Yhdysvaltain verotuksen viitetiedot

Yhdysvallat ei peri liittovaltion liikevaihtoveroa. Liikevaihtovero lasketaan osavaltion, piirikunnan ja kunnan mukaan, ja fyysisen tai taloudellisen nexuksen mukaan. Tällä sivulla on yleistä tietoa Yhdysvaltain veroista, eivätkä esitetyt tiedot korvaa hallinnon antamia virallisia tietoja tai säädöksiä. Jos et ole varma jostain verotukseesi liittyvästä seikasta, ota yhteyttä osavaltion veroviranomaiseen tai veroammattilaiseen.

Jos sinun on perittävä myyntiveroa yhdessä tai useammassa osavaltiossa, sinun täytyy ottaa yhteyttä alueiden asianomaisiin virastoihin ja rekisteröityä niissä. Prosessi vaihtelee sen mukaan, missä yrityksesi toimii ja missä myyt, sekä yksittäisten paikallishallintojen vaatimusten mukaan.

Verovelvollisuuksien määrittäminen

Myyntiveron veloitusvelvollisuus perustuu nexukseen, joka tarkoittaa yrityksesi ja osavaltion välistä yhteyttä. Jos sinulla on nexus tietyssä osavaltiossa, sinun on todennäköisesti perittävä siellä myyntiveroa. Nexus voi olla fyysinen tai taloudellinen.

Jos et ole varma, missä sinulla on nexus ja käytät Shopify Taxia veropalvelunasi, voit tutustua Shopify Adminin Hallinnoi verovelvollisuutta -sivulla tarkemmin osavaltioihin, joissa saatat olla verovelvollinen.

Lue lisää verovelvollisuuden automaattisesta valvomisesta.

Verovelvollisuuden voimassaolon päättyminen

Fyysisen tai taloudellisen nexuksen raja-arvon alittaminen jossakin osavaltiossa ei välttämättä päätä verovelvollisuuttasi välittömästi. Joissakin osavaltioissa verotuksen käytännöt perustuvat siihen, että nexuksen luonut toiminta, kuten mainonta tai myyntihenkilöstö, luovat myyntiä jonkin aikaa toiminnan lakkaamisen jälkeenkin. Tätä käsitettä kutsutaan takautuvaksi nexukseksi tai takautuvaksi yhteydeksi.

Seuraavissa osavaltioissa on virallisia sääntöjä, jotka kokevat takautuvaa nexusta:

Luettelo osavaltioista, joissa sovelletaan takautuvaa nexusta
Osavaltio Takautuvaa nexusta koskevat säännöt
Kalifornia Kauppiaat ovat verovelvollisia sen vuosineljänneksen loppuun asti, jonka loppuun mennessä kauppiaalla ei enää ole nexusta, ja tätä seuraavan vuosineljänneksen ajan.
Michigan Kun kauppiaalla ei enää ole nexusta, kauppiaat ovat verovelvollisia sen kuukauden loppuun saakka ja seuraavien 11 kuukauden ajan.
Minnesota Neljän päivän kuluttua siitä, kun nexuksen aiheuttama toiminta päättyy, kauppiaat ovat verovelvollisia vielä sen kuukauden loppuun saakka ja seuraavien 11 kuukauden ajan.
Texas Kauppiaat ovat verovelvollinen 12 kuukautta sen jälkeen, kun kauppiaalla ei enää ole nexusta.
Washington Kun kauppiaalla ei enää ole nexusta, kauppiaat ovat verovelvollisia vuoden loppuun saakka sekä seuraavan vuoden ajan.

Muissa osavaltioissa on käytössä subjektiivisempia päätöksiä, joissa todetaan, että nexus jatkuu, kunnes nexuksen luonut toiminta ei enää luo myyntiä. Jos uskot, että sinulla ei enää ole nexusta tietyssä osavaltiossa, ota yhteyttä osavaltion veroviranomaiseen, ennen kuin lopetat veron perimisen asiakkailtasi kyseisessä osavaltiossa.

Veron hankinta

Veloitettava verokanta riippuu siitä, onko osavaltiosi lähtöpaikka vai määränpää.

Osavaltioiden välisen myynnin eli osavaltiosta toiseen tapahtuvan myynnin myyntivero perustuu yleensä määränpään verosääntöihin. Joissakin osavaltioissa on sääntöjä, jotka määrittävät osavaltion sisäisen myynnin eli saman osavaltion sisällä tapahtuvan myynnin verot lähtöpaikan verosääntöjen mukaan.

Kohdeosavaltiot

Määränpäänä olevassa osavaltiossa veloitettava myyntivero perustuu asiakkaan osoitteeseen.

 • Jos sinulla ei ole yhteyttä toimitusosoitteen osavaltioon, veroa ei veloiteta.

 • Jos sinulla on tuotteiden toimitusosoitteen osavaltiossa nexus, verot määritetään asiakkaan sijainnin perusteella.

Lähtöosavaltiot

Lähtöpaikan osavaltiossa myyntiveron veloitus perustuu sijaintisi nexukseen.

 • Jos sinulla ei ole yhteyttä toimitusosoitteen osavaltioon, veroa ei veloiteta.

 • Jos sinulla on fyysinen nexus tuotteiden toimitusosoitteen osavaltiossa, verot määritetään nexuksen sijainnin perusteella. Jos sinulla on nexus, mutta ei fyysistä sijaintia, verojen määrityksessä käytetään asiakkaan sijaintia.

Etämyyjän säännöt

Etämyyjä on kauppias, joka ei sijaitse fyysisesti tietyssä osavaltiossa, mutta jolla on taloudellinen yhteys sinne. Useimmissa osavaltioissa on sääntöjä, joiden mukaan etämyyjä määritellään. Jos et ole varma, aiheuttaako myyminen tietyssä osavaltiossa taloudellisen yhteyden, sinun kannattaa ottaa yhteyttä Yhdysvaltain veroviranomaisiin tai paikalliseen veroasiantuntijaan.

Ilmoittamista ja raportointia edellyttävät osavaltiot

Joissakin osavaltioissa on ilmoittamista ja raportointia edellyttävät verolait, joilla varmistetaan, että asiakkaat maksavat käyttöveron. Käyttövero on myyntivero ostoksista, jotka asiakas tekee asuinosavaltionsa ulkopuolella ja joista ei ole peritty veroa siinä osavaltiossa, josta se ostettiin. Jos sinulla ei ole nexusta näissä osavaltioissa, mutta myyt niissä asuville asiakkaille, kyseisten asiakkaiden on maksettava käyttöveroa osavaltiolleen sen sijaan, että he maksavat myyntiveroa sinulle.

Jokaisella ilmoittamista ja raportointia soveltavalla osavaltiolla on erilaiset säädökset, mutta jos myyntisi asiakkaille toiseen osavaltioon ylittää tietyn rajan, saatat joutua tekemään seuraavat toimenpiteet:

 • Laadi kauppaasi ilmoitus, josta käy ilmi, että asiakkaiden on ehkä maksettava käyttövero.
 • Laadi maksutapahtuman yhteyteen ilmoitus, josta käy ilmi, että asiakkaiden on ehkä maksettava käyttöveroa.
 • Lähetä vuosi-ilmoitus sellaisille asiakkaille, jotka kuluttavat tietyn määrän ylittävän summan rahaa kaupassasi, ja muistuta heitä siitä, että heidän on maksettava vero.
 • Lähetä osavaltiolle vuosittainen ilmoitus, josta ilmenee asiakkaat, joiden on maksettava veroa.

Seuraavat osavaltiot soveltavat ilmoittamista ja raportointia verolainsäädäntöä:

Luettelo osavaltioista, joissa sovelletaan ilmoitus- ja raportointilakeja
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island Etelä-Dakota Tennessee Vermont
Washington

Koska vaatimukset ja kynnysarvot vaihtelevat osavaltiosta toiseen, sinun tulee tarkistaa osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta, noudatatko ilmoittamista ja raportointia koskevaa lainsäädäntöä oikein.

Shopify-jakeluverkosto

Shopifyn jakeluverkosto (SFN) on jakelupalvelu, jota voit käyttää tuotteidesi varastoimiseen ja tilaustesi jakelemiseen. Jos käytät Shopifyn jakeluverkostoa, toimitat varastosi yhteen jakelukeskukseen. Varastosi jaetaan sitten jakelukeskusten verkostoon, josta tuotteesi lähetetään asiakkaillesi. Koska jakelukeskukset tulkitaan fyysiseksi nexukseksi, saatat olla velvollinen maksamaan veroja osavaltiossa, joissa SFN:llä on jakelukeskus.

Shopifyn jakeluverkostoa käyttävillä kauppiailla saattaa olla nexus seuraavissa osavaltioissa:

Osavaltion verotuksen viitetiedot

Viidellä osavaltiolla ei ole osavaltion laajuista liikevaihtoveroa: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ja Oregon. Vaikka osavaltion tasolla ei veroja peritäkään, sinun on silti ehkä perittävä kunnallisverot.

Lisätietoja yksittäisistä osavaltioista ja esimerkiksi erityisistä verosäännöistä, verovelvollisuudesta ja velvollisuutta laskettaessa huomioon otettavista myyntitietojen ajanjaksoista löytyy tästä taulukosta.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä kaikkiin virastoihin, vaan vain sellaisiin, jotka koskevat sinua.

Osavaltioiden luettelo
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornia
Colorado Connecticut Delaware District Of Columbia Florida
Georgia Havaiji Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Pohjois-Carolina Pohjois-Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island Etelä-Carolina Etelä-Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Länsi-Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Alabamassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Alabama Department of Revenue Kohde Ei Kyllä

Alabaman erityiset verosäännöt

Alabama soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttävää lainsäädäntöä.

Vaikka Alabama on luokiteltu kohdeosavaltioksi, se on määritetty myös itsehallinnolliseksi osavaltioksi. Tämä tarkoittaa, että joillakin paikallisilla lainkäyttöalueilla voi olla käytössä eriäviä verosäännöksiä. Jos sinun on perittävä myyntiveroa jollakin näistä lainkäyttöalueista, voit rekisteröityä niissä verojen perijäksi ja maksajaksi hakemalla yksinkertaistettu myyjän käyttövero (Simplified Sellers Use Tax, SSUT) -ohjelmaan.

Jos et ole varma, onko sinun rekisteröidyttävä, ota yhteyttä osavaltion veroviranomaiseen tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Verovelvollisuus Alabamassa

Nexus määritetään edellisen kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Alabamassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Alabamassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Alabamassa asuville asiakkaille oli 250 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Alabamassa, ota yhteyttä osavaltion veroviranomaiseen tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Alaska

Alaskan verotiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Alaska Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Alaskan erityiset verosäännöt

Vaikka Alaskassa ei sovelletakaan osavaltion liikevaihtoveroa, se on määritetty itsehallinnolliseksi valtioksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkin paikalliset lainkäyttöalueet voivat veloittaa kohteeseen perustuvan maksun, jos myyjällä on nexus kyseisessä osavaltiossa. Jos sinun on perittävä liikevaihtoveroa jossakin näistä lainkäyttöalueista, sinun on rekisteröidyttävä niissä verojen perijäksi ja maksajaksi.

Sinun ei tarvitse rekisteröityä kaikissa lainkäyttöalueissa, vaan ainoastaan niissä, joita sovelletaan sinuun. Jos et ole varma, onko sinun rekisteröidyttävä tietyssä lainkäyttöalueessa, ota yhteyttä osavaltion veroviranomaiseen tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Jos olet etämyyjä ja sinun on perittävä myyntiveroa jollakin näistä lainkäyttöalueista, voit rekisteröityä niihin verojen perimistä ja maksua varten Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) Uniform Code -järjestelmän avulla. Jos et ole varma, onko sinun rekisteröidyttävä, ota yhteyttä osavaltion veroviranomaiseen tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Verovelvollisuus Alaskassa.

Alaskalla ei ole taloudellista nexusta koskevia lakeja osavaltion tasolla, mutta joillakin paikallisilla lainkäyttöalueilla on. Taloudellista nexusta koskevat vaatimukset toteutetaan ARSSTC:n kautta. Sillä on keskitetty järjestelmä verorekisteröintiä ja raportointia varten.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Alaskassa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Arizona

Arizonassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
State of Arizona Department of Revenue Alkuperä Ei Kyllä

Arizonan erityiset verosäännöt

Jos olet Arizonan ulkopuolella, myyt asiakkaille tähän osavaltioon ja sinulla on Arizonassa nexus, sinun on rekisteröidyttävä niissä paikallisissa lainkäyttöalueissa, joihin myyt ja perittävä määränpäähän perustuvat verot.

Arizona on ottanut käyttöön yhden järjestelmän, jonka avulla voidaan rekisteröidä ja ilmoittaa veroja sen lainkäyttöalueilla. Veronmaksajien on ilmoitettava ja maksettava verot kaikkien verohallintoalueiden, mukaan lukien Phoenixin kaupungin, osalta osavaltiolle.

Verovelvollisuus Arizonassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Arizonassa asuville asiakkaille. Digitaaliset tuotteet lasketaan mukaan, mutta myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Arizonassa, jos jokin seuraavista ehdoista on täyttynyt edellisen kalenterivuoden tai kuluvan vuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Arizonassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Arizonassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Arkansas

Arkansasissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Arkansas Department of Finance and Administration Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Arkansasissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä ja myyntien määristä Arkansasissa asuville asiakkaille. Digitaaliset tuotteet lasketaan mukaan, mutta myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Arkansasissa, jos jokin seuraavista ehdoista on täyttynyt edellisen kalenterivuoden tai kuluvan vuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Arkansasissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Arkansasissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Arkansasissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Kalifornia

Kaliforniassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
California Department of Tax and Fee Administration Hybridi Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Kalifornia soveltaa sekä tuotteen lähtöpaikkaa että määränpäätä koskevia sääntöjä. Osavaltion, piirikunnan ja kaupungin perimät verot perustuvat ostoon (myyjään), mutta alueen perimät verot perustuvat määränpäähän (ostaja).

Floridassa toimitusta ei veroteta, jos todelliset toimituskulut näkyvät laskussa erillisellä rivillä. Jos lisäät käsittelymaksuja, toimituksesta tulee verotettava. Voit valita, peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun määrität verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma, pitäisikö sinun periä veroja toimituksista, jätä tämän vaihtoehdon oletusasetus voimaan tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

Kun annat Kalifornian osavaltiolle verorekisteröitymistietosi, voit valita, peritäänkö verot määränpäätä koskevien sääntöjen vai lähtöpaikkaa koskevien hybridisääntöjen mukaan. Oletusasetuksena on Määränpää.

Verovelvollisuus Kaliforniassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Kaliforniassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Kaliforniassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Kaliforniassa asuville asiakkaille oli 500 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Kaliforniassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Colorado

Coloradossa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Colorado Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Colorado on jaettu alueisiin. Jos olet Coloradossa toimiva myyjä, sinun on perittävä sekä osavaltion vero että ostajan sijaintiin perustuva alueellinen vero.

Coloradossa on erityisiä rekisteröinti- ja ilmoitusvaatimuksia tietyillä paikkakunnilla, kun taas muut paikkakunnat voivat osallistua Sales and Use Tax System (SUTS) -järjestelmään, joka mahdollistaa yksinkertaistetun paikallisen rekisteröinnin ja ilmoittamisen.

Coloradossa toimitusta ei veroteta, jos todelliset toimituskulut näkyvät laskussa erillisellä rivillä. Voit valita, peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun määrität verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma, pitäisikö sinun periä veroja toimituksista, jätä tämän vaihtoehdon oletusasetus voimaan tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

 1. heinäkuuta 2022 alkaen Coloradossa moottorikäyttöisellä autolla toimitettuihin verollisia tavaroita sisältäviin tilauksiin sovelletaan 0,27 USD:n vähittäismyyntimaksua, jota ei palauteta. Jos maksu lisätään tilaukseen kaupassasi, se näkyy tilauksen tietosivulla.

Colorado soveltaa ilmoittamista ja raportointia koskevia lakeja.

Verovelvollisuus Coloradossa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Coloradossa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Coloradossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Coloradossa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Coloradossa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Connecticut

Connecticutissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Connecticut State Department of Revenue Services Kohde Kyllä Ei

Verovelvollisuus Connecticutissa

Nexus määritetään 12 kuukauden liukuvan jakson myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä ja myyntien määristä Connecticutissa asuville asiakkaille. Digitaaliset tuotteet ja myynti Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla lasketaan mukaan. Sinulla voi olla nexus Connecticutissa, jos kaikki seuraavat ehdot ovat täyttyneet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Connecticutissa asuville asiakkaille oli 250 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Connecticutissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Connecticutissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Delaware

Delawarea tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Delaware Tax Center Ei sovellettavissa Ei Ei

Erityiset verosäännöt

Delaware ei peri liikevaihtoveroa.

District Of Columbia

District of Columbian verotiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
DC Office of Tax and Revenue Kohde Kyllä Ei

Verovelvollisuus District of Columbiassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä ja myyntien määrästä District of Columbiassa asuville asiakkaille. Digitaaliset tuotteet ja myynti Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla lasketaan mukaan. Sinulla voi olla nexus District of Columbiassa, jos jokin seuraavista ehdoista on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit District of Columbiassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä District of Columbiassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja District of Columbiassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Florida

Floridassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Florida Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Floridassa toimitusta ei veroteta, jos todelliset toimituskulut näkyvät laskussa erillisellä rivillä. Voit valita, peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun määrität verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma, pitäisikö sinun periä veroja toimituksista, jätä tämän vaihtoehdon oletusasetus voimaan tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

Verovelvollisuus Floridassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Floridassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Coloradossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Floridassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Floridassa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Georgia

Georgiassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Georgia Tax Center Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Georgiassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Georgiassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Georgiassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Georgiassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Georgiassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Georgiassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Havaiji

Havaijissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
State of Hawaii Department of Taxation Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Havaijilla

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Havaijilla asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Coloradossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Havaijilla asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Havaijilla asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Havaijilla, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Idaho

Idahossa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Idaho State Tax Commission Kohde Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Jos sinulla ei ole sijaintia Idahossa, mutta sinulla on taloudellinen nexus, peri määränpäässä vain osavaltion vero.

Verovelvollisuus Idahossa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Idahossa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Idahossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Idahossa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Idahossa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Idahossa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Illinois

Illinoisissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Illinois Department of Revenue Alkuperä Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Illinois soveltaa lähtöpaikkaa koskevia sääntöjä osavaltion sisällä tapahtuvassa myynnissä. Osavaltion ulkopuolelle suuntautuvassa myynnissä sovelletaan määränpäätä koskevia sääntöjä.

Illinoisissa toimituksesta ei veroteta, jos toimituksen todelliset kulut on merkitty erilliseen riviin laskussa ja tuotteelle on tarjolla vaihtoehtoinen toimitustapa, kuten paikallinen nouto. Voit valita peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun asetat verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma veron perimisestä toimituksissa, jätä tämä oletusasetukseensa tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

Verovelvollisuus Illinoisissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Illinoisissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Illinoisissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Illinois'ssa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Illinoisissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Illinoisissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Indiana

Indianassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Indiana Department of Revenue Kohde Kyllä Ei

Verovelvollisuus Indianassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Indianassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Indianassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Indianassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Idahossa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Indianassa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Iowa

Iowassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Iowa Department of Revenue Kohde Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Iowassa verot peritään määränpään perusteella. Jos sijaintisi on tässä osavaltiossa ja sinulla on siellä nexus, sinun on perittävä verot ostajan määränpään perusteella. Jos toimit myyjänä osavaltion ulkopuolella, vain osavaltion verokantaa sovelletaan.

Verovelvollisuus Iowassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Iowassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Iowassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Iowassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Iowassa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Kansas

Kansasissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Kansas Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Kansasissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Kansasissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Kansasissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Kansasissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Kansasissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Kentucky

Kentuckyn verotiedot
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Kentucky Department of Revenue Kohde Kyllä Ei

Erityiset verosäännöt

Kentucky soveltaa ilmoittamista ja raportointia koskevia lakeja.

Verovelvollisuus Kentuckyssa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Kentuckyssä asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Kentuckyssä, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Kentuckyssa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Kentuckyssä asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Kentuckyssä ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Louisiana

Louisianassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Louisiana Department of Revenue Kohde Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Louisianan osavaltio soveltaa verotuksessa yleensä määränpäätä, mutta osavaltiolla on myös erityisiä valtion lainkäyttöalueita koskevia säädöksiä. Eri lainkäyttöalueilla voi olla erilaisia sääntöjä, jotka koskevat sitä, mitä nexus tarkoittaa fyysisen tai taloudellisen läsnäolon perusteella. Jos et ole varma, onko sinulla nexus tietyllä lainkäyttöalueella, ota yhteyttä paikalliseen veroviranomaiseen.

Louisianassa toimitusta ei veroteta, jos todelliset toimituskulut näkyvät laskussa erillisellä rivillä ja tuotteelle on tarjolla vaihtoehtoinen toimitustapa, kuten paikallinen nouto. Voit valita, peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun määrität verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma, pitäisikö sinun periä veroja toimituksista, jätä tämän vaihtoehdon oletusasetus voimaan tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

Louisiana soveltaa ilmoittamista ja raportointia koskevia lakeja.

Verovelvollisuus Louisianassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Louisianassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Louisianassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Louisianassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Louisianassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Louisianassa ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Maine

Mainessa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Maine Revenue Services Kohde Ei Ei

Erityiset verosäännöt

Mainessa toimitusta ei veroteta, jos todelliset toimituskulut näkyvät laskussa erillisellä rivillä ja tuotteelle on tarjolla vaihtoehtoinen toimitustapa, kuten paikallinen nouto. Voit valita, peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun määrität verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma, pitäisikö sinun periä veroja toimituksista, jätä tämän vaihtoehdon oletusasetus voimaan tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

Verovelvollisuus Mainessa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Mainessa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Mainessa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Mainessa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Mainessa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Mainessa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Maryland

Marylandissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Comptroller of Maryland Kohde Kyllä Ei

Erityiset verosäännöt

Marylandissa toimitusta ei veroteta, jos todelliset toimituskulut näkyvät laskussa erillisellä rivillä. Jos lisäät käsittelymaksuja, toimituksesta tulee verotettava. Voit valita, peritkö veroja lähetyskustannuksista, kun määrität verot ja annat myyntiverotunnuksesi. Jos et ole varma, pitäisikö sinun periä veroja toimituksista, jätä tämän vaihtoehdon oletusasetus voimaan tai tarkista asia osavaltion veroviranomaiselta tai paikalliselta veroammattilaiselta.

Verovelvollisuus Marylandissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Marylandissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Marylandissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Marylandissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Marylandissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Marylandissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Massachusetts

Massachusettsissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Massachusetts Department of Revenue Kohde Ei Ei

Erityiset verosäännöt

Massachusettsin osavaltiossa vaatetustuotteet, joiden hinta on alle 175 USD, vapautetaan osavaltion myyntiverosta, ja vaatetustuotteita, joiden hinta on yli 175 USD, verotetaan vain summasta, joka ylittää 175 USD. Esimerkiksi vaatteesta, jonka hinta on 200 USD, veloitetaan veroa 25 USD osalta, koska ensimmäistä 175 USD ei veroteta.

Jos haluat määrittää vaatetuotteiden verolle ohituksen, katso kohtaa Verojen ohitukset ja verovapautukset.

Verovelvollisuus Massachusettsissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Massachusettsissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Massachusettsissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Massachusettsissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Massachusettsissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Michigan

Michiganissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Michigan Department of Treasury Kohde Kyllä Ei

Verovelvollisuus Michiganissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Michiganissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Michiganissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Michiganissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Michiganissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Michiganissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Minnesota

Minnesotassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Minnesota Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Minnesotassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Minnesotassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Minnesotassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Minnesotassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Minnesotassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Minnesotassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Mississippi

Mississipissä tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Mississippi Department of Revenue Alkuperä Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Mississippissä

Nexus määritetään 12 kuukauden liukuvan jakson myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Mississippissä asuville asiakkaille. Digitaaliset tuotteet lasketaan mukaan, mutta myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Mississippissä, jos seuraava ehto on täyttynyt 12 kuukauden liukuvan jakson aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Mississippissä asuville asiakkaille oli 250 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Mississippissä, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Missouri

Missourissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Missouri Department of Revenue Alkuperä Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Missouri on sellaisten myyjien lähtöpaikkavaltio, joilla on nexus ja sijainti osavaltiossa. Jos myyt tuotteita asiakkaille tähän osavaltioon ja sinulla on valtiossa taloudellinen nexus, mutta ei sijaintia, sinun on perittävä käyttövero.

Verovelvollisuus Missourissa

Nexus määritetään edellisen 12 kuukauden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Missourissa asuville asiakkaille. Myynti Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla lasketaan mukaan, mutta digitaalisia tuotteita ei. Sinulla voi olla nexus Missourissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen 12 kuukauden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Missourissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Missourissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Montana

Montanassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Montana Department of Revenue Ei sovellettavissa Ei Ei

Erityiset verosäännöt

Montana ei peri liikevaihtoveroa.

Nebraska

Nebraskan verotiedot
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Nebraska Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Nebraskassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Nebraskassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Nebraskassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Nebraskassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Nebraskassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Nebraskassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Nevada

Nevadassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
State of Nevada Department of Taxation Kohde Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Toimitus ei ole verollinen Nevadassa, jos se on mainittu erillisenä rivikohtana. Jos tuotteiden hintaan sisältyy toimitus tai käsittely, verot on perittävä.

Verovelvollisuus Nevadassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Nevadassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Nevadassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Nevadassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Nevadassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Nevadassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

New Hampshire

New Hampshiressa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
New Hampshire Department of Revenue Administration Ei sovellettavissa Ei Ei

Erityiset verosäännöt

New Hampshire ei peri liikevaihtoveroa.

New Jersey

New Jerseyssä tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
New Jersey Treasury Division of Taxation Kohde Kyllä Ei

Verovelvollisuus New Jerseyssä

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä New Jerseyssä asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus New Jerseyssä, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit New Jerseyssä asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä New Jerseyssä asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja New Jerseyssä, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

New Mexico

Uudessa Meksikossa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
New Mexico Taxation and Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus New Mexicossa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä New Mexicossa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus New Mexicossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit New Mexicossa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja New Mexicossa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

New York

New Yorkissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
New York State Department of Taxation and Finance Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

New Yorkin osavaltiossa vaatteet, jalkineet ja niiden korjaamiseen käytetyt tuotteet, joiden yksikköhinta on alle 110 USD, ovat vapautettuja osavaltion myyntiverosta. Esimerkiksi kaksi tuotetta, joiden yhteenlaskettu hinta on 200 USD, vapautetaan kumpikin myyntiverosta, mutta yhdestä 110 USD maksavasta tuotteesta peritään myyntivero.

Jos haluat määrittää näiden tuotteiden verolle ohituksen, katso kohtaa Verojen ohitukset ja verovapautukset.

New Yorkissa verovelvollisuuden määrittämiseen käytetään muista lainkäyttöalueista poikkeavia vuosineljänneksiä. New Yorkin veroneljännekset ovat:

 • maalis-, huhti- ja toukokuu
 • kesä-, heinä- ja elokuu
 • syys-, loka- ja marraskuu
 • joulu-, tammi- ja helmikuu

Verovelvollisuus New Yorkissa

Nexus määritetään edellisten neljän verovuosineljänneksen myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä ja myyntien määrästä New Yorkissa asuville asiakkaille. Myynti Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla lasketaan mukaan, mutta digitaalisia tuotteita ei. Sinulla voi olla nexus New Yorkissa, jos kaikki seuraavista ehdoista ovat täyttyneet edellisten neljän verovuosineljänneksen aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit New Yorkissa asuville asiakkaille oli 500 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä New Yorkissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja New Yorkissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Pohjois-Carolina

North Carolinassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
North Carolina Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Pohjois-Carolinassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Pohjois-Carolinassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Pohjois-Carolinassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Pohjois-Carolinassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Pohjois-Carolinassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Pohjois-Carolinassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Pohjois-Dakota

Pohjois-Dakotassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Pohjois-Dakotan osavaltion verokomissaarin toimisto Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Pohjois-Dakotassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Pohjois-Dakotassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Pohjois-Dakotassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Pohjois-Dakotassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Pohjois-Dakotassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Ohio

Ohiossa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Ohio Department of Taxation Alkuperä Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Ohio soveltaa lähtöpaikkaa koskevia sääntöjä. Jos myyjän toimipaikka kuitenkin on Ohion ulkopuolella, hän myy tuotteita asiakkaille tähän osavaltioon ja hänellä on taloudellinen nexus Ohiossa, hänen on perittävä määränpään myyntivero asiakkaan sijainnin perusteella.

Verovelvollisuus Ohiossa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Ohiossa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Ohiossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Ohiossa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Ohiossa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Ohiossa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Oklahoma

Oklahomassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Oklahoma Tax Commission Kohde Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Oklahoma soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttävää lainsäädäntöä.

Verovelvollisuus Oklahomassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Oklahomassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Oklahomassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Oklahomassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Oklahomassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Oregon

Oregonissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Oregon Department of Revenue Ei sovellettavissa Ei Ei

Erityiset verosäännöt

Oregon ei veloita liikevaihtoveroa.

Pennsylvania

Pennsylvaniassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Pennsylvania Department of Revenue Alkuperä Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Pennsylvania soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttäviä lakeja.

Verovelvollisuus Pennsylvaniassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Pennsylvaniassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Pennsylvaniassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Pennsylvaniassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Pennsylvaniassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Puerto Rico

Puerto Ricon verotiedot.
Verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Finance Department of Puerto Rico (Puerto Ricon valtiovarainministeriö) Kohde Ei Kyllä

Verovelvollisuus Puerto Ricossa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Puerto Ricossa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Puerto Ricossa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Puerto Ricossa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Puerto Ricossa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Puerto Ricossa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Rhode Island

Rhode Islandissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
State of Rhode Island Division of Taxation Kohde Kyllä Ei

Erityiset verosäännöt

Rhode Islandin osavaltiossa vaate- ja jalkinetuotteet, joiden yksikköhinta on enintään 250 USD, vapautetaan osavaltion myyntiverosta, ja vain 250 USD ylittävä määrä on myyntiveron alainen. Jos esimerkiksi puvun hinta on 275 USD, veroa sovelletaan vain 25 USD:n osalta.

Jos haluat määrittää näiden tuotteiden verolle ohituksen, katso kohtaa Verojen ohitukset ja verovapautukset.

Rhode Island soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttäviä lakeja.

Verovelvollisuus Rhode Islandissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Rhode Islandissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Rhode Islandissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Rhode Islandissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Rhode Islandissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Rhode Islandissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Etelä-Carolina

Etelä-Carolinassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
South Carolina Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Etelä-Carolinassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Etelä-Carolinassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Etelä-Carolinassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Etelä-Carolinassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Etelä-Carolinassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Etelä-Dakota

Etelä-Dakotassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
South Dakota Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Etelä-Dakota soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttäviä lakeja.

Verovelvollisuus Etelä-Dakotassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Etelä-Dakotassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Etelä-Dakotassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Etelä-Dakotassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Etelä-Dakotassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Etelä-Dakotassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Tennessee

Tennesseessä tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Tennessee Department of Revenue Alkuperä Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Tennesseessä toimituksen verollisuus tai verottomuus riippuu siitä, onko tuote itsessään verollinen vai ei. Jos tuotteesi on verollinen, sinun on perittävä toimituksesta vero. Jos tuote on veroton, toimituksesta ei tarvitse periä veroa.

Tennessee soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttäviä lakeja.

Verovelvollisuus Tennesseessä

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Tennesseessä asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Tennesseessä, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Tennesseessä asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Tennesseessä, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Texas

Texasissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Texas Comptroller of Public Accounts Alkuperä Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Texas on sellaisille myyjille lähtöpaikkavaltio, jotka ovat fyysisesti läsnä osavaltiossa ja joilla on siellä taloudellinen nexus. Jos sinulla on nexus Texasissa, mutta ei fyysistä sijaintia, Texas katsotaan määränpäävaltioksi.

Verovelvollisuus Texasissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Teksasissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Teksasissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Texasissa asuville asiakkaille oli 500 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Teksasissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Utah

Utahissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Utah State Tax Commission Alkuperä Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Jos sinulla ei ole nexusta Utahissa, tässä osavaltiossa olevat asiakkaat ovat vastuussa siitä, että he ilmoittavat ostoksensa käyttöverona tuloverossaan. Jos haluat, voit rekisteröityä Utahin osavaltiossa, jotta voisit periä tämän veron.

Verovelvollisuus Utahissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Utahissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Utahissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Utahissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Utahissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Utahissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Vermont

Vermontissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Vermont Department of Taxes Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Vermont soveltaa ilmoittamista ja raportointia edellyttäviä lakeja.

Verovelvollisuus Vermontissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Vermontissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Vermontissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Vermontissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Vermontissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Vermontissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Virginia

Virginiassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Virginia Tax Alkuperä Ei Kyllä

Erityiset verosäännöt

Toimitus ei ole verollinen Virginiassa, jos se on mainittu erillisenä rivikohtana. Jos toimitus sisältyy tuotteiden hintaan, verot on perittävä.

Virginia katsotaan lähtöpaikkavaltioksi, mutta osavaltion ulkopuolisiin myyjiin sovelletaan määränpäätä koskevia sääntöjä veroa määritettäessä.

Verovelvollisuus Virginiassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Virginiassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Virginiassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Virginiassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Virginiassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Virginiassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Washington

Washingtonissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Washington State Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Washington soveltaa ilmoittamista ja raportointia koskevia lakeja.

Verovelvollisuus Washingtonissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Washingtonissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Washingtonissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Washingtonissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Washingtonissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Washingtonissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Länsi-Virginia

Länsi-Virginiassa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Länsi-Virginia State Tax Department Kohde Kyllä Kyllä

Verovelvollisuus Länsi-Virginiassa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Länsi-Virginiassa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Länsi-Virginiassa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Länsi-Virginiassa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Länsi-Virginiassa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Länsi-Virginiassa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Wisconsin

Wisconsinissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
State of Wisconsin Department of Revenue Kohde Kyllä Kyllä

Erityiset verosäännöt

Wisconsinissa toimituksen verollisuus tai verottomuus riippuu siitä, onko tuote itsessään verollinen vai ei. Jos tuotteesi on verollinen, sinun on perittävä toimituksesta vero. Jos tuote on veroton, toimituksesta ei tarvitse periä veroa. Jos tilaukseen sisältyy sekä verollisia että verottomia tuotteita, toimituksen verollisten tuotteiden osaa verotetaan.

Verovelvollisuus Wisconsinissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Wisconsinissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Wisconsinissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Wisconsinissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Wisconsinissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Wyoming

Wyomingissa tapahtuvaa verotusta koskevat tiedot.
Osavaltion verosivusto Hankinta Verollinen toimitus Paikalliset verot
Wyoming Department of Revenue Kohde Ei Ei

Erityiset verosäännöt

Wyoming on määränpäävaltio, mutta se ei peri paikallisia veroja. Tästä syystä ostajat maksavat aina veron saman osavaltion verokannan mukaan.

Verovelvollisuus Wyomingissa

Nexus määritetään edellisen tai kuluvan kalenterivuoden myynnin perusteella, ja se perustuu liikevaihtoon, joka on saatu myynnistä Wyomingissa asuville asiakkaille. Digitaalisia tuotteita ja myyntiä Amazonin kaltaisilla markkinapaikoilla ei ole lasketa mukaan. Sinulla voi olla nexus Wyomingissa, jos seuraava ehto on täyttynyt edellisen ja kuluvan kalenterivuoden aikana:

 • Tuottosi myynnistä, jota teit Wyomingissa asuville asiakkaille oli 100 000 USD tai enemmän.
 • Myyntien määrä Wyomingissa asuville asiakkaille oli vähintään 200.

Jos et ole varma, onko sinun maksettava veroja Wyomingissa, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltion veroviranomaisiin tai paikalliseen veroammattilaiseen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi