Gennemgå din skattepligt for USA

I USA er din pligt til at opkræve skat baseret på beskatningsmæssig tilknytning. Beskatningsmæssig tilknytning er en forbindelse mellem din virksomhed og en delstat, uanset om den er fysisk eller økonomisk. Hvis du har beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, skal du sandsynligvis opkræve omsætningsskat i denne delstat. Hvis du bruger Shopify Tax som din skattetjeneste, kan du bruge siden Administrer skattepligt til at hjælpe med at fastslå, hvor din butik har beskatningsmæssig tilknytning.

Når din butik er åben og er begyndt at foretage salg, overvåges dine salg og lokationer automatisk, så du kan afgøre, om du har beskatningsmæssig tilknytning i bestemte stater. Dit salg til en bestemt stat sammenlignes med denne stats begrænse for at afgøre, hvor du kan være skattepligtig.

Gennemgå følgende overvejelser, inden du overvåger din skattepligt i Shopify.

 • Skatteforpligtelse kan kun vises for transaktioner, der forekommer i Shopify, herunder markedspladser, hvor det kræves i henhold til statens lovgivning. Den indeholder også ordrer, som du importerer til Shopify. Hvis du sælger uden for Shopify og ikke importerer dem, er de ikke inkluderet.
 • Skattepligten vises for de stater, der har lovgivning for økonomisk beskatningsmæssig tilknytning. Stater uden lovgivning for økonomisk beskatningsmæssig tilknytning er ikke inkluderet.
 • Nogle stater har lokale krav til indsendelse af skatter, der er adskilt fra krav til indsendelse af stater, som f.eks. Colorado eller Colorado. Beskatningsmæssig tilknytning spores ikke for lokale skatter.
 • Skattepligten vises for de stater, hvor salg forekommer under grænseperioden for denne stat. Salg, der falder uden for grænseperioden, medtages ikke.
 • Skattepligten beregnes ved hjælp af nettoomsætningen, ikke bruttoomsætningen. Nettoomsætningen er salg minus refusioner, levering eller skat.
 • Salg er ikke afspejlet med det samme i din skattepligt, og der kan gå et par dage, inden den opdateres. Hvis du sælger over en grænse, der angiver, at du muligvis skal opkræve og betale skatter i en bestemt stat, vises den måned, hvor du nåede grænsen.
 • Skattepligten vises for fysisk beskatningsmæssig tilknytning for din butiks aktuelle lokationer. Hvis du havde en lokation i en stat, men slettede den, er den ikke inkluderet.

Grænseperioder

En stats tærskelperiode er det tidsrum, der tages i betragtning ved beregning af beskatningsmæssig tilknytning. Tabellen State Tax Reference Table (skattereferencer for delstat) indeholder oplysninger om skatteregler for hver delstat, herunder den periode, der bruges til at bestemme den beskatningsmæssige tilknytning. Denne periode varierer efter stat.

Liste over tærskelperioder
Periode med grænse Definition
Forrige eller aktuelle kalenderår For stater, der ser på det foregående eller aktuelle kalenderår med henblik på at bestemme beskatningsmæssig tilknytning, gennemgår ansvarssporingen først dine salgsdata for foregående år. Hvis din butik ikke opfylder grænsen for beskatningsmæssig tilknytning i det foregående år, gennemgås indeværende år.

Hvis din butik ikke opfylder grænsen for det foregående kalenderår, og du ikke har nogen salg for det aktuelle kalenderår, vises staten ikke, før der er mindst ét salg i det indeværende år.
Rullende periode på to måneder For stater, der kigger på en løbende periode på tolv måneder med henblik på at bestemme beskatningsmæssig tilknytning, gennemgår ansvarssporingen dine salgsdata fra de seneste tolv måneder. På den første dag i hver måned fjernes den ældste måned fra den gennemgåede periode, og den nyeste måned tilføjes.
Forrige kalenderår For stater, der bruger det forrige kalenderår med henblik på at bestemme beskatningsmæssig tilknytning, gennemgår ansvarssporingen dit salg fra det foregående år. Hvis din butik ikke opfylder grænsen for beskatningsmæssig tilknytning i det foregående år, gennemgås dine salgsdata ikke igen, før det indeværende år er overstået.
Tidligere fire forskellige skatteprocenter For de stater, der kigger på de foregående fire kalenderkvartaler for at bestemme beskatningsmæssig tilknytning, gennemgår ansvarssporingen dit salg for de foregående fire kvartaler. I de fleste retsområder anses de fire kvartaler i året som:
 • Januar, februar og marts
 • April, maj og juni
 • Juli, august og september
 • Oktober, november og december
På den første dag i hvert nyt kvartal fjernes det ældste kvartal fra den gennemgåede periode, og det nyeste kvartal tilføjes.

Gennemgå din skattepligt

Du kan se en forhåndsvisning af din skattepligt ved at gå til Indstillinger > Skatter og told og vælge USA i Shopify-administratoren. Der vises en forhåndsvisning af din skattepligt over de delstater, hvor du er registreret til at opkræve skatter. Hvis dit salg i den specifikke delstat indikerer en potentiel skattepligt, viser afsnittet med skattepligt delstaten, årsagen til den potentielle skattepligt samt datoen for den potentielle skattepligt. Du kan se flere oplysninger ved at klikke på Vis al skattepligt på siden Administrer skattepligt.

På siden Administrer skattepligt kan du se de stater, som du har foretaget salg i. Vælg, hvilke stater der skal gennemgås, ved hjælp af menuen øverst på siden.

 • Handling er påkrævet angiver stater, hvor potentiel skattepligt er blevet identificeret. Stater, der er angivet her, er dem, hvor du kan have fysisk beskatningsmæssig tilknytning fra en lokation eller økonomisk beskatningsmæssig tilknytning fra salg til denne stat. Hvis der er stater, der er angivet i afsnittet Handling er påkrævet, skal du muligvis begynde at opkræve og betale skat der.
 • Overvågning er påkrævet indikerer de delstater, hvor du ikke har lokationer, og hvor dit salg i Shopify, herunder markedspladser, i henhold til delstatens lovgivning har nået mindst 80 % af denne delstats grænse for økonomisk beskatningsmæssig tilknytning. Hvis der er angivet stater i afsnittet Overvågning er påkrævet, skal du gennemgå dine salg til denne stat og tage højde for de salg, der ikke blev behandlet af Shopify.
 • Ingen handling er påkrævet angiver de stater, hvor du ikke har en lokation, og dit salg i Shopify, herunder markedspladser, i henhold til statens lovgivning udgør mindre end 80 % af denne stats grænse for økonomisk beskatningsmæssig tilknytning.

Adressér hånd om din potentielle skattepligt

Hvis en delstat er angivet på siden Administrer skattepligt som en potentiel skattepligt, bør du gennemgå skattelovgivningen for denne delstat grundigt. Du kan finde links til skattemyndighederne i de enkelte delstater i referencetabellen for delstatsskatter. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din butik har en fysisk eller økonomisk beskatningsmæssig tilknytning i en stat, skal du rådføre dig med en skatteekspert eller kontakte delstatens skattemyndigheder.

Hvis du har fastslået, at du skal opkræve omsætningsskat i en delstat, kan du opsætte skatteopkrævning fra siden Administrer skattepligt. Inden du går i gang, skal du sørge for, at du har registreret dig hos statens skattemyndigheder for at opkræve og betale omsætningsskat.

Fremgangsmåde:

 1. Find delstaten på siden Administrer skattepligt, og klik derefter på Begynd at opkræve skatter.
 2. Angiv dit omsætningsskat-id i Omsætningsskat-id. Hvis du har ansøgt om et omsætningsskat-id, men ikke har fået et endnu, skal du ikke udfylde dette felt. Du kan opdatere det senere, når du har modtaget dit omsætningsskat-id.
 3. Klik på Opkræv omsætningsskat.

Udløb af skattepligt

Selvom du ikke opfylder grænsen for beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, fysisk eller økonomisk, betyder dette ikke nødvendigvis, at din skattepligt ophører med det samme. Hvis du mener, at du ikke længere har beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, skal du kontakte skattemyndighederne i staten, før du stopper med at opkræve skatter fra dine kunder i denne stat.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis