บริการจัดส่งระหว่างประเทศกับ Shopify

Shopify มีบริการสำหรับบางประเทศโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการจัดส่งระหว่างประเทศ

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย คุณสามารถใช้ Shopify Shipping เพื่อช่วยจัดส่งระหว่างประเทศได้

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณอาจใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานของคุณ

Shopify Shipping

Shopify Shipping ช่วยให้คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยตรง ซึ่งจะช่วยสร้างป้ายจ่าหน้าโดยใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงช่วยให้คุณกรอกแบบฟอร์มศุลกากรที่อาจต้องกรอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Shipping

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

แอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เป็นโซลูชันที่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณในนามของคุณกับ Flexport ได้ คุณส่งสินค้าให้กับ Flexport จากนั้นเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า คลังสินค้าจะส่งสินค้าให้กับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Shopify Fulfillment Network

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี