Informacje o podatkach w USA

W Stanach Zjednoczonych nie jest naliczany federalny podatek od sprzedaży. Podatek od sprzedaży jest obliczany według stanu, hrabstwa i gminy zgodnie z więzią fizyczną lub ekonomiczną (nexusem). Ta strona stanowi ogólny przewodnik po podatkach obowiązujących w USA i nie zastępuje żadnych oficjalnych informacji ani rozporządzeń rządowych. Jeśli masz wątpliwości związane z podatkami, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub doradcą podatkowym.

Jeśli ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatku od sprzedaży w jednym lub kilku stanach, musisz skontaktować się z każdym właściwym urzędem skarbowym i dokonać rejestracji. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych.

Więź podatkowa (nexus)

Jeśli istnieje nexus (więź podatkowa) lub powiązanie między Twoją firmą a stanem, prawdopodobnie będziesz musiał(-a) naliczać podatki od sprzedaży. Nexus może mieć charakter fizyczny lub ekonomiczny.

Nexus fizyczny

Tradycyjnie, więź fizyczna występuje w przypadku fizycznej obecności w stanie. Może to być posiadanie sklepu lub magazynu. W niektórych stanach pojęcie więzi (nexusu) obejmuje również:

 • Pozyskiwanie klientów
 • Usługi realizacji
 • Obecność zapasów
 • Obecność pracowników

Nexus ekonomiczny

Nexus ekonomiczny występuje po przekroczeniu określonego progu sprzedaży klientom w określonym stanie.

W czerwcu 2018 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że stany mogą również wymagać od sprzedawców online pobierania podatku od sprzedaży w zależności od wolumenu lub wartości transakcji w danym stanie, co określa się jako więź ekonomiczna (nexus). Aby uzyskać informacje o wpływie tej decyzji na Twoją firmę, zapoznaj się z postem na blogu Shopify Online Sales Tax: A Guide to Economic Nexus & Ecommerce.

Próg sprzedaży, który określa, czy zaistniał nexus, jest inny dla każdego stanu. Jeśli nie masz pewności, czy sprzedaż klientom w innym stanie oznacza wystąpienie nexusu, skonsultuj się z organami podatkowymi stanu lub lokalnym doradcą podatkowym.

Miejsce naliczania podatku

Naliczane przez Ciebie stawki podatku zależą od tego, czy Twój stan to stan miejsca nadania czy stan docelowy.

Stany miejsc docelowych

W stanie miejsca docelowego podatek od sprzedaży jest naliczany na podstawie adresu klienta.

 • Jeśli nie masz nexusa w stanie adresu wysyłki, nie jest naliczany podatek.

 • Jeśli masz więź podatkową (nexus) ze stanem adresu wysyłki, wówczas do ustalania podatków używa się lokalizacji klienta.

Stany miejsca nadania

W stanie miejsca nadania podatek, który naliczasz od sprzedaży, jest oparty na nexusie Twojej lokalizacji.

 • Jeśli nie masz nexusa w stanie adresu wysyłki, nie jest naliczany podatek.

 • Jeśli masz więź fizyczną (nexus) ze stanem adresu wysyłki, to do ustalenia wysokości podatków używa się lokalizacji nexusu. Jeżeli masz nexus, ale nie masz fizycznej lokalizacji, to do ustalenia wysokości podatków używa się lokalizacji klienta.

Reguły dotyczące zdalnego sprzedawcy

Zdalny sprzedawca jest sprzedawcą, który nie znajduje się fizycznie w konkretnym stanie, ale ma tam nexus ekonomiczny. W większości stanów określone są zasady definiowania zdalnego sprzedawcy. Jeśli nie masz pewności, czy sprzedaż w konkretnym stanie powoduje powstanie dla Ciebie nexusa ekonomicznego, skontaktuj się z urzędem skarbowym w danym stanie USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Stany, w których obowiązują przepisy w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości

W niektórych stanach obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości których celem jest zapewnienie uiszczania przez klientów podatku od użytkowania. Jeśli nie masz nexusa w tych stanach, ale prowadzisz sprzedaż do klientów z tych stanów, wówczas klienci tacy są muszą zapłacić podatek od użytkowania stanowym organom podatkowym, a nie podatek od sprzedaży sprzedawcy.

W każdym stanie, w którym obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości, stosowane są inne zasady, ale na ogół, jeśli sprzedaż do klientów w innym stanie przekroczy określony próg, może być konieczne wykonanie następujących czynności:

 • Utwórz w swoim sklepie informację o możliwym obowiązku zapłaty przez klientów podatku od użytkowania.
 • Utwórz w procesie realizacji zakupu informację o możliwym obowiązku zapłaty przez klientów podatku od użytkowania.
 • Wysyłaj coroczne powiadomienie klientom, którzy wydali w Twoim sklepie więcej niż określona kwota, przypominając im, że muszą zapłacić podatek od użytkowania.
 • Wysyłaj coroczne powiadomienie do organu stanowego, informując o klientach, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku od użytkowania.

W następujących stanach obowiązują przepisy podatkowe w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości:

Lista stanów, w których obowiązują przepisy w zakresie powiadamiania i sprawozdawczości
Alabama Kolorado Kentucky Luizjana Oklahoma
Pensylwania Rhode Island Dakota Południowa Tennessee Vermont
Waszyngton

Ponieważ wymagania i progi różnią się w zależności od stanu, należy zasięgnąć informacji w stanowych organach podatkowych USA lub skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym, aby upewnić się co do prawidłowości stosowania przepisów dotyczących powiadamiania i sprawozdawczości.

Informacje o podatkach stanowych

Istnieje pięć stanów, w których nie obowiązuje podatek od sprzedaży: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon. Mimo iż podatki nie są naliczane na poziomie stanu, mogą obowiązywać podatki komunalne.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych organach, ale tylko w tych, które Ciebie dotyczą. Więcej informacji na temat poszczególnych stanów znajdziesz w tym przewodniku.

Lista stanów
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornia
Kolorado Connecticut Delaware Dystrykt Kolumbii Floryda
Georgia Hawaje Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Luizjana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey Nowy Meksyk Nowy Jork Karolina Północna Dakota Północna
Ohio Oklahoma Oregon Pensylwania Portoryko
Rhode Island Karolina Południowa Dakota Południowa Tennessee Teksas
Utah Vermont Wirginia Waszyngton Wirginia Zachodnia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Informacje podatkowe dotyczące stanu Alabama.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Alabama Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Alabama) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Alabama obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Alabama jest zaklasyfikowana jako stan miejsca docelowego, jednocześnie jest to tzw. stan home rule (z lokalną legislacją). Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych mogą obowiązywać różne reguły podatkowe. Jeśli masz obowiązek poboru podatku od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, musisz się w niej zarejestrować, aby móc pobierać i odprowadzać podatki.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych jurysdykcjach, a tylko w tych, które Ciebie dotyczą. Jeśli nie masz pewności co do konieczności rejestracji w określonej jurysdykcji, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Alaska

Informacje podatkowe dotyczące stanu Alaska.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Alaska Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Alaska) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Alaska nie obowiązuje podatek od sprzedaży. Jest to tzw. stan home rule (z lokalną legislacją). Oznacza to, że w niektórych jurysdykcjach lokalnych może być naliczana stawka podatku zależna od miejsca docelowego, jeśli sprzedawca ma nexus w tym stanie. Jeśli masz obowiązek poboru podatku od sprzedaży w jednej z tych jurysdykcji, musisz się w niej zarejestrować, aby móc pobierać i odprowadzać podatki.

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych jurysdykcjach, a tylko w tych, które Ciebie dotyczą. Jeśli nie masz pewności co do konieczności rejestracji w określonej jurysdykcji, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Arizona

Informacje podatkowe dotyczące stanu Arizona.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Arizona Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Arizona) Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Jeśli znajdujesz się poza stanem, sprzedajesz klientom w Arizonie i masz nexus w tym stanie, musisz zarejestrować się w lokalnych jurysdykcjach, do których prowadzisz sprzedaż, i naliczać podatki obowiązujące w miejscu docelowym.

Arkansas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Arkansas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Arkansas Department of Finance and Administration (Departament Finansów i Administracji stanu Arkansas) Miejsce docelowe Tak Tak

Kalifornia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kalifornia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
California Department of Tax and Fee Administration (Departament Podatków i Opłat stanu Kalifornia) Hybryda Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Kalifornia obowiązuje hybrydowy model przepisów opartych na miejscu pochodzenia i miejscu docelowym. Podatki stanowe, miejskie i obowiązujące w hrabstwie opierają się na miejscu pochodzenia zakupu (sprzedawca), ale podatki obowiązujące w dystrykcie bazują na miejscu docelowym (kupujący).

W Kalifornii wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Jeśli dodasz opłaty za obsługę, wysyłka będzie podlegać opodatkowaniu. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Wprowadzając informacje o rejestracji podatkowej w stanie Kalifornia, możesz określić, czy podatki mają być naliczane zgodnie z przepisami miejsca docelowego czy hybrydowymi przepisami miejsca nadania. Domyślnym ustawieniem jest Miejsce docelowe.

Kolorado

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kolorado.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
(Colorado Department of Revenue) Departament Podatkowy stanu Kolorado Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Stan Kolorado jest podzielony na dystrykty. Jeśli jesteś sprzedawcą w stanie Kolorado, musisz naliczać podatek stanowy, a także wszelkie podatki dystryktowe w lokalizacji kupującego.

W Kolorado wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

W stanie Kolorado obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Connecticut

Informacje podatkowe dotyczące stanu Connecticut.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Connecticut State Department of Revenue Services (Departament Podatkowy stanu Connecticut) Miejsce docelowe Tak Nie

Delaware

Informacje podatkowe dotyczące stanu Delaware.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Delaware Tax Center Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Delaware nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Dystrykt Kolumbii

Informacje podatkowe dla Dystryktu Kolumbii.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
DC Office of Tax and Revenue Miejsce docelowe Tak Nie

Floryda

Informacje podatkowe dotyczące stanu Floryda.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Florida Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Floryda) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Na Florydzie wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Georgia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Georgia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Georgia Tax Center Miejsce docelowe Tak Tak

Hawaje

Informacje podatkowe dotyczące stanu Hawaje.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Hawaii Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Hawaje) Miejsce docelowe Tak Tak

Idaho

Informacje podatkowe dotyczące stanu Idaho.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Idaho State Tax Commission Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Jeśli nie masz lokalizacji w Idaho, ale masz w nim nexus ekonomiczny, wówczas naliczasz podatek od sprzedaży tylko w miejscu docelowym.

Illinois

Informacje podatkowe dotyczące stanu Illinois.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Illinois Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Illinois) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Illinois obowiązują przepisy miejsca nadania przy sprzedaży wewnątrz stanu. W przypadku sprzedaży poza stanem Illinois pod uwagę brane jest miejsce docelowe.

W stanie Illinois wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze i istnieje możliwość wyboru sposobu otrzymania produktu, np. odbiór lokalny. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Indiana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Indiana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Indiana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Indiana) Miejsce docelowe Tak Nie

Iowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Iowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Iowa Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Iowa) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Podatki w stanie Iowa są obliczane na podstawie miejsca docelowego. Jeśli masz siedzibę i więź podatkową (nexus) z tym stanem, musisz naliczać podatki na podstawie miejsca docelowego kupującego. Jeżeli jesteś sprzedawcą poza stanem, obowiązuje tylko stanowa stawka podatkowa.

Kansas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kansas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Kansas Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Kansas) Miejsce docelowe Tak Tak

Kentucky

Informacje podatkowe dotyczące stanu Kentucky.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Kentucky Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Kentucky) Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Kentucky obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Luizjana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Luizjana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Louisiana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Luizjana) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Luizjana jest generalnie stanem, w którym stosowane są przepisy oparte na miejscu docelowym, ale obowiązują w niej pewne szczególne zasady dotyczące jurysdykcji stanowych. Przepisy definiujące nexus na podstawie fizycznej lub ekonomicznej obecności mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Jeśli nie masz pewności co do więzi podatkowej (nexusa) z określoną jurysdykcją, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym.

W Luizjanie wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze i istnieje możliwość wyboru sposobu otrzymania produktu, np. odbiór lokalny. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

W stanie Luizjana obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Maine

Informacje podatkowe dotyczące stanu Maine.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Maine Revenue Services (Departament Podatkowy stanu Maine) Miejsce docelowe Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W Maine wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze i istnieje możliwość wyboru sposobu otrzymania produktu, np. odbiór lokalny. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Maryland

Informacje podatkowe dotyczące stanu Maryland.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Comptroller of Maryland Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W Maryland wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli rzeczywisty koszt wysyłki jest wymieniony w osobnej pozycji na fakturze. Jeśli dodasz opłaty za obsługę, wysyłka będzie podlegać opodatkowaniu. Możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatki od wysyłki podczas konfigurowania podatków i wprowadzić swój ID podatku od sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, czy naliczać podatki od wysyłki, pozostaw domyślne ustawienie tej opcji i skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi w USA lub lokalnym doradcą podatkowym.

Massachusetts

Informacje podatkowe dotyczące stanu Massachusetts.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Massachusetts Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Massachusetts) Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W Massachusetts produkty odzieżowe o cenie poniżej 175 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży, a w przypadku produktów odzieżowych o cenie powyżej 175 USD podatek jest pobierany tylko od kwoty, o którą jest przekroczona cena 175 USD. Na przykład w przypadku artykułu odzieżowego o cenie 200 USD opodatkowana zostanie kwota 25 USD, ponieważ kwota 175 USD nie podlega opodatkowaniu.

Aby skonfigurować nadpisanie podatku dla artykułów odzieżowych, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Michigan

Informacje podatkowe dotyczące stanu Michigan.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Michigan Department of Treasury (Departament Skarbu stanu Michigan) Miejsce docelowe Tak Nie

Minnesota

Informacje podatkowe dotyczące stanu Minnesota.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Minnesota Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Minnesota) Miejsce docelowe Tak Tak

Mississippi

Informacje podatkowe dotyczące stanu Missisipi.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Mississippi Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Mississippi) Miejsce nadania Tak Tak

Missouri

Informacje podatkowe dotyczące stanu Missouri.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Missouri Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Missouri) Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Missouri jest stanem, w którym stosowane są przepisy oparte na miejscu pochodzenia w przypadku sprzedawców z więzią podatkową (nexusem) i siedzibą w tym stanie. Jeśli prowadzisz sprzedaż do tego stanu i masz w nim ekonomiczny nexus, ale nie masz siedziby w tym stanie, musisz naliczać podatek od użytkowania.

Montana

Informacje podatkowe dotyczące stanu Montana.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Montana Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Montana) Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Montana nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Nebraska

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nebraska.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Nebraska Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Nebraska) Miejsce docelowe Tak Tak

Nevada

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nevada.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Nevada Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Nevada) Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Nevada wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli jest wyszczególniona jako oddzielna pozycja. Jeśli ceny produktów zawierają koszty wysyłki lub obsługi, należy naliczyć podatki.

New Hampshire

Informacje podatkowe dotyczące stanu New Hampshire.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New Hampshire Department of Revenue Administration (Departament Podatkowy stanu New Hampshire) Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie New Hampshire nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

New Jersey

Informacje podatkowe dotyczące stanu New Jersey.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New Jersey Treasury Division of Taxation (Wydział Podatkowy stanu New Jersey) Miejsce docelowe Tak Nie

Nowy Meksyk

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nowy Meksyk.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New Mexico Taxation and Revenue (Wydział Podatków stanu Nowy Meksyk) Miejsce nadania Tak Tak

Nowy Jork

Informacje podatkowe dotyczące stanu Nowy Jork.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
New York State Department of Taxation and Finance (Departament Podatków i Finansów stanu Nowy Jork) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W Nowym Jorku produkty odzieżowe, produkty obuwnicze i artykuły używane do naprawy produktów odzieżowych o indywidualnej cenie poniżej 110 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży. Na przykład każdy z dwóch artykułów o łącznej cenie 200 USD będzie zwolniony z podatku od sprzedaży, ale jeden artykuł o indywidualnej cenie 110 USD będzie podlegać podatkowi od sprzedaży.

Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Karolina Północna

Informacje podatkowe dotyczące stanu Karolina Północna.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
North Carolina Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Karolina Północna) Miejsce docelowe Tak Tak

Dakota Północna

Informacje podatkowe dotyczące stanu Dakota Północna.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
nazwastronyinternetowej Miejsce docelowe Tak Tak

Ohio

Informacje podatkowe dotyczące stanu Ohio.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Ohio Department of Taxation (Departament Podatkowy stanu Ohio) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Ohio obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia. Jednak, jeśli sprzedawca ma siedzibę poza Ohio, prowadzi sprzedaż do tego stanu i ma z nim ekonomiczną więź (nexus), powinien naliczać podatek od sprzedaży obowiązujący w miejscu docelowym na podstawie lokalizacji klienta.

Oklahoma

Informacje podatkowe dotyczące stanu Oklahoma.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Oklahoma Tax Commission Miejsce docelowe Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Oklahoma obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Oregon

Informacje podatkowe dotyczące stanu Oregon.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Oregon Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Oregon) Nie dotyczy Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Oregon nie jest naliczany podatek od sprzedaży.

Pensylwania

Informacje podatkowe dotyczące stanu Pensylwania.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Pennsylvania Department of Revenue (Departament Podatkowy stan Pensylwania) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Pensylwania obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Portoryko

Informacje podatkowe dla Portoryko.
Strona internetowa podatkowa Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Departament Finansów w Portoryko Miejsce docelowe Nie Tak

Rhode Island

Informacje podatkowe dotyczące stanu Rhode Island.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Rhode Island Division of Taxation (Departament Podatkowy stanu Rhode Island) Miejsce docelowe Tak Nie

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Rhode Island produkty odzieżowe i obuwnicze o indywidualnej cenie 250 USD lub mniejszej są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży i tylko kwota powyżej 250 USD podlega podatkowi od sprzedaży. Na przykład, jeśli garnitur kosztuje 275 USD, podatek jest naliczany tylko od 25 USD.

Aby ustawić nadpisanie podatku dla tych artykułów, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

W stanie Rhode Island obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Karolina Południowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Karolina Południowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
South Carolina Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Karolina Południowa) Miejsce docelowe Tak Tak

Dakota Południowa

Informacje podatkowe dotyczące stanu Dakota Południowa.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
South Dakota Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Dakota Południowa) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie South Dakota obowiązują przepisy dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Tennessee

Informacje podatkowe dotyczące stanu Tennessee.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Tennessee Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Tennessee) Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Tennessee opodatkowanie wysyłki zależy od tego, czy opodatkowaniu podlega sam produkt. Jeśli Twój produkt podlega opodatkowaniu, musisz naliczyć podatek od wysyłki. Jeżeli produkt nie podlega opodatkowaniu, nie musisz naliczać takiego podatku.

W stanie Tennessee obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Teksas

Informacje podatkowe dotyczące stanu Teksas.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Texas Comptroller of Public Accounts Miejsce nadania Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Teksas jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia w przypadku sprzedawców z zarówno fizyczną obecnością, jak i więzią ekonomiczną (nexusem) z tym stanem. Jeśli masz więź ekonomiczną (nexus) ze stanem Teksas, ale nie masz w nim fizycznej siedziby, jest on uważany za stan, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu docelowym.

Utah

Informacje podatkowe dotyczące stanu Utah.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Utah State Tax Commission (Departament Podatkowy stanu Utah) Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

Jeśli nie masz więzi podatkowej (nexusa) ze stanem Utah, Twoi klienci w tym stanie mają obowiązek zgłoszenia podatku od użytkowania związanego z zakupami w ramach podatku dochodowego. Możesz zarejestrować się w stanie Utah, aby pobierać ten podatek.

Vermont

Informacje podatkowe dotyczące stanu Vermont.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Vermont Department of Taxes (Departament Podatkowy stanu Vermont) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Vermont obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Wirginia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wirginia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Virginia Tax Miejsce nadania Nie Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Wirginia wysyłka nie podlega opodatkowaniu, jeśli jest wyszczególniona jako oddzielna pozycja. Jeśli ceny produktów zawierają koszty wysyłki, należy naliczyć podatki.

Wirginia jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu pochodzenia, ale sprzedawcy spoza tego stanu powinni stosować przepisy miejsca docelowego na potrzeby ustalenia podatku.

Waszyngton

Informacje podatkowe dotyczące stanu Waszyngton.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Washington State Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Washington) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Washington obowiązują przepisy prawne dotyczące powiadamiania i sprawozdawczości.

Wirginia Zachodnia

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wirginia Zachodnia.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
West Virginia State Tax Department (Departament Podatkowy stanu Wirginia Zachodnia) Miejsce docelowe Tak Tak

Wisconsin

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wisconsin.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
State of Wisconsin Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Wisconsin) Miejsce docelowe Tak Tak

Specjalne przepisy podatkowe

W stanie Wisconsin opodatkowanie wysyłki zależy od tego, czy opodatkowaniu podlega sam produkt. Jeśli Twój produkt podlega opodatkowaniu, musisz naliczyć podatek od wysyłki. Jeżeli produkt nie podlega opodatkowaniu, nie musisz naliczać takiego podatku. Jeśli produkty w zamówieniu obejmują pozycje podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, opodatkowaniu podlega część kosztów wysyłki dotycząca opodatkowanych pozycji.

Wyoming

Informacje podatkowe dotyczące stanu Wyoming.
Strona internetowa dot. podatków stanowych Miejsce naliczania Opodatkowana wysyłka Podatki lokalne
Wyoming Department of Revenue (Departament Podatkowy stanu Wyoming) Miejsce docelowe Nie Nie

Specjalne przepisy podatkowe

Wyoming jest stanem, w którym obowiązują przepisy oparte na miejscu docelowym, ale nie obowiązują podatki lokalne. Z tego powodu kupujący zawsze płacą tę samą stawkę podatku stanowego.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo