Registreringsbaserade skatter i EU

Om du redan använder Shopify för att sälja i USA kan du uppdatera dina skatteinställningar i USA för att återspegla dina skatteregistreringar. Denna förändring påverkar inte hur omsättningsskatt dras från din butik.

När du uppdaterar dina skatteinställningar blir du ombedd att ange ett skatteregistreringsnummer. När det har lagts till ställer Shopify automatiskt in de skattesatser som gäller för de områden du har registrerat dig för. Om du inte är registrerad för att ta upp omsättningsskatt i några stater som för närvarande är listade i dina skatteinställningar, kan du ta bort dem.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i din Shopify-administratör men kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-support om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du behöver hjälp med att förstå dina skatteförpliktelser.

Måste jag registrera mig för att debitera skatt?

Det beror på. I allmänhet är du skyldig att ta ut skatt i alla amerikanska delstater där du både har ekonomisk nexus och säljer skattepliktiga varor eller tjänster.

För mer information, se amerikanska skattereferensen. Om du är osäker på om du behöver registrera dig för ett skattekonto så kan du kontakta amerikanska skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Vad är ett ID för omsättningsskatt? Behöver jag ett?

Ett momsregistreringsnummer är ett nummer som du får av din statliga skattemyndighet efter det att du registrerat dig hos dem för att samla in skatt. Detta nummer utfärdas av delstater för att du ska kunna debitera skatt där.

Du behöver endast ett momsregistreringsnummer om du bestämmer dig för att du ska debitera skatt i ett visst delstat.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig?

Vanligtvis måste du registrera dig om du har ekonomisk nexus i en delstat. Vad som utgör en nexus kan variera för varje delstat. Vissa delstater kräver att du registrerar och samlar in skatter endast om ditt företag är fysiskt placerat inom den delstaten, medan andra kan kräva att du registrerar dig baserat på distributionscenter eller annonsering inom dessa delstater.

Kontakta skattemyndigheten för att bekräfta om du behöver registrera dig för att samla in skatter om du har en betydande närvaro i en delstaten. För mer information, se amerikansk skattereferens.

Jag måste registrera mig. Vad ska jag göra?

Om du behöver registrera dig för att debitera statliga skatter kan du göra det på den delstatens webbplats.

När du har avslutat din registrering ska du lägga till ditt ID-nummer för skatt på sidan Skatter och tullavgifter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
 3. Klicka på Inhämta försäljningsskatt i avsnittet Regioner där du inhämtar skatt.
 4. Välj en region eller en stat där du är registrerad.
 5. I ID för omsättningsskatt anger du ditt ID för omsättningsskatt. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett ID för omsättningsskatt men inte har ett än. Du kan uppdatera det när du tar emot ditt ID för omsättningsskatt.
 6. Valfritt: om ditt företag finns i en stat där skattelagstiftningen gällande frakt varierar, kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

  1. Klicka på Avancerade alternativ.
  2. Välj om du vill tillämpa skatt på frakt under Skatt på frakt.
 7. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

 8. Valfritt: Lägg till fler regioner och kontonummer genom att klicka på Hämta in omsättningsskatt.

Du kan radera eller ändra din registrering eller dina kontonummer med knappen ... intill namnet på staten och kontonumret i avsnittet Regioner där du inhämtar skatt.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja. Om du vill veta mer om hur amerikanska skatteundantag påverkas när du uppdaterar, se Skatteundantag.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-supporten kan hjälpa dig med hur du ändrar dina inställningar, men kan inte ge dig råd om ifall du ska ändra dina inställningar. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos skattebyråer och debitera dina kunder skatter är din bästa resurs en lokal expert, till exempel en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också kontakta enskilda skattemyndigheter direkt.

Vad behöver jag veta om Brexit?

Om du säljer till kunder i Storbritannien är det bästa sättet att få information om hur Brexit påverkar ditt företag genom att kontakta en lokal skatterådgivare. Som en startpunkt är följande några av de nya lagarna som gäller för handlare vid försäljning till kunder i Storbritannien:

 • Du kan behöva ett brittiskt EORI-nummer.
 • Den brittiska lagstiftningen om moms som trädde i kraft den 1 januari 2021 leder till nya momskrav för försäljning som är lika med eller lägre än 135 GBP.
  • Om du säljer varor för 135 GBP eller mindre måste du registrera dig för moms i Storbritannien. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms på din försäljning till kunder i Storbritannien.
  • Om du säljer varor för över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller inte moms på din försäljning till kunder i Storbritannien. Om du vill kan du debitera din kund för moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund får betala extra medel vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.

Läs mer om vad Brexit innebär för ditt företag.

Vad behöver jag veta om försäljning inom EU?

När handlare utanför EU levererar ordrar till kunder i EU-medlemsländer gäller följande import- och tullregler:

 • För ordrar som motsvarar eller underskrider 150 EUR tillämpas moms.
 • För ordrar som överstiger 150 EUR tillämpas importmoms och tull.

Om du inte tar upp moms och tullavgifter under betalningsprocessen kommer dina kunder betala detta till budföretaget vid leverans.

Om du vill ta upp moms vid betalning i kassan måste du ansöka om ett momsregistreringsnummer. EU har infört Schemat för Import One-Stop Shop (IOSS) som en hjälp vid ansökan om momsregistreringsnummer, bokföring av försäljning och remittering av moms. Om du inte är säker på om du ska ansöka om IOSS ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

När du har fått ditt IOSS-nummer måste du lägga till det i din skatteregistrering i din Shopify-administratör. Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering ska du se till att du har ställt in en leveransprofil för Europeiska unionen.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Hantera.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Leverans till EU intill Moms på försäljning till EU.
 4. Från Registreringsland väljer du det land där du registrerade dig för IOSS.
 5. Ange ditt IOSS-nummer i IOSS-momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.

Jag har uppdaterat mina skatteinställningar. Varför får jag olika skattebelopp?

I vissa beställningar kan det hända att det förekommer en liten variation i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Avvikelsen beror på att skattebeloppen avrundas på en radobjektsnivå snarare än på en fakturanivå. Du kan lära dig mer om avrundning av beräkningar i Hantera skatter i USA.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis