Wybierz usługę podatkową

Podczas konfigurowania podatków dla Stanów Zjednoczonych możesz wybrać usługę podatkową, która najlepiej sprawdza się w Twojej firmie. Możesz wybrać Shopify Tax, Basic Tax lub Manual Tax, aby obliczać i pobierać podatki od klientów przy realizacji zakupu. W dowolnym momencie możesz zmienić usługę podatkową, z której korzystasz.

Począwszy od 15 stycznia 2023 roku tylko aplikacja Shopify Tax jest aktualizowana poprzez dodawanie nowych funkcji. Usługi Basic Tax i Manual Tax nadal działają i są aktualizowane w zakresie stawek podatkowych, ale nie są rozszerzane o nowe funkcje.

Przejrzyj poniższą tabelę, aby ustalić, która usługa podatkowa najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Tabela przedstawiająca funkcje usług podatkowych
Shopify Tax Basic Tax Manual Tax
Obliczanie podatku od sprzedaży
Automatyczne obliczanie stawek na podstawie rejestracji podatkowych
Automatyczne obliczanie stawek na podstawie kategorii produktów
Automatyczne rekomendacje kategorii produktów
Maksymalna dokładność
Obsługa opłat stanowych
Wakacje podatkowe
Markets Pro
Raportowanie i informacje
Raporty podatkowe
Informacje na temat obowiązku podatkowego
Zaawansowane raporty
Zwolnienia i nadpisania
Zwolnienia podatkowe B2B
Zwolnienia podatkowe klientów
Ręczne nadpisania stawek podatku
Pobieranie podatku w stanach bez stanowego podatku od sprzedaży

Wybierz usługę podatkową

Po przejrzeniu funkcji i informacji dotyczących poszczególnych usług podatkowych możesz wybrać usługę, z której chcesz korzystać.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. Kliknij Stany Zjednoczone.
  3. W sekcji Bieżąca obsługa podatków kliknij opcję Zarządzaj.
  4. Wybierz usługę podatkową, której chcesz używać, a następnie kliknij opcję Aktywuj.

Pobieranie podatku oparte na rejestracji

Podatki są automatycznie pobierane w stanach, w których masz zarejestrowany obowiązek podatkowy.

Obliczanie stawek za pomocą kategorii produktów

Zwolnienia podatkowe i modyfikacje są obliczane automatycznie na podstawie kategorii produktu.

Automatyczne rekomendacje kategorii produktów

Kategorie produktów są proponowane automatycznie dla Twoich produktów.

Maksymalna dokładność

Maksymalna dokładność oznacza, że podatki są obliczane zgodnie z adresem ulicy, a nie według kodów pocztowych. Ta funkcja jest uwzględniona tylko w aplikacji Shopify Tax.

Obsługa opłat stanowych

W niektórych stanach pobierane są opłaty podobne do podatku. Na przykład w Kolorado zamówienia zawierające towary podlegające opodatkowaniu, które są dostarczane pojazdami silnikowymi w Kolorado, podlegają bezzwrotnej opłacie za dostawę w ramach sprzedaży detalicznej w wysokości 0,28 USD. Ta funkcja jest uwzględniona tylko w aplikacji Shopify Tax.

Wakacje podatkowe

Specjalne stawki podatku stosowane w określonych dniach są obliczane automatycznie. Na przykład w Teksasie obowiązują wakacje podatkowe od 5 do 7 sierpnia każdego roku. Ta funkcja jest uwzględniona tylko w aplikacji Shopify Tax.

Markets Pro

Tylko aplikacje Basic Tax i Shopify Tax obsługują Markets Pro. Nie można używać aplikacji Manual Tax w przypadku Markets Pro.

Raporty podatkowe

Otrzymujesz dostęp do raportów, które pokazują kwotę pobranych podatków.

Informacje dotyczące obowiązku podatkowego

Automatyczne sugestie i informacje na temat potencjalnych obowiązków podatkowych są przekazywane z uwzględnieniem miejsca wysyłki i sprzedaży.

Zaawansowane raporty

Zaawansowane raporty podatkowe zawierają dodatkowe dane na temat kwoty pobieranych podatków i mogą być używane do składania deklaracji w urzędach skarbowych.

Zwolnienia podatkowe B2B

Możesz sprzedawać licencjonowane produkty, które są zwolnione z podatku.

Zwolnienia podatkowe klientów

Możesz wskazać klientów zwolnionych z podatku.

Nadpisania podatku od produktów i wysyłki

Przypisz nadpisania podatku od produktu lub nadpisania podatku od wysyłki, aby zastosować określone stawki podatku, które zastępują wszelkie inne obliczenia podatku dla wybranych produktów lub miejsc wysyłki. Nadpisania można stosować tylko na poziomie stanu w przypadku aplikacji Manual Tax.

Pobieranie podatku w stanach bez stanowego podatku od sprzedaży

Możesz pobierać podatki w stanach, w których nie obowiązuje ogólna stawka podatku. Na przykład, jeśli znajdujesz się w New Hampshire i sprzedajesz żywność, która jest przygotowywana i konsumowana na miejscu, może być konieczne zastosowanie stawki podatku w wysokości 9%.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo