Ställa in skatt i Nordirland

Under Brexit har Nordirland (NI) antagit en dubbel status och räknas som en del av både de europeiska och de brittiska skatteordningarna.

Om du använder registreringsbaserade skatteinställningar beräknas moms baserat på orderns ursprung och destination. Brittisk moms gäller för ordrar från Storbritannien till kunder i Nordirland och på ordrar från Nordirland till kunder i Storbritannien. Europeisk moms gäller för ordrar från Europeiska unionen till kunder i Nordirland och på ordrar från Nordirland till kunder i Europeiska unionen.

Innan du börjar konfigurera europeiska och brittiska skatter i Shopify

Du måste fastställa om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du är osäker. Om du avser att sälja till EU-länder måste du vanligtvis registrera dig hos skattemyndigheten i ditt eget land för att debitera europeisk moms. Om din försäljning till kunder i Storbritannien är lika med eller större än 85 000 GBP inom en 12-månadersperiod måste du vanligtvis registrera dig för att debitera brittisk moms.

Om du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till ett land i EU, eller om du har en betydande företagsnärvaro där, kan du behöva registrera dig för One-Stop Shop-systemet (OSS) eller kontakta var och ett av de relevanta organen och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Var du är registrerad för att ta ut moms avgör de priser som du debiterar dina kunder.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms priset av huruvida du överskrider registreringströskeln på 10 000 EUR.
  • Om du inte överskrider tröskelvärdet gäller din lokala momssats. För att debitera EU-kunder din lokala skattesats måste du använda undantag för mikroföretag.
  • Om du överskrider tröskeln debiteras momssatsen i kundens land. För att debitera destinationslandets momssats måste du registrera dig för ett momsregistreringsnummer med OSS eller med det landet.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om ditt företag når upp till gränsen för distansförsäljning.

Debitera moms med OSS

One-Stop Shop-systemet, även kallat Union OSS, är till för handlare med platser i EU och NI vars försäljning till kunder i andra EU-medlemsländer kräver att de debiterar och remitterar moms baserat på destinationsländer.

Om din årliga försäljning till alla andra EU-medlemsländer är lägre än 10 000 EUR kan du göra något av följande:

 • Använda undantag för mikroföretag för att debitera din lokala momssats.
 • Registrera dig för OSS om du vill debitera moms baserat på dina kunders plats.

Du kan bara använda OSS om din butik använder registreringsbaserade skatter. Om du inte har uppdaterat dina inställningar för att använda registreringsbaserade skatter kan du uppdatera dina skattesatser manuellt genom att använda platsbaserade skattesatser.

Ställ in din momsregistrering för Storbritannien

När du har registrerat dig hos en skattemyndighet och har ditt brittiska momsregistreringsnummer kan du ställa in dina brittiska skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Storbritannien i avsnittet länder/regioner.
 3. I avsnittet för inhämtning av moms, klicka ta upp moms.
 4. Ange ditt momsregistreringsnummer i momsregistreringsnummer. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett momsregistreringsnummer men inte har ett än. Du kan uppdatera det när du får ditt nummer.
 5. Klicka ta upp moms.

När du har ställt in dina skatteregioner kan du skapa åsidosättningar av skatt för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Ändrade skattesatser som angetts för Storbritannien påverkar ordrar i följande exempel:

 • Ordrar som läggs av en kund i Storbritannien och som skickas från Storbritannien, inklusive Nordirland
 • Ordrar som läggs till eller från Nordirland om Undantag för mikroföretag har valts för Nordirland, vilket gör att handlarens lokala momssats debiteras
 • Ordrar som läggs från en kund i Nordirland till en handlare i ett EU-medlemsland om Landsspecifik registrering eller One-Stop Shop-registrering används, vilket gör att kundens lokala momssats debiteras

Ställ in dina momsregistreringar för EU

När du har registrerat dig hos en skattemyndighet och har ditt europeiska momsregistreringsnummer eller ditt brittiska momsregistreringsnummer kan du ställa in dina EU-skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Klicka på Ta upp moms på sidan Moms på försäljning inom EU.
 4. Välj hur du ska vara registrerad för moms.

  • Om du är registrerad för OSS-systemet och du planerar att skicka in en enda momsretur för all försäljning till kunder i EU-medlemsländerna väljer du One-Stop Shop-registrering.
  • Om din butik har en årlig försäljning på 10 000 EUR eller mindre och du planerar att skicka in en momsretur till din lokala skattemyndighet väljer du Undantag för mikroföretag. Undantag för mikroföretag är inte tillgängligt om du har mer än en momsregistrering.
  • Om du planerar att skicka in en momsretur direkt till skattemyndigheterna i EU-medlemsländer som du levererar till väljer du Landsspecifik registrering.
 5. Klicka på Nästa.

 6. Gör något av följande:

  • Om du har valt One-Stop Shop-registrering väljer du Nordirland-protokollet från landslistan och anger sedan ditt momsregistreringsnummer från det land där du är registrerad. Klicka på Ta upp moms. Om du behöver lägga till ytterligare momsregistreringar klickar du på Lägg till land på sidan Moms på försäljning inom EU.
  • Om du har valt Undantag för mikroföretag väljer du Nordirland-protokollet från landslistan och anger sedan ditt momsregistreringsnummer från ditt hemland. Klicka på Ta upp moms.
  • Om du har valt Landsspecifik registrering väljer du Nordirland-protokollet från landslistan och anger sedan ditt momsregistreringsnummer från det land där du är registrerad. Klicka på Ta upp moms. Om du behöver lägga till ytterligare momsregistreringar klickar du på Lägg till land på sidan Moms på försäljning inom EU.

När du har ställt in dina skatteregioner kan du skapa åsidosättningar av skatt för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Ändrade skattesatser som ställts in för EU-medlemsländer påverkar ordrar i följande exempel:

 • Ordrar som läggs i ett EU-medlemsland och som skickas från ett EU-medlemsland, inklusive Nordirland.
 • Ordrar som läggs från en kund i ett EU-medlemsland till en handlare i Nordirland om Landsspecifik registrering eller One-Stop Shop-registrering används, vilket gör att kundens lokala momssats debiteras.

Hantera dina momsregistreringar

Om din butik ligger i Nordirland och du debiterade EU-kunder moms så snart Brexit-skattelagstiftningen trädde i kraft anges dina registreringar som Landsspecifik registrering. Du kan ändra dina registreringar till One-Stop Shop-registrering eller Undantag för mikroföretag.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Klicka på Ändra registrering i avsnittet Moms på försäljning inom EU.
 4. Gör något av följande:

  • Om du har registrerat dig för OSS-systemet och du planerar att skicka in en enda momsretur för all försäljning till kunder i EU-medlemsländer väljer du Nordirland-protokoll från landslistan, väljer One-Stop Shop-registrering och anger sedan ditt momsregistreringsnummer från det land där du är registrerad. Klicka på Ta upp moms.
  • Om din butik säljer för 10 000 EUR eller mindre per år och du planerar att skicka in en momsretur till din lokala skattemyndighet väljer du Undantag för mikroföretag, väljer Nordirland-protokoll från landslistan och anger sedan ditt momsregistreringsnummer från ditt hemland. Klicka på Ta upp moms.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis