Vælg en skattetjeneste

Når du opsætter dine skatter for USA, kan du vælge den skattetjeneste, der passer bedst til din virksomhed. Du kan vælge Shopify Tax, Basic Tax eller Manual Tax for at beregne og opkræve skatter fra dine kunder ved betaling. Du kan når som helst ændre den skattetjeneste, du bruger.

Fra den 15. januar er det kun Shopify Tax, der bliver opdateret med nye funktioner. Tjenesterne Basic Tax og Manual Tax vil fortsat fungere og modtage opdateringer af skatteprocenter, men de vil ikke modtage nye funktioner.

Gennemgå følgende tabel for at fastslå, hvilken skattetjeneste der passer bedst til dine behov.

Tabel, der beskriver skattetjenesternes funktioner
Shopify Tax Basic Tax Manual Tax
Beregning af omsætningsskat
Automatiske prisberegninger ved hjælp af momsregistreringer
Automatiske prisberegninger ved hjælp af produktkategorier
Automatiske anbefalinger omkring produktkategori
Højeste nøjagtighed
Understøttelse af delstatsgebyrer
Midlertidige skattefritagelser
Markets Pro
Rapportering og indblik
Skatteopgørelser
Indsigt om skattepligt
Avancerede rapporter
Fritagelser og tilsidesættelser
B2B-skattefritagelser
Skattefritagelse for kunde
Manuel tilsidesættelse af skatteprocenter
Opkrævning af skat i delstater uden omsætningsskat på delstatsniveau

På denne side

Vælg din skattetjeneste

Når du har gennemgået funktionerne og overvejelserne, der er forbundet med hver enkelt skattetjeneste, kan du vælge den tjeneste, du vil bruge.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
  2. Klik på USA.
  3. I afsnittet Aktuel skattetjeneste klikker du på Administrer.
  4. Vælg den skattetjeneste, du vil bruge, og klik derefter på Aktivér.

Registreringsbaseret skatteopkrævning

Der opkræves automatisk skatter for de delstater, hvor du har en registreret skattepligt.

Prisberegning ved hjælp af produktkategorier

Skattefritagelser og -ændringer beregnes automatisk ud fra produktets kategori.

Automatiske anbefalinger omkring produktkategorier

Der foreslås automatisk produktkategorier for dine produkter.

Højeste nøjagtighed

Højeste nøjagtighed betyder, at skatter beregnes nøjagtigt i henhold til adresse i stedet for at være begrænset til postnumre. Denne funktion er kun inkluderet i Shopify Tax.

Understøttelse af delstatsgebyrer

Nogle delstater opkræver skattelignende gebyrer. I Colorado er ordrer indeholdende skattepligtige varer, der leveres af et motorkøretøj, f.eks. underlagt et leveringsgebyr for detailforretninger (Retail Delivery Fee) på 0,28 USD, som ikke kan refunderes. Denne funktion er kun inkluderet i Shopify Tax.

Midlertidige skattefritagelser

Særlige skatteprocenter, der gælder på specifikke datoer, beregnes automatisk. Texas har f.eks. en midlertidig skattefritagelse fra 5. til 7. august hvert år. Denne funktion er kun inkluderet i Shopify Tax.

Markets Pro

Det er kun Basic Tax og Shopify Tax, der understøtter Markets Pro. Du kan ikke anvende Manual Tax med Markets Pro.

Skatterapporter

Giver dig mulighed for at tilgå rapporter, som viser de skattebeløb, du har opkrævet.

Indblik i ansvarspligt

De automatiske forslag og indblik i dine potentielle skatteforpligtelser er baseret på de lokationer, du sender og sælger til.

Avancerede rapporter

Avancerede skatterapporter indeholder yderligere oplysninger om det skattebeløb, du har opkrævet, og du kan bruge det som en hjælp, når du indberetter til skattemyndighederne.

B2B-skattefritagelser

Giver dig mulighed for at sælge licenserede produkter, der er fritaget for skat.

Skattefritagelse for kunde

Giver dig mulighed for at angive, at specifikke kunder er fritaget for skat.

Skattetilsidesættelser for produkter og levering

Tildel skattetilsidesættelser for produkter eller skattetilsidesættelser for levering for at anvende specifikke skatteprocenter, der tilsidesætter alle andre skatteberegninger for de valgte produkter eller leveringsdestinationer. Tilsidesættelser kan kun anvendes på delstatsniveau for Manual Tax.

Opkrævning af skat i delstater uden omsætningsskat på delstatsniveau

Giver dig mulighed for at opkræve skat i delstater uden en overordnet skatteprocent. Hvis du f.eks. befinder dig i New Hampshire og sælger mad, der tilberedes og spises på stedet, skal du muligvis anvende en skatteprocent på 9 %.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis