Storbritanniens skatter och Brexit

Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Den här ändringen kan göra att det är nödvändigt att granska och uppdatera dina skatteprocesser om du är något av följande:

 • En brittisk handlare - du är en handlare vars företag är beläget i Storbritannien.
 • En handlare i EU - du är en handlare vars företag är beläget i ett annat EU-land än Storbritannien.
 • En handlare som inte är medlem i EU - du är en handlare vars företag är beläget i ett land utanför Storbritannien och EU.

Om du är en handlare i Storbritannien och säljer till kunder i EU-länder eller om du är en handlare i EU och säljer till kunder i Storbritannien, finns det förändringar som påverkar flera aspekter av ditt företag.

Moms

Det finns nya brittiska momslagar som trädde i kraft den 1 januari 2021. Dessa nya lagar påverkar både EU-baserade och icke EU-baserade handlare som säljer till kunder i Storbritannien.

Handlare från EU drar fördel av förenklade procedurer som tar bort behovet av att registrera sig för moms vid försäljning till kunder i andra medlemsländer, om inte försäljningen till kunder i den medlemsstaten överskrider ett visst tröskelvärde. Nedanför denna tröskel behöver handlare endast registrera sig för ett momsregistreringsnummer i sina egna regioner eller inte alls.

Efter övergångsperioden kan brittiska handlare som säljer till kunder i EU och EU-handlare som säljer till kunder i Storbritannien inte använda dessa förenklade procedurer. Handlare som säljer mellan Storbritannien och EU-länder kan behöva ha momsregistrering i ytterligare länder.

Ändringar och krav för brittiska, europeiska och icke-europeiska säljare
Handlarens plats Ändringar och krav
Storbritannien Försäljning av varor från brittiska handlare till kunder inom EU har blivit export (sändning av varor från ett land eller en tullunion till ett annat land eller en tullunion) snarare än avsändningar (sändning av varor från en EU-medlemsstat till en annan EU-medlemsstat).

Brittiska handlare kan bli tvungna att registrera sig för moms och redovisa importmoms i EU.

Momsregistreringar kan krävas i flera EU-medlemsländer beroende på ett antal faktorer, inklusive (men inte begränsat till) din leveranskedja, dina kunders plats och var varorna levereras.
Europeiska unionen Försäljning av varor från handlare i EU till brittiska kunder har blivit import (mottagande av varor till ett land eller en tullunion från ett annat land eller en tullunion) snarare än förvärv (mottagande av varor från en EU-medlemsstat till en annan EU-medlemsstat).

Den brittiska lagstiftningen om moms som trädde i kraft den 1 januari 2021 leder till nya momskrav för försäljning som är lika med eller lägre än 135 GBP.
 • Enligt de nya lagarna måste du registrera dig för moms i Storbritannien vid försäljning av varor för 135 GBP eller lägre. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms på din försäljning till kunder i Storbritannien.
 • För försäljning av varor över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms inte på din försäljning till kunder i Storbritannien. Om du vill kan du debitera kunden moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund betalar moms och tullar vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.
Utanför Storbritannien och EU De nya brittiska momslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2021 gäller för försäljning av varor från handlare i icke EU-länder till kunder i Storbritannien. Handlare i icke EU-länder som säljer till kunder i Storbritannien kan behöva registrera sig för moms i Storbritannien.

Den brittiska lagstiftningen om moms som trädde i kraft den 1 januari 2021 leder till nya momskrav för försäljning som är lika med eller lägre än 135 GBP.
 • Om du säljer varor för 135 GBP eller mindre måste du registrera dig för moms i Storbritannien. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms på din försäljning till kunder i Storbritannien.
 • Om du säljer varor för över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms inte på din försäljning till kunder i Storbritannien. Om du vill kan du debitera din kund för moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund får betala extra medel vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.

Momsberäkning i Nordirland

Under Brexit har Nordirland (NI) antagit en dubbel status och räknas som en del av både de europeiska och de brittiska skatteordningarna.

Om du använder registreringsbaserade skatteinställningar beräknas moms baserat på orderns ursprung och destination. Brittisk moms gäller för ordrar från Storbritannien till kunder i Nordirland. Europeisk moms gäller för ordrar från EU till kunder i NI.

Momstillämpning för Storbritannien och Nordirland
Orderursprung Orderdestination Moms tillämpas i kassan
Storbritannien Storbritannien Om du har en brittisk momsregistrering debiteras brittisk moms.
Nordirland Om du har en brittisk momsregistrering debiteras brittisk moms.
Europeiska unionen Moms debiteras inte.
Nordirland Storbritannien Om du har en brittisk momsregistrering debiteras brittisk moms.
Nordirland Om du har en brittisk momsregistrering debiteras brittisk moms.
Europeiska unionen EU-moms tas ut om du har momsregistrering i EU.
Europeiska unionen Storbritannien Momsavgifter är beroende av kostnaden för ordern och om du har en brittisk momsregistrering.

 • Om du inte har en brittisk momsregistrering debiteras inte moms.
 • Om du har en brittisk momsregistrering och ordern är över 135 GBP, debiteras inte moms.
 • Om du har en brittisk momsregistrering och ordern är lika med eller mindre än 135 GBP, debiteras brittisk moms.
Nordirland
 • Om du har en EU-registrering för One Stop Shop (OSS) eller en NI-momsregistrering debiteras moms i Storbritannien.
 • Om du har en inhemsk momsregistrering gäller lokal moms för EU.
 • Om du inte är registrerad inom EU så debiteras inte moms.
Europeiska unionen EU-moms tas ut om du har momsregistrering i EU.

Från och med den 1 juli gäller inte längre enskilda landströsklar. Istället kommer ett enda tröskelvärde att gälla för hela EU.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms nivån av om du kommer upp till registreringströskeln.
  • Om din kombinerade försäljning till alla andra EU-medlemsländer är mindre än totalt 10 000 EUR debiterar du momssatsen för din egen region.
  • Om din kombinerade försäljning till alla andra EU-medlemsländer ligger på totalt 10 000 EUR eller mer, kan du använda momssatsen i kundens hemland för all försäljning till andra länder eller regioner.

Ett nytt Schema för One-Stop Shop (OSS) är tillgängligt med start den 1 juli 2021. OSS-schemat låter handlare ta upp och remittera moms för försäljning i alla EU-medlemsländer, snarare än att registrera varje medlemsland enskilt.

Handlare med platser i Nordirland använder OSS, inte Import One-Stop Shop-systemet (IOSS).

Uppdatera dina skatteinställningar

De uppdateringar som du behöver göra beror på hur du för närvarande hanterar dina skatter.

Registreringsbaserade skatteinställningar

Om du använder registreringsbaserade skatteinställningar kommer dina befintliga registreringar att uppdateras automatiskt. Nya registreringar kommer inte automatiskt att läggas till och du kommer inte att varnas om du behöver registreringar i andra länder. Om du inte är säker på var du är skyldig att registrera dig ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

Äldre skatteinställningar

Om du inte ännu har migrerat till registreringsbaserade skatteinställningar kommer dina befintliga skatteinställningar inte att uppdateras. Om du uppdaterar dina skatteinställningar ska du antingen uppdatera till att använda registreringsbaserade skatteinställningar eller uppdatera dina skattesatser manuellt. Uppdatering till registreringsbaserade skatteberäkningar är en permanent förändring som inte kan ångras.

Skattetjänster

Om du använder Avalara för att hantera din skatt kommer dina skatteinställningar att uppdateras där. Nya registreringar kommer inte att läggas till automatiskt. Om du inte är säker på var du är skyldig att registrera dig ska du kontakta en lokal skatterådgivare. Om du har frågor om detaljerna ska du kontakta Avalaras supportteam.

Faq

Var kan jag få mer information om Brexit?

Det bästa sättet att få information om hur Brexit påverkar ditt företag är att kontakta en lokal skatterådgivare. Om du är baserad i Storbritannien har GOV.UK en serie meddelanden och en övergångsguide som du kan hänvisa till.

Vad är en skatterepresentant? Behöver jag en?

Skatterepresentanter är lokala företag eller personer som representerar dig när du arbetar med de lokala skattemyndigheterna. De är ansvariga för hanteringen av din skatterapportering och, i vissa fall, momsskulder.

Vissa EU-medlemsländer kräver att du har en lokal representant om ditt företag inte är baserat i en EU-medlemsstat och du säljer till kunder där. Efter den 1 januari 2021 kan brittiska handlare vara tvungna att utse en skatterepresentant när de säljer till kunder i EU. Alla EU-medlemsländer behöver inte ha en skattrepresentant och kraven kan vara lägre för e-handelsförsäljare.

Om du inte är säker på om du behöver utse en skatterepresentant i en EU-medlemsstat kan du kontakta dess skattemyndighet eller en lokal skatterådgivare.

Behöver jag ett nytt EORI-nummer?

Det beror på. Ett Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI) är ett ID-nummer som används för att spåra och registrera tullauktoriseringar, godkännanden och beslut. Tidigare kunde ett EORI-nummer användas för skattemyndigheter i både Storbritannien och EU-medlemsländer. Efter 1 januari 2021 krävs separata EORI-nummer för Storbritannien och EU.

Om du importerar varor till EU och du inte har ett EORI-nummer eller om du har ett EORI-nummer som börjar med GB och som utfärdades av Storbritannien, måste du ansöka om ett EORI från EU. Kontakta landets skattemyndighet om du behöver ett EORI-nummer för en EU-medlemsstat.

Om du importerar varor till Storbritannien och du inte har ett EORI-nummer eller om du har ett EORI-nummer utfärdat av en annan EU-medlemsstat, måste du registrera dig för ett EORI från Storbritannien. Du kan registrera dig för ett brittiskt EORI-nummer med Brittiska skatte- och tullmyndigheten.

Om du inte är säker på om du behöver ett nytt EORI-nummer ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

Jag säljer digitala produkter, påverkar detta mig?

Det beror på. Momssystemet Mini One Stop Shop (MOSS) har två varianter. Unionens system är tillgängligt för företag som är etablerade i EU eller med minst en filial i en EU-medlemsstat. Systemet icke-union är tillgängligt för företag som inte är etablerade inom EU och som inte har några filialer i EU-medlemsstater.

Om du för närvarande använder MOSS-systemet för att sälja digitala produkter ska du kontakta din skattemyndighet eller en lokal skatterådgivare för att avgöra hur du ska registrera dig för ett momsregistreringsnummer.

Hur debiterar jag moms i Storbritannien om ordern är över 135 GBP?

Gör något av följande om du behöver debitera skatt för alla ordrar som lagts från Storbritannien, inklusive de över 135 GBP:

Du kan inte använda en ändrad skattesats för att debitera brittisk moms för ordrar över 135 GBP.

Behöver jag ändra mina regler och villkor?

Troligen. Efter den 1 januari 2021 kan importmoms och -taxor komma att debiteras för dina produkter när du importerar eller exporterar varor mellan Storbritannien och EU-medlemsländer. De två mest populära kommersiella termerna internationellt, eller Incoterms, är:

 • Levereras med betald tullavgift (DDP). Denna term indikerar att säljaren tar på sig ansvaret för eventuella importkostnader, såsom moms och tullavgifter, som kan behöva betalas när varorna korsar gränsen. Det här alternativet gör att din kund inte behöver betala oväntade avgifter eller skatter vid mottagande av varorna, men DDP kräver att du hanterar importprocessen och kan kräva att du registrerar dig för moms.
 • Levereras på plats (DAP). Även kallat Obetald tull för leverans (DDU). Denna term indikerar att säljaren endast tar ansvar för att leverera produkten och ålägger kunden att betala alla importkostnader, till exempel moms, tullavgifter och clearingavgifter. Det här alternativet kan förhindra att du behöver hantera importen, men DAP skapar oväntade kostnader för din kund och kan leda till fördröjda eller returnerade leveranser.

Du ansvarar för att bestämma vilka Incoterms du använder, men i de flesta EU-medlemsländer är du skyldig att se till att din kund är medveten om alla avgifter och skatter som de kan vara ansvariga för.

Vad är ett HS-nummer? Hur lägger jag till ett?

Ett HS-nummer i ett harmoniserat system är ett sätt att identifiera produkter som levereras internationellt, så att skatter och taxor kan tillämpas korrekt på leveranser. Världstullorganisationen erbjuder resurser för att lära sig mer om systemet och du kan söka för att hitta din produkts HS-nummer här.

När du känner till din produkts HS-nummer kan du lägga till det i din Shopify-admin.

Vad behöver jag veta om ändringar i EU:s moms?

Om du säljer till kunder inom EU kan du behöva ta upp moms. Om du för tillfället befinner dig utanför EU och säljer till kunder inom EU behöver du inte ta upp moms för ordrar under 22 EUR. Kontakta skattemyndigheten i landet eller regionen där dina kunder finns eller en lokal skatteexpert, om du inte vet om du är skyldig att ta upp moms för kunder inom EU.

Efter den 1 juli 2021 är ordrar på 150 EUR eller mindre momspliktiga, och för ordrar på över 150 EUR tillkommer importskatt och tullavgifter. Om du inte tar upp moms och tullavgifter under betalningsprocessen kommer dina kunder betala detta till budföretaget vid leverans.

EU har infört Schemat för Import One-Stop Shop (IOSS) som en hjälp vid ansökan om momsregistreringsnummer, bokföring av försäljning och remittering av moms. Om du inte är säker på om du ska ansöka om IOSS ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis