Granska dina skattskyldigheter i USA

Huruvida du behöver debitera omsättningsskatt i USA baseras på nexus. Nexus innebär en koppling mellan ditt företag och en stat, fysisk eller ekonomisk. Om du har nexus i en viss stat måste du förmodligen debitera omsättningsskatt där.

Fysisk nexus

I allmänhet uppstår fysisk nexus när du har en fysisk närvaro i en stat, till exempel en butik, ett lager eller anställda. Vissa stater har en bredare definition av nexus och kan omfatta något av följande:

 • locka till försäljning
 • distributionstjänster
 • förekomst av lager

Platser som du skapar i Shopify används för att avgöra dina skattskyldigheter. Nuvarande och nyligen tillagda platser används för att avgöra nexus. Om du hade en plats inställd i en stat och sedan raderade den används den inte för att beräkna skattskyldigheter.

Ekonomisk nexus

Ekonomisk nexus uppstår när du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till kunder i en specifik stat.

I juni 2018 fastslog högsta domstolen i USA att delstater kan kräva att webbförsäljare hämtar in omsättningsskatt som grundar sig på volymen eller värdet av transaktioner till en stat, även kallad ekonomisk nexus. För information om hur denna dom kan påverka ditt företag, se Shopifys blogginlägg Online Sales Tax: A Guide to Economic Nexus & Ecommerce.

Den försäljningströskel som avgör om du är skattskyldig skiljer sig mellan varje stat. Om du inte är säker på om din försäljning till kunder i en annan stat innebär att du har en nexus där bör du samråda med statliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Hantera skattskyldighet

När din butik har öppnat och börjat sälja övervakas din försäljning och dina platser automatiskt för att avgöra om du har nexus i specifika stater. Granska följande överväganden innan du övervakar dina skatteskyldigheter i Shopify.

 • Skattskyldighet kan endast visas för transaktioner som sker inom Shopify, inklusive marknadsplatser där det krävs enligt statlig lagstiftning. Om du säljer utanför Shopify ingår inte det.
 • Skattskyldighet visas för stater som har skattelagstiftning för ekonomisk nexus på statlig nivå. Stater som inte har lagstiftning för ekonomisk nexus ingår inte.
 • Vissa stater har lokala krav på skatteansökan som är åtskilda från statliga krav på ansökan, till exempel Alaska eller Colorado. Nexus spåras inte för lokala skatter.
 • Skattskyldighet visas för stater där försäljning sker under tröskelperioden för den staten. Försäljning utanför tröskelperioden ingår inte.
 • Skattskyldighet beräknas med hjälp av nettoförsäljning, inte bruttoförsäljning. Nettoförsäljning är försäljning minus återbetalningar, leverans eller skatt.
 • Försäljningen återspeglas inte omedelbart i dina skattskyldigheter och det kan ta några dagar att uppdatera den. Om du överskrider ett försäljningströskelvärde som anger att du kan behöva debitera och remittera skatter i en viss stat, visas månaden under vilken du överskred tröskelvärdet.
 • Skattskyldighet visas för fysisk nexus på nuvarande platser. Om du hade en plats i en stat men raderade den ingår den inte.

Tröskelperioder

En stats tröskelperiod är den tid som beaktas vid beräkning av nexus. Tabellen över skattereferens för stater ger information om skatteregler för varje stat, inklusive vilken tidsperiod som används för att avgöra nexus. Denna period varierar beroende på stat.

Lista över tröskelperioder
Tröskelperiod Definition
Föregående eller innevarande kalenderår I stater som beaktar föregående eller innevarande kalenderår i syfte att avgöra nexus, granskar skyldighetsspåraren först dina försäljningsdata för föregående år. Om din butik inte uppfyller tröskelvärdet för nexus under föregående år, granskas det innevarande året.

Om din butik inte uppfyller tröskelvärdet för föregående kalenderår och du inte har någon försäljning för det innevarande kalenderåret, visas inte staten förrän det gjorts minst en försäljning under det innevarande året.
Pågående 12-månaders period I stater som beaktar en pågående 12-månaders period i syfte att avgöra nexus, granskar skyldighetsspåraren dina försäljningsdata från de senaste tolv månaderna. På den första dagen i varje månad tas den äldsta månaden bort från den granskade perioden och den senaste månaden läggs till.
Föregående kalenderår I stater som beaktar föregående kalenderår för att avgöra nexus, granskar skyldighetsspåraren din försäljning från föregående år. Om din butik inte uppfyller tröskelvärdet för nexus under föregående år granskas inte dina försäljningsdata igen förrän det innevarande året är över.
Föregående fyra skattekvartal I stater som beaktar de föregående fyra kalenderkvartalen i syfte att avgöra nexus, granskar skyldighetsspåraren din försäljning för de föregående fyra kvartalen. På den första dagen i varje nytt kvartal tas det äldsta kvartalet bort från den granskade perioden och det senaste kvartalet läggs till.

Marknadsplatser

En marknadsplats är en webbplats där flera försäljare erbjuder sina produkter. Vissa stater inkluderar försäljning på marknadsplatser i syfte att avgöra ekonomisk nexus, medan andra inte gör det. Tabellen över skattereferens för stater ger information om skatteregler för varje stat, inklusive huruvida marknadsplatser ingår i nexusberäkningen.

Följande marknadsplatser kan beaktas vid avgörande av ekonomisk nexus, beroende på statlig lagstiftning:

Lista över marknadsplatser
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

Granska dina skattskyldigheter

Du kan granska dina skattskyldigheter genom att gå till Inställningar > Skatter i din Shopify-administratör och välja USA. En förhandsgranskning av dina skattskyldigheter visas ovanför de stater där du är registrerad för att hämta in skatt. Om din försäljning till specifika stater anger en potentiell skattskyldighet visar avsnittet för skattskyldigheter staten, orsaken till den potentiella skyldigheten och datumet för den potentiella skyldigheten. Om du vill ha mer information kan du gå till sidan Hantera skyldighet för omsättningsskatt genom att klicka på Visa alla skyldigheter.

På sidan Hantera skyldighet för omsättningsskatt kan du se till vilka stater du sålt. Välj vilka stater du vill granska genom att använda menyn högst upp på sidan.

 • Åtgärd krävs anger stater där potentiell skattskyldighet har identifierats. De stater som listas här är de stater där du kan ha fysisk nexus från en plats eller ekonomisk nexus från försäljning till den staten. Om det finns listade stater i avsnittet Åtgärd krävs kan du behöva börja debitera och remittera skatt där.
 • Övervakning krävs anger stater där du inte har en plats och din försäljning inom Shopify, inklusive marknadsplatser där det krävs enligt statlig lagstiftning, har uppnått minst 80 % av den statens tröskelvärde för ekonomisk nexus. Om det finns listade stater i avsnittet Övervakning krävs ska du granska din försäljning till den staten och beakta försäljning som inte behandlades av Shopify.
 • Ingen åtgärd krävs anger stater där du inte har en plats och din försäljning inom Shopify, inklusive marknadsplatser där det krävs enligt statlig lagstiftning, ligger under 80 % av den statens tröskelvärde för ekonomisk nexus.

Hantera dina potentiella skattskyldigheter

Om en stat listas på sidan Hantera skyldighet för omsättningsskatt som en potentiell skattskyldighet, bör du noggrant granska lagstiftningen för omsättningsskatt i den staten. Länkar till statliga skattemyndigheter listas i tabellen över skattereferens för stater. Om du inte är säker på om din butik har fysisk eller ekonomisk nexus i en stat, ska du rådgöra med en skatterådgivare eller kontakta statens skattemyndighet.

Om du har fastställt att du behöver debitera omsättningsskatt i en stat kan du ställa in skatteinhämtning från sidan Hantera skyldighet för omsättningsskatt. Innan du börjar ska du se till att du är registrerad hos statens skattemyndighet för att debitera och remittera omsättningsskatt.

Steg:

 1. Leta reda på staten på sidan Hantera skyldighet för omsättningsskatt och klicka sedan på Börja hämta in skatt.
 2. I ID för omsättningsskatt anger du ditt ID för omsättningsskatt. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett ID för omsättningsskatt men inte har ett än. Du kan uppdatera det när du tar emot ditt ID för omsättningsskatt.
 3. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis