Kích hoạt Shop Pay

Để kích hoạt Shop Pay cho cửa hàng Shopify, làm theo các bước dựa trên thiết bị của bạn. Sau khi bạn hoàn tất các bước này, khách hàng có thể sử dụng Shop Pay để thanh toán tại cửa hàng. Nếu muốn tùy chỉnh ngôn ngữ của trang thanh toán Shop Pay, bạn có thể tham khảo bài viết về cập nhật cách diễn đạt mặc định của trang thanh toán Shop Pay.

Nhận quyết toán cho các khoản thanh toán thực hiện qua Shop Pay

Bạn cần hoàn tất thiết lập Shop Pay, bao gồm thông tin doanh nghiệp và thông tin ngân hàng để nhận quyết toán. Nếu bạn không hoàn tất thiết lập trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên qua Shop Pay thì mọi khoản thanh toán sẽ được tự động hoàn lại cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về nhận quyết toán bằng Shop Pay.

Kích hoạt Shop Pay

Kích hoạt Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba

Bạn cũng có thể kích hoạt Shop Pay làm trang thanh toán nhanh cho cổng bên thứ ba, giúp khách hàng có thể sử dụng Shop Pay trên cửa hàng trực tuyến, Facebook và Instagram.

Yêu cầu về điều kiện hợp lệ để kích hoạt Shop Pay cho cổng thanh toán bên thứ ba

Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn ở Hoa Kỳ và đáp ứng các yêu cầu của Shopify Payments, bạn có thể bật tùy chọn Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí