Hänvisning för skatt i USA

USA debiterar inte en federal omsättningsskatt. Istället beräknas omsättningsskatt beroende på delstat, county och kommun, enligt fysisk eller ekonomisk nexus. Denna sida är en generell guide kring amerikanska omsättningsskatter och ersätter inte någon officiell myndighetsinformation. Om du är osäker på något gällande skatter kan du kontakta en amerikansk statlig skattemyndighet eller en skatterådgivare.

Om du behöver ta ut moms i en eller flera delstater måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer samt på de individuella myndigheternas krav.

Fastställa skatteskyldigheter

Huruvida du behöver debitera omsättningsskatt är baserat på nexus, vilket innebär en koppling mellan ditt företag och en stat. Om du har nexus i en viss stat måste du förmodligen registrera dig i delstaten och debitera omsättningsskatt där. Nexus kan vara fysisk eller ekonomisk.

Om du inte är säker på var du har din knytpunkt och du använder Shopify Skatt som din skattetjänst, kan du gå till sidan Hantera skyldighet för att betala skatt via din Shopify-administratör för mer information om delstater där du kan ha en skatteskyldighet.

Regler för fjärrsäljare

En fjärrsäljare är en handlare som inte är fysiskt belägen i en viss delstat men som har en ekonomisk nexus där. De flesta stater har regler som avgör vad som definierar en fjärrsäljare. Kontakta USA:s skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert om du är osäker på om din försäljning i en viss delstat skapar en ekonomisk nexus för dig.

Mer information om skatteskyldighet.

Hitta den information du behöver för skatteregistrering

När du har kommit fram till att du har ett ansvar i en viss delstat kan du påbörja registreringsprocessen i den delstaten. Även om de flesta delstater kräver samma vanliga information kanske den här listan inte är komplett för vissa stater. För mer information om en viss delstats krav, se delstatens skattewebbplats. Länkar till varje delstat finns i referensen för delstatsskatt.

Följande är några av de uppgifter som du kan behöva när du registrerar dig och var du kan hitta dem.

Var du hittar information om var du kan behöva registrera dig för att samla in och remittera skatter.
Informationstyp Uppgifter
Entitetstyp Entitetstypen för ditt företag lagras inte i Shopify. Du bör ha den här informationen som en del av din företagsdokumentation.
Företagsnamn (juridiskt namn) I din Shopify-admin går du till Inställningar > Butiksinformation > Faktureringsinformation > Juridiskt företagsnamn.
Gör affärer som namn (DBA) DBA för ditt företag lagras inte i Shopify. Du bör ha den här informationen som en del av din företagsdokumentation.
Företagsadress till fysisk plats Du bör ha den här informationen som en del av din företagsdokumentation. Om du däremot har lagt till din företagsadress till din butiks platser går du till Inställningar > Platser i din Shopify-admin.
Postadress I Shopify-admin går du till Inställningar > Butiksuppgifter > Faktureringsinformation > Företagsadress.
Företagets telefonnummer I din Shopify-admin går du till Inställningar > Butiksinformation > Profil > Butikstelefon.
Datum för första försäljning/ansvarsdatum I Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter > USA. I avsnittet Hantera skatteansvar klickar du på Visa alla skyldigheter.
Kontaktperson Gå till Inställningar > Användare och behörigheter i din Shopify-administratör för att hitta kontoägarens information. Kontoägaren kanske inte är den officiella kontaktpersonen, så verifiera dessa uppgifter.
Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer lagras inte i Shopify. Se dina kontouppgifter eller din företagsdokumentation för att hitta den informationen.
Kontaktpersonens e-postadress Gå till Inställningar > Användare och behörigheter i Shopify-administratören för att hitta kontoägarens e-postadress. Kontoägaren kanske inte är den officiella kontaktpersonen, så verifiera dessa uppgifter.
Handlar-ID, ID för handlarkonto eller Merchant Card Processor-konto Denna information lagras inte i Shopify. Om du behöver tillhandahålla någon av dessa identifierare till en tredje part så kan du istället använda ditt butiks-ID. Kontakta Shopify-supporten för att få ditt butiks-ID.

Det är alltid bäst att bekräfta uppgifterna ovan genom att kontrollera dina företagsregister, juridiska dokument och skatteinformation. Om du har specifika frågor om dina uppgifter ska du rådgöra med en revisor eller en skatteexpert.

Skattskyldighet upphör

Att gå under tröskelvärdet för nexus i en viss stat, oavsett om den är fysisk eller ekonomisk, kanske inte omedelbart avslutar din skyldighet att betala skatt.Vissa stater har skattepolicyer baserade på idén att beteendet som skapade nexus, till exempel annonsering eller försäljningspersonal, fortsätter att generera försäljning under en tid efter att beteendet upphör.Det kallas för att ha en fördröjd nexus eller en residuell nexus.Skattereglerna för fördröjd nexus skiljer sig mellan olika delstater.I en delstat har till exempel handlare en skyldighet att betala skatt för det kvartalet som handlaren slutar ha nexus och för det efterföljande kvartalet. I ett annat har handlare en skyldighet att betala skatt i tolv månader efter det att handlaren slutar ha nexus. Om du anser att du inte längre har nexus i en specifik stat ska du kontakta den delstatliga skattemyndigheten eller en skatteexpert innan du slutar debitera dina kunder skatt där.

Skattekälla

Försäljning faller i allmänhet i två kategorier, försäljning mellan delstater och försäljning inom en delstat.Försäljning mellan delstater är försäljning där den plats produkten skickas från och den plats kunden befinner sig på finns i olika delstater.Försäljning inom en delstat är försäljning där den plats produkten skickas från och den plats kunden befinner sig på finns i samma delstat.Vanligtvis beskattas försäljningen i destinationsdelstaten för försäljningen.

Skattekällregler påverkar i allmänhet försäljningsskatter genom att fastställa den skattesats som debiteras kunderna. Med vissa undantag beskattas försäljning mellan delstater vanligtvis med skattesatsen i den stad som produkterna skickas till, kallad destinationsstat. Försäljning inom en stat kan beskattas med skattesats i den stad dit produkterna skickas, skattesatsen i den stad där produkterna skickas från, någon annan plats för säljaren inom staten eller en kombination av dessa faktorer. Detta kallas ursprungsstat.

I båda fallen är du i allmänhet inte skyldig att ta upp omsättnings- eller användarskatt om du inte har nexus i den delstat till vilken du levererar produkter.

Destinationsstat

I en destinationsdelstat är den allmänna regeln att momsen du debiterar baseras på din kunds adress.

 • Om du inte har några nexus i leveransadressens stat debiteras ingen skatt.

 • Om du har nexus i leveransadressens delstat och du är registrerad för att hämta in skatt där används kundens plats för att fastställa skatter.

Ursprungsstat

I ett ursprungsdelstat är den allmänna regeln att momsen som du debiterar är baserad på din plats nexus, den plats där produkterna skickas från eller den plats där annan försäljningsaktivitet sker.

 • Om du inte har några nexus i leveransadressens stat debiteras ingen skatt.

 • Om du har en fysisk nexus i leveransadressens delstat och du är registrerad för att ta in skatt där, kan platsen för din nexus användas för att fastställa skatter. Om du har en ekonomisk nexus men ingen fysisk plats kan kundens plats användas för att fastställa skatter.

Hybriddelstater

Vissa stater, till exempel Kalifornien, använder hybridskatteregler, vilket är en kombination av ursprungs- och destinationsregler för att bestämma skattesatser.

Notice and report-delstater

Notice and report-skatteregler finns i vissa stater för att säkerställa att kunderna betalar en importavgift. Importavgifter är en omsättningsskatt på inköp som en kund gör utanför sin hemstat, på vilket ingen skatt hämtades in i den stat där det köptes. Om du inte har nexus i dessa stater men du säljer till kunder där, ansvarar dessa kunder för att betala en importavgift till sin stat, snarare än att betala omsättningsskatt till dig.

Varje delstat som använder notice and report-skattelagar har olika regler. Generellt sett gäller dock att om din försäljning till kunder i andra stater passerar ett visst tröskelvärde så kan du behöva göra följande:

 • Skapa ett meddelande i din butik som indikerar att kunder kan behöva betala importavgift.
 • Skapa ett meddelande under betalningsprocessen som visar att kunder kanske måste betala skatt.
 • Skicka ett årligt meddelande till kunder som spenderar över ett visst belopp i din butik som påminner dem om att de är skyldiga att betala importavgiften.
 • Skicka ett årligt meddelande till delstaten, rapportera information om kunder som är skyldiga att betala importavgift.

Meddelande- och rapportskatteregler skiljer sig från delstat till delstat. Eftersom krav och trösklar varierar beroende på delstat bör du kontrollera med amerikanska delstatliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare för att säkerställa att du följer notice and report-lagarna.

Shopifys distributionsnätverk

Shopify Fulfillment Network (SFN) är en app för distributionstjänster som du kan använda för att integrera med en tjänst som lagrar dina lagervaror och distribuerar ordrar. För att erbjuda denna dis distributionstjänst, samarbetar Shopify med Flexport. Ditt lager distribueras sedan över ett nätverk av distributionscentra för att leverera till dina kunder. Eftersom dina distributionscentra kan räknas som fysiska knutpunkter kan du vara skattskyldig i delstater där SFN har ett distributionscenter.

Handlare som använder SFN kan ha fysisk knytpunkt i följande delstater:

Detta är inte en heltäckande lista. Eftersom definitionen av fysisk nexus varierar beroende på stat bör du rådgöra med amerikanska statliga skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert för att säkerställa att du debiterar och överför skatt korrekt.

Skattereferens för delstater

Det finns fem delstater som inte har en delstatsomfattande omsättningsskatt: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon. Det kan hända att du behöver hämta in kommunal skatt även om det inte tas ut någon omsättningsskatt på delstatsnivå.

Du kan hänvisa till denna tabell för mer information om enskilda delstater, inklusive särskilda skatteregler, information om statlig skattskyldighet och vilka tidsperioder för försäljningsdata som beaktas vid beräkning av skyldighet.

Du behöver inte registrera dig hos alla dessa byråer utan bara de som gäller för dig.

Lista över delstater
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornien
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteinformation för Alabama.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Alabama Department of Revenue Destination Ja

Även om Alabama klassificeras som en destinationsstat definieras den också som en "home rule state" med självstyre. Det innebär att vissa lokala jurisdiktioner kan ha divergerande skatteregler och registreringskrav. Om du inte har en fysisk närvaro i Alabama, kan du kanske delta i deras program förenklad säljarbruksskatt (SSUT), vilket gör det möjligt att ta upp en enda skattesats under en enda registrering i hela delstaten.

Om du inte är säker på om du behöver registrera dig eller om du är berättigad till SSUT-programmet ska du kontakta en amerikansk statlig skattemyndighet eller en lokal skatteexpert.

Mer information om skatteskyldighet i Alabama. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Alabama ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Alaska

Skatteinformation för Alaska
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Alaska Department of Revenue Destination Ja

Även om Alaska inte har någon omsättningsskatt på delstatsnivå definieras delstaten som en delstat med lokal regering. Det innebär att vissa lokala jurisdiktioner kan debitera en destinationsbaserad avgift om säljaren har nexus i den delstaten. Om du behöver hämta in omsättningsskatt i någon av dessa jurisdiktioner måste du registrera dig för att samla in och överföra skatter.

Du behöver inte registrera dig i alla dessa jurisdiktioner, bara med de som gäller för dig. Kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare om du inte är säker på om du behöver registrera dig i en viss jurisdiktion.

Om du är en fjärrsäljare och du behöver hämta in omsättningsskatt i en av dessa jurisdiktioner, kan du använda den enhetliga koden Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) för att registrera dig hos dem och hämta in och överföra skatter. Om du inte är säker på om du behöver registrera dig ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Alaska har inga lagar för ekonomisk nexus på statlig nivå, men vissa lokala jurisdiktioner har det. Krav för ekonomisk nexus implementeras via ARSSTC, som har ett centraliserat system för skatteregistrering och rapportering.

Mer information om skatteskyldighet i Alaska. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Alaska ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Arizona

Skatteinformation för Arizona.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
State of Arizona Department of Revenue Ursprung Ja

Om du inte bor i Arizona men säljer till kunder och har nexus där kan du behöva registrera dig hos de lokala jurisdiktionerna du säljer till och debitera destinationsskatt.

Arizona har implementerat ett enda system för registrering och deklaration av skatter i de flesta jurisdiktioner. Skattebetalare måste deklarera och betala för alla skattejurisdiktioner, inklusive Phoenix, till staten.

Mer information om skatteskyldighet i Arizona. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Arizona ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Arkansas

Skatteinformation för Arkansas.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Arkansas Department of Finance and administration Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Arkansas. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Arkansas ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Kalifornien

Skatteinformation för Kalifornien.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
California Department of Tax and Fee Administration Hybrid Ja

I Kalifornien används en blandning av ursprung och destination som skattekälla. Dessa regler påverkar endast hur försäljning rapporteras på din momsretur och påverkar i allmänhet inte den skattesats som tas utn.

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

När du anger din skatteregistreringsinformation för Kalifornien kan du välja om du vill debitera skatt enligt destinationsregler eller hybridursprungsregler. Standardinställningen är Destination.

Mer information om skatteskyldighet i Kalifornien. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Kalifornien ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Colorado

Skatteinformation för Colorado.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Colorado Department of Revenue Destination Ja

Colorado definieras som en delstat med lokal registrering. Det innebär att vissa lokala jurisdiktioner kan ha divergerande skatteregler och registreringskrav.

Trots att delstaten tillämpar lokal registrering använder vissa orter i Colorado samma skattelagar registreringskrav som delstaten Colorado. Det innebär att du på dessa platser kan fylla i ett enda registreringsformulär för att registrera dig för att ta ut och remittera lokala skatter. Andra platser i Colorado har särskilda registrerings- och deklarationskrav som kräver att man registrerar sig och deklarerar returer lokalt på den orten. Slutligen deltar vissa platser i försäljnings- och användningsskattesystemet (SUTS) som möjliggör förenklad lokal registrering och deklaration för flera platser med hjälp av en plats.

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Ordrar som innehåller skattepliktiga varor som levereras av ett motorfordon i Colorado är föremål för en icke återbetalningsbar Retail Delivery Fee (leveransavgift för detaljhandeln) på 0,28 USD. Om avgiften läggs till i en order i din webbshop så visas den på orderns detaljsida. Leveransavgiften för detaljhandel justeras årligen med tanke på inflationen.

Från och med den 1 juli 2023 kan handlare välja om de vill ta ut en avgift för detaljhandelsleverans från kunder eller betala avgiften direkt som en kostnad. Om du bestämmer dig för att betala avgiften direkt visas den inte som en separat radartikel på kundens kvitton eller kontrakt.

Om du föredrar att inte debitera dina kunder avgiften för detaljhandelsleverans och inte vill beskatta frakt så kan du justera dina inställningar för omsättningsskatt till att aldrig debitera leveransskatt eller avgiften för detaljhandelsleverans för kunder i Colorado. Om du väljer det här alternativet så är du fortfarande ansvarig för att överföra dessa avgifter till tillämpliga myndigheter.

Om du vill ta ut avgiften för detaljhandelsleverans (RDF) från kunder men inte beskatta frakt, skapa ett åsidosättande av leveransskatt på 0 % specifikt för Colorado.

Återförsäljare med 500 000 USD eller mindre av detaljhandel i Colorado under det föregående kalenderåret är undantagna från att betala denna avgift fram till den första dagen i kalenderkvartalet efter återförsäljarens årliga detaljhandelsförsäljning överstiger 500 000 USD.

Ändra dina skatteinställningar för Colorado om du inte vill debitera RDF.

Steg:

 1. I Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter > USA.
 2. I avsnittet Regioner du tar ut i, hitta Colorado och klicka sedan på ... för att komma åt menyn med alternativ.
 3. Klicka på Redigera information om försäljningsskatt.
 4. Klicka på Visa avancerade alternativ.
 5. Under Debitera leveransskatt och Avgift för detaljhandelsleverans, välj Aldrig.

Mer information om skatteskyldighet i Colorado. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Colorado ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Connecticut

Skatteinformation för Connecticut.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Connecticut State Department of Revenue Services Destination Nej

Skattskyldighet i Connecticut

Mer information om skatteskyldighet i Connecticut. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Connecticut ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Delaware

Skatteinformation för Delaware.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Delaware Tax Center Inte tillämplig Nej

Delaware debiterar inte omsättningsskatt.

District of Columbia

Skatteinformation för District of Columbia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
DC Office of Tax and Revenue Destination Nej

Mer information om skatteskyldighet i District of Columbia. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i District of Columbia ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Florida

Skatteinformation för Florida.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Florida Department of Revenue Destination Ja

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Mer information om skatteskyldighet i Florida. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Florida ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Georgia

Skatteinformation för Georgia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Georgia Tax Center Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Georgia. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Georgia ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Hawaii

Skatteinformation för Hawaii.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
State of Hawaii Department of Taxation Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Hawaii. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Hawaii ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Hawaiis Gross Excise Tax (GET) är en skatt på bruttoomsättning för företag som bedriver vissa aktiviteter inom staten. Den liknar en försäljningsskatt, men istället för att vara baserad på det slutliga försäljningspriset för varor eller tjänster, baseras den på företagets totala bruttointäkt. Uttagen skatt blir en del av den skattskyldigas bruttoomsättning som är föremål för skatten.

Till exempel säljer en skattebetalare produkt för 100 USD och tar ut 4 USD i skatt, till en skattesats på 4 %. Skattebetalarens bruttoomsättning är nu 104 USD (100 X 4%). Den skatt som ska betalas är 4,16 USD, beräknad genom att debitera skattesatsen på bruttoomsättningen (104 X 4%). På grund av skatt på skatt har Hawaii regler som gör det möjligt för skattebetalare att öka bruttoskattesatserna för att fånga in detta. Detta innebär att man kan ta ut 4,166 % i stället för 4 % skattesats och 4,712 % istället för 4,5 % skattesats.

Dessutom debiteras Hawaiis GET i varje steg av produktion och distribution, snarare än bara vid den slutliga försäljningen till konsumenten. Som ett resultat av detta måste företag betala skatt på alla sina bruttoomsättningar, även om de säljer varor eller tjänster till andra företag för återförsäljning.

Idaho

Skatteinformation för Idaho.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Idaho State Tax Commission Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Idaho. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Idaho ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Illinois

Skatteinformation för Illinois.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Illinois Department of Revenue Ursprung Ja

Illinois följer ursprungsreglerna för försäljning inom delstaten. För försäljning utanför delstaten gäller destinationsreglerna.

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Mer information om skatteskyldighet i Illinois. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Illinois ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Indiana

Skatteinformation för Indiana.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Indiana Department of Revenue Destination Nej

Mer information om skatteskyldighet i Indiana. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Indiana ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Iowa

Skatteinformation för Iowa.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Iowa Department of Revenue Hybrid Ja

Mer information om skatteskyldighet i Iowa. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Iowa ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Kansas

Skatteinformation för Kansas.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Kansas Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Kansas. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Kansas ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Kentucky

Skatteinformation för Kentucky
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Kentucky Department of Revenue Destination Nej

Mer information om skatteskyldighet i Kentucky. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Kentucky ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Louisiana

Skatteinformation för Louisiana.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Louisiana Department of Revenue Destination Ja

Louisiana är i allmänhet en delstat som använder destinationsreglerna, men det finns vissa särskilda regler avseende delstatens jurisdiktioner. Olika jurisdiktioner kan ha olika regler om vad som räknas som en nexus, baserat på fysisk eller ekonomisk närvaro. Om du inte är säker på om du har en nexus inom en viss jurisdiktion ska du kontakta en lokal skattemyndighet.

Louisiana har förenklad registrering och rapportering för distansförsäljare. Se Sales and Use Tax Commission for Remote Sellers. Om du inte är säker på om du är skyldig att remittera skatt, eller om du kvalificerar dig som en distansförsäljare i Louisiana, ska du kontakta en amerikansk statlig skattemyndighet eller en lokal skatteexpert.

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Mer information om skatteskyldighet i Louisiana. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Louisiana ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Maine

Skatteinformation för Maine.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Maine Revenue Services Destination Nej

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Mer information om skatteskyldighet i Maine. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Maine ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Maryland

Skatteinformation för Maryland.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Comptroller of Maryland Destination Nej

Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Mer information om skatteskyldighet i Maryland. Om du inte är säker på om du ska remittera skatt i Maryland ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Massachusetts

Skatteinformation för Massachusetts.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Massachusetts Department of Revenue Destination Nej

I Massachusetts är klädesplagg med ett pris under 175 USD undantagna statlig moms, och klädprodukter med ett pris på över 175 USD kommer endast att debiteras skatt på det belopp som överstiger 175 USD. Till exempel kommer ett plagg med ett pris på 200 USD att beskattas på 25 USD eftersom de första 175 USD inte är skattepliktiga. Varje stat definierar klädartiklar som uppfyller kraven för undantag på olika sätt. Om du inte är säker på om artiklarna som du säljer är kvalificerade, kontakta delstatliga skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Om du vill ställa in ett skatteundantag för klädesplagg, se Skatter och undantag.

Mer information om skatteskyldighet i Massachusetts. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Massachusetts ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Michigan

Skatteinformation för Michigan.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Michigan Department of Treasury Destination Nej

Mer information om skatteskyldighet i Michigan. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Michigan ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Minnesota

Skatteinformation för Minnesota.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Minnesota Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Minnesota. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Minnesota ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Mississippi

Skatteinformation för Mississippi.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Mississippi Department of Revenue Ursprung Ja

Mer information om skatteskyldighet i Mississippi. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Mississippi ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Missouri

Skatteinformation för Missouri.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Department of Revenue i Missouri Ursprung Ja

Mer information om skatteskyldighet i Missouri. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Missouri ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Skyldighet att betala skatt i Missouri

Skatteansvar (nexus) avgörs av försäljning under en pågående 12-månaders period, och baseras på intäkternas storlek från försäljning till kunder i Missouri. Försäljning på marknadsplatser såsom Amazon ingår, men det gör inte digitala produkter. Om du uppfyller något av följande villkor under föregående eller innevarande kalenderår kan du vara skattskyldig i Missouri:

 • Dina intäkter från försäljning till kunder i Missouri var 100 000 USD eller mer.

Om du inte är säker på om du ska remittera skatt i Missouri ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Montana

Skatteinformation för Montana.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Montana Department of Revenue Inte tillämplig Nej

Montana debiterar inte omsättningsskatt.

Nebraska

Skatteinformation för Nebraska
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Nebraska Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Nebraska. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Nebraska ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Nevada

Skatteinformation för Nevada.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
State of Nevada Department of Taxation Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Nevada. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Nevada ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

New Hampshire

Skatteinformation för New Hampshire.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
New Hampshire Department of Revenue Administration Inte tillämplig Nej

New Hampshire debiterar inte omsättningsskatt.

New Jersey

Skatteinformation för New Jersey.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
New Jersey Treasury Division of Taxation Destination Nej

I New Jersey är de flesta kläd- och skoprodukter undantagna från delstatlig omsättningsskatt. För att ställa in ändrad skattesats för dessa artiklar, se Ändrad skattesats och undantag.

Mer information om skatteskyldighet i New Jersey. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i New Jersey ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

New Mexico

Skatteinformation för New Mexico.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
New Mexico Taxation and Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i New Mexico. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i New Mexico ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

New York

Skatteinformation för New York.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
New York State Department of Taxation and Finance Destination Ja

I New York är klädesplagg, skor och varor som används för att reparera klädprodukter med ett individuellt pris under 110 USD undantagna från statlig moms. Till exempel kommer två artiklar med ett kombinerat pris på 200 USD vardera att undantas från moms, men en vara med ett styckpris på 110 USD kommer att bli föremål för moms. Detta undantag gäller inte i alla lokala jurisdiktioner. Varje stat definierar klädartiklar som uppfyller kraven för undantag på olika sätt. Om du inte är säker på om artiklarna som du säljer är kvalificerade, kontakta delstatliga skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

För att ställa in ändrad skattesats för dessa artiklar, se Ändrad skattesats och undantag.

New York använder kvartal för att fastställa en skattskyldighet som skiljer sig från andra jurisdiktioner. Skattekvartalen i New York är följande:

 • mars, april och maj
 • juni, juli och augusti
 • september, oktober och november
 • december, januari och februari

Mer information om skatteskyldighet i New York. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i New York ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

North Carolina

Skatteinformation för North Carolina.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
North Carolina Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i North Carolina. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i North Carolina ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

North Dakota

Skatteinformation för North Dakota.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
North Dakota Office of State Tax Commissioner Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i North Dakota. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i North Dakota ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Ohio

Skatteinformation för Ohio.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Ohio Department of Taxation Ursprung Ja

Ohio följer ursprungsskatt. Men, om en försäljare är baserad utanför Ohio, säljer till kunder i staten och har ekonomisk nexus i Ohio, bör denne debitera destinationsomsättningsskatt baserat på kundens plats.

Mer information om skatteskyldighet i Ohio. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Ohio ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Oklahoma

Skatteinformation för Oklahoma.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Oklahoma Tax Commission Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Oklahoma. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Oklahoma ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Oregon

Skatteinformation för Oregon.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Oregon Department of Revenue Inte tillämplig Nej

Oregon debiterar inte omsättningsskatt.

Pennsylvania

Skatteinformation för Pennsylvania.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Pennsylvania Department of Revenue Ursprung Ja

Mer information om skatteskyldighet i Pennsylvania. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Pennsylvania ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Puerto Rico

Skatteinformation för Puerto Rico.
Webbplats för skatt Inköp Lokala skatter
Ekonomiavdelning för Puerto Rico Destination Ja Ja

Mer information om skatteskyldighet i Puerto Rico. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Puerto Rico ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Rhode Island

Skatteinformation för Rhode Island.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
State of Rhode Island Division of Taxation Destination Nej

På Rhode Island är kläder och skodon med ett individuellt pris på 250 USD eller lägre undantagna från statlig moms, och endast det inkrementella beloppet över 250 USD är föremål för moms. Till exempel, om en kostym kostar 275 USD, tillämpas skatten endast på 25 USD. Varje stat definierar klädartiklar som uppfyller kraven för undantag på olika sätt. Om du inte är säker på om artiklarna som du säljer är kvalificerade, kontakta delstatliga skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

För att ställa in ändrad skattesats för dessa artiklar, se Ändrad skattesats och undantag.

Mer information om skatteskyldighet i Rhode Island. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Rhode Island ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

South Carolina

Skatteinformation för South Carolina.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
South Carolina Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i South Carolina. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i South Carolina ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

South Dakota

Skatteinformation för South Dakota.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
South Dakota Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i South Dakota. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i South Dakota ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Tennessee

Skatteinformation för Tennessee.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Tennessee Department of Revenue Ursprung Ja

Mer information om skatteskyldighet i Tennessee. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Tennessee ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Texas

Skatteinformation för Texas.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Texas Comptroller of Public Accounts Ursprung Ja

Texas är en ursprungsdelstat för säljare som har en fysisk närvaro i delstaten. Om du har nexus i Texas men inte har en fysisk plats där s[ betraktas Texas som en destinationsstat.

Mer information om skatteskyldighet i Texas. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Texas ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Utah

Skatteinformation för Utah.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Utah State Tax Commission Ursprung Ja

Mer information om skatteskyldighet i Utah. Om du inte är säker på om du ska betala in i Utah ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Vermont

Skatteinformation för Vermont.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Vermont Department of Taxes Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Vermont. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Vermont ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Virginia

Skatteinformation för Virginia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Virginia Tax Ursprung Ja

Virginia betraktas som ett ursprungsstat, men säljare i delstaten bör tillämpa destinationsregler för att fastställa skatt.

Mer information om skatteskyldighet i Virginia. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Virginia ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Washington

Skatteinformation för Washington.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Washington State Department of Revenue Destination Ja

Washington inför en företags- och verksamhetsskatt för de flesta företag som bedriver verksamhet i eller bedriver försäljning i delstaten. Företags- och verksamhetsskatten deklareras och remitteras på samma formulär som Washingtons försäljnings- och användningsskatt.

Mer information om skatteskyldighet i Washington. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Washington ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

West Virginia

Skatteinformation för West Virginia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
West Virginia State Tax Department Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i West Virginia. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i West Virginia ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Wisconsin

Skatteinformation för Wisconsin.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
State of Wisconsin Department of Revenue Destination Ja

Mer information om skatteskyldighet i Wisconsin. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Wisconsin ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Wyoming

Skatteinformation för Wyoming.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Lokala skatter
Wyoming Department of Revenue Destination Nej

Mer information om skatteskyldighet i Wyoming. Om du inte är säker på om du ska betala in skatt i Wyoming ska du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis