การดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินแล้ว คุณจำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบชำระภาษีแล้ว (DDP) เพื่อแจ้งว่าลูกค้าได้ชำระอากรและภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องอัปเดตข้อมูลบางอย่างของร้านค้า เตรียมพร้อมจัดแฟลชเซลล์ หรือปรับปรุงนโยบายด้านการคืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของร้านค้าคุณ ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

ซื้อและใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบ DDP

หลังจากที่คุณเริ่มเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงินแล้ว คุณต้องซื้อและใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบ DDP แทนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ หากคุณเรียกเก็บอากรในขั้นตอนการชำระเงิน แต่ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน ลูกค้าของคุณจะยังคงถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้า ณ จุดนำส่ง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณจะต้องชำระอากรและภาษีนำเข้า 2 ครั้ง

เมื่อมีการเรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ จะมีการเพิ่มรายการอากร ไว้ในรายละเอียดของคำสั่งซื้อดังกล่าว ตรวจสอบยืนยันว่ามีการเก็บอากรและภาษีนำเข้าสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศแต่ละรายการก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า DDP หากคุณจัดส่งคำสั่งซื้อที่มีอากร $0 คุณสามารถใช้ใบจ่าหน้าในการจัดส่งแบบ DDP เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนการชำระเงิน อาจไม่มีการเก็บอากรและภาษีนำเข้า คุณจึงควรใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

หลังจากที่คุณได้รับใบแจ้งหนี้แรกของคุณจากผู้ให้บริการขนส่ง ให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการชำระเงินกับศุลกากรที่เรียกเก็บที่ปลายทางการจัดส่งเพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าอย่างถูกต้อง ทําซ้ำขั้นตอนนี้เป็นระยะๆ หากคุณสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างอากรและภาษีนําเข้าที่เรียกเก็บในขั้นตอนการคํานวณและจํานวนเงินที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานศุลกากร โปรดตรวจสอบการตั้งค่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการคํานวณอากรและภาษีนําเข้าของคุณถูกต้องที่สุด

การสร้างใบแจ้งหนี้การค้า

คำสั่งซื้อระหว่างประเทศทั้งหมดต้องมีใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ คุณสามารถกรอกใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์แบบดิจิทัลที่ออกโดยผู้ให้บริการขนส่งบนเว็บไซต์ของตนเอง คุณจำเป็นต้องสร้างใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ตามคำสั่งซื้อด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคำสั่งซื้อนั้นชำระอากรและภาษีนำเข้าแล้ว ให้ทำเครื่องหมายข้อกำหนดในการจัดส่งในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์เป็น DDP เพื่อบ่งชี้ว่ามีการชำระอากรและภาษีนำเข้าดังกล่าวแล้ว
  • หากคำสั่งซื้อไม่มีอากรและภาษีนําเข้าที่ชำระแล้ว ให้ทำเครื่องหมายข้อกําหนดในการจัดส่งในใบแจ้งหนี้การค้าเป็นการจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร (DDU) หรือการจัดส่งสินค้าที่สถานที่ (DAP) เพื่อบ่งชี้ว่ายังไม่ได้ชําระอากรและภาษีนําเข้า

เพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหว่างอากรและภาษีนำเข้าที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้า กับจำนวนเงินที่หน่วยงานศุลกากรเรียกเก็บ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ของคุณนั้นถูกต้อง เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์และข้อมูลในคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify นั้นตรงกัน โดยพิจารณารายการต่อไปนี้:

  • พิกัดศุลกากร (HS)
  • ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง
  • ราคาหลังใช้ส่วนลด
  • ปริมาณ
  • อากรและภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บแล้ว
  • หมายเลขจดทะเบียนภาษีในพื้นที่ของคุณ หากคุณเก็บภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ

อัปเดตนโยบายการจัดส่งและการแจ้งเตือนของคุณ

หลังจากที่คุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ให้อัปเดตนโยบายการจัดส่งและเทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณทราบถึงนโยบายและค่าบริการในการขายระหว่างประเทศของคุณ

อัปเดตนโยบายการจัดส่งของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไปที่ตั้งค่า > นโยบาย

หากคุณใช้เทมเพลตอีเมลการยืนยันคำสั่งซื้อและการคืนเงินคำสั่งซื้อ อีเมลของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อรวมรายการอากร และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากคุณได้ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลการยืนยันคำสั่งซื้อและการคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณสามารถเพิ่มโค้ดไปยังเทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณเพื่อเพิ่มรายการอากรได้

การเตรียมการสำหรับแฟลชเซลล์

หากคุณจัดแฟลชเซลล์ ลองพิจารณาปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินจนกว่าจะการลดราคาของคุณจะสิ้นสุด หากคุณตัดสินใจที่จะเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินในช่วงการลดราคา ให้ตรวจสอบสินค้าที่คุณขายเพื่อยืนยันว่าสินค้ามีการระบุพิกัดศุลกากร ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง และหมวดหมู่ของสินค้าเรียบร้อยแล้ว การยืนยันว่าคุณได้กรอกข้อมูลเหล่านี้ลงในสินค้าลดราคาของคุณแล้วจะช่วยในการประเมินอากรและภาษีนำเข้าที่จะต้องเสีย

การจัดการการคืนเงิน

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการกับการคืนเงินสำหรับอากรและภาษีนำเข้าได้เอง โปรดพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้หากคุณตัดสินใจที่จะเสนอการคืนเงินสำหรับอากรและภาษีนำเข้า:

  • หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการ คุณจะสามารถคืนเงินอากรและภาษีนำเข้าให้ลูกค้าได้
  • หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่ได้จัดการแล้ว คุณจะสามารถคืนเงินอากรและภาษีนำเข้าให้ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่คืนเงินที่คุณใช้ซื้อใบจ่าหน้าประเภท DDP ให้คุณ

เมื่อคุณคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อที่มีภาษีนําเข้าที่ชําระแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะคืนเงินภาษีแยกจากค่าธรรมเนียมศุลกากรอื่นๆ หรือไม่ คุณควรระงับการคืนเงินภาษีนําเข้าหากเงินที่คุณได้โอนเงินนั้นไม่สามารถกู้คืนได้จากหน่วยงานศุลกากรและคุณไม่ควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวในนามของลูกค้า

โปรดทราบว่าการคืนเงินคำสั่งซื้อเต็มจำนวนป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ลูกค้าโต้แย้งคำสั่งซื้อกับผู้ให้ผู้ให้บริการการชำระเงินของตนได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี