlar'a gidin.
 2. Tercihler'e tıklayın.
 3. Müşterinizin ülkesine bağlı olarak vergiyi dahil etme veya hariç tutma ayarını açık konuma getirin.

Kargo ücretlerinde vergi alma

Bazı bölgelerde, kargo ücretlerinde vergi tahsil etmeniz gerekir. Mağazanız Kanada, ABD, AB, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre, Avustralya veya Yeni Zelanda dışındaysa kargo ücretlerinizde vergi almak için aşağıdaki adımları takip edin.

Adımlar:

Vergilerin yinelenmediğinden emin olma

Bir ülke ve alt bölgeleri için vergi ayarlarsanız, bölgesel verginin federal vergiye eklenip eklenmediğini ya da federal verginin üstüne birleştirilip birleştirilmediğini belirtmeniz gerekir. Bölgesel vergi federal verginin yerine geçiyorsa bunu da belirtmeniz gerekir. Bir ülkedeki müşterilerinizden iki kez vergi alınıyor gibi görünüyorsa, söz konusu ülkenin toplam vergisine eklenecek şekilde yapılandırılmış alt bölge vergilerini uygulayabilirsiniz.

Örneğin, 100,00 USD maliyeti olan bir ürününüz var. Bir müşteri bu ürünü, ikisi de %10 oranında olan hem ülke hem de bölgesel vergi oranları bulunan bir bölgede satın alıyor.

 • added to (şuraya eklendi:) seçeneğini belirlerseniz ülke ve bölge için ücret alınır ve birlikte eklenir. Bu durumda ülke vergisi tutarı 10,00 USD, bölgesel vergi ise 10,00 USD olur. Bu vergilerde eklendikten sonra toplam fiyat 120,00 USD olur.

 • instead of (şunun yerine) seçeneğini belirlerseniz bölgesel tutar tahsil edilir, ülke tutarı tahsil edilmez. Bu durumda, ülke vergisi yoktur ve bölgesel vergi 10,00 USD'dir. Ürünün toplam fiyatı 110 USD olur.

 • compounded on top of (şunun üstüne birleştirildi:) seçeneğini belirlerseniz ülke için vergi tutarı belirlenir ve bölgesel tutar bu alt toplamda alınır. Bu durumda, ülke vergisi tutarı 10,00 USD olur. Bölgesel vergi daha sonra 110,00 USD'lik alt toplama uygulanır ve bölgesel vergi tutarı 11,00 USD olur. Hepsinin toplamı alındığında, toplam fiyat 121,00 USD olarak sonuçlanır.

Bir bölgeye ait vergi ayarlarınızı doğrulayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

KDV varsayılan adını değiştirme

Katma değer vergisi uygulanan ülkeler için verginin varsayılan adı KDV'dir. Kısa form olan KDV; ödeme sayfanızda, müşteri makbuzlarınızda ve siparişlerin Sipariş bilgileri bölümünde görünür.

Vergi için farklı kısa form kullanan bir ülkedeyseniz Vergiler sayfasında adı değiştirebilirsiniz. Örneğin, bazı ülkeler KDV yerine IVA kullanır. Bu adı yalnızca, Shopify yöneticisindeki İtalya ve İspanya gibi ülkelere alt bölgeler dahil ediliyorsa değiştirebilirsiniz. Avusturya ve Norveç gibi alt bölgelerin dahil edilmediği ülkeler için bu adı değiştiremezsiniz.

Adımlar:

Birleşik Krallık vergileri ve Brexit

 • Ürünlerin satışı 135 GBP'ye eşit veya daha düşükse, Birleşik Krallık'ta KDV için kaydolmanız gerekir. Bu durumda KDV, satış noktasında tahsil edilir ve satıcı tarafından havale edilir.
 • Ürünlerin satış değeri 135 GBP'nin üzerindeyse satış noktasında KDV tahsil etmeniz gerekmeyebilir. Bu durumda, KDV ve gümrük vergileri ithalatçı tarafından havale edilir. İsterseniz satış sırasında KDV ile gümrük vergilerini müşterinizden tahsil edebilir, ardından bu parayı kargo etiketi kullanarak kargo şirketine veya ithalatçıya iletebilirsiniz. Alternatif olarak, siparişleri KDV ve gümrük vergileri tahsil etmeden gönderebilirsiniz. Bu durumda müşteriniz, teslimat sırasında ek ödeme yapar. KDV ve gümrük vergilerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Brexit'in işletmenizdeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergiye dahil fiyatlardaki vergi muafiyetlerine yönelik hususlar

Ürün fiyatlarınıza vergileri dahil ederseniz Avustralya ve Yeni Zelanda dışındaki müşteriler için GST muafiyeti gibi, belirli müşterilere yönelik vergisiz bir fiyat gösteremezsiniz.

Belirli müşterilere muafiyet sağlamanız gerekiyorsa aşağıdaki seçenekleri göz önünde bulundurun:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene