การเปิดใช้งาน Shop Pay

หากต้องการเปิดใช้งาน Shop Pay บนร้านค้า Shopify ของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ลูกค้าของคุณสามารถใช้ Shop Pay เพื่อชำระเงินในร้านค้าของคุณได้ หากคุณต้องการกำหนดภาษาสำหรับขั้นตอนการชำระเงินใน Shop Pay ให้ดูบทความการอัปเดตข้อความเริ่มต้นในขั้นตอนการชำระเงินด้วย Shop Pay

รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับสำหรับการชำระเงินผ่าน Shop Pay

สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่า Shop Pay รวมถึงระบุรายละเอียดธุรกิจและข้อมูลด้านธนาคารให้เสร็จสมบูรณ์จึงจะสามารถรับชำระเงินได้ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าให้เสร็จสิ้นภายใน 21 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินครั้งแรกผ่าน Shop Pay ระบบอาจดำเนินการคืนเงินที่ได้รับชำระกลับไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชําระเงินด้วย Shop Pay

เปิดใช้งาน Shop Pay

Shop Pay สำหรับเกตเวย์ผู้ให้บริการภายนอก

Shop Pay ยังเปิดใช้งานเป็นตัวเลือกการชำระเงินแบบเร่งด่วนสำหรับช่องทางการชำระเงินจากภายนอก ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ Shop Pay ในร้านค้าออนไลน์, Facebook และ Instagram ของคุณได้

ข้อกำหนดและสิทธิ์การใช้งาน Shop Pay สำหรับเกตเวย์ของผู้ให้บริการภายนอก

หากต้องการเปิดใช้งาน Shop Pay สำหรับเกตเวย์ของผู้ให้บริการภายนอก ร้านค้าของคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เปิดใช้งาน Shop Pay สำหรับเกตเวย์ของผู้ให้บริการภายนอก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี