Hänvisning för skatt i USA

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i USA. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

USA debiterar inte en federal omsättningsskatt. Istället beräknas omsättningsskatt beroende på delstat, län och kommun, enligt fysisk eller ekonomisk nexus. Denna sida är en generell guide kring amerikanska skatter och ersätter inte någon officiell myndighetsinformation. Om du är osäker på något gällande skatter kan du kontakta en amerikansk statlig skattemyndighet eller en skatterådgivare.

Om du behöver ta ut moms i en eller flera delstater måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer samt på de individuella myndigheternas krav.

Nexus

Om det finns en nexus, eller koppling, mellan ditt företag och en stat måste du förmodligen debitera en försäljningsskatt där. En nexus kan vara fysisk eller ekonomisk.

Fysisk nexus

Traditionellt uppstår fysisk nexus när du har en fysisk närvaro i en stat, till exempel en butik eller ett lager. Vissa stater har en bredare definition av nexus och kan omfatta något av följande:

 • Värvning av försäljningen
 • Distributionstjänster
 • Förekomst av lager
 • Personalnärvaro

Obs: Om adressen som du ställde in i avsnittet för butiksadresser i Shopify-administratören i Inställningar > Allmänt skiljer sig från adressen som du har ställt in för plats kommer platsadressen användas för att avgöra nexus. Allmän adress i inställningar används inte om du har skapat en plats.

Ekonomisk nexus

Ekonomisk nexus uppstår när du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till kunder i en specifik stat.

I juni 2018 fastslog högsta domstolen i USA att delstater kan kräva att webbförsäljare hämtar in omsättningsskatt som grundar sig på volymen eller värdet av transaktioner till en stat, även kallad ekonomisk nexus. För information om hur denna dom kan påverka ditt företag, se Shopifys blogginlägg Online Sales Tax: A Guide to Economic Nexus & Ecommerce.

Den försäljningströskel som avgör om du har nexus skiljer sig för varje stat. Om du inte är säker på om din försäljning till kunder i en annan stat innebär att du har en nexus där bör du samråda med statens skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Skattekälla

De skattesatser som du tar ut påverkas av om din delstat är en ursprungs- eller en destinationsdelstat.

Destinationsstat

I en destinationsstat baseras den omsättningsskatt du debiterar på kundens adress.

 • Om du inte har några nexus i leveransadressens stat debiteras ingen skatt.

 • Om du har en förbindelse i leveransadressens delstat används kundens plats för att fastställa skatten.

Ursprungsstat

I ett ursprungsstat baseras den omsättningsskatt du debiterar på platsens nexus.

 • Om du inte har några nexus i leveransadressens stat debiteras ingen skatt.

 • Om du har en fysisk nexus i leveransadressens delstat används platsen för din nexus för att fastställa skatter. Om du har en nexus men ingen fysisk plats används kundens plats för att fastställa skatter.

Regler för fjärrsäljare

En fjärrsäljare är en handlare som inte är fysiskt belägen i en viss delstat men som har en ekonomisk nexus där. De flesta stater har regler som avgör vad som definierar en fjärrsäljare. Kontakta USA:s skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert om du är osäker på om din försäljning i en viss delstat skapar en ekonomisk nexus för dig.

Notice and report-delstater

Notice and report-skatteregler finns i vissa delstater för att säkerställa att kunderna betalar en importavgift. Om du inte har ett förbindelse i dessa delstater men säljer till kunder i dessa är kunderna skyldiga att betala en importavgift till delstaten, istället för att betala moms till säljaren.

Varje delstat som använder notice and report-skattelagar har olika regler, men vanligtvis om din försäljning till kunder i andra stater passerar ett visst tröskelvärde kan du behöva göra följande:

 • Skapa ett meddelande i din butik som indikerar att kunder kan behöva betala importavgift.
 • Skapa ett meddelande under betalningsprocessen som visar att kunder kanske måste betala skatt.
 • Skicka ett årligt meddelande till kunder som spenderar över ett visst belopp i din butik som påminner dem om att de är skyldiga att betala importavgiften.
 • Skicka ett årligt meddelande till delstaten, rapportera information om kunder som är skyldiga att betala importavgift.

Följande delstater använder notice and report-skattelagar:

Lista över notice and report-delstater
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island South Dakota Tennessee Vermont
Washington

Eftersom krav och trösklar varierar beroende på delstat bör du kontrollera med amerikanska delstatliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare för att säkerställa att du följer notice and report-lagarna.

Skattereferens för delstater

Det finns fem delstater som inte har en delstatsomfattande omsättningsskatt: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon. Det kan hända att du behöver hämta in kommunal skatt även om det inte finns några skatter som tas ut på delstatsnivå.

Du behöver inte registrera dig hos alla dessa myndigheter, bara de som gäller för dig. Du kan hänvisa till den här handboken för mer information om enskilda delstater.

Lista över delstater
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornien
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteinformation för Alabama.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Alabama Department of Revenue Destination Nej Ja

Särskilda skatteregler

Alabama använder notice and report-lagar.

Medan Alabama klassificeras som en destinationsstat definieras den också som en "home rule state" med självstyre. Det innebär att vissa lokala jurisdiktioner kan ha olika skatteregler. Om du behöver tillämpa omsättningsskatt i en av dessa jurisdiktioner måste du registrera dig för att samla in och remittera skatter.

Du behöver inte registrera dig i alla dessa jurisdiktioner, bara med de som gäller för dig. Kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare om du inte är säker på om du behöver registrera dig i en viss jurisdiktion.

Alaska

Skatteinformation för Alaska.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Alaska Department of Revenue Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

Även om Alaska inte har någon omsättningsskatt på delstatsnivå definieras delstaten som en delstat med lokal regering. Det innebär att vissa lokala jurisdiktioner kan debitera en destinationsbaserad avgift om säljaren har en förbindelse i den delstaten. Om du behöver hämta in omsättningsskatt i en av dessa jurisdiktioner måste du registrera dig för att samla in och remittera skatter.

Du behöver inte registrera dig i alla dessa jurisdiktioner, bara med de som gäller för dig. Kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare om du inte är säker på om du behöver registrera dig i en viss jurisdiktion.

Arizona

Skatteinformation för Arizona.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
State of Arizona Department of Revenue Ursprung Nej Ja

Särskilda skatteregler

Om du inte bor i Arizona men säljer till kunder i delstaten och har nexus där måste du registrera dig för de lokala jurisdiktionerna du säljer till och debitera destinationsskatt.

Arkansas

Skatteinformation för Arkansas.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Arkansas Department of Finance and administration Destination Ja Ja

Kalifornien

Skatteinformation för Kalifornien.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
California Department of Tax and Fee Administration Hybrid Nej Ja

Särskilda skatteregler

Kalifornien använder en blandning av ursprung och destination som skattekälla. Delstatlig skatt, länsskatt och stadsskatt baseras på inköpens ursprung (säljaren) men distriktskatter är baserade på destinationen (köparen).

I Kalifornien är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan. Om du lägger till hanteringsavgift, tillkommer skatt för leverans. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

När du anger din skatteregistreringsinformation för Kalifornien kan du välja om du vill debitera skatt enligt destinationsregler eller hybridursprungsregler. Standardinställningen är Destination.

Colorado

Skatteinformation för Colorado.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Colorado Department of Revenue Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

Colorado är uppdelad i distrikt. Om du är en säljare i Colorado måste du debitera statlig skatt samt eventuella distriktskatter på köparens plats.

I Kalifornien är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Colorado använder notice and report-lagar.

Connecticut

Skatteinformation för Connecticut.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Connecticut State Department of Revenue Services Destination Ja Nej

Delaware

Skatteinformation för Delaware.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Delaware Tax Center Inte tillämplig Nej Nej

Särskilda skatteregler

Delaware debiterar inte omsättningsskatt.

District of Columbia

Skatteinformation för District of Columbia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
DC Office of Tax and Revenue Destination Ja Nej

Florida

Skatteinformation för Florida.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Florida Department of Revenue Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

I Kalifornien är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Georgia

Skatteinformation för Georgia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Georgia Tax Center Destination Ja Ja

Hawaii

Skatteinformation för Hawaii.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
State of Hawaii Department of Taxation Destination Ja Ja

Idaho

Skatteinformation för Idaho.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Idaho State Tax Commission Destination Nej Ja

Särskilda skatteregler

Om du inte har någon plats i Idaho men en ekonomisk förbindelse där debiterar du endast den delstatliga skatten för destinationen.

Illinois

Skatteinformation för Illinois.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Illinois Department of Revenue Ursprung Ja Ja

Särskilda skatteregler

Illinois följer ursprungsreglerna för försäljning inom delstaten. För försäljning utanför delstaten gäller destinationsreglerna.

I Illinois är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan och det finns ett urval av sätt att få produkten, t.ex. lokal upphämtning. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in dina skatter och ange ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Indiana

Skatteinformation för Indiana.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Indiana Department of Revenue Destination Ja Nej

Iowa

Skatteinformation för Iowa.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Iowa Department of Revenue Destination Nej Ja

Särskilda skatteregler

Skatter i Iowa beräknas utifrån destinationsbasis. Om du befinner dig i delstaten och har förbindelse där måste du debitera skatt baserat på köparens destination. Om du är en försäljare utanför delstaten är endast den delstatliga skattesatsen tillämplig.

Kansas

Skatteinformation för Kansas.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Kansas Department of Revenue Destination Ja Ja

Kentucky

Skatteinformation för Kentucky.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Kentucky Department of Revenue Destination Ja Nej

Särskilda skatteregler

Kentucky använder notice and report-lagar.

Louisiana

Skatteinformation för Louisiana.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Louisiana Department of Revenue Destination Nej Ja

Särskilda skatteregler

Louisiana är i allmänhet en delstat som använder destinationsreglerna, men det finns vissa särskilda regler avseende delstatens jurisdiktioner. Olika jurisdiktioner kan ha olika regler om vad som räknas som en nexus, baserat på fysisk eller ekonomisk närvaro. Om du inte är säker på om du har en nexus inom en viss jurisdiktion ska du kontakta en lokal skattemyndighet.

I Louisiana är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan och om det finns ett urval av sätt att ta emot produkten, t.ex. lokal upphämtning. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Louisiana använder notice and report-lagar.

Maine

Skatteinformation för Maine.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Maine Revenue Services Destination Nej Nej

Särskilda skatteregler

I Maine är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan och det finns ett urval av sätt att ta emot produkten, t.ex. lokal upphämtning. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Maryland

Skatteinformation för Maryland.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Comptroller of Maryland Destination Ja Nej

Särskilda skatteregler

I Maryland är det inte skatt på frakt om den verkliga kostnaden för frakt visas på en separat rad på fakturan. Om du lägger till hanteringsavgift, tillkommer skatt för leverans. Du kan välja om du vill debitera skatt på frakt när du ställer in skatter och anger ditt momsregistreringsnummer. Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller med en lokal skatterådgivare.

Massachusetts

Skatteinformation för Massachusetts.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Massachusetts Department of Revenue Destination Ja Nej

Särskilda skatteregler

I Massachusetts är klädesplagg med ett pris under 175 USD undantagna statlig moms, och klädprodukter med ett pris på över 175 USD kommer endast att debiteras skatt på det belopp som överstiger 175 USD. Till exempel kommer ett plagg med ett pris på 200 USD att beskattas på 25 USD eftersom de första 175 USD inte är skattepliktiga.

Om du vill ställa in ett skatteundantag för klädesplagg, se Skatter och undantag.

Michigan

Skatteinformation för Michigan.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Michigan Department of Treasury Destination Ja Nej

Minnesota

Skatteinformation för Minnesota.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Minnesota Department of Revenue Destination Ja Ja

Mississippi

Skatteinformation för Mississippi.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Mississippi Department of Revenue Ursprung Ja Ja

Missouri

Skatteinformation för Missouri.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Department of Revenue i Missouri Ursprung Nej Ja

Särskilda skatteregler

Missouri är en ursprungsdelstat för försäljare med nexus och en plats inom delstaten. Om du säljer till kunder i staten och har ekonomisk nexus, men inte själv har en plats i delstaten, måste du ta ut en importavgift.

Montana

Skatteinformation för Montana.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Montana Department of Revenue Inte tillämplig Nej Nej

Särskilda skatteregler

Montana debiterar inte omsättningsskatt.

Nebraska

Skatteinformation för Nebraska.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Nebraska Department of Revenue Destination Ja Ja

Nevada

Skatteinformation för Nevada.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
State of Nevada Department of Taxation Destination Nej Ja

Särskilda skatteregler

Frakt är inte skattepliktigt i Nevada om den anges som ett separat radobjekt. Om priserna för produkterna inkluderar frakt eller hantering måste skatt debiteras.

New Hampshire

Skatteinformation för New Hampshire.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
New Hampshire Department of Revenue Administration Inte tillämplig Nej Nej

Särskilda skatteregler

New Hampshire debiterar inte omsättningsskatt.

New Jersey

Skatteinformation för New Jersey.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
New Jersey Treasury Division of Taxation Destination Ja Nej

New Mexico

Skatteinformation för New Mexico.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
New Mexico Taxation and Revenue Ursprung Ja Ja

New York

Skatteinformation för New York.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
New York State Department of Taxation and Finance Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

I New York är klädesplagg, skor och varor som används för att reparera klädprodukter med ett individuellt pris under 110 USD undantagna från statlig moms. Till exempel kommer två artiklar med ett kombinerat pris på 200 USD vardera att undantas från moms, men en vara med ett individuellt pris på 110 USD kommer att bli föremål för moms.

För att ställa in ändrad skattesats för dessa artiklar, se Ändrad skattesats och undantag.

North Carolina

Skatteinformation för North Carolina.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
North Carolina Department of Revenue Destination Ja Ja

North Dakota

Skatteinformation för North Dakota.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
websitename Destination Ja Ja

Ohio

Skatteinformation för Ohio.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Ohio Department of Taxation Ursprung Ja Ja

Särskilda skatteregler

Ohio följer ursprungsskatt. Men, om en försäljare är baserad utanför Ohio, säljer till kunder i staten och har ekonomisk nexus i Ohio, bör denne debitera destinationsomsättningsskatt baserat på kundens plats.

Oklahoma

Skatteinformation för Oklahoma.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Oklahoma Tax Commission Destination Nej Ja

Särskilda skatteregler

Oklahoma använder notice and report- lagarna.

Oregon

Skatteinformation för Oregon.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Oregon Department of Revenue Inte tillämplig Nej Nej

Särskilda skatteregler

Oregon debiterar inte omsättningsskatt.

Pennsylvania

Skatteinformation för Pennsylvania.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Pennsylvania Department of Revenue Ursprung Ja Ja

Särskilda skatteregler

Pennsylvania använder notice and report-lagar.

Puerto Rico

Skatteinformation för Puerto Rico.
Webbplats för skatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Ekonomiavdelning för Puerto Rico Destination Nej Ja

Rhode Island

Skatteinformation för Rhode Island.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
State of Rhode Island Division of Taxation Destination Ja Nej

Särskilda skatteregler

På Rhode Island är kläder och skodon med ett individuellt pris på 250 USD eller lägre undantagna från statlig moms, och endast det inkrementella beloppet över 250 USD är föremål för moms. Till exempel, om en kostym kostar 275 USD, gäller skatten endast på 25 USD.

För att ställa in ändrad skattesats för dessa artiklar, se Ändrad skattesats och undantag.

Rhode Island använder notice and report-lagar.

South Carolina

Skatteinformation för South Carolina.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
South Carolina Department of Revenue Destination Ja Ja

South Dakota

Skatteinformation för South Dakota.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
South Dakota Department of Revenue Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

South Dakota använder notice and report-lagar.

Tennessee

Skatteinformation för Tennessee.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Tennessee Department of Revenue Ursprung Ja Ja

Särskilda skatteregler

I Tennessee måste du måste debitera skatt på frakt om din produkt är skattepliktig. Du behöver inte debitera skatt på frakt om produkten inte är skattepliktig. Skatten beror på om din produkt i sig är skattepliktig.

Tennessee använder notice and report-lagar.

Texas

Skatteinformation för Texas.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Texas Comptroller of Public Accounts Ursprung Ja Ja

Särskilda skatteregler

Texas är ett ursprungsdelstat för säljare som har både en fysisk närvaro och en ekonomisk förbindelse i delstaten. Om du har en förbindelse i Texas men inte har en fysisk plats där betraktas Texas som en destinationsstat.

Utah

Skatteinformation för Utah.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Utah State Tax Commission Ursprung Nej Ja

Särskilda skatteregler

Om du inte har en förbindelse i Utah är dina kunder i den delstaten ansvariga för att rapportera sina inköp som en importavgift på sin inkomstskatt. Om du vill kan du registrera dig i delstaten Utah och hämta in denna skatt.

Vermont

Skatteinformation för Vermont.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Vermont Department of Taxes Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

Vermont använder notice and report-lagar.

Virginia

Skatteinformation för Virginia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Virginia Tax Ursprung Nej Ja

Särskilda skatteregler

Frakt är inte skattepliktig i Virginia om den anges vara ett separat radobjekt. Om priserna för dina produkter omfattar frakt måste skatter debiteras.

Virginia betraktas som ett ursprungsstat, men säljare i delstaten bör tillämpa destinationsregler för att fastställa skatt.

Washington

Skatteinformation för Washington.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Washington State Department of Revenue Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

Washington använder notice and report-lagar.

West Virginia

Skatteinformation för West Virginia.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
West Virginia State Tax Department Destination Ja Ja

Wisconsin

Skatteinformation för Wisconsin.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
State of Wisconsin Department of Revenue Destination Ja Ja

Särskilda skatteregler

I Wisconsin är frakten skattepliktig enbart om produkten i sig är det. Du måste debitera skatt på frakt om din produkt är skattepliktig. Du behöver inte debitera skatt på frakt om produkten inte är skattepliktig. Om produkterna i en ordern är en blandning av skattepliktiga och icke-skattepliktiga produkter är den del av frakten skattepliktig.

Wyoming

Skatteinformation för Wyoming.
Webbplats för delstatsskatt Inköp Skattepliktig frakt Lokala skatter
Wyoming Department of Revenue Destination Nej Nej

Särskilda skatteregler

Wyoming är en destinationsstat men har inte lokala skatter. Av den anledningen betalar köpare alltid samma skattesats för statliga nivåer.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis