ABD vergileri

Satış vergilerini tahsil etme sürecini otomatikleştirmenize yardımcı olan Shopify, vergileri sizin adınıza havale veya beyan etmez. ABD'nin hangi bölgelerinde vergi tahsil etme yükümlülüğünüzün olabileceğini belirlemek için bu kılavuzu izleyebilirsiniz. Vergi yükümlülüğünüzün olduğu yerleri öğrendikten sonra mağazanızı buna göre vergi alacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

1099-K formları hakkında bilgi edinmek istiyor ve Shopify Payments'ı kullanıyorsanız Vergi raporlama bölümüne bakın.

Vergi yükümlülüklerinizi belirleme

ABD'deki vergilerinizi ayarlamadan önce, vergi yükümlülüğünüzü belirlemeniz gerekir. Bu, müşterilerinizden vergi tahsil edip ilgili tutarı bir eyalet vergi dairesine göndermeniz gerekip gerekmediği anlamına gelir.

ABD merkezli bir satıcıysanız fiziksel nexus nedeniyle kendi eyaletinizde vergi yükümlülüğünüz olabilir. Belirli bir eyaletteki müşterilere sık sık ürün satıyorsanız ekonomik nexus nedeniyle ilgili eyalette ABD'de olup olmadığınızdan bağımsız olarak vergi yükümlülüğünüz olabilir.

ABD'de, tahsil etmeniz gereken satış vergisini etkileyen çeşitli faktörler mevcuttur:

 • Ürününüzün gönderildiği konum
 • Gönderilen ürünlerinizin varış noktası
 • Vergi tahsili için kaydolduğunuz yer
 • Ürünün vergiye tabi olma durumu
 • Alıcıların muafiyet durumu

Nexus

Nexus veya mağazanız ile ABD eyaletleri arasındaki bağlantı, ilgili eyalette potansiyel olarak vergi yükümlülüğünüzün olup olmadığını belirler. Nexus, fiziksel veya ekonomik olabilir.

Fiziksel nexus

Fiziksel nexus genellikle eyalet içerisinde mağaza veya depo gibi fiziksel bir varlığınız ya da çalışanlarınız olduğunda ortaya çıkar. Bazı eyaletlerin daha geniş bir fiziksel nexus tanımı vardır ve aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir:

 • satış teşviki
 • gönderim hizmetleri
 • envanter varlığı

Kendi eyaletiniz dışındaki etkinliklerinizin fiziksel nexus olarak sayılıp sayılmayacağından emin değilseniz eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Ekonomik nexus

Ekonomik nexus, belirli bir eyaletteki müşterilere yaptığınız satışlarda, belirli bir satış eşiğini aştığınızda gerçekleşir.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin 2018 Haziran ayındaki kararına göre eyaletler, online satıcıların ekonomik nexus olarak da bilinen bir eyalete yönelik işlemlerin birime veya değerine göre satış vergisi toplamasını gerekli kılabilir. Bu kararın işletmenizi nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek için Online Sales Tax: A Guide to Economic Nexus & Ecommerce (Online Satış Vergisi: Ekonomik Nexus ve E-Ticaret Kılavuzu) başlıklı Shopify blog gönderisine bakın.

Nexus'unuzun olup olmadığını belirleyen satış eşiği, her eyalette farklıdır. Başka bir eyaletteki müşterilere yaptığınız satışların ekonomik nexus oluşturup oluşturmayacağını belirlemek için eyalet vergi referans tablosuna bakın. Bir eyalette ekonomik nexus'unuzun olduğunu düşünüyorsanız eyalet vergi dairesine veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Dijital ürünler

Dijital ürün, müşterilerin indirdiği ve gönderilecek herhangi bir fiziksel bileşeni olmayan üründür. Bazı eyaletler, ekonomik nexus'un belirlenmesi amacıyla dijital ürünleri içerirken bazıları içermez. Eyalet vergi referans tablosu, dijital ürünlerin nexus hesaplamasına dahil edilip edilmediğiyle ilgili olarak eyalet bazında bilgi sağlar.

Pazaryerleri

Pazaryeri, birden fazla satıcının ürünlerini sunduğu bir web sitesidir. Bazı eyaletler, ekonomik nexus'un belirlenmesi amacıyla pazarlardaki satışları içerirken bazıları içermez. Eyalet vergi referans tablosu, pazaryerlerinin nexus hesaplamasına dahil edilip edilmediğiyle ilgili olarak eyalet bazında bilgi sağlar.

Eyalet yasalarına bağlı olarak, ekonomik nexus belirlenirken aşağıdaki pazar yerleri dikkate alınabilir:

Pazaryerleri listesi
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

Stoksuz satış

Mağazanızda müşterilerinize ürün sağlamak için stoksuz satış kullanılıyorsa siz başka bir satıcıdan ürün alırken müşterileriniz de aynı ürünü sizden alıyordur. Vergi tahsil edip etmeyeceğiniz, müşterinizin konumu ile sizin ve stoksuz satış satıcınızın nexus'a sahip olduğunuz yere bağlıdır. Aşağıdaki senaryoları inceleyip hangisinin işletmeniz için geçerli olduğunu belirleyin:

 • Müşterinizin eyaletinde, sizin veya stoksuz satış için kullandığınız satıcının nexus'u yoksa vergi tahsil etme yükümlülüğünüz yoktur. Müşteriniz büyük olasılıkla, varış yeri eyaletinde satın alım için bir kullanım vergisi öder.
 • Müşterinizin eyaletinde sizin nexus'unuz yoksa ancak stoksuz satış için kullandığınız satıcının varsa satıcınız sizden bayi sertifikası isteyebilir veya geçerli vergiyi sizden tahsil edebilir.
 • Müşterinizin eyaletinde sizin nexus'unuz varsa ancak stoksuz satış için kullandığınız satıcının yoksa müşteriden vergi tahsil etme yükümlülüğünüz olur.
 • Müşterinizin eyaletinde, hem sizin hem stoksuz satış için kullandığınız satıcının nexus'u varsa satıcınız sizden bayi sertifikası isteyebilir veya geçerli vergiyi sizden tahsil edebilir ve sizin de müşteriden vergi tahsil etme yükümlülüğünüz olur.

Bir eyaletteki sorumluluklarınızı tam olarak bilmiyorsanız eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Vergilere kaydolma

ABD'deki hangi bölgelerde vergi tahsil etmeniz gerektiğini belirledikten sonra eyalet vergi dairelerine kaydolabilirsiniz. Her eyalette iletişime geçilecek vergi dairesi farklıdır ve kaydolma yöntemi değişiklik gösterebilir. Eyalet vergi referans tablosu, vergi daireleriyle ilgili eyalet bazında bilgi sağlar.

Shopify'da vergilerinizi ayarlama

ABD'deki hangi bölgelerde vergi tahsil etmeniz gerektiğini belirledikten sonra Shopify mağazanızı, müşterilerinizden alacağınız vergi oranlarını otomatik olarak yönetecek şekilde ayarlayabilir ve özel vergi oranlarına sahip ürünler için vergi geçersiz kılma işlemleri belirleyebilirsiniz.

 • Shopify'da yeni iseniz ABD vergilerini ayarlama bölümüne bakın.
 • Shopify'ı kullanıyorsanız ve ayarlarınızı güncellemeniz gerekiyorsa ABD'deki kayda dayalı vergiler bölümüne bakın. Vergi ayarlarınızda şu anda listelenen tüm eyaletler içinde satış vergisi tahsil etmek üzere kayıtlı değilseniz bunları kaldırabilirsiniz.
 • Halihazırda Shopify'ı kullanıyorsanız ve bölgenizde kullanılabilen farklı vergi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Vergi Hizmeti Seçme sayfasına bakın.

Mağazanız açıldıktan ve satış yapmaya başladıktan sonra, Vergi yükümlülüklerini yönetin sayfası, mağazanızın nerelerde nexus'u olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene