Informacje o podatkach w USA

W Stanach Zjednoczonych nie jest naliczany federalny podatek od sprzedaży. Podatek od sprzedaży jest obliczany według stanu, hrabstwa i gminy zgodnie z więzią fizyczną lub ekonomiczną (nexusem). Ta strona stanowi ogólny przewodnik po podatkach obowiązujących w USA i nie zastępuje żadnych oficjalnych informacji ani rozporządzeń rządowych. Jeśli masz wątpliwości związane z podatkami, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Jeśli ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatku od sprzedaży w jednym lub kilku stanach, musisz skontaktować się z każdym właściwym urzędem skarbowym i dokonać rejestracji. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych.

Ustalanie zobowiązań podatkowych

Konieczność naliczania podatku od sprzedaży opiera się na nexusie, czyli powiązaniu między Twoją firmą a stanem. Jeśli masz nexus w określonym stanie, prawdopodobnie będziesz musiał(a) tam naliczać podatki od sprzedaży. Nexus może mieć charakter fizyczny lub ekonomiczny.

Jeśli nie masz pewności, gdzie masz nexus i korzystasz z aplikacji Shopify Tax jako usługi podatkowej, możesz przejść do strony Zarządzaj obowiązkiem podatkowym w panelu administracyjnym Shopify, aby uzyskać więcej informacji na temat stanów, w których możesz mieć obowiązek podatkowy.

Dowiedz się więcej o automatycznym monitorowaniu obowiązków podatkowych.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zejście poniżej progu wymaganego dla istnienia nexusu (więzi podatkowej) w danym stanie, czy to o charakterze fizycznym czy ekonomicznym, może nie spowodować natychmiastowego wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Niektóre stany mają politykę podatkową opartą na założeniu, że zachowanie, które spowodowało powstanie nexusu, takie jak reklama lub działanie personelu sprzedaży, nadal generuje sprzedaż przez pewien czas po ustaniu takiego zachowania. Ten nexus jest znany jako nexus przedłużony (trailing) lub nexus rezydualny.

W poniższych stanach obowiązują formalne zasady dotyczące przedłużonego nexusu:

Lista stanów, w których obowiązują zasady dotyczące przedłużonego nexusu
Stan Zasady dotyczące przedłużonego nexusu
Kalifornia Sprzedawcy podlegają obowiązkowi podatkowemu za kwartał, w którym ich nexus się kończy, oraz za kolejny kwartał.
Michigan Gdy sprzedawca nie będzie już mieć nexusu, będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu przez resztę miesiąca i przez kolejne jedenaście miesięcy.
Minnesota Po czterech dniach od zachowania, które powoduje powstanie nexusu, sprzedawcy podlegają obowiązkowi podatkowemu przez resztę miesiąca i przez kolejne jedenaście miesięcy.
Teksas Sprzedawcy podlegają obowiązkowi podatkowemu przez dwanaście miesięcy od momentu, gdy ich nexus zakończy się.
Waszyngton Gdy sprzedawca nie będzie już mieć nexusu, będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu przez resztę roku i przez kolejny rok.

W innych stanach obowiązują bardziej subiektywne orzeczenia, które określają, że nexus obowiązuje do momentu, gdy zachowanie, które spowodowało jego powstanie przestanie generować sprzedaż. Jeśli uważasz, że nie masz już nexusu w danym stanie, skontaktuj się z organem podatkowym, zanim przestaniesz naliczać podatek swoim klientom w takim stanie.

Miejsce naliczania podatku

Naliczane przez Ciebie stawki podatku zależą od tego, czy Twój stan to stan miejsca nadania czy stan docelowy.

Podatek od sprzedaży międzystanowej, tj. sprzedaży z jednego stanu do drugiego, jest zazwyczaj oparty na przepisach podatkowych miejsca docelowego. W niektórych stanach obowiązują przepisy, które określają podatek od sprzedaży wewnątrzstanowej, tj. sprzedaży w obrębie tego samego stanu, w oparciu o przepisy podatkowe miejsca pochodzenia.

Stany miejsc docelowych

W stanie miejsca docelowego podatek od sprzedaży jest naliczany na podstawie adresu klienta.

 • Jeśli nie masz nexusa w stanie adresu wysyłki, nie jest naliczany podatek.

 • Jeśli masz więź podatkową (nexus) ze stanem adresu wysyłki, wówczas do ustalania podatków używa się lokalizacji klienta.

Stany miejsca nadania

W stanie miejsca nadania podatek, który naliczasz od sprzedaży, jest oparty na nexusie Twojej lokalizacji.

 • Jeśli nie masz nexusa w stanie adresu wysyłki, nie jest naliczany podatek.

 • Jeśli masz więź fizyczną (nexus) ze stanem adresu wysyłki, to do ustalenia wysokości podatków używa się lokalizacji nexusu. Jeżeli masz nexus, ale nie masz fizycznej lokalizacji, to do ustalenia wysokości podatków używa się lokalizacji klienta.

Reguły dotyczące zdalnego sprzedawcy

Zdalny sprzedawca jest sprzedawcą, który nie znajduje się fizycznie w konkretnym stanie, ale ma tam nexus ekonomiczny. W większości stanów określone są zasady definiowania zdalnego sprzedawcy. Jeśli nie masz pewności, czy sprzedaż w konkretnym stanie powoduje powstanie dla Ciebie nexusa ekonomicznego, skontaktuj się z urzędem skarbowym w danym stanie USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Stany, w których obowiązują przepisy w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości

W niektórych stanach obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości, których celem jest zapewnienie uiszczania przez klientów podatku od użytkowania. Podatek od użytkowania to podatek od sprzedaży od zakupów dokonanych przez klienta poza jego stanem zamieszkania, od których nie pobrano podatku w stanie, w którym zostały one dokonane. Jeśli nie masz nexusa w tych stanach, ale prowadzisz sprzedaż do klientów z tych stanów, wówczas klienci tacy są zobowiązani do zapłacenia podatku od użytkowania stanowym organom podatkowym, a nie do zapłacenia podatku od sprzedaży Tobie.

W każdym stanie, w którym obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości, stosowane są inne zasady, ale na ogół, jeśli sprzedaż do klientów w innym stanie przekroczy określony próg, może być konieczne wykonanie następujących czynności:

 • Utwórz w swoim sklepie informację o możliwym obowiązku zapłaty przez klientów podatku od użytkowania.
 • Utwórz w procesie realizacji zakupu informację o możliwym obowiązku zapłaty przez klientów podatku od użytkowania.
 • Wysyłaj coroczne powiadomienie klientom, którzy wydali w Twoim sklepie więcej niż określona kwota, przypominając im, że muszą zapłacić podatek od użytkowania.
 • Wysyłaj coroczne powiadomienie do organu stanowego, informując o klientach, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku od użytkowania.

W następujących stanach obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości:

Lista stanów, w których obowiązują przepisy w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości
Alabama Kolorado Kentucky Luizjana Oklahoma
Pensylwania Rhode Island Dakota Południowa Tennessee Vermont
Waszyngton

Ponieważ wymagania i progi różnią się w zależności od stanu, należy zasięgnąć informacji w stanowych organach podatkowych USA lub skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym, aby upewnić się co do prawidłowości stosowania przepisów dotyczących powiadamiania i sprawozdawczości.

Sieć realizacji Shopify

Sieć realizacji Shopify (SFN) to usługa realizacji, która umożliwia przechowywanie zapasów i realizację zamówień. Jeśli korzystasz z SFN, wysyłasz zapasy do jednego centrum realizacji. Twoje zapasy są następnie dystrybuowane do sieci centrów realizacji w celu ich wysyłki do klientów. Ponieważ centra realizacji mogą być liczone jako centra, w których obowiązuje nexus fizyczny, możesz podlegać obowiązkowi płacenia podatków w stanach, w których sieć SFN posiada centrum realizacji.

Sprzedawcy, którzy korzystają z SFN, mogą mieć nexus fizyczny w następujących stanach:

Informacje o podatkach stanowych

Istnieje pięć stanów, w których nie obowiązuje podatek od sprzedaży: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon. Mimo iż podatki nie są naliczane na poziomie stanu, mogą obowiązywać podatki komunalne.

Możesz zapoznać się z tą tabelą, aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych stanów, w tym specjalnych zasad podatkowych, informacji o stanowych zobowiązaniach podatkowych i okresach czasu danych sprzedaży, które są uwzględniane za przy obliczaniu zobowiązań.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych urzędach, a jedynie w tych, którym podlegasz.

Lista stanów
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornia
Kolorado Connecticut Delaware Dystrykt Kolumbii Floryda
Georgia Hawaje Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Luizjana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey Nowy Meksyk Nowy Jork Karolina Północna Dakota Północna
Ohio Oklahoma Oregon Pensylwania Portoryko
Rhode Island Karolina Południowa Dakota Południowa Tennessee Teksas
Utah Vermont Wirginia Waszyngton Wirginia Zachodnia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Informacje podatkowe dotyczące stanu Alabama.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Alabama Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Alabama) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe w stanie Alabama

W stanie Alabama obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Alabama jest zaklasyfikowana jako stan miejsca docelowego, jednocześnie jest to tzw. stan home rule. Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych mogą obowiązywać różne przepisy podatkowe. Jeśli masz obowiązek poboru podatku od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, możesz skorzystać uproszczonej formy opodatkowania sprzedaży (Simplified Seller Use Tax - SSUT), aby zarejestrować się w celu pobierania i odprowadzania podatków.

Jeśli nie masz pewności, czy musisz się zarejestrować, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Alabama

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z poprzedniego roku kalendarzowego i jest oparty na przychodach ze sprzedaży klientom w stanie Alabama. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach takich jak Amazon nie są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Alabama, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Alabama wyniósł co najmniej 250 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany do odprowadzania podatków w stanie Alabama, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Alaska

Informacje podatkowe dotyczące stanu Alaska
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Alaska Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Alaska) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe w stanie Alaska

W stanie Alaska nie obowiązuje podatek od sprzedaży. Jest to tzw. stan home rule (z lokalną legislacją). Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych może być naliczana stawka podatku zależna od miejsca docelowego, jeśli sprzedawca ma nexus w tym stanie. Jeśli masz obowiązek poboru podatku od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, musisz się w niej zarejestrować, aby móc pobierać i odprowadzać podatki.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych jurysdykcjach, a tylko w tych, które Ciebie dotyczą. Jeśli nie masz pewności co do konieczności rejestracji w określonej jurysdykcji, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Jeśli jesteś zdalnym sprzedawcą i musisz pobierać podatek od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, możesz skorzystać z jednolitego kodeksu Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC), aby zarejestrować się w danej jurysdykcji w celu pobierania i odprowadzania podatków. Jeśli nie masz pewności, czy musisz się zarejestrować, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub z lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Alaska

Alaska nie ma przepisów dotyczących nexusu ekonomicznego na poziomie stanowym, ale niektóre lokalne jurysdykcje mają takie przepisy. Wymagania w zakresie nexusu ekonomicznego są wdrażane przez ARSSTC z centralnym systemem rejestracji i sprawozdawczości podatkowej.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Alaska, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Arizona

Informacje podatkowe dotyczące stanu Arizona.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Arizona Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Arizona) Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe w stanie Arizona

Jeśli znajdujesz się poza stanem, sprzedajesz klientom w Arizonie i masz nexus w tym stanie, musisz zarejestrować się w lokalnych jurysdykcjach, do których prowadzisz sprzedaż, i naliczać podatki obowiązujące w miejscu docelowym.

Arizona wdrożyła jednolity system rejestracji i składania deklaracji podatkowych w swoich jurysdykcjach. Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych i płacenia podatków na rzecz stanu we wszystkich jurysdykcjach podatkowych, w tym w mieście Phoenix.

Obowiązek podatkowy w stanie Arizona

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Arizona. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale sprzedaż na platformach takich jak Amazon nie jest uwzględniona. Możesz mieć nexus w stanie Arizona, jeśli w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym spełniono którykolwiek z poniższych warunków:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Arizona wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Arizona, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Arkansas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Arkansas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Arkansas Department of Finance and Administration (Departament Finansów i Administracji stanu Arkansas) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Arkansas

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Arkansas i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Arkansas. Uwzględnia się produkty cyfrowe, ale nie uwzględnia się sprzedaży na platformach takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Arkansas, jeśli w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym spełniono którykolwiek z poniższych warunków:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Arkansas wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Arkansas.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Arkansas, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Kalifornia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kalifornia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
California Department of Tax and Fee Administration (Departament Podatków i Opłat stanu Kalifornia) Hybryda Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Kalifornia obowiązuje hybrydowy model przepisów opartych na miejscu pochodzenia i miejscu docelowym. Podatki stanowe, miejskie i obowiązujące w hrabstwie opierają się na miejscu pochodzenia zakupu (sprzedawca), ale podatki obowiązujące w dystrykcie bazują na miejscu docelowym (kupujący).

W Kalifornii wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Jeśli dodasz opłaty manipulacyjne, wysyłka będzie podlegać opodatkowaniu. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wprowadzając informacje o rejestracji podatkowej w stanie Kalifornia, możesz określić, czy podatki mają być naliczane zgodnie z przepisami miejsca docelowego czy hybrydowymi przepisami miejsca nadania. Domyślnym ustawieniem jest Miejsce docelowe.

Obowiązek podatkowy w stanie Kalifornia

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Kalifornia. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach takich jak Amazon nie są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Kalifornia, jeśli w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym spełniono następujący warunek:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Kalifornia wyniósł co najmniej 500 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Kalifornia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Kolorado

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kolorado.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
(Colorado Department of Revenue) Departament Podatkowy stanu Kolorado Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Stan Kolorado jest podzielony na dystrykty. Jeśli jesteś sprzedawcą w stanie Kolorado, musisz naliczać podatek stanowy, a także wszelkie podatki dystryktowe w lokalizacji kupującego.

W Kolorado obowiązują specjalne wymagania dotyczące rejestracji i składania deklaracji w niektórych miejscowościach, podczas gdy inne miejscowości mogą uczestniczyć w Systemie Podatku od Sprzedaży i Użytkowania (SUTS), który pozwala na uproszczoną lokalną rejestrację i składanie deklaracji.

W Kolorado wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Od 1 lipca 2022 r. zamówienia zawierające towary podlegające opodatkowaniu, które są dostarczane przez pojazdy mechaniczne w stanie Kolorado, podlegają bezzwrotnej opłacie za dostawę w handlu detalicznym w wysokości 0,27 USD. Jeśli opłata zostanie dodana do zamówienia w Twoim sklepie, pojawi się ona na stronie szczegółów zamówienia.

W stanie Kolorado obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Kolorado

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Kolorado. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Kolorado, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Kolorado wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Kolorado, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Connecticut

Informacje podatkowe dotyczące stanu Connecticut.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Connecticut State Department of Revenue Services (Departament Podatkowy stanu Connecticut) Miejsce docelowe Tak Nie

Obowiązek podatkowy w stanie Connecticut

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Connecticut i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Connecticut. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Connecticut, jeśli w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym spełniono wszystkie poniższe warunki:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Connecticut wyniósł co najmniej 250 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Connecticut.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Connecticut, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Delaware

Informacje podatkowe dotyczące stanu Delaware.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Delaware Tax Center Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Delaware nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Dystrykt Kolumbii

Informacje podatkowe dla Dystryktu Kolumbii.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
DC Office of Tax and Revenue Miejsce docelowe Tak Nie

Obowiązek podatkowy w Dystrykcie Kolumbii

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w Dystrykcie Kolumbii i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w Dystrykcie Kolumbii. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w Dystrykcie Kolumbii, jeśli w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym spełniono następujący warunek:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w Dystrykcie Kolumbii wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w Dystrykcie Kolumbii.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Dystrykt Kolumbii, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Floryda

Informacje podatkowe dotyczące stanu Floryda.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Florida Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Floryda) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Na Florydzie wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Floryda

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Floryda. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon nie są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Floryda, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Floryda wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Floryda, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Georgia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Georgia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Georgia Tax Center Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Georgia

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Georgia i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Georgia. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Georgia, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Georgia wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Georgia.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Georgia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Hawaje

Informacje podatkowe dotyczące stanu Hawaje.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Hawaii Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Hawaje) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Hawaje

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Hawaje i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Hawaje. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Hawaje, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Hawaje wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Hawaje.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Hawaje, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Idaho

Informacje podatkowe dotyczące stanu Idaho.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Idaho State Tax Commission Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Jeśli nie masz lokalizacji w Idaho, ale masz w nim nexus ekonomiczny, wówczas naliczasz podatek od sprzedaży tylko w miejscu docelowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Idaho

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Idaho. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Idaho, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Idaho wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Idaho.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Idaho, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Illinois

Informacje podatkowe dotyczące stanu Illinois.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Illinois Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Illinois) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Illinois obowiązują przepisy miejsca nadania przy sprzedaży wewnątrz stanu. W przypadku sprzedaży poza stanem Illinois pod uwagę brane jest miejsce docelowe.

W stanie Illinois wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze i istnieje możliwość wyboru sposobu otrzymania produktu, np. odbiór lokalny. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Illinois

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Illinois i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Illinois. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Illinois, jeśli spełniono następujący warunek w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Illinois wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Illinois.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Illinois, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Indiana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Indiana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Indiana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Indiana) Miejsce docelowe Tak Nie

Obowiązek podatkowy w stanie Indiana

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Indiana i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Indiana. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Indiana, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Indiana wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Indiana.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Indiana, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Iowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Iowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Iowa Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Iowa) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Podatki w stanie Iowa są obliczane na podstawie miejsca docelowego. Jeśli masz siedzibę i więź podatkową (nexus) z tym stanem, musisz naliczać podatki na podstawie miejsca docelowego kupującego. Jeżeli jesteś sprzedawcą poza stanem, obowiązuje tylko stanowa stawka podatkowa.

Obowiązek podatkowy w stanie Iowa

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Iowa. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Iowa, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Iowa wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Iowa, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Kansas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kansas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Kansas Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Kansas) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Kansas

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Kansas. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Kansas, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Kansas wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Kansas, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Kentucky

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kentucky
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Kentucky Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Kentucky) Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Kentucky obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Kentucky

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Kentucky i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Kentucky. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Kentucky, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Kentucky wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Kentucky.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Kentucky, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Luizjana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Luizjana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Louisiana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Luizjana) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Luizjana jest generalnie stanem, w którym stosowane są przepisy oparte na miejscu docelowym, ale obowiązują w niej pewne szczególne zasady dotyczące jurysdykcji stanowych. Przepisy definiujące nexus na podstawie fizycznej lub ekonomicznej obecności mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Jeśli nie masz pewności co do więzi podatkowej (nexusa) z określoną jurysdykcją, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym.

W Luizjanie wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze i istnieje możliwość wyboru sposobu otrzymania produktu, np. odbiór lokalny. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

W stanie Luizjana obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Luizjana

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w Luizjana i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Luizjana. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Luizjana, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Luizjana wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Luizjana.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Luizjana, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Maine

Informacje podatkowe dotyczące stanu Maine.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Maine Revenue Services (Departament Podatkowy stanu Maine) Miejsce docelowe Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W Maine wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze i istnieje możliwość wyboru sposobu otrzymania produktu, np. odbiór lokalny. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Maine

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Maine i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Maine. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Maine, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Maine wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Maine.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Maine, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Maryland

Informacje podatkowe dotyczące stanu Maryland.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Comptroller of Maryland Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W Maryland wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Jeśli dodasz opłaty manipulacyjne, wysyłka będzie podlegać opodatkowaniu. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Maryland

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Maryland i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Maryland. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Maryland, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Maryland wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Maryland.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Maryland, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Massachusetts

Informacje podatkowe dotyczące stanu Massachusetts.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Massachusetts Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Massachusetts) Miejsce docelowe Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W Massachusetts produkty odzieżowe o cenie poniżej 175 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży, a w przypadku produktów odzieżowych o cenie powyżej 175 USD podatek jest pobierany tylko od kwoty, o którą jest przekroczona cena 175 USD. Na przykład w przypadku artykułu odzieżowego o cenie 200 USD opodatkowana zostanie kwota 25 USD, ponieważ kwota 175 USD nie podlega opodatkowaniu.

Aby skonfigurować nadpisanie podatku dla artykułów odzieżowych, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Obowiązek podatkowy w stanie Massachusetts

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Massachusetts. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Massachusetts, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Massachusetts wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Massachusetts, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Michigan

Informacje podatkowe dotyczące stanu Michigan.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Michigan Department of Treasury (Departament Skarbu stanu Michigan) Miejsce docelowe Tak Nie

Obowiązek podatkowy w stanie Michigan

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Michigan i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Michigan. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Michigan, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Michigan wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Michigan.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Michigan, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Minnesota

Informacje podatkowe dotyczące stanu Minnesota.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Minnesota Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Minnesota) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Minnesota

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Minnesota i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Minnesota. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Minnesota, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Minnesota wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Minnesota.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Minnesota, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Mississippi

Informacje podatkowe dotyczące stanu Missisipi.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Mississippi Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Mississippi) Miejsce nadania Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Mississippi

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i opiera się na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Mississippi. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Mississippi, jeśli w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym spełniono następujący warunek:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Mississippi wyniósł co najmniej 250 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Mississippi, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Missouri

Informacje podatkowe dotyczące stanu Missouri.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Missouri Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Missouri) Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Missouri jest stanem, w którym stosowane są przepisy oparte na miejscu pochodzenia w przypadku sprzedawców z więzią podatkową (nexusem) i siedzibą w tym stanie. Jeśli prowadzisz sprzedaż do tego stanu i masz w nim ekonomiczny nexus, ale nie masz siedziby w tym stanie, musisz naliczać podatek od użytkowania.

Obowiązek podatkowy w Missouri

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i opiera się na wielkości przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Missouri. Uwzględnia się sprzedaż na platformach takich jak Amazon, ale produkty cyfrowe są wykluczone. Możesz mieć nexus w stanie Missouri w przypadku spełnienia poniższego warunku w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Missouri wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy podlegasz obowiązkowi odprowadzania podatków w stanie Missouri, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Montana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Montana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Montana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Montana) Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Montana nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Nebraska

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nebraska
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Nebraska Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Nebraska) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Nebraska

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Nebraska i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Nebraska. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Nebraska, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Nebraska wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Nebraska.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Nebraska, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Nevada

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nevada.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Nevada Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Nevada) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Nevada wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli jest wyszczególniona jako oddzielna pozycja. Jeśli ceny produktów zawierają koszty wysyłki lub obsługi, należy naliczyć podatki.

Obowiązek podatkowy w stanie Nevada

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Nevada i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Nevada. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Nevada, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Nevada wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Nevada.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Nevada, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

New Hampshire

Informacje podatkowe dotyczące stanu New Hampshire.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New Hampshire Department of Revenue Administration (Departament Podatkowy stanu New Hampshire) Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie New Hampshire nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

New Jersey

Informacje podatkowe dotyczące stanu New Jersey.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New Jersey Treasury Division of Taxation (Wydział Podatkowy stanu New Jersey) Miejsce docelowe Tak Nie

Obowiązek podatkowy w stanie New Jersey

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie New Jersey i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie New Jersey. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie New Jersey, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie New Jersey wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie New Jersey.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie New Jersey, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Nowy Meksyk

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nowy Meksyk.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New Mexico Taxation and Revenue (Wydział Podatków stanu Nowy Meksyk) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Nowy Meksyk

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Nowy Meksyk. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Nowy Meksyk, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Nowy Meksyk wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Nowy Meksyk, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Nowy Jork

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nowy Jork.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New York State Department of Taxation and Finance (Departament Podatków i Finansów stanu Nowy Jork) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Nowy Jork produkty odzieżowe, produkty obuwnicze i artykuły używane do naprawy produktów odzieżowych o jednostkowej cenie poniżej 110 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży. Na przykład każdy z dwóch artykułów o łącznej cenie 200 USD będzie zwolniony z podatku od sprzedaży, ale jeden artykuł o jednostkowej cenie 110 USD będzie podlegać podatkowi od sprzedaży.

Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Nowy Jork wykorzystuje kwartały do określenia zobowiązań podatkowych, które różnią się innych jurysdykcjach. Kwartały podatkowe w Nowym Jorku są następujące:

 • marzec, kwiecień i maj
 • czerwiec, lipiec i sierpień
 • wrzesień, październik i listopad
 • grudzień, styczeń i luty

Obowiązek podatkowy w stanie Nowy Jork

Nexus jest ustalany na podstawie sprzedaży z poprzednich czterech kwartałów podatkowych i opiera się na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Nowym Jork oraz liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Nowy Jork. Uwzględnia się sprzedaż na platformach takich jak Amazon, ale nie uwzględnia się produktów cyfrowych. Możesz mieć nexus w stanie Nowy Jork, jeśli w poprzednich czterech kwartałach podatkowych spełniałeś(-aś) wszystkie poniższe warunki:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Nowy Jork wyniósł co najmniej 500 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Nowy Jork.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Nowy Jork, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Karolina Północna

Informacje podatkowe dotyczące stanu Karolina Północna.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
North Carolina Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Karolina Północna) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Karolina Północna

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Karolina Północna i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Karolina Północna. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Karolina Północna, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Karolina Północna wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Karolina Północna.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Karolina Północna, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Dakota Północna

Informacje podatkowe dotyczące stanu Dakota Północna.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Biuro stanowego komisarza ds. podatków w Dakocie Północnej Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Dakota Północna

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Iowa. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Północna Dakota po spełnieniu następującego warunku w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Dakota Północna wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Dakota Północna, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Ohio

Informacje podatkowe dotyczące stanu Ohio.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Ohio Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Ohio) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Ohio obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia. Jednak, jeśli sprzedawca ma siedzibę poza Ohio, prowadzi sprzedaż do tego stanu i ma z nim ekonomiczną więź (nexus), powinien naliczać podatek od sprzedaży obowiązujący w miejscu docelowym na podstawie lokalizacji klienta.

Obowiązek podatkowy w stanie Ohio

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w Ohio i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Ohio. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Ohio, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Ohio wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Ohio.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Ohio, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Oklahoma

Informacje podatkowe dotyczące stanu Oklahoma.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Oklahoma Tax Commission Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Oklahoma obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Oklahoma

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Oklahoma. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon nie są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Oklahoma, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Oklahoma wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Oklahoma, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Oregon

Informacje podatkowe dotyczące stanu Oregon.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Oregon Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Oregon) Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Oregon nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Pensylwania

Informacje podatkowe dotyczące stanu Pensylwania.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Pennsylvania Department of Revenue (Departament Podatkowy stan Pensylwania) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Pensylwania obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Pensylwania

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Pensylwania. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Pensylwania, jeśli spełniono następujący warunek w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Pensylwania wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Pensylwania, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Portoryko

Informacje podatkowe dla Portoryko.
Strona internetowa podatkowa Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Departament Finansów w Portoryko Miejsce docelowe Nie Tak

Obowiązek podatkowy w Portoryko

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Puerto Rico i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Puerto Rico. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon nie są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Puerto Rico, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Puerto Rico wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w Portoryko.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Puerto Rico, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Rhode Island

Informacje podatkowe dotyczące stanu Rhode Island.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Rhode Island Division of Taxation (Departament Podatkowy stanu Rhode Island) Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Rhode Island produkty odzieżowe i obuwnicze o jednostkowej cenie 250 USD lub niższej są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży i tylko kwota powyżej 250 USD podlega podatkowi od sprzedaży. Na przykład, jeśli garnitur kosztuje 275 USD, podatek jest naliczany tylko od 25 USD.

Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

W stanie Rhode Island obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Rhode Island

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Rhode Island i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Rhode Island. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Rhode Island, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Rhode Island wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Rhode Island.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Rhode Island, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Karolina Południowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Karolina Południowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
South Carolina Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Karolina Południowa) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Karolina Południowa

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Karolina Południowa. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Karolina Południowa, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Karolina Południowa wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Karolina Południowa, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Dakota Południowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Dakota Południowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
South Dakota Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Dakota Południowa) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie South Dakota obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Dakota Południowa

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Dakota Południowa i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Dakota Południowa. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Dakota Południowa, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Dakota Południowa wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Dakota Południowa.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Dakota Południowa, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Tennessee

Informacje podatkowe dotyczące stanu Tennessee.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Tennessee Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Tennessee) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Tennessee opodatkowanie wysyłki zależy od tego, czy opodatkowaniu podlega sam produkt. Jeśli Twój produkt podlega opodatkowaniu, musisz naliczyć podatek od wysyłki. Jeżeli produkt nie podlega opodatkowaniu, nie musisz naliczać takiego podatku.

W stanie Tennessee obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Tennessee

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i opiera się na wielkości przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Tennessee. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Tennessee, jeśli spełniono następujący warunek w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Tennessee wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Tennessee, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Teksas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Teksas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Texas Comptroller of Public Accounts Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Teksas jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia w przypadku sprzedawców z zarówno fizyczną obecnością, jak i więzią ekonomiczną (nexusem) z tym stanem. Jeśli masz więź ekonomiczną (nexus) ze stanem Teksas, ale nie masz w nim fizycznej siedziby, jest on uważany za stan, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu docelowym.

Obowiązek podatkowy w stanie Teksas

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i opiera się na wielkości przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Teksas. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Teksas, jeśli spełniono następujący warunek w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Teksas wyniósł co najmniej 500 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Teksas, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Utah

Informacje podatkowe dotyczące stanu Utah.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Utah State Tax Commission (Departament Podatkowy stanu Utah) Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Jeśli nie masz więzi podatkowej (nexusa) ze stanem Utah, Twoi klienci w tym stanie mają obowiązek zgłoszenia podatku od użytkowania związanego z zakupami w ramach podatku dochodowego. Możesz zarejestrować się w stanie Utah, aby pobierać ten podatek.

Obowiązek podatkowy w stanie Utah

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Utah i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Utah. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Utah, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Utah wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Utah.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Utah, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Vermont

Informacje podatkowe dotyczące stanu Vermont.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Vermont Department of Taxes (Departament Podatkowy stanu Vermont) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Vermont obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Vermont

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z dwunastomiesięcznego okresu kroczącego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Vermont i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Vermont. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Vermont, jeśli spełniono jeden z następujących warunków w dwunastomiesięcznym okresie kroczącym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Vermont wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Vermont.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Vermont, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Wirginia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wirginia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Virginia Tax Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Wirginia wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli jest wyszczególniona jako oddzielna pozycja. Jeśli ceny produktów zawierają koszty wysyłki, należy naliczyć podatki.

Wirginia jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia, ale sprzedawcy spoza tego stanu powinni stosować przepisy miejsca docelowego na potrzeby ustalenia podatku.

Obowiązek podatkowy w stanie Wirginia

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Wirginia i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Wirginia. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Wirginia, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Wirginia wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Wirginia.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Wirginia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Waszyngton

Informacje podatkowe dotyczące stanu Waszyngton.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Washington State Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Washington) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Washington obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Obowiązek podatkowy w stanie Waszyngton

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Waszyngton. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Waszyngton, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Waszyngton wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Waszyngton.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Waszyngton, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Wirginia Zachodnia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wirginia Zachodnia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
West Virginia State Tax Department (Departament Podatkowy stanu Wirginia Zachodnia) Miejsce docelowe Tak Tak

Obowiązek podatkowy w stanie Wirginia Zachodnia

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Wirginia Zachodnia i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Wirginia Zachodnia. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Wirginia Zachodnia, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Wirginia Zachodnia wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Wirginia Zachodnia.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Wirginia Zachodnia, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Wisconsin

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wisconsin.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Wisconsin Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Wisconsin) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Wisconsin opodatkowanie wysyłki zależy od tego, czy opodatkowaniu podlega sam produkt. Jeśli Twój produkt podlega opodatkowaniu, musisz naliczyć podatek od wysyłki. Jeżeli produkt nie podlega opodatkowaniu, nie musisz naliczać takiego podatku. Jeśli produkty w zamówieniu obejmują pozycje podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, opodatkowaniu podlega część kosztów wysyłki dotycząca opodatkowanych pozycji.

Obowiązek podatkowy w stanie Wisconsin

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Wisconsin. Produkty cyfrowe i sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon są uwzględniane. Możesz mieć nexus w stanie Wisconsin, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Wisconsin wyniósł co najmniej 100 000 USD.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Wisconsin, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Wyoming

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wyoming.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Wyoming Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Wyoming) Miejsce docelowe Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

Wyoming jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu docelowym, ale nie obowiązują podatki lokalne. Z tego powodu kupujący zawsze płacą tę samą stawkę podatku stanowego.

Obowiązek podatkowy w stanie Wyoming

Nexus jest definiowany na podstawie sprzedaży z poprzedniego lub bieżącego roku kalendarzowego i jest oparty na kwocie przychodów ze sprzedaży klientom w stanie Wyoming i liczbie transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Wyoming. Produkty cyfrowe są uwzględnione, ale nie jest uwzględniona sprzedaż na platformach zewnętrznych takich jak Amazon. Możesz mieć nexus w stanie Wyoming, jeśli spełniono następujący warunek w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym:

 • Twój przychód ze sprzedaży do klientów w stanie Wyoming wyniósł co najmniej 100 000 USD.
 • Dokonano 200 lub więcej transakcji sprzedaży na rzecz klientów w stanie Wyoming.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś zobowiązany(-a) do odprowadzania podatków w stanie Wyoming, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo