การจัดส่งและ International

ทำความเข้าใจว่าการที่คุณจะจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณตั้งค่าตลาดแห่งใหม่ ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการจัดส่งจะมีผลต่อตลาดของคุณอย่างไร และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตั้งค่าการจัดส่สำหรับตลาดของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี