Sette opp skatter i Nord-Irland

Under Brexit har Nord-Irland (NI) fått en dobbeltstatus, og anses som en del av både EU og MVA-skatteregimene.

Hvis du bruker registreringsbaserte skatteinnstillinger vil MVA bli beregnet basert på bestillingens opprinnelse og destinasjon. MVA i Storbritannia gjelder bestillinger fra Storbritannia til kunder i Nord-Irland, og for bestillinger fra Nord-Irland til kunder i Storbritannia. EU-MVA gjelder for bestillinger fra EU til kunder i Nord-Irland, og for bestillinger fra Nord-Irland til kunder i EU.

Før du starter konfigurasjon av skatter for EU og Storbritannia i Shopify

Du må avgjøre om du må belaste avgifter. Hvis du er usikker, må du rådføre deg med lokale skattemyndigheter eller en skatteekspert. Vanligvis må du registrere deg hos skattemyndighetene i ditt eget land for å belaste MVA i EU hvis du planlegger å selge til land i EU. Hvis salgene dine til kunder i Storbritannia tilsvarer eller overstiger 85 000 GBP innenfor en tolv måneders periode, må du vanligvis registrere deg for å belaste MVA i Storbritannia.

Hvis du overstiger en bestemt salgsterskel inn i et annet EU-land, eller du har en betydelig bedriftstilstedeværelse der, kan det hende du må registrere deg for One-Stop Shop (OSS)-programmet, eller kontakte hver av de relevante myndighetene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav. Hvor du er registrert for å samle inn MVA avgjør satsene du belaster kundene.

 • For kunder i hjemlandet ditt blir det belastet lokal MVA-sats.
 • For kunder i andre EU-land enn ditt eget, avgjøres satsen av hvorvidt du overstiger registreringsterskelen på 10 000 EUR.
  • Hvis du ikke overstiger grensen blir den lokale MVA-satsen belastet. For å belaste din lokale skattesats til kunder i EU må du bruke unntaket for mikrobedrifter.
  • Hvis du overstiger grensen vil MVA-satsen til kundens land bli belastet. For å belaste mottakerlandets MVA-sats, må du registrere deg for et MVA-nummer hos OSS eller i det aktuelle landet.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte skattemyndighetene i dette landet for å bekrefte om du må registrere deg for å samle inn skatter. Det er ditt ansvar å finne ut om bedriften din overstiger grensen for avstandssalg.

Belast MVA med OSS

One-Stop Shop-programmet, også kalt Union OSS, er for forhandlere med lokalisasjoner i EU og NI hvis salg til kunder i andre EU-medlemsland krever at de belaster og innbetaler MVA basert på destinasjonsland.

Hvis de årlige salgene dine til alle andre EU-medlemsland er mindre enn 10 000 EUR, kan du gjøre en av følgende:

 • Bruk unntaket for mikrobedrifter til å belaste din lokale MVA-sats.
 • Registrer deg for OSS hvis du vil belaste MVA basert på plasseringen til kundene dine.

Du kan bare bruke OSS hvis butikken din bruker registreringsbaserte skatter. Hvis du ikke har oppdatert innstillingene dine til å bruke registreringsbaserte skatter, må du oppdatere skattesatsene manuelt med lokalisasjonsbaserte skattesatser.

Konfigurer MVA-registreringen din i Storbritannia

Når du har registrert deg hos en skattemyndighet og har MVA-nummer for Storbritannia kan du konfigurere skatter for Storbritannia. Du trenger bare å utføre denne oppgaven én gang.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Storbritannia i seksjonen Land/områder.
 3. I seksjonen MVA-innhenting klikker du på Samle inn MVA.
 4. Angi MVA-nummeret ditt i MVA-nummer. Hvis du har søkt om et MVA-nummer men ikke har fått det enda, lar du feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar nummeret.
 5. Klikk på Samle inn MVA.

Når du har satt opp skatteregioner kan du opprette endrede skattesatser for produkter der standardsatsene for skatt ikke gjelder.

Endrede skattesatser angitt for Storbritannia påvirker bestillinger ved følgende eksempler:

 • Bestillinger som legges inn av en kunde i Storbritannia og som sendes fra Storbritannia, inkludert Nord-Irland
 • Bestillinger som legges inn til eller fra Nord-Irland dersom unntaket for mikrobedrifter er valgt for Nord-Irland, noe som fører til at forhandlerens lokale MVA-sats blir belastet
 • Bestillinger som legges inn fra en kunde i Nord-Irland til en forhandler i et EU-medlemsland dersom Landspesifikk registrering eller One-Stop Shop-registrering brukes, som resulterer i at kundens lokale MVA-sats belastes

Konfigurer MVA-registreringer for EU

Når du har registrert deg hos en skattemyndighet og har et MVA-nummer for EU eller et MVA-nummer for Storbritannia kan du konfigurere EU-avgifter. Du trenger bare å gjøre dette én gang.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk EU i seksjonen Land/områder.
 3. Klikk på Samle inn MVA på siden MVA på salg i EU.
 4. Velg hvordan du er registrert for MVA.

  • Hvis du har registrert deg for OSS-programmet og planlegger å sende inn én enkelt MVA-rapportering for alle salg til kunder i EUs medlemsland, velger du One-Stop Shop-registrering.
  • Hvis butikken din har årlige salg på 10 000 EUR eller mindre og du planlegger å sende en MVA-rapport til dine lokale skattemyndigheter, velger du Unntak for mikrobedrifter. Unntaket for mikrobedrifter er ikke tilgjengelig hvis du har mer enn én MVA-registrering.
  • Hvis du planlegger å sende inn en MVA-rapportering direkte til skattemyndighetene i EU-medlemslandene du sender til, velger du Landspesifikk registrering.
 5. Klikk på Neste.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har valgt One-Stop Shop-registrering velger du Protokoll for Nord-Irland fra landlisten, og angir MVA-nummeret ditt fra landet du er registrert i. Klikk på Innhent MVA. Hvis du har behov for å legge til flere MVA-registreringer, klikker du på Legg til land på siden MVA på salg i EU.
  • Hvis du har valgt Unntak for mikrobedrifter velger du Protokoll for Nord-Irland fra landlisten, og angir MVA-nummeret fra hjemlandet ditt. Klikk på Innhent MVA.
  • Hvis du har valgt Landspesifikk registrering velger du Protokoll for Nord-Irland fra landlisten, og angi deretter MVA-nummeret ditt fra landet du er registrert i. Klikk på Samle inn MVA. Hvis du må legge til flere MVA-registreringer, klikker du på Legg til land på siden MVA på salg i EU.

Når du har satt opp skatteregioner kan du opprette skatteoverstyringer for produkter der standardsatsene for skatt ikke gjelder.

Endrede skattesatser angitt for EU-medlemsland påvirker bestillinger ved følgende eksempler:

 • Bestillinger som legges inn i et EU-medlemsland og som sendes fra et medlemsland i EU, inkludert Nord-Irland.
 • Bestillinger som legges inn fra en kunde i et EU-medlemsland til en forhandler i Nord-Irland dersom Landspesifikk registrering eller One-Stop Shop-registrering brukes, som resulterer i at kundens lokale MVA-sats belastes.

Administrer MVA-registreringene dine

Hvis butikken din er lokalisert i Nord-Irland og du belastet MVA til EU-kunder så snart Brexit-skattelovgivningen trådte i kraft, angis registreringene dine som Landspesifikk registrering. Du kan endre registreringene dine til One-Stop Shop-registrering eller Unntak for mikrobedrifter.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk EU i seksjonen Land/områder.
 3. I seksjonen MVA på salg i EU klikker du på Endre registrering.
 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har registrert deg for OSS-programmet og planlegger å sende inn én enkelt MVA-oppgave for alle salg til kunder i EU-medlemsland, velger du Protokoll for Nord-Irland fra landlisten, velger One-Stop Shop-registrering og angir deretter MVA-nummeret fra landet du er registrert i. Klikk på Innhent MVA.
  • Hvis butikken din gjør årlige salg på 10 000 EUR eller mindre og du planlegger å sende inn en MVA-oppgave til lokale skattemyndigheter, velger du Unntak for mikrobedrifter, velger Protokoll for Nord-Irland fra landlisten, og angir MVA-nummeret fra hjemlandet ditt. Klikk på Innhent MVA.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis