Britiske avgifter og Brexit

Overgangsperioden for Brexit ble avsluttet 31. desember 2020. Som et resultat av dette gjelder nye regler for salg mellom Storbritannia og EU fra den 1. januar 2021. Denne endringen kan kreve at du gjennomgår og oppdaterer skatteprosessene dine dersom du er en av følgende:

 • En britisk forhandler - du er en forhandler med en bedrift lokalisert i Storbritannia.
 • En forhandler i EU - du er en forhandler med en bedrift lokalisert i et av EUs medlemsland, som ikke er Storbritannia.
 • En forhandler utenfor EU - du er en forhandler med en bedrift lokalisert i et land utenfor Storbritannia og EU.

Hvis du er en britisk forhandler og du selger til kunder i EUs medlemsland, eller dersom du er en forhandler i EU og selger til kunder i Storbritannia, vil det være endringer som kan påvirke flere ulike aspekter av virksomheten.

MVA

Den 1. januar 2021 trådte ny britisk MVA-lovgivning i kraft. Denne nye lovgivningen kan påvirke forhandlere både innenfor og utenfor EU som selger til britiske kunder.

EU-forhandlere drar nytte av forenklede prosedyrer som ikke krever MVA-registrering for salg til kunder i andre medlemsland, med mindre salgene deres til kunder i denne medlemsstaten overstiger en gitt grense. Under denne grensen må forhandlere bare registrere seg for et MVA-nummer i sin egen region, eller ikke i det hele tatt.

Etter overgangsperioden kan ikke britiske forhandlere som selger til EU-kunder og forhandlere i EU som selger til britiske kunder bruke disse forenklede prosedyrene. Forhandlere som selger mellom Storbritannia og EU-land kan måtte registrere seg for MVA i flere land.

Endringer og krav for selgere i Storbritannia, EU og utenfor EU
Forhandlerens lokalisasjon Endringer og krav
Storbritannia Salg av varer fra britiske forhandlere til kunder i EU har blitt eksport (sending av varer fra et land eller en tollunion til utenfor dette landet eller tollunionen), og ikke overføringer (sending av varer fra et medlemsland i EU til et annet medlemsland i EU).

Britiske forhandlere kan være nødt til å registrere seg for MVA og ta høyde for importavgifter i EU.

MVA-registreringer kan være nødvendig på tvers av flere medlemsland i EU, avhengig av flere ulike faktorer, inkludert (men ikke begrenset til) leverandørkjeden din, plasseringen til kundene, og hvor varene leveres.
EU Salget av varer fra forhandlere i EU til kunder i Storbritannia har blitt importer (mottak av varer inn i et land eller en tollunion fra utenfor landet eller tollunionen), og ikke anskaffelser (mottak av varer fra ett EU-land til et annet EU-land).

Britiske MVA-lover som trådte i kraft 1. januar 2021 fører til nye MVA-krav for salg som tilsvarer eller er under 135 GBP.
 • Under den nye lovgivningen vil salg av varer som tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP kreve at du registrerer deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia.
 • For salg av varer over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA ikke bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler MVA og tollplikter ved mottak. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.
Utenfor Storbritannia og EU De nye britiske MVA-lovene som trådte i kraft 1. januar 2021 gjelder for salg av varer fra forhandlere utenfor EU til britiske kunder. Forhandlere utenfor EU som selger til britiske kunder kan måtte registrere seg for MVA i Storbritannia.

Britiske MVA-lover som trådte i kraft 1. januar 2021 fører til nye MVA-krav for salg som tilsvarer eller er under 135 GBP.
 • Hvis salget av varer tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP må du registrere deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia.
 • Hvis salget av varer er over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du bruker registreringsbaserte skatter og er MVA-registrert i Storbritannia, vil MVA ikke bli lagt til salgene dine til kunder i Storbritannia. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler tilleggskostnader ved levering. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.

MVA-beregning for Nord-Irland

Under Brexit har Nord-Irland (NI) fått en dobbeltstatus, og anses som en del av både EU og MVA-skatteregimene.

Hvis du bruker registreringsbaserte skatteinnstillinger beregnes MVA på bestillingens opprinnelse og destinasjon. Britisk MVA gjelder for bestillinger fra innenfor Storbritannia til kunder i Nord-Irland. EU-MVA gjelder for bestillinger fra innenfor EU til kunder i NI.

MVA-søknad for Storbritannia, EU og NI
Bestillingsopprinnelse Bestillingsdestinasjon MVA lagt til i kassen
Storbritannia Storbritannia Hvis du har en britisk MVA-registrering blir det belastet britisk MVA.
Nord-Irland Hvis du har en britisk MVA-registrering blir det belastet britisk MVA.
EU MVA er ikke belastet.
Nord-Irland Storbritannia Hvis du har en britisk MVA-registrering blir det belastet britisk MVA.
Nord-Irland Hvis du har en britisk MVA-registrering blir det belastet britisk MVA.
EU Hvis du har en MVA-registrering i EU blir det belastet EU-MVA.
EU Storbritannia MVA-belastninger avhenger av kostnaden for bestillingen og hvorvidt du er registrert for MVA i Storbritannia.

 • Hvis du ikke har en britisk MVA-registrering blir det ikke belastet MVA.
 • Hvis du har en britisk MVA-registrering og bestillingen er over 135 GBP, blir det ikke belastet MVA.
 • Hvis du har en britisk MVA-registrering og bestillingen er på eller under 135 GBP, blir det belastet britisk MVA.
Nord-Irland
 • Hvis du har en One Stop Shop (OSS) EU-registrering eller en NI MVA-registrering belastes britisk MVA.
 • Hvis du har en innenlands MVA-registrering, belastes MVA for EU basert på den lokale satsen.
 • Hvis du ikke har en EU-registrering, belastes ikke MVA.
EU Hvis du har en MVA-registrering i EU blir det belastet EU-MVA.

Fra 1. juli gjelder ikke lenger grensene for enkeltland. I stedet vil en enkeltgrense gjelde for hele EU.

 • For kunder i hjemlandet ditt blir det belastet lokal MVA-sats.
 • For kunder i EU-land utenfor ditt eget vil satsen avgjøres av hvorvidt du overstiger grensen for registrering.
  • Hvis de kombinerte salgene dine til alle andre medlemsland i EU er mindre enn 10 000 EUR totalt, belaster du MVA-satsen for din egen region.
  • Hvis dine kombinerte salg til alle andre EU-medlemsland tilsvarer eller overstiger 10 000 EUR totalt, belaster du MVA-satsen for kundens plassering for alle salg til andre land eller regioner.

Et nytt One-Stop Shop-program (OSS) er tilgjengelig fra 1. juli 2021. OSS-programmet lar forhandlere samle inn og innbetale MVA for salg i alle EU-medlemsland, i stedet for å registrere seg i hvert enkelt land individuelt.

Forhandlere med lokalisasjoner i Nord-Irland bruker OSS, ikke Import One-Stop Shop (IOSS)-programmet.

Oppdatere skatteinnstillingene dine

Hvilke oppdateringer du må gjøre avhenger av hvordan du administrerer skattene dine for øyeblikket.

Registreringsbaserte skatteinnstillinger

Hvis du bruker registreringsbaserte skatteinnstillinger vil de eksisterende registreringene dine automatisk bli oppdatert. Nye registreringer legges ikke til automatisk, og du blir ikke varslet hvis du trenger registrering i andre land. Hvis du ikke er sikker på om du må registrere deg, må du kontakte en lokal skattekonsulent.

Eldre skatteinnstillinger

Hvis du ikke har migrert til registreringsbaserte skatteinnstillinger enda vil ikke de eksisterende skatteinnstillingene dine bli oppdatert. For å oppdatere skatteinnstillingene må du enten oppgradere for å bruke registreringsbaserte skatteinnstillinger, eller oppdatere skattesatsene manuelt. Oppdatering til registreringsbaserte skatteinnstillinger er en permanent endring som ikke kan angres.

Skattetjenester

Hvis du bruker Avalara til å administrere skatter vil skatteinnstillingene dine bli oppdatert der. Nye registreringer blir ikke lagt til automatisk. Hvis du ikke er sikker på om du må registrere deg, må du kontakte en lokal skattekonsulent. Hvis du har spørsmål om detaljene kan du kontakte Avalaras kundestøtteteam.

Vanlige spørsmål

Hvor kan jeg få mer informasjon om Brexit?

Den beste måten å få informasjon om hvordan Brexit påvirker din bedrift på er ved å kontakte en lokal skattekonsulent. Hvis du er basert i Storbritannia finner du en rekke varsler og en overgangsveiledning hos GOV.UK.

Hva er en skatterepresentant? Trenger jeg en?

Skatterepresentanter er lokale selskaper eller personer som representerer deg når du samhandler med lokale skattemyndigheter. De er ansvarlig for administrasjon av skatterapporteringen din og, i noen tilfeller, MVA-belastninger.

Noen medlemsland i EU krever at du har en lokal representant dersom bedriften din ikke er basert i et medlemsland i EU og du selger til kunder der. Etter 1. januar 2021 kan det være at britiske forhandlere må oppnevne en skatterepresentant ved salg til kunder i EU. Ikke alle medlemsland i EU krever en skatterepresentant, og kravene kan være lavere for e-handelsforhandlere.

Hvis du ikke er sikker på om du må oppnevne en skatterepresentant i et av EUs medlemsland må du kontakte deres skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Trenger jeg et nytt EORI-nummer?

Det kommer an på. Et Economic Operator Registration and Identification Number (EORI) er en ID-kode som brukes til å spore og registrere tollautoriseringer, godkjenninger og beslutninger. Tidligere kunne et EORI-nummer brukes for skattemyndighetene i både Storbritannia og andre medlemsland i EU. Etter 1. januar 2021 trenger du separate EORI-numre for Storbritannia og EU.

Hvis du importerer varer til EU og du ikke har et EORI-nummer, eller dersom du har et EORI-nummer som starter med GB og som er utstedt i Storbritannia, må du søke om et EORI for EU. Hvis du trenger et EORI-nummer for et av EUs medlemsland må du kontakte deres skattemyndigheter.

Hvis du importerer varer til Storbritannia og du ikke har et EORI-nummer, eller dersom du har et EORI-nummer utstedt av et annet medlemsland i EU, må du registrere deg for et britisk EORI-nummer. Du kan registrere deg for et britisk EORI-nummer hos HM Revenue and Customs.

Hvis du er usikker på om du trenger et nytt EORI-nummer må du kontakte en lokal skattekonsulent.

Jeg selger digitale produkter, påvirker dette meg?

Det kommer an på. MVA-programmet Mini One Stop Shop (MOSS) har to varianter. Unionvarianten er tilgjengelig for bedrifter som er etablert i EU, eller som har minst én avdeling i et medlemsland i EU. Ikke-unionvarianten er tilgjengelig for bedrifter som ikke er etablert i EU, og som ikke har noen avdelinger i et medlemsland i EU.

Hvis du for øyeblikket bruker MOSS-ordningen til å selge digitale produkter må du kontakte dine skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent for å finne ut hvordan du registrerer deg for et MVA-nummer.

Hvordan belaster jeg MVA i Storbritannia hvis bestillingen er på mer enn 135 GBP?

Hvis du må belaste skatter for alle bestillinger som er lagt inn fra Storbritannia, inkludert de over 135 GBP, gjør du en av følgende:

Du kan ikke bruke en endret skattesats til å belaste MVA i Storbritannia for bestillinger over 135 GBP.

Må jeg endre vilkår og betingelser?

Sannsynligvis. Etter 1. januar 2021 kan det være at import-MVA og tollavgifter må belastes produktene dine når du importerer eller eksporterer varer mellom Storbritannia og medlemsland i EU. De to mest populære internasjonale handelsvilkårene, eller incoterms, er:

 • Delivered Duty Paid (DDP). Dette vilkåret indikerer at selgeren tar ansvaret for alle importkostnader, som MVA og tollplikter, som må betales når varene krysser grenser. Dette alternativet gjør at kunden ikke må betale uventede avgifter eller skatter ved mottak av varene, men DDP krever at du administrerer importprosessen, og kan skape registreringsforpliktelser for MVA.
 • Delivered At Place (DAP). Kalles også delivered duty unpaid (DDU). Dette begrepet indikerer at selgeren bare tar ansvar for å sende produktet, og krever at kunden betaler eventuelle importkostnader, som MVA, tollplikter og behandlingsgebyrer. Dette alternativet kan gjøre at du slipper å administrere importprosessen, men DAP skaper uventede kostnader for kunden, og kan føre til forsinkede eller returnerte forsendelser.

Du har ansvar for å avgjøre hvilke incoterms du bruker, men for de fleste medlemsland i EU er du forpliktet til å sikre at kunden din er klar over alle kostnader og avgifter de kan være ansvarlige for.

Hva er en HS-kode? Hvordan legger jeg til en?

En HS-kode (Harmonisert systemkode) er en måte å identifisere produkter som sendes internasjonalt på, slik at avgifter og tariffer beregnes riktig for forsendelser. Verdens tollorganisasjon tilbyr ressurser der du kan få mer informasjon om systemet, og du kan søke for å finne HS-koder for dine produkter her.

Når du kjenner produktets HS-kode kan du legge det til i Shopify-administrator.

Hva trenger jeg å vite om MVA-endringer i EU?

Hvis du selger til kunder i EU, kan du være ansvarlig for å belaste MVA. For øyeblikket, hvis du befinner deg utenfor EU og selger til kunder i EU, kreves det ikke at du samler inn MVA på bestillinger under 22 EUR. Hvis du er usikker på om du må belaste MVA for kunder i EU, må du kontakte lokale skattemyndigheter i kundens land eller region, eller en lokal skatteekspert.

Etter 1. juli 2021 vil bestillinger på eller under 150 EUR bli tillagt MVA, mens bestillinger over 150 EUR vil bli tillagt import-MVA og tollplikter. Hvis du ikke belaster MVA og tollplikter i betalingsprosessen, betaler kunden dem til transportøren ved levering.

For å hjelpe deg med å håndtere kompleksiteten i å registrere seg for et MVA-nummer, rapportere salg og innbetale MVA, introduserer EU Import One-Stop Shop-programmet (IOSS). Hvis du er usikker på om du bør søke om IOSS, må du kontakte en lokal skatteekspert.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis