แอปภาษี

คุณสามารถใช้แอปภาษีจากภายนอกเพื่อจัดการวิธีเรียกเก็บภาษีกับลูกค้าแทนที่จะใช้การตั้งค่าภาษีของ Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงแพลตฟอร์มภาษีของ Shopify และการใช้แอปภาษีของผู้ให้บริการภายนอก

ก่อนที่คุณจะติดตั้งแอปภาษีจากภายนอก โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

  • คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการด้านภาษีก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานแอปจากภายนอกในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ก่อนที่คุณจะติดตั้งแอปภาษี ให้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้กับบริการที่ให้บริการแอปและเตรียมข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบให้พร้อม
  • แอปภาษีจำเป็นต้องใช้ที่อยู่ต้นทางการจัดส่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อคำนวณภาษี ก่อนที่คุณจะติดตั้งแอปภาษี ให้ตรวจสอบยืนยันว่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีที่อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
  • หากแอปภาษีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ระบบจะใช้การตั้งค่าภาษีของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อจัดเก็บภาษีสํารอง ก่อนที่คุณจะติดตั้งแอปภาษี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าภาษีใน Shopify เป็นปัจจุบัน
  • หากร้านค้าของคุณใช้ B2B และมีบริษัทที่มีข้อมูลภาษีที่บันทึกไว้ ระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการแอปภาษีเพื่อคำนวณการยกเว้นภาษี
  • แอปภาษีจะมีการคำนวณภาษีในทุกประเทศและภูมิภาค ซึ่งจะแทนที่การตั้งค่าส่วนใหญ่ในส่วนผู้ดูแล Shopify อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าบางอย่างใน Shopify จะยังคงมีผลเมื่อคุณใช้แอปภาษี:

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี