Birleşik Krallık vergileri

Not: Bu kılavuz, Birleşik Krallık'ta satış yapan satıcılar içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Brexit Geçiş Dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. Sonuç olarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Birleşik Krallık ve AB arasında yapılan satışlarda yeni kurallar geçerli hâle geldi. İşletmenizdeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aralık 2020 itibarıyla Birleşik Krallık vergilerini ayarlama yöntemi değişmiştir.

İşletmeniz Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa ve AB içindeki ülkelere satış yapmak istiyorsanız katma değer vergisi (KDV) numarası için söz konusu ülkenin vergi dairesine kaydolmanız gerekir. KDV numarası, konumlarına göre AB'deki müşterilerinizden KDV tahsil etmenizi sağlar. Özel vergi oranlarına sahip ürünler için vergi geçersiz kılma işlemleri ayarlayabilirsiniz.

Vergileri tahsil etme sürecini otomatikleştirmek için Shopify'ı kullanabilirsiniz. Ancak vergilerinizi sizin adınıza havale etmesi veya beyan etmesi için Shopify'ı kullanamazsınız. Hangi bölgelerde vergi almakla yükümlü olduğunuzu öğrendikten sonra, Shopify mağazanızı doğru ücretleri tahsil edecek şekilde ayarladığınızdan emin olmak için bu kılavuzdan yararlanabilirsiniz.

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene