Informacje o podatkach w USA

W Stanach Zjednoczonych nie jest naliczany federalny podatek od sprzedaży. Podatek od sprzedaży jest obliczany według stanu, hrabstwa i gminy zgodnie z fizycznym lub ekonomicznym nexusem. Ta strona stanowi ogólny przewodnik po podatkach obowiązujących w USA i nie zastępuje oficjalnych informacji ani rozporządzeń rządowych. Jeśli masz wątpliwości związane z podatkami, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Jeśli ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatku od sprzedaży w jednym lub kilku stanach, musisz skontaktować się z każdym właściwym urzędem skarbowym i dokonać rejestracji. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych.

Ustalanie zobowiązań podatkowych

Konieczność naliczania podatku od sprzedaży opiera się na nexusie, czyli powiązaniu między Twoją firmą a stanem. Jeśli masz nexus w określonym stanie, prawdopodobnie musisz zarejestrować się w stanowym urzędzie i naliczać podatki od sprzedaży w tym stanie. Nexus może być fizyczny lub ekonomiczny.

Jeśli nie masz pewności, gdzie masz nexus i korzystasz z aplikacji Shopify Tax jako usługi podatkowej, możesz przejść do strony Zarządzaj obowiązkiem podatkowym w panelu administracyjnym Shopify, aby uzyskać więcej informacji na temat stanów, w których możesz mieć obowiązek podatkowy.

Reguły dotyczące zdalnego sprzedawcy

Zdalny sprzedawca jest sprzedawcą, który nie znajduje się fizycznie w konkretnym stanie, ale ma tam nexus ekonomiczny. W większości stanów określone są zasady definiowania zdalnego sprzedawcy. Jeśli nie masz pewności, czy sprzedaż w konkretnym stanie powoduje powstanie dla Ciebie nexusa ekonomicznego, skontaktuj się z urzędem skarbowym w danym stanie USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym.

Znajdź informacje, których potrzebujesz do rejestracji podatkowej

Po ustaleniu, że posiadasz obowiązek podatkowy w danym stanie, możesz rozpocząć proces rejestracji w tym stanie. Mimo że większość stanów wymaga tych samych typowych informacji, w przypadku niektórych stanów ta lista może nie być wyczerpująca. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań obowiązujących w danym stanie, wejdź na stronę internetową tego stanu dotyczącą podatków. Linki do strony internetowej każdego stanu znajdują się w sekcji Informacje o podatkach stanowych.

Poniżej przedstawiono niektóre dane, których możesz potrzebować podczas rejestracji, oraz miejsce, w którym możesz je znaleźć.

Gdzie znaleźć informacje, których możesz potrzebować do rejestracji na potrzeby pobierania i odprowadzania podatków.
Typ informacji Szczegóły
Typ podmiotu Typ podmiotu Twojej firmy nie jest przechowywany w Shopify. Informacje te powinny być zawarte w dokumentacji Twojej firmy.
Nazwa firmy (nazwa prawna) W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane sklepu > Informacje rozliczeniowe > Nazwa prawna firmy.
Nazwa handlowa Nazwa handlowa Twojej firmy nie jest przechowywana w Shopify. Informacje te powinny być zawarte w dokumentacji Twojej firmy.
Adres lokalizacji firmy Informacje te powinny być zawarte w dokumentacji Twojej firmy. Jeśli jednak adres Twojej firmy został dodany do lokalizacji Twojego sklepu, w panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Lokalizacje.
Adres pocztowy W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane sklepu > Informacje rozliczeniowe > Adres firmy.
Nr telefonu służbowego W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane sklepu > Profil > Telefon do sklepu.
Data pierwszej sprzedaży/data powstania obowiązku W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki i cła > Stany Zjednoczone. W sekcji Zarządzaj obowiązkiem podatkowym kliknij opcję Pokaż wszystkie zobowiązania.
Osoba do kontaktów W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia, aby znaleźć informacje o właścicielu konta. Właściciel konta może nie być oficjalną osobą do kontaktów, dlatego sprawdź te dane.
Numer telefonu osoby do kontaktów Numer telefonu osoby do kontaktów nie jest przechowywany w Shopify. Informacje te mogą znajdować się w danych konta użytkownika lub dokumentacji firmowej.
Adres e-mail osoby do kontaktów W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia >Użytkownicy i uprawnienia w celu znalezienia adresu e-mail właściciela konta. Właściciel konta może nie być oficjalną osobą do kontaktów, dlatego sprawdź te dane.
ID sprzedawcy, ID konta sprzedawcy lub konto podmiotu przetwarzającego karty sprzedawcy Te informacje nie są przechowywane w Shopify. Jeśli musisz podać jeden z tych identyfikatorów firmie zewnętrznej, możesz zamiast nich użyć ID swojego sklepu. Aby uzyskać ID sklepu, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Zawsze najlepiej jest potwierdzić powyższe dane, sprawdzając dokumentację biznesową, dokumenty prawne i informacje podatkowe. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące swoich danych, skontaktuj się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Spadek poniżej progu dla fizycznego lub ekonomicznego nexusa (więzi podatkowej) w określonym stanie może nie spowodować natychmiastowego wygaśnięcia obowiązku podatkowego. W niektórych stanach obowiązuje polityka podatkowa oparta na założeniu, że zachowanie, które spowodowało powstanie nexusa, takie jak reklama lub personel sprzedaży, nadal generuje sprzedaż przez pewien czas po ustaniu zachowania. Ta koncepcja jest określana jako nexus przedłużony lub nexus rezydualny. Przepisy podatkowe dotyczące nexusa przedłużonego mogą się różnić w zależności od stanu. Na przykład w jednym stanie sprzedawcy podlegają obowiązkowi podatkowemu w kwartale, w którym ich nexus się kończy oraz w kolejnym kwartale. W innym przypadku sprzedawcy podlegają obowiązkowi podatkowemu przez dwanaście miesięcy po zakończeniu nexusa. Jeśli uważasz, że nie masz już nexusa w określonym stanie, skontaktuj się ze stanowym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym, zanim przestaniesz naliczać klientom podatek.

Miejsce naliczania podatku

Sprzedaż zazwyczaj dzieli się na dwie kategorie: sprzedaż międzystanową i sprzedaż wewnątrzstanową. Sprzedaż międzystanowa to sprzedaż, w przypadku której produkt jest wysyłany do klienta znajdującego się w innym stanie. Sprzedaż wewnątrzstanowa to sprzedaż, w przypadku której produkt jest wysyłany do klienta znajdującego się w tym samym stanie. Zazwyczaj sprzedaż jest opodatkowana w stanie, w którym znajduje się miejsce docelowe sprzedawanego produktu.

Przepisy dotyczące miejsca naliczania podatku ogólnie wpływają na podatki od sprzedaży, determinując stawki podatku naliczane klientom. Z pewnymi wyjątkami sprzedaż międzystanowa jest zazwyczaj opodatkowana po stawce podatku w mieście, do którego produkty są wysyłane, określanym jako stan miejsca docelowego. Sprzedaż wewnątrzstanowa może być opodatkowana stawką obowiązującą w mieście, do którego produkty są wysyłane, stawką obowiązującą w mieście, z którego produkty są wysyłane, stawką obowiązującą w innej lokalizacji sprzedawcy w danym stanie lub kombinacją tych czynników. Taki stan jest określany jako stan miejsca nadania.

W każdym przypadku, jeśli nie masz nexusa w stanie, do którego wysyłasz produkty, zazwyczaj nie masz obowiązku pobierania podatku od sprzedaży lub użytkowania.

Stany miejsc docelowych

W stanie miejsca docelowego ogólną regułą jest naliczanie podatku od sprzedaży na podstawie adresu klienta.

 • Jeśli nie masz nexusa w stanie adresu wysyłki, nie jest naliczany podatek.

 • Jeśli masz nexus w stanie adresu wysyłki i na podstawie rejestracji w tym stanie pobierasz w nim podatki, wówczas do ustalania podatków używa się lokalizacji klienta.

Stany miejsca nadania

W stanie miejsca nadania ogólna zasada jest taka, że podatek od sprzedaży jest naliczany na podstawie nexusa Twojej lokalizacji, lokalizacji, z której wysyłane są produkty, lub lokalizacji, w której prowadzona jest inna działalność sprzedażowa.

 • Jeśli nie masz nexusa w stanie adresu wysyłki, nie jest naliczany podatek.

 • Jeśli masz fizyczny nexus w stanie adresu wysyłki i na podstawie rejestracji w tym stanie pobierasz w nim podatki, do ustalenia podatków może zostać wykorzystana lokalizacja Twojego nexusa. Jeśli masz nexus ekonomiczny, ale nie masz fizycznej lokalizacji, do ustalenia podatków może zostać wykorzystana lokalizacja klienta.

Stany hybrydowe

W niektórych stanach, takich jak Kalifornia, do ustalania stawek podatku służą hybrydowe przepisy podatkowe, które są kombinacją przepisów dotyczących miejsca nadania i miejsca docelowego.

Stany, w których obowiązują przepisy w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości

W niektórych stanach obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości, których celem jest zapewnienie uiszczania przez klientów podatku od użytkowania. Podatek od użytkowania to podatek od sprzedaży z tytułu zakupów dokonanych przez klienta poza jego stanem zamieszkania, od których nie pobrano podatku w stanie, w którym zostały one dokonane. Jeśli nie masz nexusa w tych stanach, ale prowadzisz sprzedaż klientom z tych stanów, wówczas klienci tacy są zobowiązani do zapłacenia podatku od użytkowania stanowym organom podatkowym, a nie do zapłacenia podatku od sprzedaży Tobie.

W każdym stanie, w którym obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości, stosowane są inne zasady, ale na ogół, jeśli sprzedaż do klientów w innym stanie przekroczy określony próg, może być konieczne wykonanie następujących czynności:

 • Utwórz w swoim sklepie informację o możliwym obowiązku zapłaty przez klientów podatku od użytkowania.
 • Utwórz w procesie realizacji zakupu informację o możliwym obowiązku zapłaty przez klientów podatku od użytkowania.
 • Wysyłaj coroczne powiadomienie klientom, którzy wydali w Twoim sklepie więcej niż określona kwota, przypominając im, że muszą zapłacić podatek od użytkowania.
 • Wysyłaj coroczne powiadomienie do organu stanowego, informując o klientach, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku od użytkowania.

Przepisy podatkowe dotyczące powiadomień i sprawozdań różnią się w zależności od stanu. Ze względu na to, że wymagania i progi różnią się w zależności od stanu, należy zasięgnąć informacji w stanowych organach podatkowych USA lub skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym, aby upewnić się co do prawidłowości stosowania przepisów dotyczących powiadamiania i sprawozdawczości.

Sieć realizacji Shopify

Shopify Fulfillment Network (SFN) to aplikacja dla usług realizacji, która umożliwia integrację z usługą przechowywania zapasów i realizacji zamówień. Aby móc oferować tę usługę realizacji, firma Shopify nawiązała współpracę partnerską z Flexport. Twoje zapasy są następnie dystrybuowane do sieci centrów realizacji w celu ich wysyłki do klientów. Ponieważ centra realizacji mogą być liczone jako centra z nexusem fizycznym, możesz podlegać obowiązkowi podatkowemu w stanach, w których sieć SFN posiada centrum realizacji.

Sprzedawcy, którzy korzystają z SFN, mogą mieć nexus fizyczny w następujących stanach:

Nie jest to wyczerpująca lista. Ponieważ definicja nexusa fizycznego różni się w zależności od stanu, należy zasięgnąć informacji w stanowych organach podatkowych USA lub skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym, aby upewnić się co do prawidłowości naliczania i odprowadzania podatków.

Informacje o podatkach stanowych

Istnieje pięć stanów, w których nie obowiązuje stanowy podatek od sprzedaży: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon. Mimo iż na poziomie stanu nie są naliczane podatki od sprzedaży, mogą obowiązywać podatki komunalne.

Możesz zapoznać się z tą tabelą, aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych stanów, w tym specjalnych zasad podatkowych, informacji o stanowych zobowiązaniach podatkowych i okresach czasu danych sprzedaży, które są uwzględniane za przy obliczaniu zobowiązań.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych urzędach, a jedynie w tych, którym podlegasz.

Lista stanów
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornia
Kolorado Connecticut Delaware Dystrykt Kolumbii Floryda
Georgia Hawaje Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Luizjana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey Nowy Meksyk Nowy Jork Karolina Północna Dakota Północna
Ohio Oklahoma Oregon Pensylwania Portoryko
Rhode Island Karolina Południowa Dakota Południowa Tennessee Teksas
Utah Vermont Wirginia Waszyngton Wirginia Zachodnia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Informacje podatkowe dotyczące stanu Alabama.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Alabama Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Alabama) Miejsce docelowe Tak

Mimo że stan Alabama jest zaklasyfikowany jako stan miejsca docelowego, jednocześnie jest to tzw. stan home rule. Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych mogą obowiązywać różne przepisy podatkowe i wymagania dotyczące rejestracji. Jeśli nie masz fizycznej obecności w stanie Alabama, możesz wziąć udział w programie uproszczonego podatku od użytkowania dla sprzedawców (SSUT), który umożliwia pobieranie jednej stawki podatku przy jednej rejestracji w całym stanie.

Jeśli nie masz pewności, czy musisz się zarejestrować lub czy kwalifikujesz się do programu SSUT, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Alabama. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Alabama, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Alaska

Informacje podatkowe dotyczące stanu Alaska
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Alaska Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Alaska) Miejsce docelowe Tak

Mimo że w stanie Alaska nie obowiązuje podatek od sprzedaży, jest to tzw. stan home rule. Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych może być naliczana stawka podatku zależna od miejsca docelowego, jeśli sprzedawca ma nexus w tym stanie. Jeśli masz obowiązek poboru podatku od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, musisz się w niej zarejestrować, aby móc pobierać i odprowadzać podatki.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych jurysdykcjach, a tylko w tych, które Ciebie dotyczą. Jeśli nie masz pewności co do konieczności rejestracji w określonej jurysdykcji, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Jeśli jesteś zdalnym sprzedawcą i musisz pobierać podatek od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, możesz skorzystać z jednolitego kodeksu Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC), aby zarejestrować się w danej jurysdykcji w celu pobierania i odprowadzania podatków. Jeśli nie masz pewności, czy musisz się zarejestrować, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub z lokalnym doradcą podatkowym.

Alaska nie ma przepisów dotyczących nexusu ekonomicznego na poziomie stanowym, ale niektóre lokalne jurysdykcje mają takie przepisy. Wymagania w zakresie nexusu ekonomicznego są wdrażane przez ARSSTC z centralnym systemem rejestracji i sprawozdawczości podatkowej.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Alaska. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Alaska, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Arizona

Informacje podatkowe dotyczące stanu Arizona.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
State of Arizona Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Arizona) Miejsce nadania Tak

Jeśli znajdujesz się poza stanem, sprzedajesz klientom w Arizonie i masz nexus w tym stanie, musisz zarejestrować się w lokalnych jurysdykcjach, do których prowadzisz sprzedaż, i naliczać podatki obowiązujące w miejscu docelowym.

W stanie Arizona wdrożono jednolity system rejestracji i składania deklaracji podatkowych w większości jurysdykcji. Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych i płacenia podatków na rzecz stanu we wszystkich jurysdykcjach podatkowych, w tym w mieście Phoenix.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Arizona. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Arizona, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Arkansas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Arkansas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Arkansas Department of Finance and Administration (Departament Finansów i Administracji stanu Arkansas) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Arkansas. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Arkansas, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Kalifornia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kalifornia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
California Department of Tax and Fee Administration (Departament Podatków i Opłat stanu Kalifornia) Hybryda Tak

W stanie Kalifornia obowiązuje hybrydowy model przepisów dotyczących miejsca naliczania, oparty na miejscu pochodzenia i miejscu docelowym. Przepisy te wpływają tylko na sposób zgłaszania sprzedaży w zeznaniu podatkowym i generalnie nie mają wpływu na pobraną stawkę podatku.

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wprowadzając informacje o rejestracji podatkowej w stanie Kalifornia, możesz określić, czy podatki mają być naliczane zgodnie z przepisami miejsca docelowego czy hybrydowymi przepisami miejsca nadania. Domyślnym ustawieniem jest Miejsce docelowe.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Kalifornia. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Kalifornia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Kolorado

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kolorado.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
(Colorado Department of Revenue) Departament Podatkowy stanu Kolorado Miejsce docelowe Tak

Stan Kolorado jest zdefiniowany jako tzw. stan home rule. Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych mogą obowiązywać różne przepisy podatkowe i wymagania dotyczące rejestracji.

Pomimo tego, że stan Kolorado jest stanem home rule, w niektórych miejscowościach w tym stanie obowiązują te same przepisy dotyczące podatku od użytkowania i wymogi rejestracyjne, co w stanie Kolorado. Oznacza to, że w tych miejscowościach możesz wypełnić jeden formularz rejestracyjny, aby zarejestrować się na potrzeby pobierania i odprowadzania lokalnych podatków. W innych miejscowościach w Kolorado obowiązują specjalne wymagania dotyczące rejestracji i składania deklaracji, zgodnie z którymi podatnicy muszą rejestrować się bezpośrednio w tych miejscowościach i tam składać deklaracje podatkowe. Ponadto niektóre miejscowości uczestniczą w systemie podatku od sprzedaży i użytkowania (SUTS), który umożliwia uproszczoną lokalną rejestrację i składanie deklaracji w wielu miejscach, korzystając z jednej witryny.

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Zamówienia zawierające towary podlegające opodatkowaniu, które są dostarczane przez pojazdy mechaniczne w stanie Kolorado, podlegają bezzwrotnej opłacie za dostawę w handlu detalicznym w wysokości 0,28 USD. Jeśli opłata zostanie dodana do zamówienia w Twoim sklepie online, pojawi się ona na stronie szczegółów zamówienia. Opłata za dostawę w handlu detalicznym jest korygowana corocznie o wskaźnik inflacji.

Od 1 lipca 2023 sprzedawcy mogą wybrać, czy będą pobierać opłatę za dostawę detaliczną od klientów, czy też uiszczać ją bezpośrednio jako koszt. Jeśli zdecydujesz się regulować opłatę bezpośrednio, nie będzie ona wyświetlana jako oddzielna pozycja na paragonach lub umowach z klientami.

Jeśli wolisz nie pobierać opłaty za dostawę detaliczną od klientów i nie chcesz naliczać podatku od wysyłki, możesz dostosować ustawienia podatku od sprzedaży tak, aby nigdy nie naliczać podatku od wysyłki i opłaty za dostawę detaliczną dla klientów z Kolorado. Po wybraniu tej opcji nadal Twoim obowiązkiem będzie odprowadzenie tych opłat do odpowiednich organów.

Jeśli chcesz pobierać opłatę za dostawę detaliczną od klientów, ale nie chcesz pobierać podatku od wysyłki, utwórz nadpisanie podatku od wysyłki w wysokości 0% dla Kolorado.

Sprzedawcy detaliczni, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zrealizowali sprzedaż detaliczną na maksymalną kwotę 500 000 USD w Kolorado, są zwolnieni z tej opłaty do pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po tym, jak roczna sprzedaż detaliczna sprzedawcy detalicznego przekroczy 500 000 USD.

Jeśli nie chcesz naliczać opłaty od sprzedaży detalicznej, zmień ustawienia podatkowe dla Kolorado.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki i cła > Stany Zjednoczone.
 2. W sekcji Regiony, w których dokonuje się pobrania znajdź Kolorado i kliknij ... w celu wyświetlenia menu opcji.
 3. Kliknij opcję Edytuj informacje o podatku od sprzedaży.
 4. Kliknij opcję Pokaż opcje zaawansowane.
 5. W obszarze Naliczaj podatek od wysyłki i opłatę za dostawę detaliczną wybierz Nigdy.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Kolorado. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Kolorado, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Connecticut

Informacje podatkowe dotyczące stanu Connecticut.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Connecticut State Department of Revenue Services (Departament Podatkowy stanu Connecticut) Miejsce docelowe Nie

Obowiązek podatkowy w stanie Connecticut

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Connecticut. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Connecticut, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Delaware

Informacje podatkowe dotyczące stanu Delaware.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Delaware Tax Center Nie dotyczy Nie

W stanie Delaware nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Dystrykt Kolumbii

Informacje podatkowe dla Dystryktu Kolumbii.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
DC Office of Tax and Revenue Miejsce docelowe Nie

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Dystrykt Kolumbii. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Dystrykt Kolumbii, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Floryda

Informacje podatkowe dotyczące stanu Floryda.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Florida Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Floryda) Miejsce docelowe Tak

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Floryda. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Floryda, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Georgia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Georgia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Georgia Tax Center Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Georgia. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Georgia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Hawaje

Informacje podatkowe dotyczące stanu Hawaje.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
State of Hawaii Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Hawaje) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Hawaje. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Hawaje, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Podatek akcyzowy brutto (GET) na Hawajach to podatek od dochodów brutto przedsiębiorstw prowadzących określone rodzaje działalności w tym stanie. Jest podobny do podatku od sprzedaży, ale zamiast opierać się na ostatecznej cenie sprzedaży towarów lub usług, opiera się na całkowitych przychodach brutto firmy. Pobrany podatek staje się częścią przychodów brutto podatnika podlegających opodatkowaniu.

Przykład: podatnik sprzedaje produkt za 100 USD i pobiera podatek w wysokości 4 USD, przy stawce podatku 4%. Przychody brutto podatnika to teraz 104 USD (100 X 4%). Podatek należny od podatnika wynosi 4,16 USD. Oblicza się go poprzez naliczenie stawki podatku od przychodów brutto (104 X 4%). Ze względu na podatek od podatku w stanie Hawaje obowiązują przepisy, które pozwalają podatnikom na ubruttowienie stawki podatku w celu uwzględnienia tego podatku. Oznacza to, że podatnik może pobrać 4,166% stawki podatku zamiast 4% i 4,712% stawki podatku zamiast 4,5%.

Ponadto hawajski podatek GET jest naliczany na każdym etapie produkcji i dystrybucji, a nie tylko przy finalnej sprzedaży konsumentowi. W rezultacie firmy muszą zapłacić podatek od wszystkich swoich przychodów brutto, nawet jeśli sprzedają towary lub usługi innym firmom w celu odsprzedaży.

Idaho

Informacje podatkowe dotyczące stanu Idaho.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Idaho State Tax Commission Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Idaho. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Idaho, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Illinois

Informacje podatkowe dotyczące stanu Illinois.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Illinois Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Illinois) Miejsce nadania Tak

W stanie Illinois obowiązują przepisy miejsca nadania przy sprzedaży wewnątrz stanu. W przypadku sprzedaży poza stanem Illinois pod uwagę brane jest miejsce docelowe.

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Illinois. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Illinois, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Indiana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Indiana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Indiana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Indiana) Miejsce docelowe Nie

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Indiana. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Indiana, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Iowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Iowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Iowa Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Iowa) Hybryda Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Iowa. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Iowa, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Kansas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kansas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Kansas Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Kansas) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Kansas. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Kansas, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Kentucky

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kentucky
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Kentucky Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Kentucky) Miejsce docelowe Nie

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Kentucky. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Kentucky, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Luizjana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Luizjana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Louisiana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Luizjana) Miejsce docelowe Tak

Luizjana jest generalnie stanem, w którym stosowane są przepisy oparte na miejscu docelowym, ale obowiązują w niej pewne szczególne zasady dotyczące jurysdykcji stanowych. Przepisy definiujące nexus na podstawie fizycznej lub ekonomicznej obecności mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Jeśli nie masz pewności co do więzi podatkowej (nexusa) z określoną jurysdykcją, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym.

W stanie Luizjana uproszczono rejestrację i sprawozdawczość dla sprzedawców zdalnych. Skontaktuj się z komisją Sales and Use Tax Commission for Remote Sellers. Jeśli nie wiesz, czy masz obowiązek odprowadzania podatków lub czy kwalifikujesz się jako sprzedawca zdalny w stanie Luizjana, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Luizjana. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Luizjana, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Maine

Informacje podatkowe dotyczące stanu Maine.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Maine Revenue Services (Departament Podatkowy stanu Maine) Miejsce docelowe Nie

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Maine. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Maine, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Maryland

Informacje podatkowe dotyczące stanu Maryland.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Comptroller of Maryland Miejsce docelowe Nie

Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Maryland. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Maryland, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Massachusetts

Informacje podatkowe dotyczące stanu Massachusetts.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Massachusetts Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Massachusetts) Miejsce docelowe Nie

W Massachusetts produkty odzieżowe o cenie poniżej 175 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży, a w przypadku produktów odzieżowych o cenie powyżej 175 USD podatek jest pobierany tylko od kwoty, o którą jest przekroczona cena 175 USD. Na przykład w przypadku artykułu odzieżowego o cenie 200 USD opodatkowana zostanie kwota 25 USD, ponieważ kwota 175 USD nie podlega opodatkowaniu. Każdy stan inaczej definiuje odzież, która kwalifikuje się do zwolnienia. Jeśli nie masz pewności, czy towary, które sprzedajesz kwalifikują się do zwolnienia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi lub z lokalnym doradcą podatkowym.

Aby skonfigurować nadpisanie podatku dla artykułów odzieżowych, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Massachusetts. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Massachusetts, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Michigan

Informacje podatkowe dotyczące stanu Michigan.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Michigan Department of Treasury (Departament Skarbu stanu Michigan) Miejsce docelowe Nie

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Michigan. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Michigan, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Minnesota

Informacje podatkowe dotyczące stanu Minnesota.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Minnesota Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Minnesota) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Minnesota. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Minnesota, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Mississippi

Informacje podatkowe dotyczące stanu Missisipi.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Mississippi Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Mississippi) Miejsce nadania Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Mississippi. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Mississippi, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Missouri

Informacje podatkowe dotyczące stanu Missouri.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Missouri Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Missouri) Miejsce nadania Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Missouri. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Missouri, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w Missouri

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i opiera się na wielkości przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Missouri. Uwzględnia się sprzedaż na platformach takich jak Amazon, ale produkty cyfrowe są wykluczone. Możesz mieć nexus w stanie Missouri w przypadku spełnienia poniższego warunku w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży w stanie Missouri wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Missouri, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Montana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Montana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Montana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Montana) Nie dotyczy Nie

W stanie Montana nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Nebraska

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nebraska
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Nebraska Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Nebraska) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Nebraska. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Nebraska, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Nevada

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nevada.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
State of Nevada Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Nevada) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Nevada. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Nevada, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

New Hampshire

Informacje podatkowe dotyczące stanu New Hampshire.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
New Hampshire Department of Revenue Administration (Departament Podatkowy stanu New Hampshire) Nie dotyczy Nie

W stanie New Hampshire nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

New Jersey

Informacje podatkowe dotyczące stanu New Jersey.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
New Jersey Treasury Division of Taxation (Wydział Podatkowy stanu New Jersey) Miejsce docelowe Nie

W stanie New Jersey większość produktów odzieżowych i obuwniczych jest zwolnionych ze stanowego podatku od sprzedaży. Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie New Jersey. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie New Jersey, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Nowy Meksyk

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nowy Meksyk.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
New Mexico Taxation and Revenue (Wydział Podatków stanu Nowy Meksyk) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Nowy Meksyk. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Nowy Meksyk, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Nowy Jork

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nowy Jork.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
New York State Department of Taxation and Finance (Departament Podatków i Finansów stanu Nowy Jork) Miejsce docelowe Tak

W stanie Nowy Jork produkty odzieżowe, produkty obuwnicze i artykuły używane do naprawy produktów odzieżowych o jednostkowej cenie poniżej 110 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży. Na przykład każdy z dwóch artykułów o łącznej cenie 200 USD jest zwolniony z podatku od sprzedaży, ale jeden artykuł o jednostkowej cenie 110 USD podlega podatkowi od sprzedaży. To zwolnienie nie ma zastosowania we wszystkich lokalnych jurysdykcjach. Każdy stan inaczej definiuje odzież, która kwalifikuje się do zwolnienia. Jeśli nie masz pewności, czy towary, które sprzedajesz kwalifikują się do zwolnienia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi lub z lokalnym doradcą podatkowym.

Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

W stanie Nowy Jork obowiązek podatkowy ustala się na podstawie kwartałów, które różnią się od kwartałów obowiązujących w innych jurysdykcjach. Kwartały podatkowe w Nowym Jorku są następujące:

 • marzec, kwiecień i maj
 • czerwiec, lipiec i sierpień
 • wrzesień, październik i listopad
 • grudzień, styczeń i luty

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Nowy Jork. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Nowy Jork, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Karolina Północna

Informacje podatkowe dotyczące stanu Karolina Północna.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
North Carolina Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Karolina Północna) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Karolina Północna. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Karolina Północna, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dakota Północna

Informacje podatkowe dotyczące stanu Dakota Północna.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Biuro stanowego komisarza ds. podatków w Dakocie Północnej Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Dakota Północna. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Dakota Północna, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Ohio

Informacje podatkowe dotyczące stanu Ohio.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Ohio Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Ohio) Miejsce nadania Tak

W stanie Ohio obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia. Jednak, jeśli sprzedawca ma siedzibę poza Ohio, prowadzi sprzedaż do tego stanu i ma z nim ekonomiczną więź (nexus), powinien naliczać podatek od sprzedaży obowiązujący w miejscu docelowym na podstawie lokalizacji klienta.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Ohio. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Ohio, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Oklahoma

Informacje podatkowe dotyczące stanu Oklahoma.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Oklahoma Tax Commission Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Oklahoma. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Oklahoma, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Oregon

Informacje podatkowe dotyczące stanu Oregon.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Oregon Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Oregon) Nie dotyczy Nie

W stanie Oregon nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Pensylwania

Informacje podatkowe dotyczące stanu Pensylwania.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Pennsylvania Department of Revenue (Departament Podatkowy stan Pensylwania) Miejsce nadania Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Pensylwania. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Pensylwania, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Portoryko

Informacje podatkowe dla Portoryko.
Strona internetowa podatkowa Miejsce naliczania Podatki lokalne
Departament Finansów w Portoryko Miejsce docelowe Tak Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Portoryko. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Portoryko, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Rhode Island

Informacje podatkowe dotyczące stanu Rhode Island.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
State of Rhode Island Division of Taxation (Departament Podatkowy stanu Rhode Island) Miejsce docelowe Nie

W stanie Rhode Island produkty odzieżowe i obuwnicze o jednostkowej cenie 250 USD lub niższej są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży i tylko kwota powyżej 250 USD podlega podatkowi od sprzedaży. Na przykład, jeśli garnitur kosztuje 275 USD, podatek jest naliczany tylko od 25 USD. Każdy stan inaczej definiuje odzież, która kwalifikuje się do zwolnienia. Jeśli nie masz pewności, czy towary, które sprzedajesz kwalifikują się do zwolnienia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi lub z lokalnym doradcą podatkowym.

Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Rhode Island. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Rhode Island, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Karolina Południowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Karolina Południowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
South Carolina Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Karolina Południowa) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Karolina Południowa. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Karolina Południowa, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Dakota Południowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Dakota Południowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
South Dakota Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Dakota Południowa) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Dakota Południowa. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Dakota Południowa, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Tennessee

Informacje podatkowe dotyczące stanu Tennessee.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Tennessee Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Tennessee) Miejsce nadania Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Tennessee. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Tennessee, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Teksas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Teksas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Texas Comptroller of Public Accounts Miejsce nadania Tak

Teksas jest stanem miejsca nadania w przypadku sprzedawców z fizyczną obecnością w tym stanie. Jeśli masz nexus w Teksasie, ale nie masz tam fizycznej lokalizacji, Teksas jest uważany za stan miejsca docelowego.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Teksas. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Teksas, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Utah

Informacje podatkowe dotyczące stanu Utah.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Utah State Tax Commission (Departament Podatkowy stanu Utah) Miejsce nadania Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Utah. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Utah, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Vermont

Informacje podatkowe dotyczące stanu Vermont.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Vermont Department of Taxes (Departament Podatkowy stanu Vermont) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Vermont. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Vermont, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wirginia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wirginia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Virginia Tax Miejsce nadania Tak

Wirginia jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia, ale sprzedawcy spoza tego stanu powinni stosować przepisy miejsca docelowego na potrzeby ustalenia podatku.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Wirginia. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Wirginia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Waszyngton

Informacje podatkowe dotyczące stanu Waszyngton.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Washington State Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Washington) Miejsce docelowe Tak

W stanie Waszyngton nakładany jest podatek od działalności gospodarczej i zawodowej na większość firm, które prowadzą działalność w tym stanie lub realizują w nim sprzedaż. Podatek od działalności gospodarczej i zawodowej jest rozliczany na tym samym formularzu, co podatek od sprzedaży i użytkowania w stanie Waszyngton.

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Washington. Jeśli nie masz pewności, podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Waszyngton, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wirginia Zachodnia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wirginia Zachodnia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
West Virginia State Tax Department (Departament Podatkowy stanu Wirginia Zachodnia) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Wirginia Zachodnia. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Wirginia Zachodnia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wisconsin

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wisconsin.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
State of Wisconsin Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Wisconsin) Miejsce docelowe Tak

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Wisconsin. Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Wisconsin, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wyoming

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wyoming.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Podatki lokalne
Wyoming Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Wyoming) Miejsce docelowe Nie

Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w stanie Wyoming. Jeśli nie masz pewności, czy masz obowiązek odprowadzania podatków w stanie Wyoming, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo