Amerikanska skatter

Shopify hjälper till att automatisera debitering av omsättningsskatt, men Shopify skickar inte in eller rapporterar dina skatter åt dig. Du kan följa denna vägledning för att avgöra var i USA du kan vara skyldig att debitera skatt. När du vet var du är skattskyldig kan du konfigurera din butik så att den debiterar skatter därefter.

Om du behöver information om formuläret 1099-K och du använder Shopify Payments, se Skatterapportering.

Fastställ din skattskyldighet

Innan du ställer in dina amerikanska skatter måste du fastställa din skattskyldighet, vilket innebär huruvida du måste ta upp skatt från dina kunder och remittera skatt till en statlig skattemyndighet.

Om du är en handlare baserad i USA kan du ha skattskyldighet i din egen stat på grund av fysisk nexus. Om du ofta säljer produkter till kunder i en viss stat kan du ha skattskyldighet där på grund av ekonomisk nexus, oavsett om du är baserad i USA eller inte.

I USA påverkas den moms som du ska debitera av flera faktorer:

 • Platsen som din produkt skickas från
 • Platsen som din produkt skickas till
 • Där du är registrerad för att hämta in skatt
 • Skatteskyldighet för artikel
 • Köparundantag

Nexus

Nexus, eller en koppling mellan din butik och en amerikansk stat, avgör om du kan ha skattskyldighet där. Nexus kan vara fysisk eller ekonomisk.

Fysisk nexus

I allmänhet uppstår fysisk nexus när du har en fysisk närvaro i en stat, till exempel en butik, ett lager eller anställda. Vissa stater har en bredare definition av fysisk nexus och kan omfatta något av följande:

 • locka till försäljning
 • distributionstjänster
 • förekomst av lager

Om du inte är säker på huruvida dina aktiviteter utanför din egen stat räknas som fysisk nexus ska du rådfråga statliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Ekonomisk nexus

Ekonomisk nexus uppstår när du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till kunder i en specifik stat.

I juni 2018 fastslog högsta domstolen i USA att delstater kan kräva att webbförsäljare hämtar in omsättningsskatt som grundar sig på volymen eller värdet av transaktioner till en stat, även kallad ekonomisk nexus. För information om hur denna dom kan påverka ditt företag, se Shopifys blogginlägg Online Sales Tax: A Guide to Economic Nexus & Ecommerce.

Den försäljningströskel som avgör om du har nexus skiljer sig för varje stat. Se referenstabellen för statlig skatt för att avgöra huruvida din försäljning till en stat kan utgöra ekonomisk nexus. Om du tror att du har ekonomisk nexus i en stat ska du rådfråga statens skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Digitala produkter

En digital produkt är en produkt som kunder laddar ner och som inte har några fysiska komponenter att leverera. Vissa stater inkluderar digitala produkter i syfte att fastställa ekonomisk nexus, medan andra inte gör det. Referenstabellen för statlig skatt ger information för varje stat om huruvida digitala produkter inkluderas i nexusberäkningen.

Marknadsplatser

En marknadsplats är en webbplats där flera försäljare erbjuder sina produkter. Vissa stater inkluderar försäljning på marknadsplatser i syfte att avgöra ekonomisk nexus, medan andra inte gör det. Tabellen över skattereferens för stater ger information om varje stat, inklusive huruvida marknadsplatser ingår i nexusberäkningen.

Följande marknadsplatser kan beaktas vid avgörande av ekonomisk nexus, beroende på statlig lagstiftning:

Lista över marknadsplatser
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

Dropshipping

Om din butik använder dropshipping för att tillhandahålla produkter till dina kunder köper du en produkt från en annan säljare och sedan köper dina kunder den produkten från dig. Huruvida du ska debitera skatt beror på din kunds plats och var du och din dropshipping-säljare har nexus. Granska följande scenarier och avgör vilket som gäller för ditt företag:

 • Om varken du eller din dropshipping-säljare har nexus i din kunds stat är du inte skyldig att debitera skatt. Din kund kommer troligtvis betala en importavgift till destinationsstaten för köpet.
 • Om du inte har nexus i din kunds stat men din dropshipping-säljare har det, kan din säljare be dig om ett återförsäljningscertifikat eller debitera dig lämplig skatt.
 • Om du har nexus i din kunds stat men din dropshipping-säljare inte har det, är du skyldig att debitera din kund skatt.
 • Om både du och din dropshipping-säljare har nexus i din kunds stat kan din säljare be dig om ett återförsäljningscertifikat eller debitera dig lämplig skatt och du är skyldig att debitera din kund skatt.

Om du inte är säker på dina skyldigheter i en stat ska du rådfråga statliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Registrera dig för skatter

När du har fastställt var du behöver debitera skatt i USA kan du registrera dig hos de statliga skattemyndigheterna. Vilken myndighet du ska kontakta skiljer sig från stat till stat och registreringsmetoden kan variera. Referenstabellen för statlig skatt anger kontaktinformation till skattemyndigheter för varje stat.

Ställ in skatt i Shopify

När du har fastställt var i USA du behöver debitera skatt kan du ställa in din Shopify-butik till att automatiskt hantera de skattesatser som används för att beräkna omsättningsskatt och ställa in ändrade skattesatser för produkter som har särskilda skattesatser.

 • Om du är ny på Shopify, se Ställ in amerikanska skatter.
 • Om du redan använder Shopify och behöver uppdatera dina inställningar kan du hänvisa till Registreringsbaserade skatter i USA. Om du inte är registrerad för att ta upp omsättningsskatt i några stater som för närvarande är listade i dina skatteinställningar, kan du ta bort dem.
 • Om du redan använder Shopify och vill lära dig mer om de olika skattetjänsterna som finns tillgängliga i din region, se Välj en skattetjänst.

När din butik har öppnats och börjat sälja kan sidan Hantera skatteskyldighet hjälpa dig att avgöra var din butik har nexus.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis