Aktywacja usługi Shop Pay

Aby aktywować usługę Shop Pay w sklepie Shopify, wykonaj kroki odpowiednie dla Twojego urządzenia. Po zakończeniu tych kroków klienci będą mogli używać usługi Shop Pay do realizacji zakupu w Twoim sklepie. Jeśli chcesz dostosować język strony realizacji zakupu Shop Pay, zapoznaj się z artykułem dotyczącym aktualizacji domyślnej treści strony realizacji zakupu Shop Pay.

Otrzymuj wypłaty za płatności dokonane za pomocą usługi Shop Pay

Aby otrzymywać wypłaty, musisz wykonać konfigurację usługi Shop Pay, wpisując wszystkie dane swojej firmy oraz informacje bankowe. Jeśli nie wykonasz konfiguracji w ciągu 21 dni od otrzymania pierwszej płatności za pomocą usługi Shop Pay, wszystkie płatności zostaną automatycznie zwrócone klientowi. Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności za pomocą usługi Shop Pay.

Aktywuj Shop Pay

Shop Pay dla bramek firm zewnętrznych

Shop Pay można również aktywować jako przyspieszoną realizację zakupu dla bramek firm zewnętrznych, umożliwiając klientom korzystanie z usługi Shop Pay w Twoim sklepie online, na Facebooku i Instagramie.

Shop Pay dla wymagań kwalifikacyjnych dotyczących bramek firm zewnętrznych

Aktywacja usługi Shop Pay dla bramek firm zewnętrznych jest możliwa, jeśli Twój sklep spełnia poniższe wymagania:

Aktywuj Shop Pay dla bramek firm zewnętrznych

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo