การเก็บอากรและภาษีนําเข้าระหว่างประเทศในขั้นตอนการชำระเงิน

หากต้องการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงินของร้านค้า ร้านค้าของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกเพื่อคำนวณอากรและภาษีนำเข้าได้

การกำหนดราคา

ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับคำสั่งซื้อที่มีการคำนวณอากรและภาษีนำเข้า ซึ่งจำนวนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนี้จะขึ้นกับอยู่ว่าคุณใช้ Shopify Payments หรือผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก

 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.85% จะใช้กับคำสั่งซื้อที่มีอากรและภาษีนำเข้าที่คำนวณ ณ ขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าที่ใช้ Shopify Payments เป็นช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.85% จะใช้กับคำสั่งซื้อที่มีการใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก เช่น PayPal ตราบใดที่ Shopify Payments เป็นช่องทางหลัก
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 1.5% จะใช้กับคำสั่งซื้อที่มีอากรและภาษีนำเข้าที่คำนวณ ณ ขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าที่ใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นเป็นช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 1.5% จะใช้กับร้านค้าที่ใช้งาน Shop Pay เป็นช่องทางการชำระเงินแบบเร่งด่วน หาก Shopify Payments ไม่ใช่ช่องทางการชำระเงินหลัก

คำสั่งซื้อทุกรายการที่มีการคำนวณอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แม้ว่าจำนวนที่คำนวณได้จะมีค่าเป็น 0 ก็ตาม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในกรณีต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคเดียวกันกับที่ตั้งของร้านค้านั้นๆ
 • คำสั่งซื้อที่จัดส่งระหว่างประเทศสมาชิก EU
 • ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

เรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อคุณเปิดใช้งานการเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าสำหรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อจากภูมิภาคที่คุณมีตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนอากรและภาษีนำเข้า ให้คลิก "ตั้งค่า"
 3. ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการขนส่งและการผสานการงานจากภายนอกของคุณรองรับการจัดส่งสินค้าที่ชำระอากรแล้ว (DDP)
 4. เลือกประเทศหรือภูมิภาคสำหรับจัดส่งที่คุณต้องการเก็บภาษีอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน
 5. ตรวจสอบสินค้าที่ปักธงว่าไม่มี รหัส HS และ ประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคํานวณอากรและภาษีนําเข้าอย่างถูกต้อง
 6. ยืนยันว่าคุณได้อัปเดตนโยบายร้านค้าและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการขายระหว่างประเทศแล้ว
 7. ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการคำนวณภาษีอากรและภาษีระหว่างประเทศในขั้นตอนการชำระเงิน
 8. คลิก “ยอมรับและเปิดใช้งาน

เมื่อตั้งค่าอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว โปรดตรวจสอบงานเพิ่มเติมที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นเพื่อตั้งค่าร้านค้าสำหรับการขายระหว่างประเทศของคุณ

เพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศหรือภูมิภาคต้นทางไปยังสินค้าของคุณ

หากต้องการแสดงภาษีโดยประมาณให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศเห็นในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ คุณควรแก้ไขรายละเอียดสินค้าให้มีบอกประเทศหรือภูมิภาคต้นทางพร้อมพิกัดศุลกากรเพื่อให้คำนวณราคาได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น หากสินค้าไม่มีพิกัดศุลกากร การคำนวณจะอิงตามคำอธิบายและหมวดหมู่ของสินค้าแทน หากสินค้าไม่มีพิกัดศุลกากร การคำนวณจะอิงตามคำอธิบายและหมวดหมู่ของสินค้าแทน หากสินค้าไม่มีพิกัดศุลกากร คำอธิบาย หรือหมวดหมู่ จะไม่มีการคำนวณภาษีอากรและภาษีนำเข้าของสินค้าดังกล่าว แม้ว่าคุณจะตั้งค่าให้คำสั่งซื้อจากประเทศหรือภูมิภาคนั้นมีการเก็บภาษีอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงินแล้วก็ตาม

ประเทศหรือภูมิภาคต้นทางหรือ COO คือที่ที่สร้างหรือประกอบสินค้าให้เป็นรูปแบบหรือมีลักษณะตามสินค้าที่คุณขาย และเป็นที่ที่จำแนกประเภทของสินค้านั้นๆ ด้วยพิกัดศุลกากร ตัวอย่างเช่น คุณขายโต๊ะ ซึ่งผลิตจากไม้จากประเทศแคนาดา กาวจากประเทศเม็กซิโก และสกรูจากประเทศจีน แต่มีการประกอบวัสดุเหล่านี้ขึ้นมาเป็นโต๊ะดังกล่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีนี้ ประเทศหรือภูมิภาคต้นทางจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นที่ที่ทำการประกอบโต๊ะขึ้นมาด้วยวัสดุเหล่านั้น

พิกัดศุลกากรมีไว้เพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่ออธิบายว่าสินค้าคืออะไร โดยทั่วไปแล้ว พิกัดศุลกากรจะมีความยาว 6 หลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรได้จากองค์การศุลกากรโลก

หากต้องการเพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศหรือภูมิภาคต้นทางให้กับสินค้า ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

นำเข้าไฟล์ CSV เพื่อเพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศต้นทาง

หากคุณต้องอัปเดตสินค้าจำนวนมากและทราบพิกัดศุลกากรของสินค้าอยู่แล้ว หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าชิ้นใดยังไม่มีรหัส คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่ออัปเดตสินค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนอากรและภาษีนำเข้า ให้คลิก “จัดการ
 3. ส่งออกไฟล์ CSV แสดงสินค้าที่ยังไม่มีข้อมูล

  1. ในส่วนข้อมูลสินค้า ให้คลิก “อัปเดตด้วย CSV
  2. คลิกที่ส่งออก
  3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแล้วคลิก “ส่งออกสินค้า” ระบบจะส่งไฟล์ CSV ให้คุณในอีเมล
 4. แก้ไขไฟล์ CSV ของคุณโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต เช่น Google ชีต

 5. นำเข้าไฟล์ CSV ที่แก้ไขแล้ว

  1. ในส่วนข้อมูลสินค้า ให้คลิก “อัปเดตด้วย CSV
  2. คลิกที่นำเข้า
  3. เพิ่มไฟล์ของคุณเพื่อนำเข้า โดยการคลิกที่ “เพิ่มไฟล์” หรือลากไฟล์ของคุณไปวางในหน้าต่างนำเข้า
  4. คลิก อัปโหลด
  5. คลิก “นําเข้า” คุณจะได้รับอีเมลเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น

ไฟล์ CSV ภาษีอากรและภาษีนําเข้าจะคล้ายกับไฟล์ CSV อื่นๆ ที่คุณใช้กับ Shopify แต่มีคอลัมน์ที่แตกต่างกัน คอลัมน์ต่อไปนี้จะใช้ใน CSV ภาษีอากรและภาษีนําเข้า

 • แฮนเดิลสินค้า - แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรค แฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น
 • ชื่อสินค้า - คอลัมน์ชื่อไม่บังคับว่าต้องใส่ข้อมูล สามารถเว้นว่างได้
 • SKU ของตัวเลือกสินค้า - รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้ในการติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการติดตามสินค้าคงคลัง
 • ตัวเลือกที่ 1 ชื่อ - หากสินค้ามีตัวเลือก ชื่อของตัวเลือกนั้นจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น สี สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรเป็นชื่อ
 • ค่าตัวเลือกที่ 1 - หากสินค้ามีตัวเลือก ค่าจะแสดงในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น สีดำ สินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็นชื่อเริ่มต้น
 • ชื่อตัวเลือกที่ 2 - หากสินค้ามีตัวเลือกที่สอง ชื่อนั้นจะแสดงในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ขนาด
 • ตัวเลือกที่ 2 ค่า - หากสินค้ามีตัวเลือกที่สอง ค่าของตัวเลือกนั้นจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ใหญ่
 • ตัวเลือกที่ 3 ชื่อ - หากสินค้ามีตัวเลือกที่สาม ชื่อของตัวเลือกนั้นจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น วัสดุ
 • ค่าตัวเลือกที่ 3 - หากสินค้ามีตัวเลือกที่สาม ค่านั้นจะแสดงในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ผ้าฝ้าย
 • ประเทศต้นทาง - ประเทศต้นทางคือที่ที่สร้างหรือประกอบสินค้าลงในรูปแบบที่ขาย ค่าในคอลัมน์นี้จะใช้ในการประมาณอากรและภาษีนําเข้าจากลูกค้าในต่างประเทศ
 • รหัส HS - รหัส HS คือหมายเลขที่แยกประเภทสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ค่าในคอลัมน์นี้จะใช้ในการประมาณอากรและภาษีนําเข้าจากลูกค้าในต่างประเทศ

เพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศหรือภูมิภาคต้นทางบนหน้าสินค้า

หากคุณไม่ได้มีสินค้าจำนวนมากในการอัปเดตและไม่ทราบว่ารหัส HS สินค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มรหัส HS และประเทศหรือภูมิภาคต้นทางได้โดยตรงในหน้าสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ในส่วน “ข้อมูลศุลกากร” ให้เปลี่ยนรายละเอียดสินค้า

  1. เลือกประเทศหรือภูมิภาคของต้นทาง
  2. ป้อนพิกัดศุลกากร หากคุณไม่มีพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าของคุณ ให้ป้อนคำอธิบายสินค้าของคุณเพื่อค้นหารหัสที่เหมาะสม
 4. คลิกบันทึก

ใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศต้นทาง

หากคุณไม่ได้มีสินค้าจำนวนมากให้อัปเดตและทราบรหัส HS สินค้าของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มรหัส HS และประเทศหรือภูมิภาคต้นทางได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. ตรวจสอบสินค้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. คลิก “แก้ไขสินค้า

 4. คลิกที่ “เพิ่มช่อง

 5. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “พิกัดศุลกากร” และ “ประเทศต้นทาง

 6. แก้ไขสินค้าของคุณตามจำเป็น จากนั้นคลิก “บันทึก

หยุดเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถหยุดการเก็บอากรและภาษีในขั้นตอนการชำระเงินในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในแต่ละครั้ง หรือคุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้โดยสิ้นเชิงเพื่อหยุดการเก็บภาษีและอากรสำหรับทุกประเทศและภูมิภาค

ปิดใช้งานการเก็บอากรและภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนอากรและภาษีนำเข้า ให้คลิก “จัดการ
 3. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “จัดการ
 4. เลิกทำเครื่องหมายที่ประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการหยุดเก็บอากรและภาษีนำเข้า
 5. คลิกบันทึก

ปิดใช้งานการเก็บอากรและภาษีนำเข้าในทุกประเทศและภูมิภาค

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนอากรและภาษีนำเข้า ให้คลิก “จัดการ
 3. คลิกปิดใช้งาน
 4. ยืนยันตัวเลือกของคุณ แล้วคลิกปิดใช้งาน

ใช้แอปจากภายนอกคํานวณอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดในการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกได้จาก Shopify App Store เพื่อแสดงค่าประมาณในขั้นตอนการชำระเงินอากรและภาษีนําเข้าของคำสั่งซื้อ แอปเหล่านี้จะใช้รายละเอียดสินค้าของคุณ เช่น ประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้า เพื่อคํานวณอากรและภาษีนําเข้า แอปจากภายนอกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบต่อเนื่องหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. เพิ่มประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรไปยังสินค้าของคุณ
 2. ติดตั้งแอปจาก Shopify App Store ที่คํานวณอากรและภาษีนําเข้า

แอปบางตัวอาจมีขั้นตอนการตั้งค่าเพิ่มเติม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นการใช้งาน โปรดดูที่หน้าแอปใน Shopify App Store หรือติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อขอความช่วยเหลือ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี