Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu bạn đang không sử dụng Shopify Payments và muốn chấp nhận thẻ tín dụng, bạn có thể chọn trong số hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng dành cho cửa hàng Shopify.

Shopify hỗ trợ hai hình thức nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác nhau: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếpnhà cung cấp bên ngoài. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp, khách hàng của bạn có thể hoàn tất quá trình mua hàng một cách trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến mà không phải qua trang thanh toán của bên thứ ba. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp bên ngoài, khách hàng của bạn phải hoàn tất quá trình mua hàng trên trang thanh toán có máy chủ nằm ngoài cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể kích hoạt hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ở trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí