Vận chuyển quốc tế với dịch vụ của Shopify

Shopify cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận chuyển quốc tế đến một số quốc gia.

Nếu doanh nghiệp của bạn ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Úc, bạn có thể sử dụng Shopify Shipping để hỗ trợ vận chuyển quốc tế.

Nếu doanh nghiệp của bạn ở Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn có thể sử dụng Shopify Fulfillment Network nếu đủ điều kiện.

Shopify Shipping

Shopify Shipping cho phép bạn mua nhãn vận chuyển quốc tế trực tiếp từ trang quản trị Shopify. Việc này giúp tạo nhãn bằng thông tin đơn hàng của khách hàng cũng như giúp bạn hoàn tất mọi biểu mẫu hải quan cần thiết. Tìm hiểu thêm về Shopify Shipping.

Mạng lưới giao hàng Shopify

Ứng dụng Shopify Fulfillment Network là một giải pháp có thể thay mặt bạn gửi sản phẩm cho khách hàng bằng Flexport. Bạn gửi sản phẩm đến Flexport và khi khách hàng đặt hàng, nhà kho sẽ vận chuyển sản phẩm giúp bạn. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Shopify Fulfillment Network.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí