การตั้งค่าภาษีในไอร์แลนด์เหนือ

ภายใต้ Brexit ไอร์แลนด์เหนือ (NI) ได้ใช้สถานะแบบสองชั้นและถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบการจัดเก็บภาษีของทั้งสหภาพยุโรปและของสหราชอาณาจักร

หากคุณใช้การตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณโดยอิงจากต้นทางและปลายทางของคำสั่งซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรจะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อจากภายในสหราชอาณาจักรที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าในไอร์แลนด์เหนือและคำสั่งซื้อจากภายในไอร์แลนด์เหนือที่จัดส่งให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อจากภายในสหภาพยุโรปที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าในไอร์แลนด์เหนือและคำสั่งซื้อจากภายในไอร์แลนด์เหนือที่จัดส่งให้ลูกค้าในสหภาพยุโรป

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษากับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้วหากคุณประสงค์ที่จะขายสินค้าให้กับประเทศในสหภาพยุโรป คุณจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรหากคุณมียอดขายจากลูกค้าในสหราชอาณาจักรเท่ากับหรือมากกว่า 85,000 ปอนด์สเตอร์ลิงภายในระยะเวลา 12 เดือน

หากคุณมียอดขายไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรปเกินขีดจำกัดบางอย่าง หรือคุณมีธุรกิจที่สำคัญในประเทศดังกล่าว คุณอาจต้องลงทะเบียนแผน One-Stop Shop (OSS) หรือติดต่อตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละรายและลงทะเบียนกับพวกเขา ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง โดยพื้นที่ที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวกำหนดอัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

 • สำหรับลูกค้าในประเทศภูมิลำเนาของคุณ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • สำหรับลูกค้าในประเทศในสหภาพยุโรปนอกเหนือจากประเทศของคุณ อัตราภาษีที่เรียกเก็บจะขึ้นกับว่ายอดขายของคุณเกินขีดกำจัดการลงทะเบียนที่ 10,000 ยูโรหรือไม่
  • หากไม่เกินขีดจำกัด จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ หากต้องการเรียกเก็บภาษีตามอัตราท้องถิ่นของคุณกับลูกค้าในสหภาพยุโรป คุณจะต้องใช้การยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดย่อย
  • หากเกินขีดจำกัด ระบบจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอัตราของประเทศของลูกค้าของคุณ คุณต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มกับ OSS หรือประเทศปลายทางจึงจะสามารถเรียกเก็บภาษีด้วยอัตราของประเทศนั้นๆ ได้

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาว่าธุรกิจของคุณขายสินค้าเกินขีดจำกัดด้านระยะทางในการขายหรือไม่

เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย OSS

แผน One-Stop Shop หรือที่เรียกว่า Union OSS มีไว้สำหรับผู้ขายซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งในสหภาพยุโรปและไอร์แลนด์เหนือที่ต้องเรียกเก็บและโอนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากประเทศปลายทางเมื่อทำการขายกับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรป

หากยอดขายรายปีของคุณไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ทั้งหมดนั้นน้อยกว่า 10,000 ยูโร คุณจะสามารถเริ่มดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:

 • ใช้การยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดย่อยเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของคุณ
 • ลงทะเบียน OSS หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าคุณ

คุณสามารถใช้ OSS ได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามการจดทะเบียน หากคุณยังไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้งานภาษีตามการจดทะเบียน ให้อัปเดตอัตราภาษีด้วยตนเองโดยใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณสำหรับสหราชอาณาจักร

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและได้รับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรแล้ว คุณสามารถตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักรของคุณได้ โดยการดำเนินการนี้จำเป็นต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหราชอาณาจักร
 3. ในส่วนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ หากคุณขอหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ โดยคุณสามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อได้รับหมายเลขดังกล่าว
 5. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

การกำหนดภาษีเองที่ตั้งไว้สำหรับสหราชอาณาจักรจะมีผลต่อคำสั่งซื้อในตัวอย่างต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรสั่งซื้อและจัดส่งจากสหราชอาณาจักร รวมถึงไอร์แลนด์เหนือ
 • คำสั่งซื้อที่สั่งซื้อจากหรือส่งไปยังไอร์แลนด์เหนือ หากเลือกใช้การยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดย่อยสำหรับไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งส่งผลให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของผู้ขาย
 • คำสั่งซื้อที่ลูกค้าในไอร์แลนด์เหนือสั่งซื้อจากผู้ขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หากใช้การลงทะเบียนเฉพาะประเทศหรือการลงทะเบียน One-Stop Shop ซึ่งจะส่งผลให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของลูกค้า

ตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณสำหรับสหภาพยุโรป

หลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและได้รับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปหรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีในสหภาพยุโรปได้ โดยการดำเนินการนี้จำเป็นต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหภาพยุโรป
 3. ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. เลือกวิธีการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • หากคุณได้จดทะเบียนในแผน OSS และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแบบครั้งเดียวสำหรับรายการขายทั้งหมดที่ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ให้เลือกการจดทะเบียน One-Stop Shop
  • หากร้านค้าของคุณมียอดขายไม่เกิน 10,000 ยูโรต่อปี และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ ให้เลือกการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหากคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่าหนึ่งรายการ
  • หากคุณวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยตรงต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณจัดส่ง ให้เลือกการลงทะเบียนเฉพาะประเทศ
 5. คลิกถัดไป

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณเลือก “การลงทะเบียน One-Stop Shop” ให้เลือก “โปรโตคอลของไอร์แลนด์เหนือ” จากรายชื่อประเทศ จากนั้นจึงป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่คุณลงทะเบียนแล้วคลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เพิ่มประเทศ” ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป
  • หากคุณเลือก “การยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดย่อย” ให้เลือก “โปรโตคอลของไอร์แลนด์เหนือ” จากรายชื่อประเทศ จากนั้นจึงป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากประเทศภูมิลำเนาของคุณแล้วคลิก “เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากคุณเลือก “การลงทะเบียนเฉพาะประเทศ” ให้เลือก “โปรโตคอลของไอร์แลนด์เหนือ” จากรายชื่อประเทศ และให้กรอกหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณของประเทศที่คุณลงทะเบียน แล้วคลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” หากคุณต้องการเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เพิ่มประเทศ” ในหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถ สร้างการกำหนดภาษีเอง สำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

การกำหนดภาษีเองที่ตั้งไว้สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีผลต่อคำสั่งซื้อในตัวอย่างต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสั่งซื้อและจัดส่งจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงไอร์แลนด์เหนือ
 • คำสั่งซื้อที่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสั่งซื้อจากผู้ขายในไอร์แลนด์เหนือ หากใช้การลงทะเบียนเฉพาะประเทศหรือการลงทะเบียน One-Stop Shop ซึ่งจะส่งผลให้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราท้องถิ่นของลูกค้า

จัดการการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในไอร์แลนด์เหนือและคุณเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าในสหภาพยุโรปทันทีที่กฎหมายภาษี Brexit มีผลบังคับใช้ เช่นนั้นการลงทะเบียนของคุณจะถูกป้อนเป็นการลงทะเบียนเฉพาะประเทศ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการลงทะเบียนของคุณเป็นการลงทะเบียน One-Stop Shop หรือการยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดย่อยได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหภาพยุโรป
 3. ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกที่ “เปลี่ยนการลงทะเบียน
 4. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณได้จดทะเบียนในแผน OSS และวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแบบครั้งเดียวสำหรับรายการขายทั้งหมดที่ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ให้เลือก “พิธีสารไอร์แลนด์เหนือ” จากรายชื่อประเทศ แล้วเลือก ”การจดทะเบียน One-Stop Shop” จากนั้นจึงป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากประเทศที่คุณได้จดทะเบียนแล้วคลิก “เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากร้านค้าของคุณมียอดขายปีละ 10,000 ยูโรหรือน้อยกว่านั้นและวางแผนที่จะยื่นแบบแสดงราการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ ให้คุณเลือก “การยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดย่อย” แล้วเลือก “พิธีสารไอร์แลนด์เหนือ” จากรายชื่อประเทศ จากนั้นจึงป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากประเทศภูมิลำเนาของคุณแล้วคลิก “เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี