Amerikanska skatter

När du har fastställt var i USA du behöver debitera skatt kan du ställa in din Shopify-butik till att automatiskt hantera de skattesatser som används för att beräkna omsättningsskatt och ställa in ändrade skattesatser för produkter som har särskilda skattesatser.

Shopify hjälper till att automatisera debitering av omsättningsskatt men Shopify skickar inte in eller rapporterar dina skatter åt dig. Du kan följa denna guide för att se till att du har konfigurerat din Shopify-butik för att debitera rätt priser när du vet var du är ansvarig för att debitera skatt.

I USA kan den moms du ska debitera påverkas av flera faktorer:

  • Platsen din produkt skickas från
  • Platsen din produkt skickas till
  • Där du är registrerad för att hämta in skatt
  • Skatteskyldighet för artikel
  • Köparundantag

För de flesta handlare är de viktigaste övervägandena var de är skyldiga att registrera sig för att ta in skatt, och var de skickas från och skickas till. Om du vill veta mer om skatteregistreringar, se Nexus och för mer information om hur din leverans påverkar dina skattesatser, se Skattekälla.

Om du behöver information om formuläret 1099-K och du använder Shopify Payments, se Skatterapportering.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis